ZPRAVODAJ   04/2005

V čísle:
- ČNS představuje své kolektivní členy - Fakulta strojní ZČU
- Úložiště na jaderné palivo dostávají konkrétnější rysy
- Zasedala valná hromada NucNetu
- Prezident nepřipojil svůj podpis k zákonu o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
- Je na čase postavit se čelem k realitě energetických potřeb EU
- Reaktorová sága do roku 2030
- Do roku 2030 se zdvojnásobí světová poptávka po elektřině
- IEA Energy Outlook: Výzva k urychlené a rozhodné politické reakci
- Stále více environmentalistů podporuje jadernou energii
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


ČNS představuje své kolektivní členy - Fakulta strojní ZČU

více zde


Úložiště na jaderné palivo dostávají konkrétnější rysy

více zde


Zasedala valná hromada NucNetu

více zde


Prezident nepřipojil svůj podpis k zákonu o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

více zde


Je na čase postavit se čelem k realitě energetických potřeb EU

více zde


Reaktorová sága do roku 2030

více zde


Do roku 2030 se zdvojnásobí světová poptávka po elektřině

více zde


IEA Energy Outlook: Výzva k urychlené a rozhodné politické reakci

Claude Mandil, výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se sídlem v Paříži, uvedl v posledním čísle časopisu World Energy Outlook 2004 uklidňující odhad perspektivy globálních zdrojů energie, ale upozornil také na závažné záležitosti týkající se zabezpečení energie, investic, životního prostředí a nedostatku energie. Vyzýval
k energičtějším postupům pro „nasměrování globálního energetického systému na udržitelnější cestu“.

Claude Mandil zdůraznil, že „ústřední zpráva WEO je optimistická. Země má víc než dost zdrojů energie, aby uspokojila požadavky i mnoha nadcházejících desetiletí. Světu ještě nedocházejí zásoby ropy. A kromě toho peněz pro financování rozvoje potřebné energetické infrastruktury je celkově víc než dost. “
Ale, pokračoval, prudce stoupající ceny ropy a plynu, stále větší zranitelnost tras dodávek energie a trvale stoupající emise oxidu uhličitého, který destabilizuje klima, jsou „symptomy značné zneklidněnosti ve světě energie.“ Popsal neúprosný nárůst celosvětové potřeby energie od této doby do roku 2030, kterou WEO předpovídá – stejně jako naši pokračující velkou závislost na fosilních palivech produkujících emise CO2 – jako „hluboce znepokojující“.
Podle článku „Reference Scenario“ v časopise Outlook, který uvádí trendy energií v případě absence nové vládní politiky nebo urychleného využití nové technologie, má světová poptávka po energii do roku 2030 vzrůst o 59 % (obr. 1). Kolem 85 % tohoto nárůstu bude pocházet z fosilních paliv způsobujících emise CO2: uhlí, ropy a zemního plynu. Dvě třetiny této nové poptávky budou mít původ v rozvojovém světě, zejména Číně a Indii. Poptávka po ropě se bude nadále zvyšovat, a to o 1,6 % za rok z dnešních 82 mb/d na 121 mb/d v roce 2030, a mezioblastní obchod s ropou se zdvojnásobí na 65 miliónů barelů denně. Většina tohoto doplňkového obchodu bude muset procházet „vital chokepoints“, čímž se značně zvýší možnost narušení dodávek. Stále více ropy se bude dodávat ze stále menšího počtu zemí, především z členských zemí OPEC na Středním východě. Poroste závislost všech zemí dovážejících ropu na těchto dodavatelích.
Využívání plynu se do roku 2030 zdvojnásobí, z velké části proto, že to bude palivo zvolené pro výrobu elektrické energie. Uhlí bude nadále zajišťovat pětinu světových energetických potřeb, převážně výrobou energie, a stále více se bude soustřeďovat v Číně a Indii.
Jaderná energie bude narůstat velmi pomalu, přičemž v Evropě bude klesat zatímco v Asii se bude rozvíjet. Použití jiných obnovitelných zdrojů energie, které nebudou produkovat kysličník uhličitý, se ztrojnásobí, ale i tak to bude v roce 2030 znamenat pouze 6 % světové produkce elektřiny.
„Tyto trendy však nejsou nezměnitelné. Naše analýza ukazuje, že energičtější vládní zásahy by mohly svět nasměrovat na výrazně odlišnou energetickou cestu“, řekl Claude Mandil. Ve „Scénáři alternativní politiky“ je světová poptávka po energii nižší o 10 % a emise kysličníku uhličitého o 16 % . Závislost světa na ropě a plynu Středního východu je také značně menší. Efektivnějším využíváním energie ve vozidlech, elektrických spotřebičích, osvětlení a v průmyslu se dosáhne snížení emisí o více než polovinu a zbytek bude z větší části zajištěn změnou paliv využívaných pro výrobu energie ve prospěch obnovitelných zdrojů a jaderné energie. „Přesto i s tímto alternativním scénářem by byl v roce 2030 import energie vyšší než dnes a stále by stoupal právě tak jako emise.“
„Co tato analýza ukazuje velmi zřetelně“, dodal, „ je, že dosažení skutečně udržitelného energetického systému bude záviset na technologickém průlomu, který radikálně změní to, jak vyrábíme a využíváme energii.“ Vyzýval vlády, aby převzaly vedení při urychlování vývoje a využití nových technologií, „které nám umožní uspokojit naši stoupající poptávku po energii, aniž bychom činili ústupky v záležitostech bezpečnosti a životního prostředí.“
Stejně jako minulá vydání i letošní vydání World Energy Outlook uvádí vyčerpávající soubor historických údajů a předpokladů zahrnujících poptávku, dodávky, obchodování, investice a emise CO2 pro všechna paliva a pro 20 hlavních regionů a zemí. Letos WEO obsahuje také celou řadu zvláštních bodů:

- Studie zaměřená na vlivy trvale vysokých cen ropy. Studie uzavírá, že pokud ceny ropy zůstanou vysoké, ze střednědobého hlediska naruší podstatně poptávku na ropě a sníží příjmy výrobců OPEC.
- Podrobná analýza toho, jak petrochemické společnosti provádějí výpočet svých „prokázaných“, „pravděpodobných“ a „potenciálních“ rezerv, a srovnání současných odhadů. Studie zjistila, že současné postupy se u jednotlivých společností podstatně liší, což vytváří značně matoucí přehled o rezervách. IEA požaduje novou, všeobecně uznávanou metodiku pro odhad rezerv.
- Pohled na otázku nedostatku energie včetně nového „indexu vývoje energie“, vhodného měřítka toho, jak vzdálené země pokročily na cestě k energetické vyspělosti v oblasti užívání energie na hlavu, užívání moderních energetických služeb a stupně elektrifikace.
- Hloubková studie vzrůstající role Ruska jako významné energetické mocnosti. I když je Rusko uznáváno jako v současnosti „nejvýznamnější země z hlediska energie“, existuje obrovská nejistota ohledně jeho energetické budoucnosti.
- „Scénář světové alternativní politiky“ - který poprvé zahrnuje rozvojový svět a vynořující se tržní ekonomiky - uvažuje, co by se stalo, kdyby se vlády rozhodly jednat mnohem energičtěji při řešení ekologických problémů a snižování rizik při zabezpečení energie.

World Energy Outlook 2004 obsahuje téměř 600 stran podrobných statistik a hloubkových analýz ilustrovaných stovkami barevných grafických a přehledných tabulek. V posledních letech získal WEO za svoji vysokou analytickou hodnotu ocenění od několika vlád a průmyslových korporací. V závěru prezentace své knihy p. Mandil dodal: „WEO nepředstírá, že vyřeší množství problémů, které znepokojují náš energetický svět, ale poskytuje statistické a analytické pozadí, které se použije pro řešení. Je to ve skutečnosti nepostradatelný dokument.“


Zdroj: ENF, ČNS


Stále více environmentalistů podporuje jadernou energii

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Dva nové jaderné bloky v Bulharsku

Bulharská vláda definitivně schválila výstavbu dvou nových bloků 1000 MWe typu PWR v lokalitě druhé bulharské jaderné elektrárny v Belene. Ministr pro energetiku p. Miroslav Sevlievski zveřejnil schválené termíny podle nichž by 1. blok měl začít provoz v r. 2011 a druhý v 2013. Tendr na projekt výstavby JE v celkové výši 2,5 miliard EUR má být vypsaný příští měsíc. JE Belene má nahradit výrobní kapacitu za odstavené 4 bloky VVER 440 V 230 na JE Kozloduj. Dva z nich už stojí a druhé dva mají ukončit svůj provoz v r. 2006.

Bude JE V1 v Bohunicích provozována až do roku 2008?

Slovensko vyvolalo jednání s novým komisařem EK pro energetiku p. Andrisem Piebalgsem na téma povolení EK provozovat oba bloky JE Jaslovské Bohunice V1 až do roku 2008 z bezpečnostních důvodů. Nicméně komisař Pielbalgs trvá na původní dohodě, která je dle něho pro Slovensko právně závazná a při které se Slovensko zavázalo odstavit V1 v Bohunicích 1. blok v r. 2006 a 2.blok v r. 2008.

Prodloužení provozu bloků JE Leningradská o 15 let

Rusko oznámilo, že hodlá provozovat JE Leningradská po rekonstrukci jejích bloků o dalších 15 let. První blok, který byl spuštěn v r. 1974 je nyní po rekonstrukci nachystán k dalšímu provozu nejméně do r. 2018. Podobná akce se chystá na 2. bloku (spuštěn v r. 1976), který má být odstaven v 06/2005 a má být zahájena jeho rozsáhlá modernizace s cílem prodloužení jeho provozu o 15 roků.

40 nových jaderných bloků v Číně

Čína se chystá na výstavbu 40 nových jaderných bloků do roku 2020. Podle státního Vědeckého výboru pro technologie a průmysl se země chystá na výstavbu 40 000 MWe jaderných zdrojů, což představuje postavit 2-3 jaderné bloky 1000 MWe ročně. I přesto bude podíl jádra na výrobě elektřiny pouhá 4% (dnes je to 2,4%). Prioritu mají stavby JE na pobřeží, ale kromě toho byla vytipována další územi ve vnitrozemí, která jsou vhodná pro stavby JE jako např. provincie Sichuan, Anhui a Chongqing.

První jaderná elektrárna v Indonésii

Vláda Indonésie schválila možnou výstavbu první JE v zemi o velikosti 4 výrobních bloků s výkonem každý 1000 MWe na poloostrově Muria ve Střední Jávě. Zástupce státního úřadu pro jadernou energetiku řekl, že místo bylo speciálně vybráno, vzhledem k dobré stabilitě proti zemětřesení. Na dodavatele JE bude vypsán tendr v r. 2008 a stavět se má začít v r. 2010 s termínem komerčního provozu nejpozději v r. 2016. Před vydáním vládního rozhodnutí k zahájení stavby je nutný ještě získat souhlas místní veřejnosti.

USA budou podporovat jadernou energetiku

Prezident p. George Bush oznámil, že Kongres USA začíná projednávat energetickou politiku a legislativu. V této souvislosti uvedl, že nová energetická politika by měla podporovat více domácí zdroje, být více orientovaná na životní prostředí a podporovat bezpečnou a čistou jadernou energetiku. První prioritou pro rozvoj země je, aby USA měly spolehlivé, přijatelné a bezpečné zdroje energie, což při současné situaci trvale zvyšující se poptávky po elektřině (nárůst o 17% za dekádu) a omezeném množství domácích primárních energetických surovin může právě zajistit jádro. Čtyři roky debat o budoucí energetické politice jsou u konce a je třeba je zakončit zodpovědným rozhodnutím.

Americký "House of Representatives" schválil energetický program spojených států

Americký "House of Representatives" schválil komplexní energetický program spojených států poměrem hlasů 249/183, který zahrnuje několik významných položek. Zaprvé obnovuje tzv. Price-Anderson Act (odpovědnost za škody způsobené provozem jaderných zařízení) na 20 roků, dále úřad pro energetiku DOE obdrží 3,1 miliard USD na financování projektu pokročilého jaderného reaktoru na výrobu vodíku v Idaho National Laboratory a dalších 3 miliardy USD pro výzkum v oblasti jaderné energetiky během příštích pěti let. Dále program upravuje systém daní na tvorbu fondu na vyřazování JE z provozu. President Bush silně podporuje tento energetický program, i když naráží v senátu na jistou opozici ze strany ropných lobby.

JE Leibstadt zůstane mimo provoz až do září 2005

Švýcarská JE Leibstadt zůstane mimo provoz až do září 2005. Dne 28.března t.r. došlo na této JE (BWR, 1165 MWe) k mimořádně závažné poruše, která vyřadila z činnosti hlavní generátor. Z dosud neznámé příčiny došlo ke zkratu, který natolik poškodil vnitřní části generátoru, že jejich výroba a oprava bude trvat několik měsíců. Ředitel JE p. Schoenenberger k tomu řekl, že z tohoto důvodu přesunuli plánovanou 14 denní odstávku na výměnu paliva ze srpna 2005 a zahájili ji již nyní 19.dubna 2005. Podrobnější detaily k probíhající opravě, včetně fotografií jsou na www.kkl.ch.

Konsorcium pro výstavbu EPR ve Flamanville

Energetická společnost EdF uvažuje nabídnout některým dalším evropským společnostem účast na investiční akci výstavby nového jaderného bloku EPR (1600 MWe) na lokalitě Flamanville. Dle francouzského odborného časopisu l'Expansion EdF zamýšlí vytvořit konsorcium s účastí vybraných firem ENEL (Itálie), Electrabel (Belgie) a E.On (Německo)s možnou účastí kolem 5-10% s ponecháním rozhodujícího balíku akcií vlastní firmě EdF. Jedná se o projekt za 3 miliardy EUR a dle schváleného hmg. má stavba začít v r. 2007 s termínem dokončení někdy mezi 2010 až 2012.

EdF podepsala kontrakt na výstavbu dalšího jaderného bloku v Číně

Zástupci EdF podepsali 21. dubna 2005 kontrakt o spolupráci s CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Holding Corp) v rámci dlouhodobého programu rozvoje čínské jaderné energetiky. Kontrakt podepsali prezidenti obou společností p. Pierre Gadonneix a p. Zhimin Qian u příležitosti návštěvy ministerského předsedy Francie p. Pierre Raffarina v Číně. Právě podepsaný kontrakt se týká účasti EdF na stavbě JE Ling Ao II (firma Areva zde již dodala první dva bloky – tzv. první fáze) a další smlouva je zaměřena na dlouhodobé partnerství v oblasti technického inženýrství, provozu a investic. Výše uvedené dohody dávají právní základ pro založení společných podniků jenž mají být zaměřeny na rozvoj jaderné energetiky.

Areva rozšiřuje výrobu komponent pro JE

Společnost Areva se chystá investovat 30 mil EUR do svého závodu v Chalon Saint Marcel, který se specializuje na výrobu těžkých strojírenských komponentů pro JE jako jsou tlakové nádoby reaktorů, parogenerátory a kompenzátory objemu. Jedná se o rozšíření výrobních hal o 2900 m2, jenž mají být dokončeny v r. 2006. Tato investice souvisí mj. s úspěšnou prodejní strategií v USA, kde skupina získala vedoucí postavení na trhu záměny těžkých komponent pro JE.

EdF zvýší svoje působení v Itálii

Elektrárenská společnost EdF oznámila, že zvýší svoje působení v Itálii, konkrétně se chystá navýšit svůj podíl v druhé největší italské elektrárenské společnosti Edison a uzavřít dohodu o spolupráci se společností Enel. V Edison bude mít podíl 50% společně s AEM z Milána. Podrobnosti transakce budou zveřejněny v nejbližších dnech. P. Pierre Gadonneix (CEO) řekl, že právě prováděná transakce plně koresponduje se současnou strategií růstu Skupiny EdF v Evropě. Jednání s Enel zase představují jejich 12,5% podíl na investici nové JE ve Flamanville (reaktor EPR). Podmínky dohody o účasti jsou již téměř dokončeny a v současné době je tato předložena Evropské komisi ke schválení. Společnost Enel je podporována italskou vládou, aby zvýšila podíl dovozu elektřiny z jaderných elektráren, protože závislost země převážně na fosilních palivech způsobila nejdražší elektřinu v Evropě.

JE Davis-Besse dostala od NRC pokutu 5,45 mil USD

Americká energetická společnost Fenoc, provozující JE Davis-Besse dostala od státního úřadu pro jadernou bezpečnost NRC pokutu ve výši 5,45 mil USD (nejvyšší v celé historii). Je to však jen zlomek z 600 mil USD, jenž společnost ztratila v důsledku dvouleté odstávky a nápravy nedostatků. Záležitost souvisí s událostí poškození víka tlakové nádoby reaktoru, jenž byla zjištěna v březnu 2002. Fenoc nyní posuzuje oznámení NRC a v této souvislosti říká, že následně vyšetřovala kořenové příčiny události, provedla výměnu víka TN, provedla množství personálních změn a zlepšila mnoho provozních programů a zařízení. Důvodem pro udělení pokuty označuje NRC liknavost a uvedení reaktoru do provozu po odstávce v 05/2000, bez zjištění příčin netěsnosti, jenž způsobila závažné korozní poškození. Dále to bylo nedodržení požadavků NRC (nedostatečný systém kontrol víka tlakové nádoby R) a příslušný objem informací předávaný NRC v r.2000.

BNFL a Areva budou spolupracovat na výstavbě PBMR v JAR

Společnost na výstavbu nového jaderného reaktoru PBMR Ltd vede intensivní jednání s domácími i zahraničními společnostmi, vč. spol. Areva, aby dala dohromady 1,9 miliardy USD na svůj projekt výstavby této JE. Společnost oznámila, že dosavadní jednání s potenciálními investory jsou velice slibná a že kromě British Nuclear Fuel plc se zajímá i francouzská Areva. Dalšími domácími investory je společnost Escom a International Development Corporation.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Duhová energie
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Letecký pohled na JE Temelín
Lobby zdravého rozumu
Vývoj výroby elektrické energie v ČR, ČEZ, UJE
inside WANO, Volume 13, 2005 - Profile of Temelin NPP
Jaroslav Kulovaný
Český Krumlov centrem jaderných odbornic
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2005
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Školní reaktor VR-1 Vrabec
Reaktorová sága do roku 2030
Ux U3O8 Prices
50. výročí založení fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
Vladimír Slugeň
Představujeme kolektivní členy ČNS - FJFI ČVUT
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2005
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Zpravodaj č. 03/2005
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 03/2005
Švýcarsko, Grimsel, testovací lokalita hlubinného úložiště
JE Dukovany ušetřila na kvalitnějšímu palivu proti plánu 6 mld.Kč
Časový harmonogram etap výstavby hlubinného úložiště v ČR
Úložiště na jaderné palivo dostávají konkrétnější rysy
Jozef Markuš
Osud vyhořelého paliva je největším problémem výroby elektřiny z jádra
Aktuální vsázka na 3. bloku EDU
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2005
NucNet
Dukovany chtějí "žít" déle
Větrná farma
Austrálie otevírá debatu o jaderné energii
Větrná mapa českého území
Zasedala valná hromada NucNetu
Mojmír Šeliga
Prezident nepřipojil podpis k zákonu o podpoře využívání obnovitelných …
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2005
Olkiluoto 3, the European Pressurized Water Reactor
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Olkiluoto 3, the European Pressurized Water Reactor
Ukrajina chce vybudovat 11 nových jaderných reaktorů
Main Buildings of the European Pressurized Water Reactor
Ekology velebené větrné elektrárny vyhánějí ptáky
Stanislav Hudcovský
ENS news, Issue No. 8, Spring (April 2005)
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2005
Český klub skeptiků - Sisyfos
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Čerpadla nouzového chlazení AZ EDU
The Economics of Nuclear Power
Celková roční úspora palivových nákladů EDU v milionech Kč
Státy SVE stále více zvažují výstavbu nových jaderných zdrojů
Milan Mušák
Polská vláda chce získat veřejnost pro stavbu jaderné elektrárny
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2005
Časopis Česká energetika
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Čerpací stanice pro automobily s vodíkovým pohonem
Opinion: Hydrogen Economy Or Electricity Economy?
Summary of the hydrogen economy
AER + pozvánka na 15. symposium AER
Ivan Petružela
MPO dál zvažuje stavbu dvou jaderných bloků
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2005
ČEPS, a.s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Z výstavby JE Dukovany
Do roku 2030 se zdvojnásobí světová poptávka po elektřině!
ČEPS - vývoj salda od roku 1995
Představujeme kolektivní členy ČNS - FS ZČU
Stanislav Roubal
Stále více environmentalistů podporuje jadernou energii
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2005
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Vsázky
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 4/2005, vydán 10.6.2005
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001