Webový seminář připojovací podmínky a elektroměrové rozváděče

ČENES ve spolupráci s distribučními společnostmi, jakožto držiteli licence pro distribuci elektřiny, připravila odborný seminář připojovací podmínky a elektroměrové rozváděče. Seminář proběhl webovou formou dne 23. 6. 2021 a setkal se s velkou pozorností účastníků.

Zazněla  tato témata:

 • Činnost České energetické společnosti, z.s.
 • Instalace svodičů přepětí v neměřené části elektroinstalace nn.
 • Novinky v obsluze zákazníků.
 • Připojovací podmínky pro odběry A, B a C, D.
 • Proces připojování zákazníků na napěťové hladině NN a VN.
 • Připojovací podmínky pro výrobny se zaměřením na mikrozdroje.
 • Připojovací podmínky pro výrobny (obecně) se zaměřením na mikrozdroje. Modernizační fond výroben. První paralelní připojení. přehled častých závad a požadovaná zapojení.
 • Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nn.
 • Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků s odběry A a B, výrobců.
 • Výrobny - základní podmínky pro mikrozdroje, přetoky z mikrozdrojů,  FVE/kogenerace, Přístupnost a provedení elektroměrových rozvaděčů.
 • Smlouva o připojení (SOP) a její náležitosti.
 • Témata spjatá s elektromobilitou a distribuční aktivitou EG.D., a.s.- Podmínky ČSRES k instalaci dobíjecích stanic v ochranném pásmu distribučních zařízení elektrizační soustavy, produkt Dobíječka na trafostanici.

Cílová skupina: projektanti elektro, realizační firmy, výrobci rozváděčů, revizní technici, odborná veřejnost.

Odbornými  garanty byli  Jiří Krajčovič a Petr Dadák, ČENES  (Česká energetická společnost, z. s.).