ZPRAVODAJ   03/2006

V čísle:
- Chemie na jaderné elektrárně – co tam proboha dělá?
- Jak dál v české energetice
- V roce 2005 přibyly ve světě nové reaktory
- Rusko uvede do provozu nejmodernější rychlý reaktor
- Sluneční namísto jaderných elektráren?
- Větrné elektrárny v české kotlině
- Zelené nebezpečí pro českou energetiku
- Podpora mladé generace v oblasti technického vzdělávání
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Chemie na jaderné elektrárně – co tam proboha dělá?

více zde


Jak dál v české energetice

více zde


V roce 2005 přibyly ve světě nové reaktory

více zde


Rusko uvede do provozu nejmodernější rychlý reaktor

více zde


Sluneční namísto jaderných elektráren?

více zde


Větrné elektrárny v české kotlině

více zde


Zelené nebezpečí pro českou energetiku

více zde


Podpora mladé generace v oblasti technického vzdělávání

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Veřejná diskuze o ukládání RaO ve Francii

V současné době končí období národní veřejné debaty na téma nakládání s radioaktivními odpady ve Francii. Z výsledků je patrné, že veřejnost si přeje, aby vysoce radioaktivní odpady byly ukládány v podpovrchových úložištích, které budou dobře inženýrsky propracované, aktivně monitorované a periodicky obnovované pokud bude potřeba. Dále si veřejnost přeje, aby nejméně ještě dalších 15 let (do r. 2020) byl prováděn výzkum před tím než se přijme konečné rozhodnutí o vybudování hlubokého (geologického) podzemního úložiště RaO. Toto úložiště má být potom trvalé, tedy řádově na stovky let.

Přepracovávání paliva v Japonsku

Všechny japonské energetické společnosti provozující jaderné elektrárny se rozhodly začít v budoucnu používat plutonium jako součást jaderného paliva typu MOX. Oznámila to Federace elektrárenských společností (FEPC) nyní v době, kdy nová společnost JNFL (Japan Nuclear Fuel Ltd) začíná s testováním přepracovatelského závodu na použité palivo v Rokkasho. V příštích dvou letech 2006 a 2007 má vyprodukovat 1,6 tun plutonia a toto bude použito na výrobu MOX paliva, jehož masivní průmyslová výroba má začít také v Rokkasho od r. 2012. Federace FEPC přijala koncepční program na využívání MOX paliva v 16-18 japonských jaderných elektrárnách, jenž má být implementován do roku 2010. Do doby, než budou Japonci soběstační plánují nakupovat MOX palivo v zahraničí, ale s dodávkou vlastního plutonia. K termínu října 2005 již vyexpedovali 25,6 tun plutonia pro výrobu MOX paliva ve Velké Británii a Francii.

V Asii a Pacifiku nahradí čtvrtinu ropy jádro

Ve dnech 11.-12.ledna se konalo v Austrálii (Sydney) zasedání asijských zemí a USA a založení důležité aliance, která se nazývá „Asia-Pacific Partnership“. Jedná se o seskupení, které bude společně řešit ekonomické a politické otázky této části světa. V oblasti energetiky, životního prostředí a změn klimatu bylo dohodnuto rozvinout intensivní spolupráci mimo jiné i při rozvoji jaderné energetiky (fúze i štěpení), jako doplněk k závazkům z Kyota. Okamžitě začaly pracovat skupiny jako: čistější energie z fosilních zdrojů, obnovitelné zdroje, distribuovaná výroba a přenosové soustavy.V strategických závěrech partnerství se dohodlo snížit spotřebu ropy do r. 2050 o 23% a naopak zvýšit výrobu elektřiny z jádra o 25 %. Tato aliance zahrnuje Austrálii, Čínu, Indii, Jižní Koreu, Japonsko a USA jenž dohromady představují 54 % celkové světové ekonomické produkce, 45 % světové populace, 48 % světové spotřeby energie a 50 % emisí skleníkových plynů.

Odchod od jaderné energetiky by znamenal pro Evropu ekonomickou sebevraždu

Evropský komisař pro ekonomické záležitosti EU p. Joaquin Almunia tvrdí, že odchod od jaderné energetiky by znamenal pro Evropu ekonomickou sebevraždu. Pan Almunia prohlásil na setkání v Madridu dne 16. ledna 2006, organizovaném Europa Press pro španělskou vládu a politiky EU, že vezmeme-li v úvahu současnou závislost EU na dovozu energetických zdrojů, tak odchod od jaderné energetiky by znamenal pro Evropu ekonomickou sebevraždu. Kromě toho při současné snaze snížit emise skleníkových plynů a orientovat se na energetické zdroje jiné než ty které spalují fosilní paliva je velice obtížné zajistit současně bezpečnost dodávek energií a potřebný stupeň nezávislosti. Současná krize mezi Ruskem a Ukrajinou v dodávkách zemního plynu to jen potvrzuje. Proto v této souvislosti vyzval členské země, zejména ty, které plánují odchod od jaderné energetiky, aby znovu zodpovědně posoudily a přehodnotily tuto problematiku.

54 % Britů by souhlasilo se stavbou nových jaderných elektráren

Poslední průzkumy veřejného mínění ve Velké Británii ukazují na to, že 54 % Britů by vyjádřilo svůj souhlas se stavbou nových jaderných elektráren, pokud by to pomohlo řešit problémy změny klimatu. Tento průzkum byl prováděn společně Centrem pro rizika ŽP a Univerzitou Východní Anglie. Další výsledky ukazují, že 48 % lidí souhlasí s tím, že Anglie potřebuje JE, protože obnovitelné zdroje nemohou pokrýt současné potřeby elektřiny. Nicméně velké procento lidí (78 %) si myslí, že podpora obnovitelných zdrojů a současně snížení spotřeby energie pomocí změn životního stylu a zvýšení efektivity jejího používání by bylo lepší variantou, než rozšířené využívání jaderné energetiky. 63 % dotázaných věří, že V.B. potřebuje energetický mix, včetně jádra a obnovitelných zdrojů. Do výzkumu bylo zapojeno 1491 lidí nad 15 let a byl proveden v období mezi 1.říjnem a 6.listopadem 2005.

Toshiba se stane většinovým vlastníkem WEC

Japonská společnost Toshiba oznámila dne 6.02.2006, že podepsala konečnou dohodu s BNFL o koupi americké společnosti Westinghouse Electric Company za částku 5,4 miliard USD. Toshiba bude vlastnit rozhodující balík akcií (více než 51 %) vedle několika menších akcionářů. Tato akvizice podstatně rozšíří podnikání firmy Toshiba v jaderné energetice, která se tímto stává globálním dodavatelem dvou základních typů reaktorů - varných BWR a tlakovodních PWR. Společnost Toshiba očekává, že do roku 2020 světový trh v jaderné energetice naroste o 50% v porovnání s dnešním stavem a společnost se tak stane světovým leaderem v jaderných technologiích.

Globální jaderně-energetické partnerství

Spojené státy rozšiřují svoji jaderně energetickou strategii. Po diskusi s Ruskem, Velkou Británií, Francií, Japonskem a Čínou vláda USA vyhlásila tzv. „Globální jaderně-energetické partnerství“ (GNEP). Na základě dohodnutého GNEP budou výše uvedené země spolupracovat a vzájemně si předávat informace z pokročilých jaderných technologií s cílem vyvinout jaderně-energetický palivový systém, odolný proti zneužití, na bázi recyklačních technologií a který bude produkovat více energie a méně odpadů. K tomu navíc vytvoří systém „pronájmu jaderného paliva“ zejména těm zemím, které se oficiálně zaváží, že nebudou jaderné palivo obohacovat ani přepracovávat, ale využijí toto palivo jen na čistou a bezpečnou výrobu elektřiny ekonomicky výhodným způsobem. Po použití v energetických reaktorech se jaderné palivo vrátí zpět do země výrobce, kde se dále podrobí přepracování a recyklovaný jaderný materiál se znovu využije pro další výrobu energie. Tato nová strategie vychází ze snahy USA snížit závislost země na dovážených fosilních palivech a na očekávaném rozvoji jaderné energetiky, který počítá se stavbou reaktorů nové generace. Iniciativa počítá i se spoluprací na vývoji malých jaderných reaktorů pro rozvojové země. Dva zcela nové aspekty této strategie jsou, že při přepracování se budou separovat všechny využitelné transurany pohromadě (tedy ne Pu zvlášť) v tzv. procesu UREX+ a pro jejich sekundární spalování a výrobu elektřiny se využijí rychlé reaktory ABR (Advanced Burner Reactors).
Získávání průmyslových zkušeností s touto technologií se předpokládá po výstavbě demonstrační JE do r. 2011-2014. Druhá fáze již standardní obdobné JE se plánuje do r. 2023.

Jaderné plány ENELu na Slovensku

Slovenská vláda schválila dlouhodobou energetickou strategii, která zahrnuje také investiční plány italské společnosti ENEL ve výši 1,88 miliard EUR na výstavbu dvou jaderných bloků Mochovce 3 a 4 do roků 2011-2012. Energetická strategie také počítá s obnovou bloků 1 a 2 JE Mochovce s předpokládaným nárůstem výkonu 62 MWe a 2 bloků J.Bohunice- V2 s nárůstem výkonu o 120 MWe.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Jindřichovice pod Smrkem
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Větrná elektrárna v Jindřichovicích pod Smrkem
Cena České nukleární společnosti
Větrná mapa České republiky
Bude postaven další Temelín?
Problém má Hnutí Duha
Chemie na jaderné elektrárně – co tam proboha dělá?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2005
Jaderné info
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Bazén vyhořelého paliva JE Dukovany
Větrníky nás nespasí, ale přece jen trochu pomohou
Srovnání vývoje průměrné ceny elektřiny a průměrné hrubé mzdy
Zkušenosti s palivem s vyhořívajícími absorbátory na JE Dukovany
PIME 2006 - konference jaderných komunikátorů
Zpravodaj č. 02/2006
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 02/2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 8. týden 2005
Proatom web - seznam jaderných elektráren
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Větrník jindřichovické VE
Fyzikální olympiáda - Poděkování České nukleární společnosti
Vývoj forwardových cen elektřiny pro rok 2006 na německé burze
Klaus má pravdu, ale zapomněl na Majakovského
Dědictví „Černobylu“
Indie dohodla s Francií spolupráci na rozvoji jaderné energetiky
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 9. týden 2005
US NRC
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Zavážení posledního kontejneru CASTOR do stávajícího MSPV EDU
Saigon Electricity Expo
Celkový počet ročně uspořených zavážených kazet na EDU
Sluneční namísto jaderných elektráren?
Zelené nebezpečí pro českou energetiku
Černobyl a politika
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2005
Energetický regulační úřad
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Hoover Dam
Mezisklad v Dukovanech je zaplněn
Instalovaný výkon jaderných elektráren
Medvědí služba starosty Pávka
Dana Drábová a Helmuth Böck: Případ Temelín
Lesk a bída větrníků v Jindřichovicích
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 11. týden 2005
ČEZ, a. s.
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Interiér nového meziskladu použitého paliva EDU
Větrní lobbisté se utkají o anticenu Ropák a Zelená perla
Celkový počet ročně uspořených zavážených kazet na EDU
Nová sekce zábavy na internetových stránkách společnosti ČEZ
Radiation and the Nuclear Fuel Cycle
Exelon Corp's LaSalle-1 nuclear power reactor set a new world record
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 12. týden 2005
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 3/2006, vydán 30.3.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001