ZPRAVODAJ   05/2003

V čísle:
- NUSIM 2003 Bratislava
- NUSIM 2003 - exkurze
- Konference v Petrohradu
- Výběr zahraničních zpráv
- Pozvánka
- Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje


NUSIM 2003 Bratislava

více zde


NUSIM 2003 - exkurze

více zde


Konference v Petrohradu

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Francouzská vláda a EPR
Francie: Francouzská ministryně pro průmysl pí Nicole Fontaine oznámila, že formálně doporučí vládě, aby souhlasila se stavbou demonstračního bloku nové jaderné elektrárny typu EPR (European Pressurised Water Reactor), společnosti Framatome ANP. V souvislosti s tím řekla, že výhodou tohoto nového francouzsko-německého reaktoru o výkonu 1600 MW je , že je 10x bezpečnější, o 10% konkurenceschopnější a bude produkovat méně RaO než stávající JE. Ministryně dále řekla, že cena tohoto demonstračního bloku bude okolo 3 miliard EUR a bude financován jaderným průmyslem bez státních dotací. Blok by mohl být uveden do provozu kolem r. 2012. Paní Fontaine dále uvedla, že to není porušení závazku rozvíjet obnovitelné zdroje, ale že tyto budou vždycky jen doplňkovými k jaderným elektrárnám a dalším způsobům výroby elektřiny.

První žádosti o stavby nových JE v USA
V USA došlo k historickému okamžiku, kdy dvě velké energetické společnosti Exelon Generation a Dominion Energy podaly dne 25. září 2003 žádost k jadernému dozoru NRC o povolení ke stavbě nové jaderné elektrárny. Jedná se o první žádosti po desetiletí trvající přestávce a nehledě na to, že jde v tomto případě o tzv. ESP (Early Site Permit) - tedy předběžné povolení ke stavbě, tak se jedná o mimořádně významný okamžik. Lokality pro nové JE byly vybrány na stávajících dvou JE Clinton v Illinois a North Anna (40 mil severně od Richmondu). Americké energetické společnosti se vážně připravují na kroky, které musí být podniknuté, aby bylo možné splnit dlouhodobé potřeby zajištění elektrické energie. Již po řadu měsíců probíhá spolupráce institutu NEI, NRC i energetických společností na vypracování požadavků pro schvalování nových žádostí pro stavební povolení ESP. Tato povolení budou připravena pro příslušné lokality a moderní typy reaktorů s dostatečným předstihem a jakmile to bude trh potřebovat, tak budou použita.

Itálie má přehodnotit svůj postoj k jádru
Generální sekretář Foratomu p. Dr. Peter Haug apeloval na Itálii, aby přehodnotila svůj postoj a obnovila jaderný energetický program v rámci celkové revize energetické koncepce a politiky v zemi. P.Haug řekl, že celkový rozpad elektrické sítě v Itálii minulý týden, další v sérii podobných masivních výpadků v Evropě i Americe, je jasným a významným signálem nedostatečného zabezpečení dostatku energetických zdrojů. Itálie, která upustila od využívání JE koncem 80. let, je v současnosti závislá ze 75% na dovozu ropy a fosilních paliv. Odpovídající mix různých energetických zdrojů včetně jaderných elektráren snižuje zranitelnost trhu a zajišťuje větší bezpečnost dodávek elektřiny. Italská vláda tlačí již po jistou dobu na elektrárenskou společnost ENEL, aby zvýšila dovoz elektřiny z JE, vzhledem k její ceně a stabilitě dodávek, a kromě toho v parlamentu narůstá konsensus pro možný návrat k jádru v budoucnosti.

EU začíná prosazovat výměnu informací v jaderně-energetickém průmyslu
EU: Evropská komise se začíná dívat na jadernou energetiku mnohem střízlivěji a techničtěji než v minulosti. Komisař EK pro vědu a výzkum p. Philippe Busquin hovořil na semináři EK JRC, Institutu pro energetiku v Pettenu, že pro oblast jaderné energetiky je nezbytné sdílet a vyměňovat si důležité informace z oblasti jaderné bezpečnosti a zvyšování spolehlivosti. Považuje to za klíčový moment a na rozdíl od minulosti, kdy provozovatelé JZ a průmyslu měli pouze takovou možnost přes různé mezinárodní instituce, tak pro budoucnost vidí výměnu informací v této oblasti bezpečnosti a spolehlivosti jako povinnou nutnost. Takové sítě pro výměnu informací z oblasti jaderně-energetického průmyslu v Evropě budou hrát klíčovou roli při zpracování a rozšiřování dat, budou zaplňovat současně existující mezery a zajišťovat základní kritický objem znalostí v tomto oboru. Toto umožní rychlejší reakci na události a problémy a nebo jim přímo zabrání, aby vznikly. JRC (Joint Research Centre) - Institut EU - bude působit jako koordinátor těchto sítí s mezinárodními institucemi.

Vodíková technologie je už tady
Na 47. generální konferenci MAAE ve Vídni vystupoval v rámci sekce „Jaderná energetika v měnícím se světe" p. Prof. Kenneth Lee Peddicord, z texaské univerzity, který pronesl zásadní řeč na téma „Vodíková technologie je už tady". Na mnoha praktických příkladech ukázal, že v nejbližší budoucnosti bude stále aktuálnější vypracovat strategie jak nahradit ropu a plyn. Předpokládá snižující se dodávky těchto surovin, zvyšování jejich cen a potřebu snížení emisí CO2. Chemický průmysl se snaží taky snižovat spotřebu plynu jako paliva, kterýžto považuje za životně důležitou surovinu pro jiné účely. Spotřeba vodíku roste v USA v současnosti cca 68% ročně, protože se stále více používá v petrolejovém průmyslu. Prof. Peddicord poukázal na nejdelší vodíkové potrubí na světě, které se táhne z Houstonu cca 200 mil daleko a které by potřebovalo několik jaderných elektráren podél, které by vyráběly teplo pro výrobu vodíku. Co se týká efektivity a účinnosti, tak nejvíce slibující jsou nové technologie termo-chemické výroby vodíku.


Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Pozvánka

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
František Sviták
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2003
U.S. Department of Energy, Energy Information Administration
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Z průběhu konference WIN Global 2003 - 2
European Nuclear Society News (July - August 2003)
Prognóza vývoje světové spotřeby elektřiny (v miliardách kWh)
New horizons in radiopharmaceuticals
Oldřich Matal
Radioaktivita vody a možná opatření
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2003
Virtual Nuclear Tourist
Poptávka po elektřině letos roste
Jaroslav Míl
Přírodní radioaktivita a problematika radonu
Průběh brutto spotřeby České republiky
New President of Atomic Energy Society of Japan
František Klik
International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 31. týden 2003
Atomic Energy Society of Japan
Dr. Shinzo Saito - nový prezident AESJ
Pruzkum STEM k otázkám jaderné energetiky
Hodnota akcií ČEZ, a. s. (leden - cerven 2003)
Number of Reactors in Operation Worldwide - aktualizace
František Pazdera
Jak pracuje jaderná elektrárna?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 32. týden 2003
Belgian Nuclear Society
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
F. Deconinck - Chairman of the Belgian Nuclear Society
Nuclear Share in Electricity Generation - aktualizace
Výroba elektřiny ETE - jednotlivé měsíce 2003
EIA Forecasts - Electricity Requirements - aktualizace
Jaroslav Vokurek
Jaderná elektrárna Dukovany jako příklad precizní technologie ...
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 33. týden 2003
Foratom - European Atomic Forum
Z průběhu konference WIN Global 2003 - 2
MIT report: Focus on conventional nuclear reactors
Kritické koncentrace H3BO3 - EDU, 2. blok, 18. cyklus
USEC accelerating centrifuge development schedule
Jirí Žďárek
Nové logo energetické Skupiny ČEZ
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2003
Český klub skeptiků - Sisyfos
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Nové logo energetické Skupiny ČEZ
Sportovní letoun vletěl v sobotu do zakázaného prostoru Temelína
Průzkum veřejného mínění - Jste pro rozvoj JE v naší republice?
Lasers tackle radioactive waste
Miroslav Holan
TVEL to eliminate consequences of Paks accident
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 35. týden 2003
PET centrum Nemocnice Na Homolce
JE Isar
Research Reactor Fuel Management 2004
Výroba elektřiny ETE - jednotlivé měsíce 2003
ČEZ od ríjna zlevní proud, některé domácnosti uspoří až stovky Kč
Marie Dufková
Rakouský nejvyšší soud: Žaloby proti Temelínu jsou přípustné
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2003
ÚJV Řež
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Letecký pohled na areál ÚJV Řež
Aktuální vsázka na 1. bloku EDU
Celkový roční počet vyvážených kazet
Web Evropské nukleární společnosti v novém
Juraj Kmošena
Proč má kraj s Temelínem nejdražší elektřinu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 37. týden 2003
SPBAEP - Atomenergoproekt, Petersburg
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Hlavní budova SPBAEP - Atomenergoproekt, Petersburg
Edward Teller dies
Cena akcií ČEZ a. s. (leden-srpen 2003)
V Temelíně vznikne mezisklad vyhořelého jaderného paliva
Miroslav Lipár
Kolik váží neutrino
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 38. týden 2003
The history of the Manhattan Project
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Edward Teller pri práci na projektu Manhattan
Škoda Energo uzavřela s ČEZ kontrakt za 1,5 miliardy korun
Number of Reactors in Operation Worldwide
Konference Decommissioning Challenges: an Industrial Reality?
Marta Žiaková
NCCP gets prepared to produce new type of fuel bundles
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2003
Nuclear.ru
Public Information Media Exchange - PIME 2004
Reaktorový sál JE Dukovany
Temelín vyrovnával přebytek proudu v evropské síti
Počet jaderných bloku v Rusku
3rd Nicholas’s Young Generation Informal Meeting
Štefan Schmidt
US: "Historic" Applications Test Approvals Process For New N-Plants
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2003
SE a. s. - Slovenské elektrárne
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Mochovce
Pozvánka na seminář o využívání sítě NucNet
Délky odstávek na jednotlivých blocích EDU
Between MOX and a hard place
Vojtěch Příman
Konference v Petrohradu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2003
Atómové elektrárne Mochovce
JE Bohunice
Darmstadt gets credit for new elements
Délky fyzikálních spouštení na EDU
NUSIM 03 - exkurze
Vítězslav Duda
Rakušané monitorují radiaci kolem Temelína, elektrárna to vítá
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2003
Kdo je kdo
Úvodní strana
Link týdne
Kampane
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Vsázky
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampane
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 5/2003, vydán 24.10.2003
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001