ZPRAVODAJ   05/2005

V čísle:
- ČNS představuje své kolektivní členy - ŠKODA JS a.s.
- Betlémská kaple po 600 letech
- Osobnosti a názory - William Cavanaugh III
- Jaderné elektrárny: 2004 - celková statistika
- Termonukleární fúze za hubičku
- Ženy v dole
- ČMSSRF 2005
- Hra o liščí ocas po deváté
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


ČNS představuje své kolektivní členy - ŠKODA JS a.s.

více zde


Betlémská kaple po 600 letech

více zde


Osobnosti a názory - William Cavanaugh III

více zde


Jaderné elektrárny: 2004 - celková statistika

více zde


Termonukleární fúze za hubičku

více zde


Ženy v dole

Nebojte se, tento článek není o snaze feministek dolovat nerosty vlastní rukou.
Součástí konference WIN Global 2005, která se konala ve dnech 4. až 8. dubna letošního roku v Českém Krumlově byl, jak je zvykem, také tzv. Technical Tour. Letošní ročník nabízel 3 možnosti: Temelín, úložiště Richard a Jáchymov – důl Svornost a lázně. „V Temelíně jsem už byla, na úložišti uvidím uskladněné sudy, pojedu do Jáchymova“ řekla jsem si a v přihlášce jsem zatrhla variantu „C“.
Předem jsem si na internetu našla pár základních údajů, abych měla aspoň trochu představu, do čeho jdu. Takže důl Svornost je součástí jáchymovských lázní, jímají se v něm léčivé radonové vody a odkud se následně dopravují do lázeňských sanatoriích. Jedná se o nejstarší dosud provozovaný důl nejen v Čechách, ale pravděpodobně i v celé Evropě. V průběhu 16. století byl důl Svornost využíván pro těžbu stříbra. Od poloviny 19. století se stal hlavním těženým nerostem uranová ruda – smolinec. Hlavní rozmach těžby uranu nastal po roce 1945 a trval do roku 1962, kdy byly dobývací práce pro vyčerpání zásob postupně ukončeny. Nutno ovšem podotknout, že v těchto letech zde uranovou rudu dobývali političtí vězni tehdejšího režimu. Na počátku 20. století bylo zjištěno, že některé v podzemí zastižené prameny důlní vody vykazují vysoký obsah radonu a že působí příznivě na léčení různých nemocí či poranění. Na základě toho došlo v roce 1906 k založení prvních radonových lázní. V současné době jsou na 12. patře dolu Svornost v hloubce 500 m pod povrchem využívány 4 prameny, a to pramen Curie, pramen C1, pramen Běhounek a pramen Agricola. Voda ze všech těchto pramenů je jímána do bazénu na 12. patře a odtud čerpána na výšku 400 m do akumulační nádrže a z ní je pak radonová voda vedena potrubím o celkové délce cca 3000 m do jednotlivých lázeňských sanatorií.
Ale vraťme se zpátky k naší exkurzi. Skupina „Jáchymov“ měla tu čest vyrazit na cestu z Českého Krumlova jako první, tj. v 6 hodin ráno. Nikdy nezapomenu na šokovaný výraz prezidentky WIN Global Junko Ogawa, když zjistila, jak brzo bude muset vstávat, balit, snídat… S organizátorkou akce Ivanou Davidovou jsme si rozdělily účastnice na 3 skupiny – jednu anglicky mluvící (a japonsky, tchajwansky, bulharsky a brazilsky) a dvě slovensky mluvící. Měly jsme se postupně vystřídat na třech cílech exkurze: důl Svornost, Běhounek a Radium Palace, ale naše dokonale propracované plány střídání se na pozicích zhatil správce dolu. Jen co jsme dorazily, požádal o pomoc kolegu a vzali obě slovenské skupiny (a mě jako zástupce organizátora) do dolu, zatímco „anglická“ skupina s Ivanou začala v lázeňských sanatoriích.
Nejprve jsme absolvovaly krátké školení na povrchu. Nafasovaly jsme slušivé modrákové kabátky, akumulátor se svítilnou a helmu. Jak bylo řečeno, cíl našeho zájmu ležel 500 m pod povrchem, takže jsme vyslechly poslední pokyny ohledně tlaku na ušní bubínky, klaustrofobie a jelo se dolů. Už ve výtahu nám došlo, že místo modrákových kabátků by se spíše hodila pláštěnka a holínky, ale na to už bylo trochu pozdě. Projít 12. patro nebyl žádný med. Štola vypadá asi takhle:
Tma, zatuchlina, voda na zdech, na zemi, oblasti se zurčícím potůčkem, trubky a kabely podél stropu, zem občas vylepšená prknem, občas ne, sem tam nízký strop. Nejčastější věta, která naší skupinou zněla byla: „Pozor hlava,“ a i tak některé vyšší postavy trefily helmou trámek. Docela rychle jsme zjistily, že světlomet umístěný na helmě je k ničemu, protože jen svítí na záda ostatním členkám exkurze, v případě informační zastávky i do očí, ale do jak hluboké louže nebo hroudy bláta šlapete, to poznáte příliš pozdě. Následovaly jsme vzoru pana správce a hodily si kablík se světýlkem přes ramena jako nepoužívaný fonendoskop a svítily si pěkně pod nohy. Periferním viděním jsme rekognoskovaly stěny štoly a některé dámy cestou k pramenům sbíraly různé horniny na výzdobu skalek apod. Já jen tajně doufala, že nesebraly nějaký ten zapomenutý uran. Na druhou stranu naše touha, snaha a pokus objevit zapomenuté stříbro nebo novou stříbrnou žílu se naprosto minuly účinkem.
Nejdelší zastávka byla u pramene Běhounek. Naši průvodci nám demonstrovali kvalitu vody tím, že napustili starý barel radonovou vodou a máchali si v něm předloktí s vysvětlením: „A tyhle bublinky, co se mi drží na chlupech, tak to je radon.“ Voda díky spoustě bublinek tak trochu připomínala šampaňské, ale v tom by byla koupel asi dražší. Barel byl v horní části na několika místech děravý a kdo včas nezareagoval na varování: „Pozor na nohy“, měl rázem obuv čistou a ponožky mokré.
Po necelé hodině v podzemí jsme všichni vyfárali na denní světlo. Některé dámy byly, proti své vůli, ve výtahové kleci notně osprchovány důlní vodou, všechny bez rozdílu jsme si na obuvi a nohavicích přinesly vzorky různých druhů blátíčka. Pan správce byl tak hodný, že nám zapůjčil „rejžák“ na provedení nezbytné očisty, abychom v lázeňských sanatoriích, které nás čekaly, nenašlapaly.
Během exkurze v lázeňském sanatoriu Běhounek jsme se dozvěděly, že radonová voda má blahodárné léčivé účinky na veškerá onemocnění pohybového aparátu, a že radonové koupele jsou pouze na doporučení lékaře. Ještě, že jsem si, na rozdíl od některých zvědavých dam, nemáchala ruce v tom barelu v podzemí! Velkou zvědavost také vzbudily procedury „suché CO2 koupele“ a „oxygenoterapie“, mají totiž omlazovací účinky!!! Exkurzi jsme zakončily v Radium Palace prohlídkou a pozdním obědem. A pak v 16:30 hurá na Prahu.


Renata Hladká


ČMSSRF 2005

více zde


Hra o liščí ocas po deváté

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Trvalé vyřazení JE Barseback-2 z provozu

JE Barseback-2 byla dne 31.května trvale vyřazena z provozu, v souladu s národním plánem na odchod od jaderné energetiky. Trvalé odstavení JE následovalo po rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora, který zamítl stížnosti více než 300 lidí, kteří podali žaloby proti vládnímu rozhodnutí vyřadit tento spolehlivě pracující 30 let starý blok o výkonu 600 MWe z provozu. Žaloby uplatnila i místní správa, která poukazovala na to, že zrušení této elektrárny je porušením některých environmentálních i průmyslových švédských zákonů. První blok této JE Barseback-1 byl již vyřazen v listopadu 1999. Elektrárenská společnost nehodlá žádný z obou vyřazených bloků začít demontovat dříve než v r. 2020, kdy má být připraveno odpovídající úložiště.

Venezuela a Chile se zaměří na jadernou energetiku

Země Jižní Ameriky se intenzivně zajímají o výstavbu nových JE na jejich území. Prezident Venezuely p. Hugo Chavez řekl, že jeho země studuje možné projekty na výstavbu jaderných a solárních energetických zdrojů. Z tohoto důvodu se chystají zahájit konzultace s Iránem, který má v této oblasti zkušenosti jako rozvojová země a dále s Argentinou a Brazílií, jenž jako jediné dvě země v J. Americe již provozují jaderné bloky. Podobný přístup uplatňuje i Chile, jejíž president p. Ricardo Lagos v rámci představení energetické politiky řekl, že Chile se zaměří na nové technologie využití uhlí a na jadernou energetiku. K tomuto účelu jmenoval zvláštní komisi na posouzení budoucích energetických zdrojů, včetně jaderných.

Nová JE v Japosku

Energetická společnost Hokuriku Electric Power spouští novou JE Shika-2 (ABWR, 1358 MWe). Dne 26. května bylo dosaženo poprvé kritického výkonu reaktoru a k síti má být blok připojen v polovině července. Do normálního komerčního provozu bude JE uvedena v březnu 2006.

Budoucnost jaderné energetiky ve Švýcarsku

Největší energetická společnost Axpo zveřejnila studii s možnými scénáři vlastního rozvoje k zajištění potřeb zásobování země elektrickou energií. Jedním z bodů je náhrada 1100 MWe za dožité JE v roce 2020. Interní pracovní skupina Axpo studuje možnosti výstavby nového velkého jaderného zdroje, který by mohl být připojen k síti v roce 2025 (dříve to z procesních důvodů nelze provést). Na zaplnění cca 5-letého deficitu výkonu plánuje společnost Axpo postavit novou plynovou elektrárnu s kombinovaným cyklem. Co se týče výstavby nové JE, k tomuto účelu se uvažuje o založení konsorcia a místo pro novou elektrárnu je vybráno v lokalitě stávající JE Beznau.

Velké investice do čistých zdrojů v Anglii

Vládní výbor pro vědu a technologie plánuje rozsáhlé investice do velkých zdrojů elektrické energie s nízkým obsahem vypouštěného uhlíku, včetně jaderných technologií. Výbor CST (Council for Science and Technology) zveřejnil zprávu Strategie dodávky el.energie pro Británii, ve které navrhuje naprostou změnu dosavadního přístupu k energetice a zaměřit ji na záměnu nových energetických zdrojů a hlavně na jejich vliv na změny klimatu. Účast veřejnosti na rozhodovacím procesu bude mít mnohem větší váhu a má pomoct vládě přijmout správná a včasná rozhodnutí. Zpráva je k dispozici na www.cst.gov.uk.

200 až 1000 jaderných megawatt pro Itálii

Současná dohoda EdF s italskou společností ENEL o účasti na projektu výstavby nové JE ve Flamanville dává přístup Itálii k cca 200 MWe a potenciálně k dalším cca 1000 MWe z pěti dále plánovaných EPR 3. generace. Společnost ENEL bude mít také právo se účastnit na projektování, stavbě a provozu těchto nových bloků. Generální ředitel a CEO společnosti ENEL p. Fulvio Conti řekl, že dohoda jim současně umožní obnovit již ztracené schopnosti pracovat v jaderné energetice, jenž byly ztraceny po referendu v r. 1987, kdy italští voliči odmítli další rozvoj tohoto oboru.

Nový jaderný blok v Indii

Indie připojila dne 04.06.2005 k síti nový jaderný blok o výkonu 490 MWe. Jedná se o 4. blok JE Tarapur, PHWR, jenž dostal povolení k připojení od jaderného dozoru AERB a současně také k provozu na 50 % výkonu pro období zkoušek a testů. Očekává se, že do běžného komerčního provozu bude blok uveden v srpnu 2005, což je o 8 měsíců dříve proti původnímu plánu.

Příprava na provozování trvalého úložiště ve Švédsku

Švédská společnost SKB (Svensk KarnBranslehantering AB) se připravuje na provozování trvalého hlubinného úložiště použitého jaderného paliva ve Švédsku. Od října 2006 má převzít provoz meziskladu CLAB na použité palivo a rozšířit tak svou odbornost při provozu jaderných zařízení při přípravě pro výstavbu a provoz závodu na zapouzdřování použitého paliva a hlubinného úložiště. V současné době je SKB držitel povolení a majitelem těchto zařízení, ale provozování CLABu je smluvně zajištěno pomocí provozovatele OKG. V příštím roce 2006 se chystá SKB požádat o licenci na zapouzdřovaní závod, kde bude palivo uzavíráno do měděných pouzder. Žádost o povolení hlubinného úložiště se očekává v r. 2008. Výzkum a příprava těchto úložišť nyní probíhá na dvou lokalitách Oskarshamn a Osthammar.

Jaderná energetika zůstane hlavním komponentem energetiky USA

Americký Senát připravuje novou energetickou politiku, která říká, že jaderná energetika zůstane hlavním komponentem energetiky s novými investicemi do vývoje a použití pokročilých jaderných technologií. Výbor Senátu pro energetiku a přírodní zdroje schválil 26. května poměrem 21:1 návrh energetického zákona, jenž je zaměřen na odstranění americké závislosti na cizí ropě. Tento zákon bude nyní předložen celému Senátu a mj. obsahuje také požadavek na DOE zajistit trvalé úložiště pro radioaktivní odpad třídy větší než C (nízkoaktivní RaO, nevhodný pro povrchové ukládání) během jednoho roku, od okamžiku, kdy tento zákon vejde v platnost. Vláda je také zavázána urychleně dokončit projekt trvalého úložiště RaO v Yucca Mountain v Nevadě. Nový zákon povoluje výzkum, vývoj a výstavbu výzkumného reaktoru v laboratořích Idaho National Laboratory, který má sloužit k vývoji pokročilých jaderných technologií pro výrobu vodíku.

Vývoj pokročilých reaktorů v Japonsku

Japonsko se chystá změnit svou orientaci při vývoji nových jaderných reaktorů z rychlých breederů na pokročilé lehkovodní reaktory. Tuto informaci oznámila vládní Agentura pro přírodní zdroje a energetiku. Nové projektové návrhy by měly vést k 20 % snížení stavebních a provozních nákladů, 20 % snížení množství použitého jaderného paliva a zlepšeným bezpečnostním vlastnostem. Agentura připravuje finanční zdroje pro tento vývoj při plánování rozpočtu na příští rok. Tato příprava probíhá nehledě na to, že firma Hitachi nezávisle vyvíjí pokročilý varný reaktor ABWR a konsorcium firem Mitsubishi a Westinghouse a čtyři další společnosti pracují na vývoji pokročilého APWR (1500 MWe), jenž má být základnou nové generace japonských tlakovodních reaktorů.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
British Nuclear Group
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Francouzská JE Chooz
Je na čase postavit se čelem k realitě energetických potřeb EU
The Evolution of Nuclear Power
Jaderné elektrárny 2004 - celková statistika
Vladivoj Řezník
Regionální ředitelství BNG pro střední a vých. Evropu v Praze otevřeno
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2005
CERN Courier
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Učastníci ČMSSRF 2005
Ux U3O8 Prices
"Jaderné" zážitky ze Švédska
ČMSSRF 2005
Betlémská kaple po 600 letech
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden 2005
Uranium Information Centre
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Letecký pohled na JE Temelín
Technický úspěch české firmy
Ux Conversion Spot Prices
Americký vědec Barber: Zapomeňte na vodíkovou ekonomiku!
Stavby ČEZ nominovány mezi divy ČR
Waste Management in the Nuclear Fuel Cycle
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2005
ITER
Osobnosti a názory - William Cavanaugh III
Ze soutěže "Co víš o jaderné energetice aneb Hra o liščí ocas"
Hra o liščí ocas po deváté
EU And Japan’s ‘Privileged Partnership’ Outlined In ITER Accord
Zpravodaj č. 04/2005
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 04/2005
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 26. týden 2005
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 5/2005, vydán 7.7.2005
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001