Elektřina z uranu zůstává nejlevnější

Nejlevnější proud pochází z jaderných elektráren i přes poměrně vysoké počáteční investice. V Jižní Koreji dokáží vyprodukovat v nových zdrojích jednu megawatthodinu za 29 dolarů. Pro srovnání: z nových větrníků ji nejlevněji, za 48 dolarů, získávají v USA, z uhlí a plynu v Austrálii za 54, respektive 67 dolarů; nejdražší je s 215 dolary fotovoltaika. Uvádí to nejnovější analýza nákladů na výrobu elektřiny vypracovaná Mezinárodní energetickou agenturou (IEA).

Autoři studie analyzovali všechny typy bloků vybavených reaktory III. generace včetně evropského EPR i pokročilých varných. Investice do jaderné energetiky se pohybují mezi 1600 do 5900 dolary za instalovaný kilowatt; medián se pohybuje kolem 4100 dolarů. Vyrobená elektřina vyjde podle propočtů od 29 dolarů za megawatthodinu v jihokorejských po 82 dolarů v maďarských blocích při pětiprocentní a od 42 dolarů v jihokorejských po 137 dolarů ve švýcarských při desetiprocentní úrokové sazbě. Tato cena zahrnuje i náklady na rekonstrukce, ukládání paliva a likvidaci celého zařízení po 60 letech provozu. Náklady na palivo se na ní podílejí nejvýše jednou šestinou.

Také při plánování nových uhelných bloků přihlížejí investoři v první řadě k ceně peněz. Rozhodování, zda platit emisní povolenky, nebo je vybavit právě vyvíjenou technologií jímání a ukládání oxidu uhličitého (CCS), která prodražuje výstavbu na více než dvojnásobek, nehraje příliš velkou roli.

Náklady na vybudování uhelné elektrárny se sice ve světě pohybují od 900 do 2800 dolarů za instalovaný kilowatt, se zařízením CCS pak vyrostou na 3223 až 6268 dolarů. Jenže na konečné ceně elektřiny se to při běžných 30 dolarech za povolenku na tunu CO2 neprojeví – pokud se ještě nezapočítají dodatečné náklady na přepravu a skladování zachyceného skleníkového plynu.

Při pětiprocentním úroku vychází nejlevněji australský (54 USD/MWh) a nejdráž slovenský (120 USD/MWh) proud. Pro desetiprocentní vypočítali analytici rozpětí mezi 67 a 142 dolary za megawatthodinu. Náklady na palivo se na konečné ceně proudu podílejí zhruba jednou čtvrtinou.

Výstavba většiny uhelných elektráren trvá zhruba čtyři roky, kdežto u plynových nepřekračuje tři roky. Vyrobená megawatthodina z nich však stojí od 67 dolarů v Austrálii až po 105 dolarů v Itálii při nižší a 76, respektive 120 dolarů při vyšších úrocích. Na konečné ceně proudu se náklady na palivo podílejí nejméně dvěma třetinami.Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku