ZPRAVODAJ   01/2006

V čísle:
- On line a in-cell sipping test
- Dukovanský palivový cyklus byl v roce 2005 zase o krok lepší
- Follow – up mise MAAE – INSARR na reaktoru LVR – 15
- Jaderné elektrárny se budou stavět po celém světě
- Osobnosti a názory – Slovo závěrem
- 5. Mikulášské setkání sekce mladých při ČNS
- Nácvik na vládu Strany zelených
- Proč se nemluví o Dukovanech?
- Rakušané nebojují proti Temelínu
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


On line a in-cell sipping test

více zde


Dukovanský palivový cyklus byl v roce 2005 zase o krok lepší

více zde


Follow – up mise MAAE – INSARR na reaktoru LVR – 15

více zde


Jaderné elektrárny se budou stavět po celém světě

více zde


Osobnosti a názory – Slovo závěrem

více zde


5. Mikulášské setkání sekce mladých při ČNS

více zde


Nácvik na vládu Strany zelených

více zde


Proč se nemluví o Dukovanech?

více zde


Rakušané nebojují proti Temelínu

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Kontrakt na demonstrační jadernou elektrárnu PBMR

Společnost PBMR (Pty)Ltd udělila kontrakt na inženýring, nákup a řízení výstavby plánované demonstrační jaderné elektrárny typu Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) na lokalitě stávající JE Koeberg sdružení dvou firem: kanadské SNC-Lavalin a Murray & Roberts (Pty) Ltd z Jižní Afriky. Jedná se o kontrakt zatím v hodnotě 3 mil.USD, který je první částí šestiletého plánovaného projektu. Demonstrační PBMR reaktor má mít výkon 165 MWe. Dalším důležitým kontraktem v tomto projektu je smlouva s německou společností SGL Karbon za 24 mil.USD na dodávku grafitu pro tento blok. S touto společností již PBMR Ltd dlouho spolupracuje na vývoji paliva a příslušné technologie pro tento nový typ reaktoru. Dodavatelem technologie bude japonská Mitsubishi Heavy Industries, ale současně probíhají jednání s místními výrobci ohledně zařízení dalších bloků.

Vývoj nového vysokoteplotního jaderného reaktoru v Číně

Čína se také pouští do vývoje nového reaktoru typu „Pebble Bed“. Čínská vláda schválila realizační studii na výstavbu reaktoru typu HTR-PM (High-temperature pebble bed reactor) o výkonu 200 MWe na lokalitě Weihei (provincie Shandong). Tento demonstrační reaktorový blok, používající parní cyklus, má vytvořit základnu pro výstavbu 18 dalších obdobných „modulů“ na téže elektrárně. Vlastníkem a investorem celého projektu je sdružení energetických firem China Huaneng Corp (50%), China Nuclear Engineering & Construction (35%) a Univerzita INET v Tsinghua (5%). Náklady jsou projektované ve výši 375 mil.USD a uvedení do provozu v roce 2010. Tento nový typ reaktoru má postupně nahradit současně používanou jaderně-energetickou technologii a používat se pro výrobu vodíku. Jeho palivo bude mít 9% obohacení (520 000 palivových částic) v podobě kulových elementů v aktivní zóně s nízkou hustotou výkonu a vysokou provozní teplotou (kolem 900 °C) a vysokou inherentní bezpečností. Projektová životnost má být 60 let a koeficient využití kolem 85%. V současnosti probíhá proces licenčního schvalování jaderným dozorem.

EdF chce investovat do výstavby nových anglických jaderných elektráren

EdF je připravena investovat do výstavby nových anglických jaderných elektráren. Toto prohlášení řekl p. Pierre Gadonneix, předseda řídící rady a CEO EdF na konferenci ENC v Paříži, Versailles dne 12.12.2005. V této souvislosti připomenul nedávné vystoupení ministerského předsedy T. Blaira, že V. Británie uvažuje s výstavbou nových JE jako součásti nové energetické koncepce, jenž má být vypracována v průběhu r. 2006. P. Gadonneix dále řekl, že tato nabídka platí i pro jiné země a společnost EdF je připravena se investičně podílet kdekoliv na světě, kde má svoje zastoupení.

Maďarský parlament schválil prodloužení provozu JE Pakš

Maďarský parlament schválil rezoluci o zahájení přípravných prací pro výstavbu národního úložiště na nízko a středně radioaktivní odpady v lokalitě Bataapati v regionu Uveghuta. Tato rezoluce také obsahovala pasáž ohledně prodloužení životnosti JE Pakš o 20 let. Dle současné licence se měla JE Pakš provozovat do období 2012 až 2017.

Kompenzace za odstavení JE Barseback-2

Švédská vláda zaplatí společnosti Vattenfall AB 689 mil.USD jako kompenzaci za vyřazení JE Barseback-2, k němuž došlo politickým rozhodnutím 31. května 2005. Tato částka obsahuje i náklady na odstavení a údržbu, před tím, než bude elektrárna demontována (2005-2017). Společnost E.On jako vlastník společnosti Sydkraft (bývalý provozovatel této JE) obdrží jako kompenzaci taktéž 183 mil. USD.

Nabídkové řízení na výstavbu JE Belene

Vláda prodloužila termín nabídkového řízení na výstavbu JE Belene o 45 dní do 1.února 2006. V nabídkovém řízení jsou dvě konsorcia: jedno vedené Škodou Praha spolu s Citibank a italskou Unicredito a druhé je ruský Atomstroyexport spolu s Siemens a Framatome.

Odstavení bohunických bloků V-1

Ministerstvo hospodářství oznámilo, že počítá s původním dohodnutým termínem odstavení JE Jaslovské Bohunice V-1 – 1. bloku na konci roku 2006 a 2. bloku na konci roku 2008. Bývalý ministr hospodářství p. Pavol Rusko požadoval prodloužení odstavení obou bloků současně až v r. 2008, zejména z bezpečnostních důvodů, ale současné vedení chce dodržet původní závazek. Slovenský jaderný dozor k tomu dodává, že se jednalo jen o ekonomické důvody a že zde nejsou žádné bezpečnostní důvody pro postupné vyřazení obou bloků.

Přehodnocení odstupu od jádra v Německu

Jaderná energetika musí hrát v budoucnu v Německu daleko větší roli než v současnosti. Ministr pro ekonomiku současné vlády p. Michael Glos se nechal slyšet, že současné plány Německa na vyřazení jádra z portfolia energetických zdrojů se musí znovu přehodnotit. Dodal, že země potřebuje rozumný mix energetických zdrojů, aby mohli garantovat dodávky elektřiny za nízkou cenu. Dle p. Glose to nedává žádný smysl, když Německo nakupuje jadernou elektřinu ze sousedních zemí a samo se k ní otáčí zády.

Prodloužení životnosti JE Torness

Společnost British Energy uvažuje s modernizací JE Torness, která má provozní licenci do r. 2023. Jedná se o dva bloky 2x 700 MWe typu AGR. Uvažuje se s výměnou některých provozních částí elektrárny a prodloužením tak její životnosti nejméně do r. 2040.

AP 1000 schválen americkým dozorem

Dne 30.12.2005 vydal jaderný dozor USA (NRC) zprávu, že schválil a certifikoval projekt nového jaderného bloku typu AP 1000 od firmy Westinghouse. Jedná se o pokročilý projekt kategorie III.+, který v sobě zahrnuje množství nových bezpečnostních prvků, jenž byly získány jednak novým řešením a jednak s využitím dosavadních provozních zkušeností reaktorů Westinghouse. Vydaný certifikát bude zahrnut do nových Vyhlášek NRC a bude platný po dobu 15 let. Vzhledem k tomu, že několik amerických společností se připravuje ke stavbě nového jaderného bloku v USA, tento certifikovaný projekt AP 1000 je možné uvádět v žádostech na povolení stavby jako referenční typ elektrárny.

Třetí jaderný blok v Pákistánu

Pákistán začal v závěru roku 2005 (28.12.2005) stavět již třetí jaderný blok v zemi JE Chasnupp-2 (typ PWR, 300 MW). Se stavbou jim pomáhá Čína, podobně jako tomu bylo v případě prvního bloku Chasnupp-1. Jedná se tedy o čínské tlakovodní reaktory, které staví Čínská národní jaderná společnost – CNNC (China National Nuclear Corporation). Zahájení výstavby byli přítomni ministerský předseda p.Azis, dále p. Parvez Butt, předseda Atomové energetické komise a čínští představitelé - prezident společnosti CNNC a předseda čínského Úřadu pro atomovou energii p. Sun Qin. První JE v Pákistánu JE Kanupp (PWR, 125 MW) byla spuštěna již v r. 1972.

Francie uvede do roku 2020 do provozu novou JE

Francouzský prezident Jacques Chirac vystoupil první týden v lednu 2006 s prohlášením, že Francie uvede do roku 2020 do provozu novou JE tzv. IV.generace. Toto rozhodnutí bude předáno Francouzské komisi pro atomovou energii (CEA), která zahájí přípravu prototypu tohoto reaktoru společně s francouzskými a zahraničními firmami, které budou mít na přípravě prototypu zájem. Prezident potvrdil snahu Francie si udržet vedoucí postavení v jaderné energetice v Evropě a připomenul výhody, které tento průmysl zemi přináší. Z tohoto důvodu byla loni v 10/2005 schválena výstavba nové demonstrační JE typu EPR ve Flamanville a dále prezident připomenul zahájení přípravy projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER v lokalitě Cadarache. Jak prezident řekl, tento krok bude znamenat „ochočení“ energie slunce koncem tohoto století. K jaderné energetice dále řekl, že nyní je nutné se ve Francii dohodnout na konečném úložišti vysokoaktivních radioaktivních odpadů, o kterém má být ukončena veřejná rozprava již koncem měsíce ledna 2006. Plán předpokládá, že parlament schválí konečné řešení do konce léta 2006. Co se týká veřejného mínění, tak prezident Chirac požádal vládu o vytvoření nezávislého úřadu, zodpovědného za řízení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a informací. Kromě toho se Francie chystá na příští Evropské radě přednést memorandum k energetické politice EU, ve které chce navrhnout ambiciózní řešení energetické otázky v Evropě.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
ÚJV Řež a. s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
ÚJV Řež a. s. - reaktor LVR-15
Jak dál v české energetice
Množství zpracovaných RAO v ÚJV Řež a. s.
Follow-up mise MAAE-INSARR na reaktoru LVR-15
V Japonsku vede jádro
Nácvik na vládu Strany zelených
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2005
CERN Courier
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
CERN - antiprotonový kolektor a akumulátor
Licence k provozu Jaderné elektrárny Dukovany
CERN - schéma antiprotonového komplexu
Čím nakrmit čínského draka?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 52. týden 2005
Kdo platí Hnutí DUHA?
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Blokáda česko-rakouské hranice v roce 2001
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 08/2005
Struktura ceny elektřiny pro domácnosti
Rakušané nebojují proti Temelínu
Znovu je tu čas blokád?
Zpravodaj č. 08/2005
5. Mikulášské setkání sekce mladých při ČNS
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 1. týden 2006
Pakistan Atomic Energy Commission
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Pákistánská JE Chasnupp
Dukovanský palivový cyklus byl v roce 2005 zase o krok lepší
JE Dukovany - průměrný počet zavážených kazet na jeden blok
Jaderné elektrárny se budou stavět po celém světě
Jak se zjišťují a odstraňují netěsnosti palivových souborů v jaderných elektrárnách?
Chirac Says Prototype Generation IV N-Plant To Enter Service In France In 2020
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 2. týden 2006
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 1/2006, vydán 19.1.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001