ZPRAVODAJ   02/2007

V čísle:
- Evropané a jaderná bezpečnost
- PIME 2007 - dali jsme o sobě vědět
- Rakousko řeší energetický hlad plynem
- Z pětihaléřů na odpad jsou už miliardy
- Hlad lidstva po energiích ještě zesílí
- Obejde se Rakousko bez Temelína?
- Vladimír Just nemá rád Temelín
- Ani obnovitelné zdroje nejsou zcela bez emisí!
- Zvýšením výkonů reaktorů ušetřila jaderná energetika v USA více než 140 milionů tun CO2
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Evropané a jaderná bezpečnost

více zde


PIME 2007 - dali jsme o sobě vědět

více zde


Rakousko řeší energetický hlad plynem

více zde


Z pětihaléřů na odpad jsou už miliardy

více zde


Hlad lidstva po energiích ještě zesílí

více zde


Obejde se Rakousko bez Temelína?

více zde


Vladimír Just nemá rád Temelín

více zde


Ani obnovitelné zdroje nejsou zcela bez emisí!

více zde


Zvýšením výkonů reaktorů ušetřila jaderná energetika v USA více než 140 milionů tun CO2

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Dva nové rychlé reaktory ve Francii

Výbor pro jadernou energetiku (CEA) oznámil, že Francie postaví do roku 2020 nový rychlý reaktor, který bude chlazen tekutým sodíkem. Projekt má být připraven a konečně schválen do roku 2012. Paralerně se má připravovat další návrh rychlého rektoru chlazeného plynem. Jedná se o prototypy reaktorů 4. generace, které mají být připraveny ke komerčnímu provozu ve Francii a pro export po letech 2035-2040. První prototyp se bude patrně stavět v lokalitě JE Marcoule s výkonem 800 MWe a jeho cena se očekává kolem 1,5 miliard EUR. Projekt bude řídit CEA.

Skupina pro výstavbu nových jaderných elektráren v Rusku

Rusko připravuje uzavření ekonomického partnerství s japonskými firmami Toshiba a Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI). Jedná se o přípravu Skupiny pro výstavbu nových jaderných elektráren. Rusko vytvořilo v roce 2006 velkou vlastní organizaci Atomprom, zahrnující celý ruský jaderně-energetický průmysl. V listopadu 2006 také zahájili přípravná jednání s výše uvedenými japonskými firmami. Dle připravovaného partnerství by Japonci měli vyrábět parní turbíny a generátory, současně se očekávají velké japonské kapitálové investice do ruského jaderného průmyslu.

Dva nové bloky na JE Novovoroněž

V roce 2007 se plánuje zahájení výstavby dvou nových bloků na JE Novovoroněž. Jedná se o nový typ reaktorových bloků 3. generace s výkonem 1068 MWe na blok. Na výstavbu těchto dvou bloků se plánuje rozpočet 4,1 miliardy USD, a z této částky obdrží 100 mil.USD z federálního rozpočtu. Dle hmg. výstavy se má 1. blok uvést do provozu v r. 2012 a 2. blok v r. 2013.

Prodej části státního podílu ve společnosti Vattenfall

Švédsko bude muset prodat část svého státního podílu v energetické společnosti Vattenfall nebo jiným způsobem snížit vlastnický podíl této firmy na otevřeném trhu jaderné energetiky, aby se podpořila konkurence. Tento postup firmě nařídil švédský Úřad pro hospodářskou soutěž (SCA) ve svém nařízení ze dne 28.12.2006. Dále má úřad připomínky ke společnému vlastnictví jaderných bloků několika energetickými společnostmi, jenž umožňuje výměnu informací ekonomického charakteru (výroba, odstávky, palivové náklady), které umožňují manipulovat s dodávkami elektřiny a jejími cenami. Zainteresované společnosti tyto názory odmítají a tvrdí, že zde nedochází k žádnému takovému porušování konkurenčního prostředí.

Angela Merkelová nesouhlasí s "odchodem od jádra"

Německá kancléřka Angela Merkelová vyjádřila 5. ledna 2007 postoj současné vládní koalice k jaderné energetice. Prohlásila, že neočekává, že by se v blízké době přehodnocovala německá politika „odchodu od jádra“, ačkoliv ona osobně s touto politikou nesouhlasí. Dvě vládnoucí strany Křesťanští demokraté (které reprezentuje) a Křesťanští socialisté jsou pro další rozvoj jádra, ale Sociální demokraté naopak proti. Z tohoto důvodu Merkelová říká, že „se ničeho nedosáhne, pokud o tom budeme každý den mluvit“, a dále dodala, „že nechce vyřazovat žádné jaderné elektrárny v Německu, pokud budou schopny bezpečně provozovat“.

Dvě třetiny Poláků by podpořilo výstavbu jaderné elektrárny

60 % Poláků by podporovalo výstavbu „moderní a bezpečné“ jaderné elektrárny, aby se snížila závislost jejich země na ropě a plynu. K tomuto výsledku dospěl průzkum veřejného mínění v prosinci 2006, který organizovala Národní agentura pro jadernou energetiku (NAEA). 48 % by souhlasilo s výstavbou JE v jejich okolí, protože očekávají nižší ceny elektřiny, nové pracovní příležitosti a rozvoj regionů. 41 % by bylo proti a zbytek nevyjádřil jasné stanovisko.

Zásadní změna v přístu k jádru v EU

Dne 10.ledna 2007 Evropská komise zveřejnila důležité dokumenty: Balík dokumentů k energetické politice EU, jehož součástí je i část, věnovaná výhradně jaderné energetice s názvem PINC (Nuclear Illustrative Programme). Podle čl.40 Euratom Treaty musí EK vydávat pravidelně tento PINC, ale není zde uvedeno s jakou periodou. Naposledy byla podobná zpráva vydána před 10 lety, což ukazuje jaká byla politická neochota k oblasti jádra v tomto období. Nicméně, právě vydaný PINC ukazuje na zásadní změnu v přístupech k jádru v EU. V této zprávě je proveden seriózní rozbor situace v jaderné energetice v EU: 152 jaderných bloků v EU-27 produkuje 30 % el. energie. V zemích jako Francie a Finsko se staví JE a další země jako Holandsko, Polsko, Švédsko, ČR, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Slovensko V.Británie, Bulharsko a Rumunsko se diskutuje nad jejich další jadernou energetickou politikou. EK prolomila dlouhotrvajíci tabu a říká, že JE jsou jednou z cest jak je možné snížit výpustě CO2 do ovzduší a zásadně tak přispět ke zmírnění globálních změn klimatu. EK s jádrem počítá ve svém dlouhodobém scénáři na snížení emisí skleníkových plynů a ve schématu obchodování s emisními povolenkami. Dále se zde zdůrazňuje výhodná ekonomie jaderných bloků, které jsou velice vhodné, vzhledem k nízkým provozním nákladům, pro pokrytí základního zatížení. Na závěr zpráva navrhuje vytvoření Skupiny zástupců jaderných dozorů - EU High Level Group, která by harmonizovala odlišné přístupy a Evropská pravidla v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany.

Porucha napájení SKŘ na Balakovské JE

Na 1. bloku Balakovské JE (VVER, 4 x 950 MW) došlo 29.01.2007 k události, při které byl tento blok v 23:12 hod ručně odstaven. Došlo zde k poruše napájení systému SKŘ, jenž způsobila posun řídících klastrů v AZ reaktoru. Zástupci provozovatele Rosenergoatomu oznámili, že poruchu se podařilo identifikovat, odstranit a již následující den 30.01.2007 v 10:15 hod byl blok připraven k opětovnému najetí. Dle hodnocení JE Balakovská neměl tento incident vliv na bezpečnost provozu elektrárny, a radiační situace nebyla v žádném případě zvýšena ani v JE ani v jejím okolí. Na JE Balakovská je v současnosti rozestavěný 5. RB (950 MW) s cílovým datem spuštění v r. 2010. Kromě toho se počítá i se stavbou 6. RB.

Akční program na zvýšení kultury bezpečnosti na JE Forsmark

Pozornost švédského jaderného dozoru SKI a médií se stále upírá k JE Forsmark. Na této jaderné elektrárně došlo v 07/2006 k poruše, kdy po zkratu na vnější rozvodně došlo k rozvoji řetězu událostí, které vyústili v automatické rychlé odstavení reaktoru ROR (HO-1). Při šetření události bylo zjištěno, že na elektrárně došlo mj. i k poklesu kultury bezpečnosti, a to především u zaměstnanců dodavatelů. Kromě toho televizní kanál SVT Today zvěřejnil nedávno bezpečnostní připomínky některých zaměstnanců a dále výsledky hodnotících zpráv ohledně poklesu morálky na JE Forsmark. Vedení společnosti Vattenfall po události zahájilo 60 bodový Akční program na zvýšení kultury bezpečnosti. Nedávno zveřejněná interní zpráva říká, že v r. 2006 byli 3 lidé pozitivní na alkohol a další 3 na drogy. Vedení zdůrazňuje, že na JE Forsmark je „nulová tolerance“ k těmto látkám a z výše uvedých případů vyvodili přísná nápravná opatření.

Personální změny na JE Forsmark

Aféra kolem JE Forsmark nekončí a naopak vyvolala řadu organizačních a personálních změn. Tato JE je neustále pod tlakem jaderného dozoru, médií a veřejnosti, vzhledem k události z července 2006 a následného hodnocení této události, které ukázalo na významný pokles kultury bezpečnosti. Dne 2. a 3.února byly odstaveny dva bloky Forsmark 1 (1011 MW, BWR) a Forsmark 2 (951 MW, BWR) z důvodu podezření na netěsnosti v kontejmentu (bližší technické podrobnosti nebyly zatím zveřejněny). 3.RB Forsmark 3 (1190 MW, BWR) je zatím na plném výkonu. V souvislosti s událostí z 07/2006 na Forsmark 1 podal jaderný dozor SKI minulý týden žádost k soudu na zahájení trestního řízení a vyšetřování okolností, které vedly k ROR a řadě následných událostí. Žalobce bude vyšetřovat, zda management JE Forsmark řešil událost v souladu s předepsanými pravidly. Elektrárna je provozovaná Forsmark Kraftgrupp, která je součástí Vattenfall Group. Výkonný ředitel Forsmark Kraftgrupp p. Lars Fagerberg rezignoval dne 8.02.2007 ze své funkce s okamžitou platností. Nový šéf bude jmenován později, v současnosti řídí Forsmark zástupce p. Claes-Göran Runermark. Kromě toho proběhly i další personální změny ve vedení JE Forsmark s cílem posílení řízení a kultury bezpečnosti. Společnost Vattenfall v návaznosti na události vyhlásila dne 8.02.2007 výběrové řízení na místo nezávislého, mezinárodně uznávaného, externího experta, který by pomohl konsolidovat současný manažerský systém, bezpečnost a systém hodnocení a reportování na jejich jaderných elektrárnách. Současně Vattenfall přijal Akční plán na konsolidaci v Forsmarks Kraftgrup, jehož cílem je podat Řídící radě Vattenfall rychlou zpětnou vazbu ohledně zajištění jaderné bezpečnosti a fungování správného vedení JE.

3. blok JE Mihama opět v provozu

JE Mihama 3 (780 MW, PWR) byla po 2,5 roku nucené odstávky dne 7. února 2007 opět uvedena do komerčního provozu po události ze srpna 2004, kdy vlivem prasknutí parního potrubí na II. okruhu došlo k úmrtí 5 pracovníků a dalším 6 těžkým zraněním pracovníků dodavatelských firem. Provozovatel JE – president Kansai Electric Power Company p.Shosuke Mori se veřejně omluvil a prohlásil, že udělali veškerá opatření v celé společnosti, aby se podobná událost již nikdy neopakovala. Dále prohlásil, že byl implementován systém obnovení kultury bezpečnosti, systém řízení technického stavu potrubí a zlepšena komunikace s dodavateli a subdodavateli.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
ČSVTS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Z 1. ročníku ČMSSRF (2004)
Reakce na článek Okamžik ropného probuzení
Podíl instalovaného výkonu a výroby elektřiny v ČR v r. 2006
V roce 2006 se jaderné energetice ve světě dařilo
Vladimír Just nemá rád Temelín
ČMSSRF 2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2007
National Nuclear Data Center
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Z výstavby JE Dukovany
Pokrytí závazků spojených s palivovým cyklem po ukončení provozu JE
World Primary Energy Demand 1980-2030
Ani obnovitelné zdroje nejsou zcela bez emisí!
In Situ Leach (ISL) Mining of Uranium
Rakousko řeší energetický hlad plynem
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 4. týden 2007
Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Trenažér JE Dukovany
Zvýšením výkonů reaktorů ušetřila jaderná energetika v USA …
Výroba elektrické energie v JE Dukovany
Obejde se Rakousko bez Temelína?
Zpravodaj č. 01/2007
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 01/2007
Slovinská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Slovinská JE Krško
Energetická politika pro Evropu
Ukazatel způsobilosti bloku - JE Dukovany
NUSIM 2007
Neopakujte německé chyby
Bursík a teplá Země
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 6. týden 2007
DIAMO
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
ÚJV Řež
Hlad lidstva po energiích ještě zesílí
Události v EDU hodnocené dle stupnice INES
World Uranium Mining
Těžba uranu zřejmě neskončí
Blokády vadí už i Rakušanům
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2007
ENEL
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Slovenská JE Mochovce
PIME 2007 - dali jsme o sobě vědět
Výroba a spotřeba elektřiny v ČR
Česko ve tmě? Elektřiny bude málo
Energetika podle George Orwella
Slováci dostaví jadernou elektrárnu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 8. týden 2007
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 02/2007, vydán 9.3.2007
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001