ZPRAVODAJ   04/2003

V čísle:
- Stanovisko České nukleární společnosti k Návrhu státní energetické koncepce ČR do roku 2030
- Konference WIN Global v USA
- Zpráva ze zasedání ERIC Group
- Stanovisko SNUS k vyhláseniam Ľubice Trubíniovej k udalosti na JE Mochovce
- Výběr zahraničních zpráv
- Konference MAAE ve 2. polovině roku 2003
- Kalendář mezinárodních konferencí 2004
- Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje


STANOVISKO ČESKÉ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOSTI
K NÁVRHU STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR DO ROKU 2030

více zde


Konference WIN Global v USA

více zde


Zpráva ze zasedání ERIC Group

více zde


Stanovisko SNUS k vyhláseniam Ľubice Trubíniovej k udalosti na JE Mochovce

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Francie dodává víka R do USA
Francie: Společnost Framatome ANP podepsala kontrakt s americkou společností Florida Power and Light na výrobu a dodávku čtyř vík tlakových nádob reaktoru pro jadernou elektrárnu Turkey Point-3 (v r. 2004), Turkey Point-4 a St Lucie-1 (2005), a St Lucie-2 (2006). Tyto víka bude vyrábět Framatome ve Francii na závodě Chalon Saint-Marcel a instalace se plánuje během plánovaných odstávek pro výměnu paliva. (NucNet, 02.07.2003)

Novinky z Bulharska
Komise MAAE dokončila (27.06.03) revizi bulharského jaderného dozoru (NRA-Nuclear Regulatory Agency) s konstatováním, že tento orgán splnil všechny právní požadavky, které zajišťují dlouhodobě jeho nezávislost a že bulharský dozorný systém JB dosáhl požadované úrovně. Tým IRRT zkoumal po dobu 2 týdnů tento systém a kromě prověrek legislativy a dokumentace zahrnoval množství rozhovorů s personálem NRA a JE Kozloduj. MAAE plánuje zveřejnit svou závěrečnou zprávu příští měsíc. (NucNet, 02.07.2003)
Výkonný ředitel stavby nové JE Belene, p.Ilcho Kostov, řekl, že proces nabídkového řízení na výběr typu reaktoru začne pravděpodobně ještě do konce tohoto roku a výsledek má být oznámen nejpozději do dubna 2004. Oznámil také, že ta země, která nabídne také možnost zpětného odebírání použitého paliva bude mít ve výběrovém řízení přednost (Francie, Rusko, V.B.).Bulharská vláda bude o definitivním osudu JE Belene jednat v říjnu t.r. na podkladě právě prováděné studie proveditelnosti a efektivity celého projektu. (NucNet, 01.07.2003)

MAAE posoudilo událost na JE Pakš
Maďarsko: MAAE provedlo expertní posouzení události poškození palivových kazet na JE Pakš při jejich čištění v dubnu 2003 a dospělo k závěru, že projekt i provoz čisticího systému byl v rozporu se standardy MAAE. Tým MAAE pod vedením p.Miroslava Lipára zdůraznil, že vedení elektrárny i jaderného dozoru HAEA je zainteresováno na zlepšení jaderné bezpečnosti této jaderné elektrárny. Ve snaze provést očištění úsad na trubkách PG se obrátilo na důvěryhodného dodavatele, který měl za úkol tento problém vyřešit. Výše uvedená činnost však byla prováděna v rozporu s normami a doporučeními MAAE. Dále ani JE Pakš ani jaderný dozor neuplatnili konzervativní rozhodovací přístup při oceňování rizik spojených s použitím tohoto čistícího systému. Existovalo zde nadměrné spolehnutí se na dodavatele a ve spojení s časovým tlakem a minulými pozitivními zkušenostmi z podobných operací nebyla věnována náležitá pozornost projektovému řešení systému a jeho provozu. Dozor HAEA podcenil bezpečnostní významnost návrhu tohoto čistícího systému, což vedlo k nedostatečnému posouzení projektu. Dále bylo zjištěno, že dodavatel pracoval bez náležitého dozoru provozu JE Pakš a obsluhující personál nedostal náležité školení z bezpečnostních aspektů provádění zmíněných manipulací. Konečně, na provádění činností nebyly zpracovány provozní ani bezpečnostní předpisy. Z hlediska radiační bezpečnosti však bylo zjištěno, že ani personál ani obyvatelstvo v okolí neobdrželo nadlimitní roční dávky a že normy MAAE byly v tomto ohledu dodrženy. Tým vypracoval řadu doporučení a závěrečná zpráva pro vládu bude k dispozici do jednoho měsíce. Maďarská vláda se chystá tuto zprávu zveřejnit. (NucNet, 25.6.2003)

Evropská komise založila ERIC
EU: Evropská komise zahajuje novou iniciativu, která je směrována na lepší osvětu veřejnosti v otázkách jaderné energetiky. K tomuto účelu založila v Belgii sdružení ERIC (Energy Research Information and Communication Group), jenž má působit v oblasti práci s veřejností v otázkách energetiky. Touto iniciativou navazuje EK na nedávný průzkum veřejného mínění, který ukázal, že většina občanů EU má v této oblasti velice malé znalosti. EK chce, aby otázkám energetiky byly věnovány širší a mnohem více transparentní diskuse. ERIC bude zahrnovat státní ministerstva a agentury, průmysl, nestátní organizace, vysoké školy, vědu, technická muzea a pod. s cílem podporovat dialog mezi veřejností v otázkách energetiky. Při průzkumu vyšlo také najevo, že 2/3 občanů by podporovalo ponechání jaderné cesty energetiky v případě, kdyby byli ujištění o existenci bezpečných řešení nakládání a ukládání radioaktivních odpadů. Komisařka EU pro energetiku a dopravu pí.Loyola de Palacio řekla minulý týden v Bruselu, že vodík a nové palivové články vycházejí z laboratoří a klepou na dveře trhů. EU se musí důrazně zasadit, aby se tyto dveře otevřely pro podnikání v této oblasti, což bude vhodným způsobem doplňovat energetickou politiku EU. K výrobě vodíku musí být využívané čisté obnovitelné zdroje a jaderná energetika. (NucNet, 17.6.2003)

Phenix znovu v provozu
Francie: Francie uvedla po pěti letech znovu do provozu prototypový reaktor Phenix (rychlý breeder), který se má v nejbližších letech (do r.2008) podílet na řadě výzkumných projektů. Jedná se o jeho již v pořadí 51.provozní cyklus. Spuštění předcházela rozsáhlá inspekce, opravy a řada modernizací projektu. Šéf francouzské komise pro atomovou energii CEA p.Alain Bugat řekl, že se zde chystá celkem 12 projektů transmutací. Dle jeho prohlášení se investice 250 mil. EUR do obnovy reaktoru vyplatí, protože představuje důležitý nástroj vědy a techniky. (NucNet, 17.06.)

Bulharsko chce dostavět JE Belene
Bulharsko: Bulharský ministr energetiky p.Kovačev oznámil záměr vlády na obnovení výstavby JE Belene v roce 2004. Stavba této JE byla přerušena v r.1990, ale v prosinci loňského roku vláda tento zákaz zrušila. 11.června na tiskové konferenci v Sofii pan ministr sdělil novinářům, že Bulharsko investovalo již příliš mnoho do výstavby této JE (infrastruktura a inženýrské sítě) a že vláda vážně uvažuje o pokračování tohoto projektu. Představa je mít JE v provozu již do r.2008. Do října t.r. má být provedena studie proveditelnosti a způsobu dokončení dvou již rozestavěných bloků. Tato studie bude potom předána vládě k definitivnímu rozhodnutí. Pan ministr dále prozradil předběžné plány na uspořádání mezinárodního tendru na projekt a stavbu této JE. (NucNet, 12.06.2003)

Diskuse ve švédském parlamentu
Švédský parlament zažívá neustálé diskuse nad otázkou jaderné energetiky v zemi. Dne 10.června vystoupila za Liberální stranu její mluvčí pí Eva Flyborg, která se vyjádřila, že její strana by uvítala změny v energetické politice, jenž je směrována k postupnému odchodu od jádra - tzv.německý model, a to změny takové, aby umožnili potenciálním investorům postavit jadernou elektrárnu v okamžiku když to bude potřeba. „Je třeba změnit v tomto ohledu zákon" prohlásila členka parlamentu v průběhu debaty kolem vyřazení JE Barseback 2. Během této debaty však současně parlament schválil návrh švédské vlády (menšinová vláda sociálních demokratů) , který požadoval přijetí rozhodnutí o vyřazení JE Barseback 2 z provozu do konce r.2004 (ne však ostatní JE v zemi). Zmocněnec vlády pro tuto otázku, p. Bo Bylund, má do dubna 2004 předložit závěry z jednání s provozovateli JE. Šéfové společností se ale dali slyšet, že nevstoupí do žádných jednání s vládou o energetické politice, dokud nebude zrušena daň na elektřinu z jaderných elektráren. (NucNet, 13.06.2003)

Jaderná energie v americkém parlamentu
Myšlenka státní podpory rozvoje jaderné energetiky prošla velmi těsně americkým senátem (hlasování č. 48-50 z 10.6.2003). Senát zamítl pozměňovací návrh senátora Rona Wydena k návrhu zákona o energetické politice. Jak se tedy zdá, zákon v nezměněné podobě umožní pokrýt státní garancí až 50% ceny u 6 – 7 nových jaderných elektráren. Rozsah státem garantovaných půjček odpovídá cca 14-16 miliardám dolarů. Zákon má současně zaručit výkup vyrobené jaderné elektřiny.
Senátor Pete Domenici (předseda výboru pro energii a přírodní zdroje) uvedl, že jaderná energie je klíčovým prvkem v oblasti národních dodávek energie. Návrh zákona však bohužel zatím omezuje životnost nových JE na 20 let, přestože při debatě nikdo nepochyboval o bezpečnosti nových JE. I odpůrci zákona (např. senátoři Wyden a Sununu) tvrdí, že jim jde pouze o finanční zodpovědnost a ne o bezpečnost. Sununu se navíc domnívá, že návrh zákona neférově podporuje jaderný průmysl na úkor ostatních.
Příznivci státních záruk naopak uvádějí, že garance za půjčky podpoří tvorbu nových pracovních míst a srazí ceny jiných forem energie, hlavně plynu.
Zamítnutí pozměňovacích návrhů však ještě neznamená schválení energetického zákona. K tomu by mělo dojít až příští (25.) týden.


Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Konference MAAE ve 2. polovině roku 2003

International Symposium on Seismic Evaluation of Existing Nuclear Facilities
Vienna, Austria, 25 - 29 August 2003

International Conference on National Infrastructures for Radiation Safety: Towards Effective and Sustainable Systems
Rabat, Morocco, 1 - 5 September 2003

Scientific Forum at the IAEA General Conference
Vienna, Austria, 16 - 17 September 2003

International Symposium on Applications of Gene-based Technologies for Improving Animal Production and Health in Developing Countries
Vienna, Austria, 6 – 10 October 2003

International Conference on the Protection of the Environment from the Effects of Ionizing Radiation
Stockholm, Sweden, 6–10 October 2003

International Seminar on Nuclear Security (for Managers and Decision Makers)
Argonne, Illinois, USA, 6 - 17 October 2003

Regional Seminar on Illicit Trafficking in Nuclear and Radioactive Materials
Ciudad del Este, Paraguay, 20 - 24 October 2003

International Conference on Research Reactor (Utilization, Safety, Decommissioning, Fuel and Waste Management)
Santiago, Chile, 10-14 November 2003


Kalendář mezinárodních konferencí 2004

11 Jan 2004 to 15 Jan 2004
ASTM Committee C-26 on Nuclear Fuel Cycle; Tampa, USA. ASTM. Contact: Felicia Quinzi. Tel: 1-610-832-9738.
WWW: http://www.astm.org

11 Jan 2004 to 15 Jan 2004
ASTM Committee E10 on Nuclear Technology and Applications; Tampa, USA. ASTM. Contact: Felicia Quinzi. Tel: 1-610-832-9738.
WWW: http://www.astm.org

29 Feb 2004 to 04 Mar 2004
Waste Management, International Symposium '04; Tucson, USA. WM Symposium Inc. Contact: LOI Inc. Tel: 1-520-292-5652; Fax: 1-520-292-9080
E-mail:info@wmsym.org
WWW: http://www.wmsym.org

11 Mar 2004 to 12 Mar 2004
Fire and Safety 2004; Munich, Germany. Nuclear Engineering International. Contact: Julie Rossiter. Tel: 44-20-8269-7835; Fax: 44-20-8269-7880
E-mail:jrossiter@wilmington.co.uk
WWW: http://www.nuclearconferences.com

29 Mar 2004 to 31 Mar 2004
Euradwaste '04: 6th European Commission Conference on the Management and Disposal of Radioactive Waste; Luxembourg, Brussels. European Commission. Contact: Christophe Davies. Fax: 32-2-2954991
E-mail:christophe.davies@cec.eu.int

30 Mar 2004 to 02 Apr 2004
World Nuclear Fuel Cycle 2004; Madrid, Spain. Nuclear Energy Institute and World Nuclear Association. Contact: NEI or WNA. Tel: 44-20-7225-0303; Fax: 44-20-7225-0308
E-mail:wna@world-nuclear.org
WWW: http://www.world-nuclear.org

27 Apr 2004 to 28 Apr 2004
Distribution Europe 2004: New Solutions for European Energy Grids; Amsterdam, The Netherlands. Distribution Europe. Contact: Elisabeth Brusse. Tel: 31-346-590-901; Fax: 31-346-590-601
E-mail:Elisabeth@synergy-events.com
WWW: http://www.distribution-europe.com

28 Apr 2004 to 29 Apr 2004
NEDCOM '04; Chilton, UK. UKAEA/BNES. Contact: Kevin Wilson. Tel: 44-1235-466487; Fax: 44-1235-466937
E-mail:kevin.wilson@ukaea.org.uk

23 May 2004 to 28 May 2004
11th International Congress of the International Radiation Protection Association; Madrid, Spain. IPRA. Contact: Viajes Mapfre Congresos. Tel: 34-91-581-27-77; Fax: 34-91-581-51-75
E-mail:congresos.viajes@mapfre.com
WWW: http://www.irpa11.com

05 Sep 2004 to 10 Sep 2004
19th WEC Congress; Sydney, Australia. WEC Australia. Contact: Emily Melton. Tel: 44-20-7734-5996; Fax: 44-20-7734-5926
E-mail:melton@worldenergy.org
WWW: http://www.tourhosts.com.au/energy2004/

08 Sep 2004 to 10 Sep 2004
World Nuclear Association 29th Annual Symposium; London, UK. World Nuclear Association.
Contact: WNA. Tel: 44-20-7225-0303; Fax: 44-20-7225-0308
E-mail:enquiries@wna-symposium.org
www: http://www.wna-symposium.org

20 Sep 2004 to 24 Sep 2004
IAEA General Conference; Vienna, Austria. International Atomic Energy Agency. Contact: IAEA Conference Service Section. Tel: 43-1-2600-21311; Fax: 43-12600-29325
E-mail:Official.Mail@IAEA.ORG
www: http://www.iaea.org/worldatom/

21 Sep 2004 to 23 Sep 2004
5th International Conference on Control and Instrumentation in Nuclear Installations; Merseyside, UK. Institution of Nuclear Engineers. Contact: The Secretary, INE. Tel: 44-20-8698-1500; Fax: 44-20-8695-6409
E-mail:rosburton@nuceng.freeserve.co.uk
WWW: http://www.inuce.org.uk


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh státní energetické koncepce
Atomový ledoborec Arktika
Arktika nuclear icebreaker now unauthorized access protected
Tuzemská spotřeba prvotních palivoenergetických zdrojů
Jsou úložiště bezpečná?
Jiří Veselý
Prioritou zůstává hnědé uhlí a atomové jádro
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden 2003
U.S. Department of Energy
Could neutrinos destroy nuclear weapons?
Neutrino beam inside of the earth
Zpravodaj č. 03/2003
Struktura výroby elektřiny - aktualizovaný referenční scénář
Temelín musí zeštíhlet
Václav Hanus
European Approach to the High Temperature Reactors
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2003
Nuclear.ru
Russia's Mayak plans approved
TOKAMAK - experimentální termojaderný reaktor
Termojaderná elektrárna se stává skutečností
Konečná spotřeba paliv a energie
Bezjaderná Evropa Rakušany nezaujala
Zbyněk Grunda
Gamma-ray bursts made by supernovae
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 26. týden 2003
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany
Otevřená jímka úložiště Dukovany
Kazakhstan to build nuclear plant within 15 years
Vývoj výše a struktury spotřeby zdrojů energie v ČR
Russian nuclear forces, 2003
Michal Borovička
Nový superreaktor zajistí energii pro celou planetu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 27. týden 2003
Česká energetika
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Enrico Fermi
Atomové jádro se vrací do soutěže o výrobu elektřiny
Průměrné vyhoření a počty vyvážených kazet na EDU
Zpráva ze zasedání ERIC Group
Čestmír Šimáně
Stanovisko ČNS k Návrhu státní energetické koncepce ČR
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2003
Physicists discover particle with five quarks
Stanovisko SNUS k vyhláseniam Ľubice Trubíniovej
Konference WIN Global v USA
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Zpravodaj
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Akce
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 4/2003, vydán 11.7.2003
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001