Ocenění našich členů

medaile

 

Pan Ing. Karel Hanauer je dlouholetým členem České energetické společnosti a již po několik volebních období zastává volenou funkci výkonného místopředsedy představenstva. V únoru mu byla na slavnostním shromáždění členů Českého svazu zaměstnavatelů v energetice dne 23. 2. 2012 v Praze udělena stříbrná medaile prof. Vladimíra Lista za celoživotní práci v energetice se zaměřením na rozvoj tepelných elektráren, na zvyšování ekologizace a efektivnosti výroby elektřiny a tepla a za aktivní činnost v České energetické společnosti.

Profesor Vladimír List byl významným kantorem brněnského Vysokého učení technického a autorem rozvoje československé elektrizační soustavy. Se svým spolupracovníkem byl mj. autorem návrhu pražské podzemnní dráhy s klasickým křížením jejích tras na Václavském náměstí. Realizace se bohužel nedožil.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice na návrh České energetické společnosti se rozhodl udělit dvěma členům České energetické společnosti - panu Václavovi Macháčkovi a panu ing. Josefovi Hejčlovi, členům představenstva České energetické společnosti, toto vyznamenání, a to za jejich významnou odbornou celoživotní práci pro elektroenergetiku.

Stříbrnou medaili profesora Vladimíra Lista převzali pánové Macháček a Hejčl na valné hromadě Českého svazu zaměstnavatelů v energetice dne 3. 12. 2015 v Praze. Novým držitelem medaile prof. Lista je člen představenstva ČENES pan Ing. Pavel Kraják. Medaile mu byla udělena za dlouholetou odbornou činnost pro českou elektroenergetiku na valné hromadě Českého svazu zaměstnavatelů v energetice na návrh ČENES.