ZPRAVODAJ   05/2007

V čísle:
- Zpráva o činnosti České nukleární společnosti
- Usnesení konference České nukleární společnosti
- Ke kořenům jaderné energetiky - jaderný pohon
- Neprůstřelný Steiner
- Atom nahradíme těžko, myslí si Evropané
- Rakousko zjevně potřebuje i Temelín
- Estonci postaví jadernou elektrárnu na moři
- ČEZ uvažuje o investici do Cernavody
- Areva chce koupit další africké uranové doly
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Zpráva o činnosti České nukleární společnosti

více zde


Usnesení konference České nukleární společnosti

více zde


Ke kořenům jaderné energetiky - jaderný pohon

více zde


Neprůstřelný Steiner

více zde


Atom nahradíme těžko, myslí si Evropané

více zde


Rakousko zjevně potřebuje i Temelín

více zde


Estonci postaví jadernou elektrárnu na moři

více zde


ČEZ uvažuje o investici do Cernavody

více zde


Areva chce koupit další africké uranové doly

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Skupina pro řešení otázek bezpečnosti v jaderné energetice

Ministři financí zemí EU na Ekonomické radě dne 8. května 2007 v Bruselu schválili Evropské komisi jejich návrh na zřízení Skupiny pro řešení otázek bezpečnosti v jaderné energetice. Skupina má být složena z vysoce postavených zástupců bezpečnostních, dozorných a správních organizací členských zemí. Má diskutovat způsoby zvyšování bezpečnosti na jaderných zařízení, při nakládání s použitým palivem a RaO a současně s tím týkající se ekonomické otázky. Ekonomická a finanční Rada EU rozhodla, že skupina má do dvou let vypracovat zprávu jako podklad pro další politické rozhodování v EU. Skupina bude analyzovat různé oblasti JE jako je BOZP, harmonizace přístupů, sdílení znalostí a revidovat národní systémy pro nakládání s RaO. Dále se má provést analýza legislativního rámce pro financování vyřazování JE v členských státech EU.

Povolení na znovu uvedení do provozu 1. bloku JE Browns Ferry

Jaderný úřad NRC vydal povolení na znovu uvedení do provozu 1. bloku JE Browns Ferry ve státě Alabama, která byla odstavená již od r. 1985. JE patří společnosti Tennessee Valley Authority (TVA), která provedla v období posledních pěti let na dávno odstaveném bloku kompletní rekonstrukci, přestavbu a mnoho modifikací, aby zajistili splnění současných technických a bezpečnostních požadavků jaderného dozoru. Společnost proinvestovala na tomto bloku při rekonstrukcích 1,8 miliardy USD a pracovníci odpracovali okolo 15 mil. pracovních hodin. V současné době jsou v lokalitě v provozním stavu tři bloky s reaktory typu BWR 1065 MWe, 1118 MWe a 1114 MWe. Úřad NRC prodloužil provozní licence těchto bloků do 12/2033, 06/2034, 07/2036.

Výstavba další jaderné elektrárny ve Finsku

Finské energetické a průmyslové společnosti založili novou firmu Fennovoima Oy, která bude připravovat výstavbu další jaderné elektrárny ve Finsku. Skupina se skládá z následujících společností: Outokumpu, Boliden, Rauman Energia, Katterno a E.ON. Podobně jako TVO a Fortum bude také nová Fennovoima připravovat stavbu jaderného reaktoru o výkonu 1000-1800 MWe, který by mohl být v provozu v letech 2016-2018. Zatím nebylo zveřejněno místo nové JE, ale dle prohlášení nové společnosti je vytipovaných několik lokalit, kde se v současnosti pracuje s místními správami těchto oblastí. Konečné návrhy mají padnout během několika příštích týdnů. Společnost Fennovoima se chystá polovinu výkonu bloku nabídnout jiným společnostem, než jsou jejich partneři v podnikání. Zejména se jedná o firmy, které potřebují dlouhodobě stabilní ceny elektřiny pro svoji vlastní produkci a zákazníky ve Finsku. Energetické společnosti TVO a Fortum oznámily svůj záměr postavit další jaderný blok (šestý v celkovém pořadí ve Finsku) a v současnosti probíhají studie EIA na obou lokalitách – Loviisa i Olkiluoto (EIA je již hotová). Očekává se však, že tento proces EIA vyústí ve výstavbu jednoho bloku na jedné z těchto dvou lokalit. Fennovoima však vychází z analýz, že po r.2020 bude potřeba nejméně 4000 MWe nového výkonu.

Změny v projektu AP 1000

Projekt nového jaderného bloku fy. Westinghouse typu AP 1000, který se připravuje pro americký trh prodělává mírné změny. Původní návrh projektu byl již dříve předložen na posouzení jadernému dozoru ve Velké Británii, zatímco projekt v Číně je těsně před zahájením. Westinghouse říká, že změny projektu v USA budou řešit jisté specifické požadavky amerických dozorů, týkající se hlavně nových žádostí na výstavbu jaderných bloků. Jestliže se tyto připomínky vyřeší předem, ušetří to čas a prostředky pro všechny budoucí žadatele. Společnost Westinghouse usiluje o to mít v budoucnu pouze jednu jedinnou verzi projektu typu AP 1000.

Enel usiluje o podíl na výstavbě JE Belene

Italská společnost Enel učinila nabídku, že chce koupit celý podíl 49 % na výstavbě JE Belene v Bulharsku. Je to maximální podíl, který je národní energetická společnost NEK ochotna prodat. Společnost Enel se zajímá o vytvoření strategického partnerství s JE Belene a dlouhodobě usiluje i o získání jiných energetických zařízení v Bulharsku. Projekt na výstavbu JE Belene má hodnotu cca 4 miliardy EUR.

Spolupráce provozovatelů JE Ukrajiny a Ruska

Ukrajina a Rusko podepsali dne 04.06.2007 dohodu o spolupráci mezi provozovateli jaderných elektráren v obou zemích. Ze strany Ukrajiny ji podepsal generální ředitel Ukratomprom a prezident, pan Andrey Derkach, a ze strany Ruska šéf Federální agentury pro atomovou energii Ruska (Rosatom) pan Sergey Kiriyenko.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
ČSVTS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Budova ČSVTS na Novotného lávce
Accelerator-driven Nuclear Energy
Počet organizací ČSVTS
Provoz Dukovan zkoumá mezinárodní inspekční skupina
Zpravodaj č. 04/2007
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 04/2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2007
DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
V uranovém dole
O český uran mají po Australanech zájem Rusové
Vývoj těžby uranu v ČR v letech 1945 - 1995
DIAMO - Informace o výsledcích monitoringu a stavu složek ŽP
WANO: Dukovanská elektrárna by mohla zlepšit práci s lidmi
Usnesení konference České nukleární společnosti
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden 2007
ČEZ, a. s.
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Nová budova ČEZ, a. s.
Globální oteplování: mýty a skutečnosti
Výroba elektřiny - JE Temelín 2006
Rakousko zjevně potřebuje i Temelín
Three Mile Island: 1979
Zpráva prezidenta ČNS o činnosti ČNS
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2007
SÚRAO
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
ÚRAO na JE Dukovany
Atom nahradíme těžko, myslí si Evropané
Využití limitů ÚRAO Bratrství
Estonci postaví jadernou elektrárnu na moři
International Nuclear Waste Disposal Concepts
Areva chce koupit další africké uranové doly
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 26. týden 2007
ČEPS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Linky vedení ČEPS
Přenosové kapacity ČEPS
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 27. týden 2007
ENS Young Generation Network
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Řez blokem AP1000
European Young Generation Forum (EYGF) 2007
U3O8 Prices
Outline History of Nuclear Energy
Progress Energy selects AP1000 for Florida
Ke kořenům jaderné energetiky – akademik Dolležal
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2007
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 05/2007, vydán 17.7.2007
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001