ZPRAVODAJ   03/2005

V čísle:
- ČNS představuje své kolektivní členy – FJFI ČVUT
- 50. výročí založení fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
- Historie začátků projektování jaderné techniky u nás
- Budoucnost patří malým reaktorům
- Dukovany jsou v "jaderné" špičce a dále modernizují
- Bush: Je čas začít stavět nové jaderné elektrárny
- NUSIM 2005 – zpráva o konferenci
- Ohlédnuti za konferencí NUSIM 2005
- Český Krumlov centrem jaderných odbornic
- Lobby zdravého rozumu
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


ČNS představuje své kolektivní členy - FJFI ČVUT

více zde


50. výročí založení fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

více zde


Historie začátků projektování jaderné techniky u nás

více zde


Budoucnost patří malým reaktorům

více zde


Dukovany jsou v "jaderné" špičce a dále modernizují

V současné době pracuje v 31 zemích světa 441 jaderných bloků s celkovým instalovaným výkonem 367 422 MW. Česká elektrárna Dukovany se podle mezinárodních srovnávacích kritérií zařadila v této konkurenci mezi 20 % nejlepších elektráren na světě.
Přesto probíhá v Dukovanech rozsáhlá modernizace, jejímž cílem je v tomto trendu pokračovat a vyrábět spolehlivě a bezpečně elektřinu minimálně do roku 2025, tedy dalších 20 let.
Od 19. února probíhá v Dukovanech, letošní rok první, plánovaná odstávka 3. bloku, která bude pokračovat do konce dubna. Mimořádnost a náročnost této odstávky spočívá v tom, že jde o nejrozsáhlejší a nejnáročnější modernizaci elektrárny Dukovany po 20 letech bezproblémového a bezpečného provozu.
Současným světovým trendem v jaderné energetice je prodlužování životnosti bloků, např. ve Spojených státech až na 60 let. S tím souvisí i zvyšování výkonu reaktorů s využitím jejich projektových rezerv. Modernizace a rekonstrukce zařízení či instalace nového zařízení s vyšší účinností podle nejnovějšího stavu techniky a provozních zkušeností nasbíraných „reaktorroků“ přispívá i k celkovému zvyšování spolehlivosti provozu. Dále provozovatelé optimalizují údržbu bloků, což má pozitivní dopad na snižování neplánovaných odstávek bloků. Důležitá je i cesta zkracování pravidelných odstávek pro výměnu paliva.
V souladu s touto zahraniční praxí jsou nyní i Dukovany připravovány dosáhnout do 5 let zvýšení výkonu reaktorů až o 4,5 %. To umožní nejen nově instalovaná měřicí a monitorovací technika, ale především nový typ jaderného paliva. Jednoznačně největší modernizační akcí, od spuštění elektrárny Dukovany v roce 1985, je právě probíhající výměna systémů ochrany, kontroly a řízení jaderné části bloků. Ve stejném rozsahu bude následovat výměna těchto systémů i v nejaderné části. Je tak instalováno nové, moderní zařízení, které postaví Dukovany na technickou úroveň v současnosti spouštěných jaderných elektráren. Další významnou inovací je probíhající výměna průtočných částí nízkotlakých dílů parních turbín. Nové turbíny mají díky novým poznatkům z termodynamiky upravenou konstrukci a budou dosahovat vyšší účinnost přeměny energie až o 3,5 %.

Ing. Milan Nebesář


Bush: Je čas začít stavět nové jaderné elektrárny

více zde


NUSIM 2005 – zpráva o konferenci

více zde


Ohlédnuti za konferencí NUSIM 2005

více zde


Český Krumlov centrem jaderných odbornic

více zde


Lobby zdravého rozumu

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Oprava prognózy rozvoje kapacity jaderných zdrojů do roku 2020

Mezinárodní atomová agentura ve Vídni (IAEA) výrazně opravila svoji prognózu rozvoje kapacity jaderných zdrojů do roku 2020. Dle současných informací by jaderné elektrárny ve světě měly představovat v roce 2020 celkových 427 000 MW výkonu. Tato prognóza je větší o ekvivalent 127 JE s výkonem 1000 MW než bylo uvažováno ještě v roce 2000. Tuto změnu vyvolaly plány a akce mnoha zemí, které se rozhodly stavět nové jaderné zdroje. Generální ředitel Dr. El Baradei referoval o plánech Číny zvýšit jaderné kapacity během příštích 15 let ze současných 6,5 GW na 32-40 GW, dále o plánech Indie, jenž se chystá zvýšit jaderný podíl 10x, Rusko z 22 GW na 40-45 GW a dále poměrně skromné plány Finska a Francie na nové jaderné kapacity v Evropě.

Dohoda o rozšíření vědy a výzkumu reaktorů IV. generace

Ve Spojených státech na francouzské ambasádě ve Washington DC byla podepsána nová dohoda na rozšíření vědy a výzkumu v oblasti reaktorů IV. generace (pokrokové jaderně-energetické systémy). Dohodu podepsaly tyto země: Velká Británie, Kanada, Francie, Japonsko a USA. Dle představitelů V.B. tato nová dohoda je v souladu se záměrem vlády ponechat jadernou cestu otevřenou a dále v souladu s ekonomikou trvale udržitelného rozvoje a deklarovaného rozšiřování znalostí vědy a techniky.

Nová JE v Indii

Indie spouští novou jadernou elektrárnu Tarapur-4 (PHWR, 540 MWe), která dne 6.března 2005 dosáhla první kritičnosti. Celý projekt a dodávka zařízení je čistě indická záležitost. Dle hmg má být blok uveden do komerčního provozu v srpnu 2005 a sousední blok Tarapur-3 o 9 měsíců později. Oba bloky jsou navrženy a vyrobeny „Nuclear Power Corp of India Ltd (NPCIL)“.

Spouštění JE Pickering-1

Společnost Ontario Power Generation (OPG) finišuje s dokončením spouštění v minulosti vyřazeného jaderného bloku Pickering-1. Fyzikální spouštění se plánuje na počátek léta a energetické spouštění v září-říjnu 2005. V současné době jsou přípravné práce již z 80% hotové a OPG žádá o provozní licenci. Všechny čtyři bloky Pickering A byly vyřazeny z provozu v r.1997 z důvodu mnoha technických i organizačních závad (tehdy Ontario Hydro). Blok 4 byl znovu spuštěn v září 2003, ale 2. a 3. blok zůstávají stále zakonzervovány. Jaderný dozor CNSC doporučuje vydání licence pouze na 5 roků.

Nové jaderné bloky v Mexiku

Federální komise pro elektrifikaci CFE navrhla mexické vládě výstavbu nových jaderných bloků pro zajištění narůstající potřeby elektřiny v zemi a také jako alternativu fosilním palivům plynu a uhlí. V příštích sedmi letech bude totiž Mexiko potřebovat nárůst kapacity o 40 000 MW na zajištění svých potřeb. Z toho 10 000 MW nových zdrojů se plánuje v jádře.
Konkrétně jde o výstavbu dalších bloků na JE Laguna Verde (kde je v současnosti 2x 1282 MWe, BWR), dále jsou k dispozici dvě nové lokality pro nové JE a ještě v tomto roce proběhne plánované zvýšení výkonu bloků Laguna Verde z 1282 na 1410 MWe.

Ministerská konference v Paříži

Ve dnech 21.-22.března pořádala agentura IAEA ve spolupráci s OECD a na pozvání francouzské vlády ministerskou konferenci s názvem „Jaderná energetika pro 21.století“. Jedním z hlavních témat vystupujících zde bylo možnost výstavby a využívání výhod jaderných elektráren i v rozvojových zemích. JE zde byly označeny jako bezpečné, čisté a reálně dostupné. Generální ředitel agentury IAEA p. Mohamed ElBaradei apeloval na to, aby „se dostalo jádru opět spravedlivého slyšení“ a rozvojové země dostaly možnost výstavby především menších typů jaderných reaktorů. Uváděl zde příklady afrických zemí jako je např.Ghana nebo Nigérie, kde je spotřeba elektřiny 30-70 kWh na jednoho obyvatele za rok v porovnání s Francií, kde je tomu 7300 kWh/obyvatele a rok. Ve světě tak vznikají propastné rozdíly v životní úrovni mezi regiony, což vyvolává ohniska napětí. I jiní vystupující, např.francouzský ministr pro průmysl p. Devedjian, požadovali racionální přístup k využívání levné a bezpečné jaderné energie. Jádro není jediné řešení, ale za současných podmínek se ukázalo jako konkurenceschopné v porovnání s ostatními zdroji energie i při zakalkulování všech nákladů na vyřazování JE a nakládání s RaO. Pan Luis Echavarri, generální ředitel NEA OECD řekl, že jeho organizace bude i nadále pomáhat vládám zemí pochopit, jakou roli může hrát jádro, zejména co se týká změn klimatu a zajištění dostatku energetických zdrojů.

Nový EPR 1600 MWe v lokalitě Flamanville

Společnost EdF hledá investory na nový reaktor. EdF se chystá k výstavbě nového jaderného bloku v lokalitě JE Flamanville s typem reaktoru EPR 1600 MWe a nabízí evropskému průmyslu investiční spoluúčast výměnou za dlouhodobě výhodné a stabilní ceny elektřiny. Probíhají různá jednání se zástupci společností mezi nimiž je významná mj. italská energetická společnost ENEL, která má zájem se podílet na investici z cca 25% v cenové relaci 750 mil.EUR. Dohoda zahrnuje s největší pravděpodobností i přenos technologického know-how , jenž přispěje k rehabilitaci italského jaderného potenciálu a znalostí v této oblasti. Itálie importuje od EdF cca 20 miliard kWh ročně, což je zhruba dvojnásobek toho co může vyrobit tento nový jaderný blok. Společnost ENEL koupila v poslední době 66% akcií slovenské společnosti SE za 840 mil. EUR a též jejich dluh ve výši 1,1 miliard EUR.

Během posledních 7 let se zvýšila konkurenceschopnost JE na celém světě

Uvádí to společná zpráva MAAE a OECD ve svých analýzách. Nejvýznamnějšími změnami od roku 1998 jsou zvýšení koeficientu využití jaderných elektráren a zvýšení cen zemního plynu. Studie ve svých prognózách nezapočítává žádné náklady navíc na emise uhlíku u klasických elektráren (fosilní paliva) a uvažuje energetické zdroje, které budou k dispozici pro uvedení do provozu v období 2010-2015. Jsou zde porovnávány náklady na výstavbu nových zdrojů a pravděpodobné výrobní ceny elektřiny. Jádro vychází průměrně na 1500 USD/instalovanou kW, uhlí 1000-1500 USD/kW, plyn 500-1000 USD/kW a vítr 1000-1500 USD/kW. Výrobní ceny elektřiny pak (dle přijatých úrokových sazeb) pro jádro 2-4 EUR cents/kWh (dle země), uhlí 3-5 c/kWh, plyn 4-6 c/kWh a vítr 8 c/kWh. Jádro vychází levněji než uhlí v sedmi z deseti zemí a v porovnání s plynem v osmi z deseti. V porovnání různých technologií zpráva např uvádí, že kdyby se reaktor EPR stavěl v Německu, tak by jeho elektřina stále 2.38 c/kWh (nejlevněji z navrhovaných řešení).

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
National Nuclear Data Center
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Ze zakončení konference NUSIM 2005
Představujeme kolektivní členy ČNS - SÚRAO
Ceny elektrické energie na burze v Mnichově (v eurech za MWh)
Occupational Safety in Uranium Mining
Jozef Keher
Přehled zdrojů ES ČR k 1.1.2005
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2005
Radiologická společnost ČLS JEP
Zemřel profesor Jaroslav Němec
Profesor Němec při přebírání ceny Česká hlava
Jaderná energetika v Asii
Výroba fotovoltaické elektrárny Dukovany
Zpravodaj č. 02/2005
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 02/2005
Jaroslav Němec
Bush: Je čas začít stavět nové jaderné elektrárny
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 11. týden 2005
MINATOM
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Enrico Fermi
NUSIM 2005 - Zpráva o konferenci
Konference NUSIM 2005
Celkový počet ročně uspořených zavážených kazet na EDU
Historie začátků projektování jaderné techniky u nás
Miroslav Keselica
Předávání cen v soutěži Cena ČEZ 2004
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 12. týden 2005
Everything you need to know about nuclear age history
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Turbosoustrojí JE Temelín
Republika plná elektromobilů
Ux U3O8 Prices
China Guangdong Nuclear Power Group has ordered a new 1000 MWe
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 13. týden 2005
Uranium Information Centre
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Model NEREUS reaktoru o výkonu 10MW
Budoucnost patří malým reaktorům
World Electricity Generation
Nuclear Power in the World Today
Ján Korec
Dekontaminace ministerstva životního prostředí
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2005
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Zpravodaj
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana


V dubnu tohoto roku si připomínáme 5 let
od přemístění redakce Zpravodaje ČNS do Dukovanwww.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 3/2005, vydán 14.4.2005
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001