ZPRAVODAJ   06/2004

V čísle:
- ČNS představuje své kolektivní členy - ALTA, a.s.
- Komunikační strategie pro ENS
- Seminář v ÚJV Řež a.s. o incidentu na JE Pakš
- Evropští mladí ve Švýcarsku
- Výroční konference Slovenské nukleární společnosti
- Slovenská Mladá generace se připravuje na budoucnost
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


ČNS představuje své kolektivní členy - ALTA, a.s.

více zde


Komunikační strategie pro ENS

Evropská nukleární společnost (ENS) schválila a zveřejnila v červnu 2004 aktualizovanou strategii pro komunikaci s veřejností, kterou zpracoval společný výbor ENS a FORATOMu pro komunikaci.
ENS vyzývá národní členské organizace a jejich členy, tedy i výbor a individuální a kolektivní členy ČNS, aby se seznámili s níže uvedenou strategií, vystupovali ve vztahu k veřejnosti v souladu s ní a zaměřili se při této komunikaci zejména na aktuální hlavní témata, uvedená v kapitole (5) Komunikační strategie pro ENS.

Výbor České nukleární společnosti

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO ENS

Schváleno 8. června 2004

(1) Úkol ENS
ENS podporuje mírové využití jaderné vědy a technologie

(2) Profil ENS
Co je ENS?
- Jaderná společnost na vědeckém základě s vysoce kvalifikovanými profesionály, inženýry a vědci v národních společnostech.
- Vytváří propojení mezi profesionály, společnostmi a generacemi.
- Organizace, která usiluje o zvyšování kvalifikace svých členů.
- Vědecká jaderná společnost, jejímž cílem je, aby byla uznána za faktický a objektivní zdroj informací.
- Evropská společnost s profilem založeným na národních jaderných členských společnostech.

(3) Hlavní komunikační aktivity
- Atraktivní informační stránka na webu, která se stane přirozeným zdrojem vědeckých a nesporných faktů pro členy, členské společnosti, média a instituce. (Vazby na národní společnosti).
- Jednou měsíčně dopis od prezidenta na národní společnosti.
- Pravidelné informace členů prostřednictvím publikací.
- V důležitých oblastech poskytuje mluvčí, kteří jsou dobře známi médiím a o jejichž názory je zájem.
- Poskytuje odborníky do výborů a komisí mezinárodních organizací (EU, OECD, IAEA atd.).
- Vydává omezený počet zásadních stanovisek ke klíčovým otázkám.
- Každý člen ENS má aktivně podporovat a propagovat ENS.

(4) Doporučení
ENS by měla směřovat své zprávy a informace na následující skupiny:
- členy a členské společnosti ENS
- politiky EU a odborníky v oblasti výzkumu a vývoje
- vědu, vzdělávání, medicínu
- nevládní organizace
- novináře (média)
- politiky (národní) prostřednictvím národních společností.

- Pro externí komunikaci ENS je zapotřebí externí financování.

- Žádná činnost by se neměla duplikovat: měly by se používat materiály z WNA, Foratomu, NucNetu, ANS atd., ale obsah se musí zpracovat v příslušné národní členské organizaci s použitím materiálu, který je k dispozici.

- Aby se dosáhlo maximální účinnosti, je třeba vždy zvolit odesílatele. Často bude zapotřebí několik odesílatelů.

- Zásadní je koordinace mezi komunikací na evropské a národní úrovni.

(5) Seznam hlavních témat pro komunikaci s veřejností
1) Likvidace radioaktivního odpadu je v podstatě otázkou politické vůle a nikoliv neřešitelným technickým problémem. Jaderná technologie je průmyslovým odvětvím, které maximálně intenzívně a komplexně zkoumalo svůj odpad, trvale dělá pokroky při snižování objemu odpadů a vyvinulo nejbezpečnější technologie jeho likvidace.
2) Výhody jaderné technologie uvnitř a vně jaderného sektoru zdaleka převažují nad riziky. To je nutno objasnit široké veřejnosti, to jest i těm, kteří nemají odborné technické vzdělání.
3) Potřeba dobře vyváženého spektra zdrojů pro výrobu elektrické energie pro zajištění:
- bezpečnosti dodávky
- ekonomické životaschopnosti (včetně
mezinárodního srovnání rozhodujících nákladových položek)
- přátelského vztahu k životnímu prostředí
a pro dosažení:
- Kjótského protokolu týkajícího se cílů na snížení CO2
- připravenosti na nepředvídatelné globální změny a problémy.
4) Důsledky a rizika různého typu politiky útlumu ve využívání jaderné energie včetně vlivu na neenergetické sektory.
5) Jak jaderná energie přispívá k udržitelnému rozvoji nyní i v budoucnu.
6) Závazky industrializovaných zemí, týkající se zdokonalení jaderné technologie a udržování souvisejícího „know-how“, s ohledem na potřebu podpory rozvojových zemí a zabránění globálním konfliktům pro zbývající zdroje.
7) Výroba elektřiny z jaderných zdrojů od svého počátku ve světě a v Evropě stále vzrůstá, tudíž pokusy o zastavení byly ve skutečnosti neúspěšné.
8) Výsledky jaderné technologie z hlediska bezpečnosti (úrazy a úmrtí při poruchách a haváriích, výše škod aj.) jsou lepší než u jiných energetických technologií a v průběhu let se značně zlepšily díky rozšířené základně zkušeností (kolem 11 000 reaktorových let).
9) Výhody jaderné technologie vně energetické oblasti (např. v medicíně).

Zdroj: ENS


Seminář v ÚJV Řež a.s. o incidentu na JE Pakš

více zde


Evropští mladí ve Švýcarsku

více zde


Výroční konference Slovenské nukleární společnosti

Koncem září se na Slovensku konala dvoudenní výroční konference SNUS. Již tradičně se jí zúčastnili hosté z ČNS. Do celkového počtu neuvěřitelných 160
účastníků přispěla naše čtveřice: viceprezident ČNS Miroslav Kawalec,. Vlastimil Koubek a Martin Přeček za mladou generaci a já za WIN. V příštím čísle Zpravodaje vám přineseme podrobnější informace o valné hromadě s odborným programem. Zatím snad jen tolik, že pana Suchomela nahradil ve funkci prezidenta SNUS pan Vladimír Slugeň. Jiří Suchomel nyní zastává funkci generálního tajemníka společnosti.
Dnes vám nabízíme článek mladého kolegy z katedry jaderné chemie FJFI, který na odborné konferenci Mladá generácia SNUS 2004 prezentoval svoji práci na téma Palivový cyklus solných reaktorů.

Larisa Dubská


Slovenská Mladá generace se připravuje na budoucnost

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Spolupráce maďarského a ruského dozoru

Ruský jaderný dozor bude pomáhat maďarské JE Pakš s hodnocením potřebné dokumentace pro odstranění poškozených palivových kazet ze šachty č. 1 2. reaktorového bloku. Šachta č. 1 s čisticím kontejnerem (s poškozeným palivem) je nyní fyzicky oddělena od bazénu skladování a šachty reaktoru. V příštím roce má probíhat odstranění poškozených palivových souborů za spolupráce dodavatele paliva firmy TVEL a tento technologický postup bude vyžadovat pečlivé schvalovací řízení ze strany jaderného dozoru. Maďarský HAEA proto požádal ruský Gosatomnadzor o technickou spolupráci. Minulý týden probíhalo v Budapešti k tomuto účelu jednání za účasti obou stran.

Nový šéf EdF

Největší francouzská státní energetická společnost EdF má nového předsedu Řídící rady a CEO, kterým byl jmenován p. Pierre Gadonniex místo dosavadního p. Francoise Roussely. P. Gadonniex byl jmenován radou ministrů francouzské vlády dne 15. září 2004. Na toto místo nastoupil z obdobné pozice ve firmě Gaz de France Group, kde pracoval posledních 9 let a vykonával také předsedu ŘR a CEO. Narodil se v New Yorku, vzděláním je PhD v oboru podnikatelská ekonomie (Harvard Business School) a je absolvent francouzské prestižní školy École Polytechnique.

NRC schválila projekt AP 1000

Národní komise pro jadernou bezpečnost (NRC) schválila projekt nového standardního typu reaktoru AP 1000 (fa Westinghouse). Tímto otevřela cestu jeho komerčnímu využití a tento může být obchodován doma i mezinárodně. Dle zástupců firmy projevilo o něj zájem již několik zájemců z Ásie, Evropy a USA. DOE podporuje výstavbu takového reaktoru v USA do r. 2010. Tento nový reaktorový blok má velké množství nových bezpečnostních prvků, výbornou ekonomiku a příznivou dobu výstavby (36 měsíců) a zahrnuje tisíce reaktor-roků zkušeností.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Duhová energie
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Jaderný parník 2004
Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj
Graf výroby z jednotlivých zdrojů za prvních 5 měsíců 2004
Jaderný parník
Karel Bíža
Fotovoltaická elektřina z "jádra"
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 32. týden 2004
World Nuclear Association
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Fotovoltaická elektrárna při JE Dukovany
Zpravodaj č. 05/2004
Výroba JE Temelín
Opozice Zelených proti jaderné energetice byla historickou chybou
Rostislav Pernica
Čína chce stavět nové jaderné elektrárny
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 33. týden 2004
Francouzská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Francouzský rychlý reaktor Super Phenix
India will be producing 10000 MW of electricity by nuclear power in 2010
Rovnovážná vsázka reaktoru Super Phenix
Provozovatelé solárních elektráren usilují o vyšší výkupní ceny
Jan Kysela
Kdy přijde řada na Temelín?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2004
Chorvatská nukleární společnost
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Řez kontejnerem CASTOR
Co změnil jeden rok?
Denní spotřeba elektřimy v ČR
Nuclear Power in Belgium
Václav Lobovský
Jaderná energetika v zemích Visegrádské čtyřky
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 35. týden 2004
Slovenská nukleární společnost
VVER - 2004, Experience and Perspectives - Accommodation Form
JE Bohunice
Former UK Energy Minister Makes Case For Nuclear New-Build
U.S. nuclear weapons stockpile 1945-2004
Príčinou havárie na japonskej JE Mihama bolo prasknutie potrubia
Ivo Váša
Three Mile Island: Health study meltdown
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2004
Zpravodajský server Nuclear.ru
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Ruská JE Rostov
Netd@ys Čechy 2004
Výroba elektřiny v obnovitelných zdrojích ČEZ
Přeměna kotěte v jaderného tygra
Miroslav Fiala
Až dojde uran
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 37. týden 2004
Everything you need to know about nuclear age history
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Mezisklad použitého paliva JE Dukovany
O krůček blíže k vodíkové ekonomii
Graf instalovaného výkonu jednotlivých typů zdrojů v ČR
Představujeme kolektivní členy ČNS - ALTA, a.s.
Stanislav Kuba
Seminář v ÚJV Řež a.s. o incidentu na JE Pakš
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 38. týden 2004
U.S. Nuclear Regulatory Commission
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Jaderná elektrárna Gösgen, Švýcarsko
Reaktor třetí generace spoléhá na fyzikální zákony
Počet zákazníků vybraných evropských elektrárenských společností
Australia's Uranium and Who Buys It
Jan Vintr
Jádro prý může nahradit ropu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2004
Skupina ČEZ
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Česká delegace společně s Jiřím Suchomelem na VS SNUS
Potřebujeme více jaderných elektráren, ne jen zbožná přání
Ux U3O8 Prices
Slovenská Mladá generace se připravuje budoucnost
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2004
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Zpravodaj
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 6/2004, vydán 5.10.2004
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001