ZPRAVODAJ   06/2007

V čísle:
- Růst politické podpory jaderné energie – angažovanost jaderných odborníků je nezbytnou podmínkou
- European Young Generation Forum (EYGF) 2007
- Ke kořenům jaderné energetiky - akademik Dolležal
- Stane se Rakousko nedostižným cílem?
- Energie na příděl. I obnovitelná!
- Osm gramů versus čtvrt tuny
- Spojené státy se vracejí k jaderné energetice
- Jaderné elektrárny vyrábějí levněji než uhelné či plynové
- Jižní Afrika rozhodne o jaderné energetice
- Podíl jaderné energie na dodávkách elektřiny ve světě roste
- Uran jako bioprodukt
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Růst politické podpory jaderné energie – angažovanost jaderných odborníků je nezbytnou podmínkou

více zde


European Young Generation Forum (EYGF) 2007

více zde


Ke kořenům jaderné energetiky - akademik Dolležal

více zde


Stane se Rakousko nedostižným cílem?

více zde


Energie na příděl. I obnovitelná!

více zde


Osm gramů versus čtvrt tuny

více zde


Spojené státy se vracejí k jaderné energetice

více zde


Jaderné elektrárny vyrábějí levněji než uhelné či plynové

více zde


Jižní Afrika rozhodne o jaderné energetice

více zde


Podíl jaderné energie na dodávkách elektřiny ve světě roste

více zde


Uran jako bioprodukt

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Zpráva EURELECTRIC

EURELECTRIC - evropská organizace výrobců elektřiny (ČEZ je také členem), předložila 11.06.2007 institucím EU rozsáhlou zprávu: „Role elektřiny“ (při současném rozvoji společnosti). Vydání zprávy koresponduje s letošní Výroční konferencí Eurelectric v Antverpách. Jedná se o detailní rozbor úlohy elektřiny, který zpracovaly nezávislé vědecké pracoviště z různých zemí s ohledem na Trvale udržitelný vývoj, obsahuje několik tisíc stran textů, tabulek a grafů. Zkrácená verze s klíčovými informacemi je na cca 220 stranách. Zpráva je rozdělena do částí: A-poptávka, B-dodávka a C-modelování prostředí. V části A jsou rozebrány veškeré aspekty, které formují poptávku a dle různých scénářů predikují potřebu elektřiny do roku 2030, včetně žádaných úspor a vyšší efektivity na straně výroby i spotřeby. Zásadně nové návrhy jsou v sektoru „vytápění a chlazení“ a v sektoru „dopravy“. V prvém případě vědci navrhují masivní zavedení tepelných čerpadel jako záměnu vytápění na plyn a olejová paliva a v druhém případě tzv. „ plug-in hybrid vehicle“, neboli hybridní vozidla na elektrický pohon s periodickým dobíjením akumulátorů a spalovacím motorem pro situace, kdy není k dispozici el. proud. V části B jsou podrobně rozebrány nejmodernější technologie na výrobu elektřiny, a zejména pak ty, které budou průmyslově využitelné v letech 2030 a 2050. Ukazují, že cca v polovině století by mohla být EU schopna vyrábět elektřinu téměř bez CO2. Rozsáhlé annexy dokumentují perspektivní technologie. Třetí sektor C analyzuje a modeluje prostředí v několika scénářích: - základní (tradiční přístup) představuje nárůst CO2 o 10% do 2030 a neudržitelnou závislost na dovozu energií, - výrobní (větší výroba z jádra a vody), - OZE a efektivita (větší využívání) a čtvrtý, plynoucí z - „role elektřiny“, který nabízí 30% snížení CO2, kombinace OZE, JE a čistých uhelných technologií s tzv.CCS, vyšší efektivitou (inteligentní elektrifikace), tepelná čerpadla, vysoce efektivní spotřebiče, elektromobily. Tuto poslední variantu bude EURELECTRIC prosazovat.

Malý požár na 2. bloku JE Olkiluoto

Na 2. bloku JE Olkiluoto (BWR, 860 MWe) vznikl dne 7.6.07 malý požár. 2. blok byl okamžitě odstaven, ale nedošlo k žádnému úniku radioaktivity, ani nedošlo ke zranění osob nebo poškození životního prostředí. Požár vznikl na ložisku turbíny a byl rychle uhašen ručními hasicími přístroji. Došlo k poškození malé části izolace v okolí místa zahoření. Bližší technické podrobnosti zatím nejsou známy a probíhá šetření proč k požáru došlo. 2. blok JE Olkiluoto dosáhl v loňském roce rekordní výroby 7 294 TWh a ukazatele způsobilosti 96,7%, což jej řadí mezi nejlepší na světě.

Strategický význam nové litevské JE

Litevský ministerský předseda p. Gediminas Kirkilas prohlásil, že nová JE na Ignalině bude mít obrovský strategický význam v celé této oblasti, jak v ekonomické tak i politické úrovni. V současnosti probíhá v litevském parlamentu příprava a schvalování nového zákona, potvrzující výstavbu 2 nových jaderných bloků 1600 MWe s prvním blokem uvedení do provozu v r. 2015. Litevská vláda plánuje si ponechat 34% podíl a zbylých 66 % rozdělit stejným dílem mezi zainteresované země Polsko, Lotyšsko a Estonsko. Litevský podíl na výstavbě nové JE bude kontrolovaný národní investiční společností, která má vzniknout ze společností Lietuvos Energij, Rytu Skirstomieji a VST, která bude současně odpovědná za výstavbu. Stát bude vlastnit v tomto novém konsorciu 51 % akcií. Podíl Polska na tomto projektu je ze strany Lotyšska a Estonska stále ještě kriticky posuzován a konečná dohoda bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat.

Dodavatelské problémy při výstavbě nových JE

Ve dnech 26.-27. června 2007 se uskutečnila v Londýně konference finančního a energetického sektoru s tématem výstavby nových JE v Evropě. Kromě jiného zde zaznělo z úst představitelů Arevy (největšího světového dodavatele jaderně-energetických zařízení), že při výstavbě finské JE Olkiluoto 3 se ukázalo, že jedním z největších problémů je rozvinout a zajistit celý dodavatelský řetězec všech komponentů a součástí stavby. V případě Olkiluoto 3 se jedná o 1600 dodavatelů z 29 zemí a AREVA v tomto směru získává neocenitelné know-how. Současná výstavba finské elektrárny se z těchto a jiných důvodů zpožďuje zatím o cca 1 rok. Také ve V. Británii by potenciální výstavba nového jaderného bloku byla tímto slabým místem, říkají představitelé energetiky. Zástupci Westinghouse zde připomenuli, že nejenom těžké výkovky pro výrobu hlavních komponent JE jsou v současnosti nedostatkovým zbožím, ale i takové základní materiály jako je např. kvalitní beton a hlavně jeho dostatek způsobí patrně dodavatelům obrovské problémy. Před zahájením výstavby je nutné prověřit nejenom dodavatele, ale i dodavatele dodavatelů – subdodavatele, postupně v celé jejich vertikální línii.

Nové jaderné bloky v Rumunsku

Rumunská vláda schválila strategii pro výstavbu nových jaderných bloků Cernavoda 3 a 4 formou závazných nabídek potenciálním investorům, jenž mají být předloženy do konce září 2007. Výběr investora má pak navazovat do konce listopadu 2007. Investiční dohodu na výstavbu dvou bloků s vybraným investorem by chtěla rumunská vláda připravit do konce roku 2007 a schválení, včetně registrace projektové organizace na počátku r. 2008. Nejzašší termín zahájení výstavby obou bloků je konec r. 2008. Financování výstavby má být záležitostí projektové organizace a vláda se nechce do procesu vměšovat. Do roku 2015 se má podíl jádra na domácí výrobě elektřiny v Rumunsku zvýšit z dnešních 9 % na 24 %.

Zahájení výstavby nových jaderných bloků v Novovoroněži

Za účasti vrcholných vládních představitelů S. Ivanova (1. zást. ministerského předsedy) a S. Kirienka (Rosatom) byla 20.06.2007 oficiálně zahájena výstavba dvou nových jaderných bloků na JE Novovoroněž. Jedná se o tzv. druhou fázi výstavby bloků VVER 1000 (známé pod názvem AES 2006). Generální dodavatel a projektant Atomenergoprojekt podepsal kontrakt na výstavbu těchto dvou bloků v hodnotě 130 miliard rublů. Bloky mají být dokončeny v letech 2012 a 2013. Generální ředitel Atomenergoprojektu p. Vladimir Generalov řekl, že to je poprvé, kdy v Rusku bude inženýrská organizace odpovědná za celý proces výstavby JE. Nový projekt v Novovoroněži je v souladu s politikou federální vlády zvýšit podíl jádra během příštích osmi let z 15,6 % na 18,6 %. Pro úplnost, současně s dvěma novovoroněžskými se budou v Rusku stavět následující jaderné bloky: jeden blok na JE Leningradská, dále JE Volgodonsk-2 a JE Kalinin-4.

Škody způsobené zemětřesením na JE Kashiwazaki

V pondělí 16. července 2007 v 10:13 hod došlo v prefektuře Niigata (severozápad) k rozsáhlému zemětřesení, které dosáhlo 6,8 Richterovy stupnice. Toto zemětřesení napáchalo velké škody ve městě Kashiwazaki a v troskách budov zahynulo 10 lidí a 19 lidí bylo vážně zraněno. Stovky obyvatel ztratilo přístřeší. V tomto místě se nachází také největší JE na světě Kashiwazaki Kariwa (7 x BWR, 5 x 1100 MW + 2 x 1356 MW), která byla cca 10 km od epicentra. V době zemětřesení byly bloky 1., 5., 6. v plánované odstávce pro výměnu paliva, 2. blok se právě najížděl z plánované odstávky a bloky 3., 4. a 7. byly na 100 % výkonu. Vlivem zemětřesení došlo k rychlému automatickému odstavení všech 4 bloků na výkonu. Na 3. bloku vznikl v důsledku zemětřesení požár blokového transformátoru, který byl uhašen během dvou hodin ve 12:10 hod. Zástupci energetické společnosti TEPCO postupně informují o vzniklých škodách a odhalených závadách na JE Kashiwazaki Kariwa, ale k žádnému významnému úniku radioaktivity do ŽP nedošlo. Z drenážního systému 6. RB uniklo do moře cca 1,6 m3 vody, ale její radioaktivita byla velice nízká a v povolených mezích. V rámci vzniklých netěsností technologických systémů v blocích byl naměřen únik Ra médií v celkovém objemu jen cca 1,5 l. Ostatní úniky a netěsnosti byly v rámci neaktivních médií. Projekt těchto JE počítá s vysokou seismickou odolností, což se také v praxi potvrdilo, ale přesto byla hodnota PGA (Peak ground acceleration) tak vysoká, že musely být bloky automaticky odstaveny. Kritéria, doporučená MAAE se určují individuálně pro každou JE a technologie i stavební konstrukce musí být konstruovaná na největší zemětřesení, které je možné v této lokalitě očekávat. Situace v Kashiwazaki zůstává i nadále vážná a JE K.K. zůstane odstavená až do odstranění veškerých závad a obdržení povolení od jaderného dozoru.

Odvolání ředitele divize JE společnosti Vattenfall

Na základě událostí na JE Brunsbuettel a JE Kruemmel (obě Schleswig-Holšteinsko, sever Německa) ze dne 28.06.2007 byl odvolán z funkce Ředitel divize jaderné energetiky provozovatele společnosti Vattenfall Europe, p. Bruno Thomauske a později rezignoval i šéf Vattenfall Europe p. Klaus Rauscher. Jednalo se o události, které se udály v nepříznivou dobu, kdy ministerská předsedkyně pí. Angela Merkelová projednávala s představiteli politických stran a zástupci energetiky další prodloužení životnosti JE v Německu (Brunsbuettel, Kruemmel, Biblis, Neckar). JE Brunsbuettel byla odpojena od sítě a odstavena dne 28.06.07 po zkratu ve vnější rozvodně. Vyšetřování poruchy později ukázalo, že zkrat byl způsoben vnějšími vlivy a stavem el. sítě. JE byla připojena zpět k síti za tři dny. V ten stejný den ale došlo k požáru blokového transformátoru na JE Kruemmel, který vznikl z důvodů zkratu na tomto trafu. Problém vznikl opět na rozvodném zařízení v blízkosti elektrárny, která byla nucena neplánovitě havarijně odstavit. Porucha se v současnosti vyšetřuje, a poškození trafa je tak rozsáhlé, že se uvažuje o jeho výměně. Tlak médií a politických stran vyvolal odstoupení vysokých manažerů fy. Vattenfall a situace nahrává proponentům odchodu Německa od využívání jaderné energetiky (Ausschluss).

Brazílie zahájí výstavbu nových JE

Prezident p. Luiz Inacio Lula da Silva vydal 11.07.2007 prohlášení, že Brazílie se rozhodla během příštích 8 let zahájit výstavbu až 8 nových jaderných bloků. V současnosti vláda vyčlenila rozpočet 1,8 miliardy USD na dokompletaci rozestavěného 3. RB JE Angra (ze 70 % rozestavěn, stavba stojí od 80-tých let z důvodu nedostatku finančních prostředků). Brazílie má na světě šesté největší zásoby uranu (cca 309 000t U3O8).

Výstavba 4 bloků AP 1000 v Číně

Čínská společnost The Shaw Group podepsala s fy. Westinghouse mnohamiliardový konečný kontrakt na výstavbu 4 nových jaderných bloků AP 1000 v Číně. Dva reaktorové bloky se budou stavět v lokalitě JE Sanmen a další dva v JE Haiyang, oba na východním pobřeží. Proces výběru dodavatele probíhal od 02/2005. Výstavba bloků bude probíhat vždy ve dvojicích (2 + 2 bloky) a má začít na obou lokalitách v r. 2009, dokončení se plánuje postupně v letech 2013, 14 a 15. Projektové práce, inženýrská příprava a dlouhodobý nákup základních komponentů již začaly.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
US NRC
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Dukovany
ČEZ uvažuje o investici do Cernavody
Události v EDU hodnocené dle stupnice INES
Transport of Radioactive Materials
Zpravodaj č. 05/2007
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 05/2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2007
ČEZ, a. s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Dukovany
Podíl jaderné energie na dodávkách elektřiny ve světě roste
Ux U3O8 Prices
ENS news - Issue No. 17 Summer (July 2007)
Růst politické podpory jaderné energie – angažovanost jaderných …
Jaderný odpad se ochladí olovem
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2007
Japan Atomic Industrial Forum
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Japonská JE Kashiwazaki
Stane se Rakousko nedostižným cílem?
Constant 2007 US$ vs. Current US$ Spot U3O8 Prices
Osm gramů versus čtvrt tuny
Toka-imura Criticality Accident
Spojené státy se vracejí k jaderné energetice
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 31. týden 2007
Rusnuclear.cz
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Čínská JE Tianwan
Atomstrojexport uvede do provozu druhý blok jaderné elektrárny Tianwan
Tvorba ceny jaderné elektřiny v ČEZ
Ohrožení krokodýli prosperují u jaderné elektrárny
Uran jako bioprodukt
Uranium and Depleted Uranium
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 32. týden 2007
ČEPS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Dispečink ČEPS
Jižní Afrika rozhodne o jaderné energetice
Vývoz elektřiny za první pololetí 2007
Jaderné elektrárny vyrábějí levněji než uhelné či plynové
Bulletin SNUS 4/2007
Sustainable Energy
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 33. týden 2007
TEPCO
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Japonské jaderné elektrárny
Ekolog: Obnovitelné zdroje škodí přírodě
Ux U3O8 Prices
Šéf agentury pro atom: Temelín není žádná hrozba
IEA důrazně žádá Německo o přehodnocení výstupu z jaderné …
Radioactive waste repository & store for Australia
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2007
Jihočeští taťkové
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Temelín
Indie plánuje postavit thoriový reaktor
Návštěvnost Informačního centra JE Temelín
Cernavoda, obec neznámá
Temelínský otesánek?
Zapomenutý Ladakh možná čeká uranová budoucnost
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 35. týden 2007
ÚJV Řež
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
ÚJV Řež
Energetickou žízeň zažene deset reaktorů
ÚJV Řež - výnosy z výrobků, služeb a výzkumu v roce 2006
Mluvíme skutečně jednou řečí?
Early Soviet Reactors and EU Accession
EIB pomůže financovat stavby jaderných elektráren
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2007
UK EPR
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
EPR Olkiluoto site, červen 2007
Ke kořenům jaderné energetiky – koncept odpovědnosti
Ux U3O8 Prices
Finové připravují už šestý reaktor
Paní ministryně, k atomu už mlčte
Energy Analysis of Power Systems
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 37. týden 2007
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 06/2007, vydán 20.9.2007
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001