ZPRAVODAJ 01/02

V čísle: - Slovo úvodem

- 2001: rok rozkvětu jaderné energetiky?

- Mezinárodní informační systémy o událostech v jaderné energetice

- Distribuce encyklopedie KDO JE KDO

- Smlouvy o zahraniční spolupráci

- Rekreační pobyty v zařízeních ČSVTS

- Příloha - Informace o NUSIM 2002

Slovo úvodem

Vážení přátelé,

dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje roku 2002. Věnujte prosím především informaci o konferenci NUSIM 2002, protože v důsledku určitého váhání organizátorů je nutno reagovat velmi rychle. Všechny podstatné informace jsou v pozvánce. Je možné, že dojde k drobným korekcím, ale ty snad nebudou nijak závažné a koneckonců bývají vždycky. Po zkušenostech z minulých konferencí předpokládáme, že se do Dresden dopravíte vlastním přičiněním. Pokud byste měli zásadní problémy, obraťte se na sekretariát ČNS, pokusili bychom se dopravu zorganizovat. Museli bychom to ale závazně vědět nejpozději do 20. února.

Takže tolik na začátek. Ve svém novoročním povídání jem rok 2001 označil jako “rok Temelína”. Určitě to bude mít pokračování i v roce 2002. Všichni doufáme, že se brzy dočkáme zavezení paliva do 2. bloku i dokončení spouštěcích testů na 1. bloku.

Pokud se týká ČNS, připomenu jen dvě věci. Zaprvé doporučuji pečlivě sledovat další Zpravodaje, v nichž budeme přinášet informace a pokyny k akcím, jejichž přehled jste si mohli přečíst v Z 08/2001. Předpokládám, že v únoru se už dozvíte něco bližšího o výroční konferenci, kterou plánujeme na červen a jíž bude předcházet seminář na téma havarijní připravenosti. Zadruhé připomínám povinnost zaplatit členské příspěvky, podrobné pokyny jsme uveřejnili v Z 05/2001.

Nakonec bych rád vyjádřil naději, že po období určitých organizačních turbulencí se uklidní situace v sekretariátu Evropské nukleární společnosti. V únoru budeme hovořit v Praze s novým tajemníkem ENS Dr Peterem Haugem i prezidentem ENS Dr Stritarem a doufám, že obdržíme jen samé dobré a optimistické zprávy.

R. Vespalec

2001: rok rozkvětu jaderné energetiky?

První rok nového milénia se stal rokem “Jaderné renesance”. Velký krok, který učinilo USA , byl motivován krachem energetického zásobování Kalifornie. Kalifornská krize vedla k masivnímu zájmu médií o oživení jaderné energetiky, který byl podpořen hlasy jak veřejnosti tak i takových osobností, jako je Georg Bush a Alan Greenspan. Podívejme se, co se událo ve světě jádra v minulém roce.

Leden: USA publikovalo statistiku, která prokázala, že poprvé za poslední desetiletí jaderná energie překonala uhlí a byla nejlevnějším energetickým zdrojem při výrobě elektřiny. Krátce nato význačný ekonom Lester Thurow zveřejnil výzvu světovým environmentalistům, aby “tváří v tvář pokračujícím klimatickým změnám připustili, že se zmýlili, když zavrhují jadernou energetiku”. Ve stejném duchu hovořila i komisařka EU Loyola de Palacio, když na Světovém ekonomickém fóru zdůraznila klíčovou úlohu jaderné energie jak pro řešení klimatických změn tak pro řešení spolehlivého zásobování energií. Nezávislá švýcarská studie ukázala, že případné odstoupení od jaderné energetiky by Švýcarsko stálo nejméně 40 miliard eur.

Únor: Švýcarská vláda zveřejnila návrhy na nový Atomový zákon, který odstraňuje jakékoliv zákonné limity provozní životnosti jaderných elektráren, ale zároveň navrhuje ukončení přepracovávání použitého jaderného paliva. Francie a Německo podepsaly smlouvu o přepravě vitrifikovaných jaderných zbytků z Francie do Německa a ukončily tak dlouhé politické dohadování. Španělské jaderné firmy Endesa a Iberdrola zrušily plán na “velkou fúzi”. Francouzská EdF dostala zelenou pro převzetí třetí největší německé energetické firmy EnBW.

Březen: Dvě vůdčí osobnosti amerického IT - Scott McNeally ze Sun Microsystems a Craig Barrett z Intelu - řekli, že “jediným řešením kalifornské energetické krize je jaderná energie”. Vicepresident USA Dick Cheney v televizním projevu řekl, že “nastala doba k přezkoumání výhod jaderné energetiky”. Finský předseda vlády Paavo Lipponen označil snahy některých západních zemí vzdát se jádra za “ekonomicky absurdní”. Jaderný průmysl v USA vykázal již druhý rok po sobě rekordní výsledky.

Duben: Evropské obchodní sdružení Eurelectric vydalo zprávu, která označila jako příčinu kalifornské krize “špatný energetický mix s přílišnou závislostí na plynových elektrárnách” a zároveň ujistilo evropské spotřebitele, že k podobné krizi v Evropě nemůže dojít. Enrichment Corporation v USA informovala, že smlouva s Ruskem na přepracování materiálu z jaderných zbraní na palivo “Megatuny za Megawatty” je ze 40% v předstihu oproti plánu. BNFL oznámilo, že končí německé moratorium na odvoz použitého paliva z Německa do Sellafieldu, které trvalo téměř tři roky.

Květen: President Bush přednesl zprávu o národní energetické politice a potvrdil, že USA se chystá rozšířit použití jaderné energie. Krátce poté viceprezident Dick Cheney zdůraznil klíčovou roli jaderné energetiky v projevu na výročním kongresu Nuclear Energy Institute. Na stejném setkání přední bankovní investor řekl, že “objednání nové jaderné elektrárny není jen přáním, ale nezbytností”. Projekt ukládání použitého jaderného paliva Yucca Mountain byl podpořen novými vědeckými studiemi. Finský parlament ratifikoval vládní rozhodnutí postavit úložiště použitého paliva v Olkiluoto. Voliči vesnice Kariwa v Japonsku hlasovali proti používání MOX paliva v jaderné elektrárně Kashiwazaki (palivo složené z oxidů uranu a plutonia).

Červen: Ruský prezident Putin podepsal legislativu, která umožňuje Rusku dovážet použité palivo ze zahraničí pro jeho ukládání a přepracování. V Německu vůdčí politici podepsali dohodu s provozovateli jaderných elektráren o omezení provozní životnosti stávajících jaderných reaktorů. Poradenská skupina EU prohlásila, že nevidí možnost, jak by se EU mohla vyrovnat se závazky z Kjóta a zároveň zajistit spolehlivé zásobování elektřinou za rozumné ceny bez používání jaderné energie. Ministr nové italské vlády vyzval k přehodnocení někdejšího rozhodnutí Itálie o odstoupení od jaderné energetiky.

Červenec: Evropská komise oficiálně publikovala výsledky rozsáhlé studie ExternE, které potvrdily, že skutečné náklady na výrobu elektřiny z jaderných zdrojů včetně započítání i externích nákladů na případné újmy na zdraví a na životním prostředí jsou mnohem menší, než náklady na elektřinu z uhlí, a jsou přibližně stejné jako náklady na elektřinu z vodních elektráren. Komisařka EU pro energetiku Loyola de Palacio řekla, že jakékoliv odstoupení od jaderné energetiky, bez vysvětlení ztrát tím způsobených, by bylo nezodpovědné. Ministři životního prostředí ovšem na jednání COP6 schválili dohodu, podle které se jaderná energetika vylučuje ze seznamu povolených technologií pro boj se změnami klimatu. Německý ministr Juergen Trittin vyzval českou vládu k uzavření Temelína.

Srpen: Walter Hohlefelder, vedoucí představitel německé společnosti Eon, prohlásil na meetingu ve Švýcarsku, že v Evropě včetně Německa je nyní obzvlášť možný návrat k jaderné energetice. Společnost Entergy v USA oznámila, že má zájem koupit jadernou elektrárnu Vermont Yankee za téměř čtyřnásobek původní nabídky. Studia světové konzultantské firmy NAC ukázala dramatický vzrůst cen jaderných elektráren v posledních třech letech. Švédský provozovatel JE Vattenfall napsal otevřený dopis ministru financí, že švédská daň na výrobu energie z jádra ve výši 15% z celkových výrobních nákladů je světový unikát.

Září: Dvě největší britské jaderné společnosti BNFL a British Energy oznámily, že začínají aktivně pracovat na návrhu nové generace britských jaderných elektráren. Oficiálně zahájila činnost společnost Areva Group, která vznikla spojením tří největších francouzských jaderných společností. EdF dostala zelenou pro nepřímé převzetí španělského Hidrocantábrico. Holandský soud zamítl druhý pokus o prosazení předčasného uzavření jaderné elektrárny Borssele. Nuclear Regulatory Commission USA bezprostředně po teroristickém útoku na WTC doporučila všem jaderným elektrárnám přejít na nejpřísnější bezpečnostní opatření, podobné kroky učinily i ostatní země. Generální konference MAAE oznámila okamžité kroky k posílení celosvětové jaderné bezpečnosti.

Říjen: Průzkum veřejného mínění v USA jen měsíc po teroristických útocích ukázal, že rekordní počet Američanů (65%) je pro užívání jaderné energetiky a 66% považuje elektrárny za bezpečné. Belgická vláda oznámila, že bude usilovat o omezení životnosti belgických jaderných elektráren na 40 let. Po nehodě v německé JE Phillippsburg oceněné stupněm 2 stupnice INES objednal ministr životního prostředí prověření řízení kvality a bezpečnosti na všech německých jaderných elektrárnách.

Listopad: Konsorcium pro výstavbu nového reaktoru typu PBMR v Jižní Africe potvrdilo podporu projektu a kladný výsledek Feasibility Study, ale odložilo rozhodnutí o výstavbě o 12 měsíců. Kanadská Komise pro jadernou bezpečnost předběžně povolila restart čtvrtého bloku JE Pickering A. Evropský parlament projednal tzv. Zelenou knihu o zásobování energií a schválil resoluci zdůrazňující nutnost udržení jádra v evropském energetickém mixu. Rakousko a Česká republika ukončily celoroční dialog o jaderné elektrárně Temelín s tím, že Rakousko se zavázalo “být konstruktivní” při uzavírání kapitoly o energetice při přijímání ČR do EU.

Prosinec: Oesthammar se stal prvním švédským regionem, který akceptoval průzkum pro potenciální úložiště použitého paliva. Brazilská národní rada pro energetiku vydala souhlas s provedením studie, jejímž výsledkem může být výstavba třetího bloku JE Angra. BNFL zahájila výrobu MOX paliva. 20. prosince uběhlo 50 let od vyrobení prvního použitelného množství elektrické energie z jádra - bylo to v USA v reaktoru EBR-1.

Mezinárodní informační systémy o událostech v jaderné energetice

Teprve po hodně letech provozování jaderných elektráren sektor jaderné energetiky pochopil, že komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky je významným prvkem pro jeho další rozvoj. Přispěly k tomu obě nejznámější havárie v jaderné energetice v TMI-2 (USA) v roce 1979 a v Černobylu (býv. Sov. svaz) v roce 1986. V nich se komunikace ukázala jako slabina, a to jak v národním, tak mezinárodním měřítku.

Po havárii na TMI-2 došlo v USA k vytvoření INPO a vznikly mezinárodní systémy pro hlášení poruch na jaderných elektrárnách – Incident Reporting Systém (IRS) v NEA/OECD (1980) v MAAE (1983). Tyto systémy se spojily v roce 1998 a fungují jako systém orgánů dozoru s tím, že provozovatelé k němu mají plný přístup. Na informování veřejnosti však nemá žádný vliv, neboť se jedná o uzavřený systém pro jaderné odborníky obsahující technické a další detaily. V současné době je v databázi systému asi 3000 zpráv a systému se účastní všechny země provozující jaderné elektrárny kromě Taivanu. Tuto databázi u nás dostávají z MAAE pravidelně jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a SÚJB, které tak mají k dispozici informace o závažných událostech z celého světa ve formě popisu události, jejího bezpečnostního hodnocení, nalezení přímých a kořenových příčin, nápravných opatření a poučení z události. Je to neocenitelný nástroj pro přenos a využívání provozních zkušeností a další zvyšování bezpečnosti provozu. V roce 1990 vznikl obdobný systém v rámci WANO, který je operativnější, ale uzavřený pouze pro provozovatele. Perspektivně lze očekávat, že se oba systémy IRS a WANO spojí v jeden celosvětový systém. Česká republika je členem od r. 1983 (ČSFR) resp. samostatně od r. 1993.

Potřeba rychlé, otevřené a kvalitní informovanosti veřejnosti vystoupila imperativně zejména v souvislosti s havárií v Černobylu. Do té doby existovaly v několika zemích strukturované informační systémy – Francie, Japonsko, USA. V roce 1989 zahájily společně MAAE a NEA/OECD přípravy k vytvoření mezinárodního informačního systému pro veřejnost a vytvoření klasifikace událostí INES (International Nuclear Event Scale).

Přednostmi tohoto systému jsou jednoduchost (závažnost události je vyjádřena jedním číslem od 0 do 7), technické zdůvodnění (jsou použita technická kriteria), rychlost (události úrovně 2 a výše do 24 hodin), velký rozsah (od anomálií po těžké havárie), komplexnost (zahrnuje události nejen na JE, ale ve všech oblastech využívání jaderné energie) a oficiální statut (hlášení provádí národní orgán dozoru).

INES byl společně MAAE a NEA uveden v činnost v březnu 1990 na zkušební dobu jednoho roku. V roce 1992 byl vydán oficiální INES manuál, který byl v roce 2001 nahrazen novým revidovaným dokumentem zahrnující všechny typy událostí spojených s radioaktivními a jadernými materiály včetně přepravy. V současné době se v INES systému účastní 60 zemí a 5 mezinárodních organizací a INES je integrální součástí systému pro komunikaci s obyvatelstvem a hromadnými sdělovacími prostředky v mnoha zemích. Dosud bylo do systému nahlášeno více než 550 událostí.

Důležitou událostí pro INES byla havárie s reaktivitou na zařízení palivového cyklu v Tokai-muře v Japonsku v roce 1999. Bylo doporučeno vytvořit systém nový komunikační systém obdobný jaký byl použit pro systém YEWS (pro přechod 1999/2000), který vytvořila a úspěšně posoužila NEA/OECD. Na základě návrhu na modernizaci a zrychlení INES systému bylo na jaře 2000 rozhodnuto, že INES bude provozovat MAAE ve spolupráci s NEA a WANO a že systém bude zmodernizován a rozšířen s využitím Internetu s pracovním názvem NEWS (Nuclear Events Warning Systém). Systém má nyní 3 informační úrovně, jednou z nich je původní INES systém. Ostatní dvě úrovně budou podstatně rozšířeny z hlediska počtu účastníků (elektrárny a další významná jaderná pracoviště) a budou méně formální a více interaktivní.

S cílem informovat o změnách v INES systému byl v říjnu 2001 uspořádán seminář MAAE, kterého se účastnili zástupci SÚJB, EDU, ETE, ÚJV a dalších organizací.

Existuje ještě jeden informační zdroj o událostech – NucNet. Tato informační služba ENS, která je velmi rozmanitá a obsahuje informace z oblastí plánování, ekonomiky apod. obsahuje rovněž informace o událostech na jaderných zařízení. Vzhledem k tomu, že využívá kvalitní informační zdroje a má mnoho kontaktů, zatlačuje INES v poslední době do pozadí. Důvodem je to, že počet hlášení do INES systému klesá a má i značné časové zpoždění.

Snížení počtu událostí je zřejmě i v důsledku reálného poklesu událostí, které je třeba hlásit. Druhým důvodem, který existuje i u nás je že řada odborníků nechápe správně smysl systému INES. Protože se předpokládá, že událostí pro hlášení není mnoho, má sloužit jako “rumours killer“ tzn. jako prostředek pro eliminaci nepodložených zpráv a pověstí. Přitom platí pravidlo, že ať je “událost“ velmi malého až nulového významu pro bezpečnost, ale dostala se do hromadných sdělovacích prostředků jako zveličená či nesprávně interpretovaná, je nutné ji urychleně hlásit a tím uvést situaci na pravou míru. Toto pravidlo však u nás není aplikováno ani ze strany provozovatelů ani se strany dozoru.

Zpoždění zpráv je způsobeno nutností správně klasifikovat událost stupněm významnosti (0-7) ale hlavně, že se často hodnocení události provozovatelem a dozorem liší. Většinou má provozovatel tendenci dát nižší “rating“ a to nikoliv z důvodu technického, ale z důvodu, že klasifikace události dle INES stupnice je jedním z bezpečnostních indikátorů pro hodnocení bezpečnosti. Toto využití INES stupnice původně systém nepředpokládal, ale v současnosti jej mnoho provozovatelů jaderných či radiačních zařízení používá.

Na druhé straně skutečnost, že zprávy do INES systému podává orgán dozoru činí tento systém více oficiálním a objektivním. Tento problém by měla odstranit výše zmíněná modernizace systému INES, kde lze informace poskytovat i neformálně.

Co lze udělat pro INES systém?

Je nutné aby všechna jaderná a radiační pracoviště, nejen jaderné elektrárny, o něm byla informována a byl tak mnohem častěji v každodenním styku používán. Samostatnou kapitolou je vhodnost jeho využití v kontaktech s Rakouskem. Dobrý nástroj pro komunikaci zde rozhodně existuje, musí ale i existovat schopnost a zájem ho využívat.

Ing. Z.Kříž, ÚJV Řež

Distribuce encyklopedie KDO JE KDO

Již jsme vás informovali, že 8. února proběhne křest knihy ve vinárně VIOLA v Praze. Mnozí z vás také obdrželi pozvánky na tuto akci, ale podstatnější je fakt, že také začneme knížku distribuovat. Výbor rozhodl, že jeden výtisk obdrží každý individuální člen. Kolektivním členům pošleme počet výtisků podle toho, jaký je jejich členský příspěvek. Předpokládáme totiž, že je v nějaké korelaci s počtem jimi zastupovaných členů (zaměstnanců). Školy dostanou více výtisků, než odpovídá jejich členskému příspěvku. Určitou část nákladu převezme Slovenská NS a povinné výtisky musíme poskytnout archívům a knihovnám. Zbytek bude nabídnut k prodeji za cenu 280,- Kč.

V předmluvě jsme popsali něco z toho, co vydání knihy předcházelo. Opakujeme, že nás velice mrzí, že řada lidí, kteří si to zaslouží, se v knize nenajdou. Důvody jsme uvedli, stejně jako předpoklad, že další vydání budou následovat s rozumnou periodou, jak to je koneckonců ve světě obvyklé. Snad to ty. kteří tam nejsou a být by tam měli, přiměje k tomu, aby o sobě dali vědět. Víme už také, jak napříště věci lépe připravit alespoň trochu tak, abychom usnadnili práci respondentům i zpracovatelům.

Takže doufejme, že další vydání na sebe nedá dlouho čekat.

Smlouvy o zahraniční spolupráci

Česká nukleární společnost vyvíjí snahu formalizovat svoji spolupráci s některými významnějšími nukleárními společnostmi v zahraničí. Cílem těchto smluv je především pravidelně si vyměňovat informace o pořádaných akcích a v dohodnutém rozsahu si vzájemně poskytovat některé výhody při účasti na akcích druhé strany. Těmi nejpodstatnějšími jsou možnost účasti zpravidla dvou členů bez poplatku za akci - například vložného na konferenci- a ve zvlášť dohodnutých případech i příspěvku na náklady - například na ubytování. Tyto výhody samozřejmě mohou čerpat jak individuální členové, tak i zaměstnanci organizací, které jsou kolektivními členy ČNS, pokud je na ČNS akci v zahraničí deleguje. Je proto potřebné, abyste se v sekretariátu ČNS informovali, na které akce se tyto smlouvy vztahují a jaké výhody se přiznávají. Pokud jednáte s organizátory přímo, požádejte  sekretariátu o projednání ve výboru ČNS.

V současné době máme smlouvy s Bulharskou NS a Ukrajinskou NS. Ve stádiu podepisování jsou smlouvy s Japonskou NS a Americkou NS. Naším záměrem je uzavřít podobné smlouvy ještě s několika evropskými NS. O postupu vás budeme průběžně informovat ve Zpravodaji. V případě potřeby kontaktujte Ing Mantlíka v sekretariátu.

Rekreační pobyty v zařízeních ČSVTS

O možnostech rekreace v objektech ČSVTS v Kytlici a Karlových Varech jistě víte a mnozí už je také využili. Jelikož došlo v poslední době k některým změnám v jejich zajišťování, uvádíme aktuální stav:

KYTLICE - zájemci se hlásí přímo u správce objektu pana ZOUZALA na telefonu 0412- 581 180 a také poplatek se platí až na místě. Pro získání výhody členské ceny (120 Kč) je nutno prokázat se potvrzením o členství v ČNS, které vám vystaví sekretariát.

KARLOVY VARY - úřad kolem KV vyřizuje paní ROUSOVÁ v sekretariátu ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze, tel. 02- 210 82 298. S paní Rousovou si domluvíte termín, způsob převzetí a vrácení klíčů a u ní také zaplatíte. Samozřejmě také v tomto případě potřebujete potvrzení o členství v ČNS.

Důležité : O Karlovy Vary je mimořádný zájem (například letos je plno až do konce října), takže nezapomeňte si je zajistit včas.

Informace o NUSIM 2002

Příloha NUSIM 2002 obsahuje mimo jiné i registrační formulář.

 

Zpravodaj ČNS 1/2002, vydán 30.1.2002

Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

Prezident: R. Vespalec, tel.: 0618 81 4608, vespar1.edu@mail.cez.cz

Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 02- 685 7962, mantlik@nri,cz

Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001