ASOCIACE PROSTŘEDNÍKU A ROZHODCŮ VE VĚCECH DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

www.asociacerozhodcu.cz

Asociace prostředníků a rozhodců v oblasti duševního vlastnictví vznikla v roce 1997 a má za sebou již více jak 25 let zkušeností.

Jsme dobrovolná organizace sdružující odborníky z oblasti ochrany, prosazování práv a řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví a nekalé soutěže. Asociace je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

Asociace si klade za cíl:

Sídlo: Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Kontakt: Předseda Asociace JUDr. Vladimír Zamrzla
tel: +420 603 151 019, e-mail: akzamrzla@gmail.com