ZPRAVODAJ   03/2007

V čísle:
- Prohlášení České nukleární společnosti k útokům na předsedkyni SÚJB
- Jak chce vlastně EU realizovat svůj program Energetická politika pro Evropu?
- Jak se pojídají hranice
- Ke kořenům jaderné energetiky - Leo Szilard
- Exkurze Mladé generace do plzeňských závodů ŠKODA - JS a.s.
- Rumunsko se připravuje na spouštění jaderného reaktoru
- Od ponorek k jaderným elektrárnám
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Prohlášení České nukleární společnosti k útokům na předsedkyni SÚJB

více zde


Jak chce vlastně EU realizovat svůj program Energetická politika pro Evropu?

více zde


Jak se pojídají hranice

více zde


Ke kořenům jaderné energetiky - Leo Szilard

více zde


Exkurze Mladé generace do plzeňských závodů ŠKODA - JS a.s.

více zde


Rumunsko se připravuje na spouštění jaderného reaktoru

více zde


Od ponorek k jaderným elektrárnám

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Reforma v ruské jaderné energetice

Ruský president Putin podepsal dne 6. února 2007 zákon, představující velkou reformu v jaderné energetice, která směřuje k posílení konkurenceschopnosti ruských společností na domácím i mezinárodním trhu. Tento zákon již před tím prošel oběma komorami Parlamentu. Jedná se o zákon, který pokrývá organizaci a řízení civilních jaderných firem a společností (vč. těch se státní účastí), které jako privátní subjekty podnikající v jaderné energetice již nebudou přímo řízeny státním aparátem, ale mohou být řádnými subjekty na podnikatelském trhu. Mimo jiné jde i o avizovanou firmu Atomprom, jenž by zahrnovala většinu ruských civilních jaderných aktivit.

Konference jaderných komunikátorů PIME 2007

Jestliže chce jaderný energetický průmysl získat podporu veřejnosti pro jadernou renesanci, tak musí odstranit mýty a chybné představy kolem radioaktivity, RaO a Černobylské havárie. Toto mj. zaznělo na konferenci jaderných komunikátorů PIME 2007, která se konala ve dnech 11.-14.02.2007 v italském Miláně. Konferenci pořádala ENS společně s MAAE, OECD – NEA a organizací Foratom. Vystoupila zde celá řada zajímavých osobností a mimo jiné i p. Abel Gonzales, z jaderného dozoru Argentiny, který představil zajímavé argumenty na podporu jádra na veřejnosti. Mluvil o „nesymetrii vypouštění skleníkových plynů do ovzduší“ v různých zemích – např. Argentina vypouští 3,15 t CO2 na obyvatele/rok, zatímco USA cca 20 t CO2 na obyvatele/rok. Dále mluvil o veřejně propagovaných mýtech kolem větrných a solárních elektráren, kdy se veřejnosti neříká, že jediný blok JE by musel být nahrazen tisícemi větrných elektráren s stovkami tisíc m2 solárních panelů a odpovídajícím záběrem využívaných ploch. Komunikátoři jádra musí opravit i mnoho chybných názorů veřejnosti ohledně tisíců mrtvých v Černobylu, zdravotních následků kontaminace v okolí této JE a pod. Co se týká odpadů z jaderné energetiky, tak málo kdo z veřejnosti ví, že uhelný a ropný průmysl produkuje oběmově mnohem více odpadů než jádro a pokud se transportů týče, tak nehledě na to že přeprava radioaktivních materiálů je technicky i bezpečnostně dobře zvládnutá činnost, tak veřejnost je přesvědčena, že to je „Achilova pata“ jaderné energetiky. Podobný výsledek ukázal i Eurobarometr EU, že veřejnost v Evropě věří řadě mýtů, které v jejich očích vyřazují jádro z portfolia vhodných zdrojů pro budoucnost (pozn.autora). Příští konference PIME 2008 se bude konat v únoru 2008 v Praze, České republice.

Rekordní výroba z jádra v USA

Americké jaderné elektrárny dosáhly v minulém roce 2006 rekordní celkové roční výroby ve výši 787,6 TWh elektřiny. Celkem 103 jaderných energetických bloků pracovalo loni s průměrným ukazatelem způsobilosti 89,9 %. Jaderný energetický institut NEI zveřejnil také průměrné provozní náklady (náklady na provoz a údržbu, vč. nákladů na palivo), které dosáhly 1,66 US centů/kWh. Dle vyjádření CEO NEI p. Skopa Bowmana trvalá bezpečnost, vysoká výkonnost a efektivní provoz JE ukazují, že zvolený „business model“ dobře funguje a bude zajisté jedním z kritérií zahájení výstavby nových bloků JE v USA.

Zavážení paliva do reaktoru 2. bloku JE Cernavoda

Na 2. bloku JE Cernavoda (PHWR, 655 MW) bylo dne 15.02.2007 zahájeno první zavážení jaderného paliva do reaktoru. Od tohoto okamžiku se stal 2. RB oficiálně novým jaderným zařízením dle licence vydané rumunským jaderným dozorem. Společnost Nuclearelectrica, která provozuje tuto JE, ocenila mezinárodní manažerký tým (manažeři z Rumunska, Kanady a Itálie) za skvělou práci v rámci příprav certifikace a licence. Jaderné palivo se bude zavážet cca 10 dní v rozsahu 4 560 palivových svazků, což představuje okolo 100 t přírodního uranu. JP se vyrábí přímo v Rumunsku na závodě Pitesti a tento závod je pobočkou Nuclearelectrica (v provozu od 1996). Dle dalšího hmg. na konci 02/2007 se do I.O. naplní těžká voda a první kritičnosti má 2. blok dosáhnout v 04/2007. Komerční provoz je naplánován od 09/2007. První dva bloky JE Cernavoda se mají podílet na celkové výrobě elektřiny v Rumunsku cca 18 %. Dále probíhá příprava výstavby 3. a 4. bloku, jenž má být zahájena na počátku roku 2008 a plánovaná doba výstavby je 64 měsíců.

Rozvoj jaderné energetiky v Jižní Africe

Francouzská firma AREVA nabízí vstoupit do projektu vývoje jaderného energetického reaktoru PBMR (pebble-bed modular reactor) v Jižní Africe výměnou za to, že dostane nový kontrakt na výstavbu druhé konvenční jaderné elektrárny v zemi. Druhá konvenční jaderka se má stavět nedaleko JE Koeberg, na výstavbě které se také podílely francouzské firmy. Kromě toho J. Afrika připravuje vybudování svého vlastního obohacovacího závodu na výrobu jaderného paliva pro JE. Ministr průmyslu, p. Alec Erwin představil minulý týden veřejnosti energetický program J. Afriky, který počítá s výrazným rozvojem jaderné energetiky v zemi, výstavbou 12 konvenčních a 24 PBMR jaderných elektráren na jejich území. J.A. také uvažuje s recyklací a přepracováváním JP. V této souvislosti se také silně angažuje Rusko, které nabízí J. Africe vědecko-technickou podporu a výuku specialistů v rámci Mezinárodního centra jaderného paliva, které se připravuje v Kazachstánu.

Jaderná energetika je pro Švýcarsko nezbytná

Švýcarská vláda přijala rozhodnutí, že jaderná energetika je pro zemi nezbytná na pokrytí nedostatku energie po roku 2020. Ministr pro energetiku p. Moritz Leuenberger dne 21.02.2007 představil veřejnosti novou energetickou politiku, která počítá s rozšířením současného podílu jaderných elektráren o nové jaderné bloky. Řekl, že Švýcarsko si nemůže dovolit setrvat na stávajícím podílu jádra v energetickém mixu, protože by to znamenalo významné ohrožení zajištění energetických zdrojů. Energetická politika je založena na třech pilířích: na efektivitě spotřeby, na obnovitelných zdrojích a na velkých elektrárnách v základním zatížení. Zde navrhují (jako „dočasné řešení“pokrytí současných požadavků) velké plynové elny a rozšíření parku jaderných elektráren. Kromě toho 3 z 5 jaderných bloků ve Švýcarsku se blíží konci své životnosti a končí dlouhodobé kontrakty na dovoz elektřiny ze zahraničí. Federální rada státu rozhodla, že jít cestou jádra je pro Švýcarsko ne variantním řešením, ale naprostou nutností. Tato situace, dle prohlášení vlády, vznikla nedokonalým plánováním energetiky v minulosti.

Výstavba dvou nových jaderných bloků na Slovensku

Italská společnost ENEL, která vlastní Slovenské elektrárně, schválila v průběhu příštích 5 let výstavbu dvou nových jaderných bloků (3. a 4. blok) v lokalitě JE Mochovce. CEO a GŘ společnosti ENEL p. Fulvio Conti přislíbil ministerskému předsedovi p. Robertu Ficovi, že práce na dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce (VVER 440, V 213) budou zahájeny již v druhé polovině tohoto roku. Předběžné odhady říkají, že se jedná o investici cca 63 miliard Slovenských korun (SKK). ENEL je připravena investovat na Slovensku do r. 2013 celkem 110 miliard SKK, což byla jedna z podmínek získání 66 % akcií ve SE. Dle stávajících plánů budou dále investovat do zvýšení výkonu 1. a 2. bloku JE Mochovce a dvou uhelných bloků. Slovenská vláda, která stále vlastní v SE podíl 1/3 akcií, zajistí společnosti získání potřebných povolení a státních garancí. Vzhledem k tomu, že stavební povolení pro 3. a 4. blok je stále ještě v platnosti (až do r. 2012), tak se v současnosti čeká na vyjádření institucí EU v souvislosti s financováním nových jaderných bloků. Zvýšení instalovaného výkonu na Slovensku znamená náhradu za odstavené bloky V-1 v J. Bohunicích a kromě toho ENEL plánuje posílit svou ekonomickou bilanci vývozem elektřiny do okolních zemí.

EdF si ponechá 100% podíl na stavěném 3. bloku JE Flamanville

Společnost EdF se rozhodla, že si ponechá celý 100 % podíl na stavěném 3. bloku JE Flamanville (EPR, 1600 MWe). Zrušila původní předběžnou dohodu se společností ENEL (z 05/2005), kdy jim nabízeli podíl 12,5 %, tedy 200 MWe a účast na vývoji, výstavbě a provozu této nové JE, stejně jako na následujících šesti nových jaderných blocích. Avšak p. Pierre Gadonneix, CEO EdF, nedávno zveřejnil, že se společnost EdF rozhodla ponechat si celý projekt Flamanville 3 ve své režii a pomocí něho si obnovit vlastní know-how pro budoucí očekávaný export těchto jaderných bloků do zahraničí.

Šestý jaderný blok ve Finsku

Dvě nejvýznamnější finské energetické společnosti TVO a Fortum oznámily, že zahajují nezávislé analýzy vlivu na životní prostředí, tzv. EIA pro výstavbu dalšího jaderného bloku (již šestého) ve Finsku na obou stávajících lokalitách JE – na Olkiluoto (TVO) a na Loviise (Fortum). CEO a president TVO p. Pertti Simola řekl, že jeho firma se zatím ještě definitivně nerozhodla pro výše uvedenou investici, ale že vnímají, že v příští dekádě bude ve Finsku zapotřebí nový energetický zdroj. Proto se obě společnosti rozhodly zahájit licenční proces, který začíná vypracováním studie EIA a pokračuje žádostí investora k vládě na vydání „principiálního rozhodnutí o výstavbě“ (a decision-in-principle). Konkurenční Fortum plánuje zahájení EIA v dubnu 2007 a předpokládá její dokončení na podzim 2008. Iniciativy obou společností jsou v souladu se státní energetickou politikou, jenž byla schválena parlamentem již v loni. V současnosti se staví ve spolupráci s fy. AREVA 3. jaderný blok v lokalitě Olkiluoto (plánované dokončení v r. 2011) a v listopadu 2006 požádala JE Loviisa ministerstvo Průmyslu a obchodu o prodloužení provozní licence svých dvou bloků o dalších 20 let (tedy do r. 2030).

Předběžný souhlas s výstavbou nového jaderného bloku v USA

Jaderný dozor Spojených států NRC vydal minulý týden již druhý v pořadí „předběžný souhlas“ (early site permit - ESP) s výstavbou nového jaderného bloku na lokalitě JE Grand Gulf v Mississippi. Společnost Entergy Corporation si podala žádost již v říjnu 2003 a proces posuzování trval 3,5 roku. Tento předběžný souhlas umožňuje společnosti po dobu 20 let se rozhodnout o finanční investici a podat si žádost č. 2 k NRC na zahájení výstavby nového jaderného bloku s podrobnější definicí konkrétního typu reaktoru a dalších technických podmínek. Tato licenční procedůra v USA umožňuje NRC snížit rozhodovací riziko jaderného dozoru s ohledem na environmentální aspekty a další specifické požadavky pro danou lokalitu. Teprve poté má potenciální investor čas a prostor na finanční rozhodnutí k uvedené investici. První ESP obdržela v USA firma Exelon Generation pro lokalitu JE Clinton, v Illinois dne 8. března 2007. NRC nyní pracuje na dvou dalších ESP pro JE North Anna a JE Vogtle.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Eurobarometer
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Solární elektrárna v Bušanovicích
Nejdůležitějším zdrojem energie je pro občany ČR jaderná energetika
Kolektivní efektivní dávka na jeden blok EDU
Evropané a jaderná bezpečnost
Z pětihaléřů na odpad jsou už miliardy
Mixed Oxide Fuel (MOX)
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 9. týden 2007
EPR - Flamanville 3 project
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
EPR - Flamanville 3 project
Jaké převratné a neotřelé myšlenky nám sdělil pan Vojtěch Kotecký?
Poruchovost – neplánované ztráty způsobilosti bloků EDU
Rumunsko se připravuje na spouštění jaderného reaktoru
Zpravodaj č. 02/2007
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 02/2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2007
ENS European Nuclear Conference 2007
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Palivo reaktoru typu PBMR
Prohlášení ČNS k útokům na předsedkyni SÚJB
Technická poruchovost ETE – neplánované ztráty způsobilosti bloků
ENS European Nuclear Conference 2007
Co chce Martin Bursík utajit?
Od ponorek k jaderným elektrárnám
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 11. týden 2007
Český svaz vědeckotechnických společností
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Maďarská JE Pakš
Aprílové setkání sekce mladých České nukleární společnosti
Počet návštěvníků informačních center a areálu EDU a ETE
Jaderná energie – útlum, nebo rozvoj?
Rusko sází na jadernou energetiku
Jak chce vlastně EU realizovat svůj program Energetická politika …
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 12. týden 2007
ČEPS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Dispečink ČEPS
Ke kořenům jaderné energetiky – Leo Szilard
Spotřeba elektrické energie v ČR
Advokát Fagan oznámil konkurs
Je libo black-out?
The Nuclear Debate
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 13. týden 2007
The Ux Consulting Company
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Žlutý koláč
Jednoduché počty
Ux U3O8 Prices
VVER 2007 - Experience and Perspectives
Nahradí plyn docházející energetické uhlí?
Nuclear Energy Prospects in Australia
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2007
DYSNAI
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Trenažér JE Dukovany
Drahé, stále velmi drahé Slunce
ETE - Počet automatických rychlých odstavení reaktoru
Ke kořenům jaderné energetiky - Gunn a Abelson
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2007
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 03/2007, vydán 20.4.2007
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001