ZPRAVODAJ   09/2006

V čísle:
- Stanovisko České nukleární společnosti k výsledkům semináře a k aktuální situaci v JE Temelín a jaderné energetice
- Setkání evropské mladé generace v Bukurešti a jediné reaktory CANDU v Evropě
- Atomové snění Latinské Ameriky
- Obehraná rakouská písnička
- Američané a Britové podporují jadernou energii
- Postaví Finsko ještě šestý reaktor?
- ENVINET a. s. – Firma roku 2006 Kraje Vysočina
- Kulatiny Arnošta Komárka
- Výběr zahraničních zpráv
- Pozvánka na 6. Mikulášské setkání
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Stanovisko České nukleární společnosti k výsledkům semináře a k aktuální situaci v JE Temelín a jaderné energetice

více zde


Setkání evropské mladé generace v Bukurešti a jediné reaktory CANDU v Evropě

více zde


Atomové snění Latinské Ameriky

více zde


Obehraná rakouská písnička

více zde


Američané a Britové podporují jadernou energii

více zde


Postaví Finsko ještě šestý reaktor?

více zde


ENVINET a. s. – Firma roku 2006 Kraje Vysočina

V pondělí 16. října získala společnost ENVINET a. s. prestižní titul "FIRMA ROKU 2006 Kraje Vysočina" a postoupila mezi 14 nejlepších firem v celé republice. Soutěž Poštovní spořitelna FIRMA ROKU 2006 vyhlásil deník Hospodářské noviny.
Gratulujeme!

Akciová společnost ENVINET se specializuje na komplexní řešení a profesionální služby v oblastech:

- vývoje a implementace moderních zakázkových softwarových aplikací a informačních systémů se zaměřením na energetiku a průmysl
- dodávek a servisu měřicích a laboratorních systémů zejména pro oblast chemie, radiochemie, spektrometrie, dozimetrie, metrologie, technické diagnostiky, řízení i hodnocení provozu a technologie
- radiologické charakterizace jaderných zařízení před jejích vyvedením z provozu
- montážních a výrobních automatů a měřicích stanic
- výpočetní, komunikační a audiovizuální techniky, včetně dodávek a servisu rozsáhlých počítačových sítí a internetu.

Společnost ENVINET je kolektivním členem ČNS.


Kulatiny Arnošta Komárka

V listopadu oslaví jeden z nestorů československé jaderné energetiky Arnošt Komárek osmdesáté narozeniny.

Ing. Arnošt Komárek, CSc. se narodil 7. 11. 1926 ve Vysokém Mýtě. Po absolvování strojní fakulty ČVUT v Praze nastoupil v roce 1951 do ŠKODA Plzeň do závodu Turbiny jako výpočtář. V roce 1962 nastoupil do Odboru jaderných elektráren ŠKODA jako vedoucí střediska vývoj-dispozice a výzkum, později byl jmenován Hlavním inženýrem OJE. Na přelomu let 1969-1970 byl pověřen řízením Závodu jaderné elektrárny, 1970-1972 vedením technické přípravy spouštění elektrárny A-1. Poté pracoval jako vědecký pracovník ZJE až do roku 1990, kdy přešel do útvaru technického rozvoje koncernu ŠKODA a jako poradce technického ředitele zde pracoval až do roku 1991, kdy odešel do důchodu.

Česká nukleární společnost přeje Arnoštovi Komárkovi hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.


Výběr zahraničních zpráv

Tendr na decommissioning JE Ignalina

Litva připravuje tendr nejpozději do konce října 2006 na decommissioning (vyřazování z provozu) JE Ignalina – první blok, dle náměstka ministra pro ekonomiku p. Arturase Dainiuse. P. Dainius řekl, že do rozebírání technologického zařízení a budov reaktorového bloku RBMK 1500 MWe bude zahrnuto několik společností. 1. blok byl definitivně odstaven na konci r. 2004 a druhý blok se plánuje ke konci 2009. Mezitím ministerský předseda Gediminas Kirkilas prohlásil, že zcela jistě Litva bude stavět novou jadernou elektrárnu, která by zaměnila stávající vyřazovanou JE Ignalina.

Zvýšení výkonu JE Krsko

Slovinská jaderná elektrárna Krsko provedla výměnu NT dílů turbíny a zvýšila si tím výkon o 3 % na dnešních 696 MWe. JE Krsko je jedinná JE typu Westinghouse ve střední a východní Evropě. Byla spuštěna v r. 1981.

Rychlý reaktor v Bělorajské JE

V Rusku se rozjíždí financování nového reaktoru BN-800 (rychlý, množivý) na Bělojarské JE. Guvernér Sverdlovské oblasti p. Eduard Rossel oznámil, že již pro rok 2006 je v rozpočtu alokována částka okolo 1 miliardy rublů (cca 40 mil USD) pro výstavbu 4. bloku této JE. Pro další roky se plánuje 220 mil USD pro 2007, 300 mil USD pro 2008 a 560 mil USD pro roky 2008 a 2009. Pan Russel řekl, že výstavba této nové JE s výkonem 880 MWe do roku 2012 je již plně reálná. Tím ovšem plány nekončí. V lokalitě se také připravuje stavba dalšího nového bloku o výkonu 1800 MWe a také závod na výrobu jaderného paliva pro Bělojarskou JE.

Nové jaderné bloky v Japonsku

Elektrárenská společnost TEPCO (Tokyo Electric) plánuje zvýšit svou flotilu jaderných energetických bloků o 61 % během příštího desetiletí. Toto vyplývá z ekonomických plánů , kdy chtějí snížit podíl používané ropy o více než polovinu a plynu o 14 %.

Návrat k jádru ve Švédsku

Nová švédská vládní koalice – vedená Konzervativní stranou (po právě dokončených volbách) je mnohem více nakloněna jaderným elektrárnám než její předchůdci – Socialisté. Další strany jako Liberálové a strana Středu se v otázkách jaderné energetiky přiklonily ke Křesťanským demokratům. Ne že by se zde hned začaly stavět nové JE (v tomto volebním období) , ale přinejmenším stávající JE budou mít klid pro další pokračování bezpečného provozu. Kromě toho se plánuje řada modernizací stávajících jaderných reaktorových bloků.

Evropské regionální úložiště radioaktivních odpadů

Evropská komise se chystá financovat nový projekt – provedení studie výstavby Evropského regionálního úložiště na radioaktivní odpady. Motivem tohoto rozhodnutí je fakt, že výstavba 25 regionálních národních úložišť v jednotlivých členských zemích není optimální z hlediska ekonomického, bezpečnostního ani z hlediska fyzické ochrany. V návaznosti na již provedený pilotní projekt do roku 2005, ten nový s názvem SAPIERR-2 má vypracovat praktickou strategii implementace a organizační strukturu, potřebno pro další postup po r. 2008. Tento projekt je v souladu s návrhy MAAE, Ruska s USA (GNEP) s ohledem na mezinárodní spolupráci v jaderně palivovém cyklu s cílem zvýšit globální bezpečnost v této oblasti. Sdílená úložiště vysoce radioaktivních odpadů jsou jedním z důležitých součástí těchto návrhů. V současnosti se na projektu podílí sedm národních společností a švýcarská spol. Arius. Očekává se, že se připojí i další země.

Čína kupuje uranové doly v Austrálii

Čína kupuje akvizice uranových dolů v Austrálii. Čínská společnost Sinosteel Corporation se rozhodla koupit 60% podíl na uranových dolech Crocker Well and Mount Victoria za 23 mil.USD. Ložisko obsahuje 6750 t U3O8 v koncentraci 0.05 % a bude provozováno čínskou společností PepinNini Minerals Ltd. Tento obchod ještě vyžaduje souhlas australské Rady pro kontrolu zahraničních investic. Tento případ čínské akvizice v Austrálii není ojedinělý, některé další země jako Francie a Japonsko vlastní nebo kupují podíly v australských uranových ložiscích.

Japonsko se chce připojit ke GNEP

Japonská společnost JNFL (Japan Nuclear Fuel Limited) společně s Japonskou atomovou agenturou a mnoha dalšími partnery projevili zájem se připojit k americké iniciativě Globálního partnerství pro jadernou energetiku (GNEP). Chtějí se podílet na výstavbě a provozu závodu na zpracování použitého jaderného paliva ze zemí, které se budou v tomto celosvětovém projektu účastnit. Jedná se o závod s názvem Consolidated fuel treatment centre (CFTC). Tento projekt zahájili američané již v únoru 2006 a bude pomáhat rozvojovým zemím získat přístup a užívat jadernou energetiku při minimalizaci rizika nekontrolovatelného šíření jaderných materiálů. Doposud projevili oficiální zájem se na projektu účastnit tyto významné instituce a organizace: NRC (Jaderný regulátor USA), AREVA Group, Washington Group International and BWX Technologies. Japonci v současnosti upřesňují s američany jejich podíl na projektu, včetně využívání jejich zařízení v Japonsku (reaktor Monju, fast breeder apod.)

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Pozvánka na 6. Mikulášské setkání

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Uranium Information Centre
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Ignalina
Kanadské reaktory mohou vyrábět vodík
Instalovaný výkon a výroba skupiny ČEZ
Dana Kuchtová v pořadu Uvolněte se, prosím
Bezpečnostní rada: Dukovany v bezpečí
Nuclear-powered Ships
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 38. týden 2006
Minatom
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Bělojarská JE
Jaroměřické peníze z větru
UF6 Spot Values
Vliv provozu JE Temelín na životní prostředí
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2006
Global Nuclear Energy Partnership
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Global Nuclear Energy Partnership
Atomové snění Latinské Ameriky
GNEP - Nuclear Expansion Oversight
Obehraná rakouská písnička
Zpravodaj č. 08/2006
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 08/2006
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2006
European Atomic Forum (FORATOM)
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Iránská JE Busher
Američané a Britové podporují jadernou energii
U3O8 Prices
6. Mikulášské setkání CYG
Uranium Enrichment
Prezident zahájí provoz nového meziskladu v Dukovanech
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2006
Envinet a. s.
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Aktuální vsázka na 1. bloku EDU
Postaví Finsko ještě šestý reaktor?
Ux SWU vs Russian (RU) SWU Spot Prices
Václav Klaus otevřel nový sklad použitého paliva v Dukovanech
Trial operation of the 25 MWe China Experimental Fast Reactor
Stanovisko ČNS k výsledkům semináře o vlivu ETE na ŽP
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2006
Slovenská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Kniha Atómy na Slovensku
ENVINET a. s. – Firma roku 2006 Kraje Vysočina
Postoj JE v okolí Dukovan
Geology of Uranium Deposits
Klaus vyzdvihl jadernou energii, zpochybnil globální oteplování
Atómy na Slovensku
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2006
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 9/2006, vydán 31.10.2006
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001