Dne 31.5.2018 zemřel Karel Dach, zakládající člen České nukleární společnosti.

Ing. Karel Dach, CSc. se narodil 26. srpna 1942 ve Strakonicích a do svého rodného města a milovaných jižních Čech se velmi rád vracel po celý svůj život.

Po absolvování strakonického gymnázia vystudoval na strojní fakultě Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni obor stavba jaderných zařízení. Od ukončení studií pracoval až do roku 1983 v oblasti experimentální reaktorové fyziky ve výzkumu společnosti Škoda v Plzni v Závodě jaderných zařízení (dnes Škoda JS). V roce 1983 nastoupil do ÚJV Řež, kde se věnoval problematice jaderné bezpečnosti a koordinaci řešení státních úkolů výzkumu a vývoje.

Po odchodu z ÚJV Řež založil společnost TERIS, která zajišťovala pořádání odborných konferencí a seminářů a organizovala účast českých firem a výzkumných organizací na veletrzích a výstavách v zahraničí včetně reprezentativních zastoupení ČR.

Karel Dach bylv roce 1990 jedním ze zakládajících členů České nukleární společnosti, podílel se na tvorbě jejích stanov a zajišťování registrace společnosti na Ministerstvu vnitra ČR. V roce 1991 se stal předsedou (prezidentem) České nukleární společnosti, pak byl řadu let viceprezidentem a členem výboru. Česká nukleární společnost se stala členem Evropské nukleární společnosti, která původně sídlila ve švýcarském Bernu, a Karel Dach byl zvolen do jejího Řídícího výboru. Po vzniku sítě jaderných informací NucNet byl Karel Dach v roce 1996 zvolen viceprezidentem NucNetu. Jeho společnost TERIS poskytovala dlouhou řadu let organizační zajištění odborných konferencí a seminářů, které pořádala Česká nukleární společnost, a také akcí Evropské nukleární společnosti, konaných na území ČR.

Čest jeho památce!

RNDr. Miroslav Kawalec, viceprezident České nukleární společnosti

zpět na úvodní stránku