ZPRAVODAJ   03/2003

V čísle:
- Potřebuje Česká republika celonárodní debatu o energetické koncepci státu?
- Návrh státní energetické koncepce
- Klimatické změny a jaderná energetika
- Nové palivo pro JE Dukovany
- Seminář „Možnosti nasazování bloků UJE ČEZ v podpůrných službách"
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje


Potřebuje Česká republika celonárodní debatu o energetické koncepci státu?

více zde


Návrh státní energetické koncepce

více zde


Klimatické změny a jaderná energie

více zde


Nové palivo pro JE Dukovany

Dne 30.04.2003 obdržela Jaderná elektrárna Dukovany rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterým se povoluje používání jaderného paliva nového typu, se středním obohacením pracovních kazet 4.38 %U235 resp. 4.21 %U235 a se šesti proutky s vyhořívajícím absorbátorem (3.35 %Gd) v každé pracovní kazetě. Spolu s použitím modernizovaných kazet HRK s hafniovými absorbátory je umožněn postupný přechod na úplný pětiletý palivový cyklus u reaktorů JE Dukovany. Příprava této modernizace paliva a palivového cyklu započala již v roce 1998 a vyvrcholila v dubnu roku 2000 podpisem příslušného dodatku k platnému kontraktu na dodávky jaderného paliva, uzavřeného s ruskou firmou TVEL. Licenční proces proběhl před státním dozorem v letech 2001 až 2003.Nové palivo, označované jako Gd-1, bude letos zavezeno do reaktorů 2. a 1. bloku a v příštím roce pak do bloku č.4. Třetí blok bude do roku 2005 pracovat s již nakoupeným palivem stávajícího typu a pak přejde rovnou na budoucí palivo s vyhořívajícími absorbátory 2. generace. Toto budoucí palivo (označované jako palivo Gd-2), na jehož dodávky již byl uzavřen kontrakt, je rovněž určeno pro 5 letý cyklus. Dodavatel paliva realizoval rozsáhlé konstrukční úpravy paliva , které umožní jeho další zvýšené využití , mj. je optimalizován vodo-uranový poměr, zvýšena hmotnost uranu v kazetách při celkově sníženém středním obohacení (na hodnotu 4.25 % U235 ) a při zachovaném počtu šesti proutků s vyhořívajícím absorbátorem obdobným palivu Gd-1. Zpracování rozsáhlé dokumentace k licencování paliva Gd-2 bylo zahájeno v dubnu letošního roku.
Přechod na palivo Gd-2 bude probíhat postupně, vždy současně s realizací nového SKŘ na jednotlivých blocích JE Dukovany a přinese vedle zlepšení fyzikálních parametrů palivových vsázek i značný přínos ekonomický.

Michal Borovička


Seminář „Možnosti nasazování bloků UJE ČEZ v podpůrných službách"

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Rusko dodá jaderné palivo do Iránu
Rusko - Irán: Rusko si pospíšilo s prohlášením ohledně dodávky jaderného paliva na JE Busher v Iránu, kterou pomáhá stavět, a k různým zprávám v tisku, že president Putin slíbil na Summitu G8 podmínění těchto dodávek podpisem dodatečného protokolu Iránu s MAAE o nešíření jaderných materiálů. Ministr T.Blair také zdůraznil v britském parlamentu, že Irán by měl bezpodmínečně a bezodkladně takovou smlouvu s MAAE podepsat. Ruské ministerstvo pro atomovou energii Minatom však trvá na tom, že dodávky jaderného paliva jsou podepsány na základě jiných smluv, bez této podmínky a nemají žádný vztah k protokolárním otázkám. Stavba této JE i dodávky paliva jsou dle Minatomu plně v souladu se všemi platnými mezinárodními dohodami, včetně té o nešíření jaderných materiálů. Ministerstvo Minatom se domnívá, že mezinárodně vyvíjený tlak má za cíl zamezit probíhajícímu obchodnímu kontaktu Ruska s Iránem a navrhují zesílit inspekce MAAE s cílem potvrzení nezneužívání jaderných materiálů v této zemi.

Eskom je připraven stavět reaktor PBMR
Jižní Afrika: Společnost Eskom je připravena zahájit vývoj, konstrukci a stavbu demonstračního bloku nové jaderné elektrárny typu PBMR (Pebble Bed Modular Reactor). Toto oznámení bylo učiněno minulý týden (20.5.2003) na výroční konferenci NEI (Nuclear Energy Institute) v Santa Monice v Kalifornii v USA v úvodním projevu panem Donaldem Hintzem, presidentem společnosti Entergy, která má o tento projekt eminentní zájem. Společnost Eskom obdržela potřebné statutární povolení a je připravena zahájit přípravu demonstračního projektu.

Jediný jaderný blok (JE Borssele) v Holandsku pojede až do r.2013
Holandsko: Holandská vláda potvrdila, že dovolí JE Borssele (jedinný blok PWR, 449 MW, r.1973) provozovat až do ukončení její projektované životnosti v r.2013. Toto rozhodnutí bylo zahrnuto i do současného vládního programu. Dále bylo rozhodnuto, že nebude požadovat na nejvyšším soudním dvoru přehodnocení jeho dřívějšího rozhodnutí o dalším provozu této JE v souvislosti s požadavkem předchozí vlády ukončit provoz JE již v r.2003. Elektrárnu vlastní společnost EPZ a tato již dříve oznámila, že hodlá v r.2010 sama rozhodnout, zda-li bude provozovat JE Borselle dále i po r.2013. Pokud by vláda chtěla termínovat ukončení provozu, tak by se musela buď dohodnout se společností EPZ nebo změnit zákon.

Stavební povolení na stavbu podzemní výzkumné laboratoře
Finsko: Společnost Posiva Oy, zodpovědná za přípravu a provoz dlouhodobého úložiště na spotřebované jaderné palivo a další vysokoradioaktivní odpady požádalo minulý týden o stavební povolení na stavbu podzemního výzkumného pracoviště s názvem Onkalo v blízkosti lokality JE Olkiluoto. Toto oznámení přišlo poté, co finský parlament ratifikoval rozhodnutí na stavbu konečného úložiště spotřebovaného jaderného paliva před dvěma roky (18.05.2001). Posiva potřebuje toto výzkumné pracoviště pro ověřování informací a technologických postupů, které budou použity při projektování a přípravě dlouhodobého úložiště v Olkiluoto. Cena výzkumného pracoviště představuje cca 50 mil.EUR a jeho dokončení se předpokládá do r.2010. Dle současných plánů práce mají být zahájeny již letos v létě. Jedná se o podzemní prostory ve skalním masivu, které budou představovat objem 330 000 m3 a výzkumné pracoviště budou ve hloubkách 420m a 520m.

Veřejnost v Japonsku požaduje opětné spuštění JE společnosti TEPCO
Japonsko: Japonská veřejnost tlačí na společnost TEPCO, aby uvedla svých 17 odstavených JE znovu do provozu. Zástupci osmi místních samospráv, na jejichž území stojí JE společnosti TEPCO požadují urychlené dokončení inspekcí a znovu uvedení do provozu. TEPCO odstavilo všechny své bloky po skandálu a obvinění, že nehlásí všechny (i naprosto drobné ) závady z prováděných kontrol jadernému dozoru. Vedení společnosti nařídilo zpětnou revizi všech kontrol, záznamů a celého systému. První blok, který dostal povolení ke znovu najetí je Kashiwazaki Kariwa-6 (bude spuštěn do konce května). Zástupci samospráv svým dopisem jadernému dozoru i presidentu společnosti Tepco žádají urgentní obnovení důvěryhodnosti a potvrzení bezpečnosti těchto JE a také zveřejnění výsledků šetření. Žádají také urychlené zrušení této mimořádné situace, která významným způsobem ovlivnila zaměstnanost a ekonomiku.

Privatizace SE a.s.
Slovensko: Částečná privatizace elektrárenské společnosti Slovenské elektrárně a.s. by měla být dokončena nejpozději v první polovině roku 2004. Ke koupi bylo nabídnuto 49% akcií již v srpnu minulého roku. Zbytek má být ponechán Fondu národního majetku.V současné době probíhá ohodnocení předběžného nabídkového řízení, ze kterého má vzejít užší seznam vážných zájemců. Slovenská vláda stanovila některé podmínky, které budou muset zájemci akceptovat: např. vyjmutí vodního díla Gabčíkovo-Nagymároš a JE A-1 z privatizace a několik dalších podmínek kolem jaderné energetiky - odstavení dvou bloků V-1 v letech 2006 a 2008 a upuštění od stavby dvou bloků Mochovce 3 a 4. Existují zde v zásadě dvě varianty privatizace SE - jednak zprivatizovat 49% akcií celé společnosti SE nebo rozdělení společnosti na dvě jadernou a nejadernou část a zprivatizovat 49% z každé zvlášť. Vláda si zvolila jako poradce privatizačního procesu společnost PricewaterhouseCoopers (PwC).


Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Jaroslav Míl představuje skupinu ČEZ
OBĚD S... Alešem Johnem šéfem východoevropského centra WANO
Zpravodaj č. 02/2003
Výroba elektřiny ETE - jednotlivé měsíce 2003
U.S. Senate Energy Committee Approves Legislation ...
Jaroslav Míl
Studená jaderná fúze - omyl ve vědě
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden
Scénáře vývoje spotřeby elektřiny v ČR
Evropská nukleární společnost
Z machine at instant of firing
Z-fusion makes progress
JE Dukovany - celkový roční počet vyvážených kazet
Úložiště radioaktivních odpadů Bratrství - Jáchymov
Zdeněk Linhart
SE privatisation plods on
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden
Co je nukleární medicína?
Elektrárenská společnost ČEZ
Stát vybírá místo pro jaderný odpad
Pohled na reaktorový sál 2. bloku JE Pakš 25. dubna
The Latest News Digest of Uranium Information Centre
Ux Conversion Spot Prices
Podíl výroby jaderných elektráren vzroste
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2003
Sum-up bulletin for the Press on the event occurred at Paks ...
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Radon v domě v otázkách a odpovědích
Bloková dozorna JE Dukovany
Fagan sliboval ránu, dostal ji však sám zpět
Annual Growth of Renewables Supply from 1971 to 2000
Fact Sheet on Next-Generation Reactors
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2003
Právo si hledá cestu pomalu, ale přece...
Česká společnost nukleární medicíny
Henri Becquerel (1852 - 1908)
Letecký pohled na JE Dukovany
Potassium-40 heats up Earth’s core
Evolution from 1971 to 2000 of Nuclear Production by Region
V jaderné elektrárně Dukovany se po odstávce rozjíždí třetí blok
Vladimír Marušík
Aktuální vsázka na 3. bloku EDU
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2003
Moderní uhelná elektroenergetika
WebElements Periodic table (professional edition)
US May See Construction Of New Nuclear Reactor -GE Exec
JE Koeberg - Jihoafrická republika
Eskom says ready to build nuclear power station
Ux U3O8 vs. 30-Week Moving Average Prices
Zametou ekologisté Rakouska před svými prahy?
Ivo Kouklík
Urban chce posílit Temelín
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2003
Proč hlubinné úložiště?
COGEMA
Cogema prepared to invest $100 million in Kazakh uranium field
Mapa průměrnných hodnot OA radonu v obcích do roku 2003
Radioaktivita v medicíně v otázkách a odpovědích
Příklad výpadku 1000 MW v ES ČR
Nuclear Units Secure After Japanese Earthquake
František Řeřucha
Seminář "Možnosti nasazování bloků UJE ČEZ v PpS"
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2003
Cern Courier
Aktuální vsázka na 2. bloku EDU
Výkonný ředitel ČEZ a. s., UJE zahajuje seminář ČNS
Potřebuje Česká republika celonárodní debatu o energetické koncepci?
Regulační rozsah bloku s PpS
NUSIM 2003 - předběžný program a formulář přihlášky
Peter Rydlo
Klimatické změny a jaderná energie
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2003
Obrázek týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Vsázky
Úvodní strana
Akce
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Vsázky
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 3/2003, vydán 10.6.2003
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001