ZPRAVODAJ   02/2004

V čísle:
- Postřehy z Číny
- Konference PIME 2004
- Výběr zahraničních zpráv
- Využitelnost zdrojů v roce 2003
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Postřehy z Číny

více zde


Konference PIME 2004

více zde a zde


Výběr zahraničních zpráv

Jaderný průmysl Kanady hledí do budoucna
Reprezentanti kanadského jaderného průmyslu posuzovali stav jádra a jeho budoucnost na zimním semináři Kanadské nukleární asociace (CNA) "Pevný pohled do budoucna", který se konal minulý týden v Otavě.
Linda Keen, presidentka a hlavní manažerka Kanadské komise pro jadernou bezpečnost (CNSC), řekla, že poslední Rešerše o životním prostřední dozorného orgánu identifikovala množství potenciálních trendů pro příštích 10 let: nové uranové projekty a likvidace některých starých, nové konstrukce paliva, obnovení projektu pro pět v současné době neprovozovaných reaktorů, rekonstrukce provozovaných bloků a nové projekty, početné žádosti o prodloužení životnosti, budování nových nebo rozšíření stávajících výzkumných pracovišť i expanze zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady.
Komisařka Keenová naléhala na průmysl, aby "vyvinul strategický přístup jak pro aktivní, tak i reflexivní komunikaci" - oba jako způsob vedení CNSC a poskytnutí záruk kanadské veřejnosti. Zmínila se o posledním velkém výpadku elektřiny minulé léto v Kanadě a USA: "Jako průmysl jste zmeškali důležitou příležitost dostat se do čela před vaše zákazníky a přímo s nimi mluvit o tom, jak je jaderný průmysl bezpečný."
Ve svých závěrečných poznámkách prezident CNA a její hlavní manažer Murray Elston řekl, že seminář "poskytl jasný důkaz, že obnovení rozvoje jádra se děje všude kolem nás". Když říkal, že je to nejlépe ilustrováno růstem MDS Nordion jako globálního lídra medicínské technologie a léčení využívajícího záření, pan Elston také upozornil na úsilí elektráren jako Bruce Power – které znovu spustily dva z reaktorů v Bruce A, plánují plnou obnovu osmi reaktorů Bruce a zvažují výstavbu dvou nových reaktorů. Řekl: "My v této místnosti víme, že jadrná energetika se ukázala jako nejbezpečnější ze všech forem výroby energie. Co potřebujeme udělat, je jasně to demonstrovat všem Kanaďanům.”

Italská nehoda dostává provizorně stupeň INES 2
Nehoda s roztavením stíněného radioaktivního zdroje v přepracujícím závodě v Vičenze v Itálii obdržela provizorně stupeň 2 (ze 7) mezinárodní stupnice pro hodnocení jaderných událostí, jak oznámila MAAE.
Podle zprávy vydané italským dozorným orgánem APAT událost se stala 13. ledna v recyklačním závodě Acciaierie Beltrame ve Vičenze. Zařízení pro monitorování radiace ukazovalo, že produkt tavícího procesu byl kontaminován radioaktivním izotopem Cs-37. Následně se ukázalo jako pravděpodobné, že mohutně stíněný radioaktivní zdroj byl nedopatřením roztaven.
Měření provedené vně závodu ukázalo, že dávkové příkony jsou na úrovni přirozeného pozadí, a nebyla detekována žádná kontaminace vzduchu nebo půdy. Lékařská vyšetření ukázala velmi omezený vdech Cs-37 pouze jednoho pracovníka, v jehož důsledku je efektivní dávkový ekvivalent odhadnut na méně než 3 mikrosieverty. APAT uvedl, že nehoda neměla významné dopady na pracovníky, veřejnost ani životní prostředí.
Dozorný orgán uvedl, že ekonomické a sociální dopady nehody opravňují k udělení stupně INES2. Závod musel být dočasně uzavřen pro dekontaminaci postižených oblastí a "událost vyvolává potřebu zlepšení dozoru nad radioaktivními zdroji ve všech fázích, která musí být podpořena zlepšením legislativy".

Ministr spouští výkopové práce pro Olkiluoto-3
Finský ministr průmyslu Mauri Pekkarinen dnes zahájil zemní práce v lokalitě plánovaného, v zemi pátého, reaktoru v Olkiluoto.
Finská elektrárenská společnost Teollisuuden Voima Oy (TVO) uvedla, že toto zahájení "vyznačilo nejdůležitější část přípravných prací v lokalitě" před zahájením skutečné výstavby bloku, který bude třetí v lokalitě Olkiluoto.
TVO uvedl, že práce pokračují v souladu s HMG projektu. TVO připraví území přilehlé k existujícím blokům pro proces výstavby dříve než konsorcium Areva-Siemens podle kontraktu zahájí skutečnou výstavbu.
Předseda výboru pro výstavbu Olkiluoto-3 Timo Rajala, který je též prezidentem a hlavním manažerem Pohjolan Voima Oy (PVO), řekl: "To, že Olkiluoto-3 pokročilo až k tomuto bodu, je skutečně významná událost pro vlastníka. Je požadována nová kapacita k produkci elektřiny a zahájení výkopových prací tak rychle po vydání investičního rozhodnutí je výrazným signálem značného pokroku v projektu". Elektřina vyrobená blokem bez emisí CO2 také Finsku umožní vyhovět závazkům Kjótského protokolu.

Zdroj: NucNet, přeložila redakce Zpravodaje


Využitelnost zdrojů v roce 2003

Graf uvádí počet dnů v roce, po které jednotlivé zdroje pracovaly, a z toho vypočtenou využitelnost vzhledem k instalovanému výkonu.

Podle dat Energetického regulačního úřadu zpracovala redakce Zpravodaje


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Zpravodaj č. 01/2004
Zdeněk Křivánek
Lokalita pro ITER: Velká politika nad velkou vědou …
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 4. týden 2004
International Energy Agency
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Řez kontejnerem pro použité palivo CASTOR
Oil: The illusion of plenty
Českomoravskoslovenský sraz reaktorové fyziky 2004
EU chce uvolnit peníze na rozvoj jaderné energetiky
Jiří Fleischhans
Ontario task force positive about nuclear future
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 5. týden 2004
Energetický regulační úřad
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Reaktorová nádoba JE Dukovany
Rakouský poslanec: Proti Isaru je Temelín vzorem bezpečnosti
Ux Conversion Spot Prices
Ruský jaderný export loni výrazně vzrostl na tři miliardy dolarů
Jaroslav Majerčík
Spotřeba elektřiny loni rekordně
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 6. týden 2004
The virtual nuclear tourist
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Z výstavby EDU
ENS News - The WINTER edition
EDU - Koeficient využití
V roce 2003 nejvíce využito jádro, nejméně vítr
Pavel Veselý
Elements 115 and 113 discovered in Dubna
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2004
AboutNuclear.org
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Transport kontejneru CASTOR na reaktorovém sále EDU
German utilities ponder new reactor
Ux Conversion Spot Prices
USA sází na jadernou energii a Evropa se začína připojovat
Pavel Mikoláš
Konference PIME 2004 - Barcelona, 9. - 12. února 2004
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 8. týden 2004
Office of Nuclear Energy - DOE
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Loviisa, Finsko
"Říkám, že mojí rodinou je Rakousko"
Vývoj kurzu akcií ČEZ, a. s.
Jaderné elektrárny chce většina zájemců o SE
Ivan Tinka
Information Seminar on the Generation IV International Forum
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 9. týden 2004
Kerntechnische Gesellschaft
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Ze spouštění JE Dukovany
Nuclear Waste: Showdown at Scanzano
Consumption of fossil fuels
Nebojme se úložiště radioaktivního odpadu!
Karel Matějka
WIN Global 2004
Postřehy z Číny (Václav Hanus)
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2004
Zpravodaj
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Akce
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 2/2004, vydán 5.3.2004
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001