ZPRAVODAJ   07/2007

V čísle:
- Temelínský otesánek?
- Ke kořenům jaderné energetiky - Koncept odpovědnosti
- Cernavoda, obec neznámá
- Mluvíme skutečně jednou řečí?
- Energetickou žízeň zažene deset reaktorů
- Půl století v jaderném klubu
- Finové připravují už šestý reaktor
- Cena uranu může klesnout o 15 procent
- Nové evropské fórum pro jadernou energetiku
- Indie plánuje postavit thoriový reaktor
- Atomová renesance v USA se stává skutečností
- EIB pomůže financovat stavby jaderných elektráren
- Výběr zahraničních zpráv
- 7. Mikulášské setkání Sekce mladých při ČNS
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Temelínský otesánek?

více zde


Ke kořenům jaderné energetiky - Koncept odpovědnosti

více zde


Cernavoda, obec neznámá

více zde


Mluvíme skutečně jednou řečí?

více zde


Energetickou žízeň zažene deset reaktorů

více zde


Půl století v jaderném klubu

více zde


Finové připravují už šestý reaktor

více zde


Cena uranu může klesnout o 15 procent

více zde


Nové evropské fórum pro jadernou energetiku

více zde


Indie plánuje postavit thoriový reaktor

více zde


Atomová renesance v USA se stává skutečností

více zde


EIB pomůže financovat stavby jaderných elektráren

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Zvýšení výkonu JE Ringhals

4. blok JE Ringhals ve Švédsku je modernizován a byly zde instalovány nové nízkotlaké části turbíny. Tato výměna NT turbíny zvýšila výkon 4. bloku o 40 MWe. Projekt zvýšení výkonu na JE Ringhals počítá s celkovým zvýšením výkonu lokality JE Ringhals (se 4 bloky) o 495 MWe.

Westinghouse převzal dodavatel pro projekt PBMR

Fy. Westinghouse podepsala smlouvy na akvizici největšího dodavatele pro PBMR (Pebble Bed Modular Reactor), fy. IST Nuclear. Tato společnost IST Nuclear je dodavatelem projektu pro klíčové komponenty a systémy reaktoru PBMR a je dodavatelem demonstračního bloku PBMR, který se bude stavět na lokalitě JE Koeberg, Jižní Afrika. Všech současných 118 zaměstnanců IST Nuclear zůstává a společnost bude fungovat pod novým názvem Westinghouse Electric South Africa Ltd. Poznámka: od října 2006 je hlavním vlastníkem fy. Westinghouse – společnost Toshiba Corporation.

EdF a Constellation Energy budou stavět nové JE v severní Americe

EdF uzavřela dne 20.07.2007 dohodu s US energetickou firmou Constellation Energy na vytvoření společného 50-50 joint venture. Název nové společnosti bude UniStar Nuclear Energy a její úlohou bude postavit, vlastnit a provozovat nové JE v USA a Kanadě. EdF bude investovat do nového podniku 452 milionů EURo, zatímco CE poskytne jimi vlastněné odvětvové organizace a další majetek. CE vlastní mj. JE Calvert Cliffs, JE Nine Mile Point a R. E. Ginna, kde plánuje také postavit některé z nových bloků. Základním projektem nového reaktoru bude typ EPR (z dodávky AREVA), který je přizpůsoben pro USA pod názvem USEPR (US Evolutionary Power Reactor).

Diskuse nad budoucností jádra ve Velké Británii

Vláda V.B. zahájila 23.07.07 sérii 12 veřejných projednávání s nejvýznamnějšími stakeholdery ohledně budoucích energetických potřeb země, včetně úlohy, kterou má hrát jaderná energetika. V září 2007 budou současně zahájeny další diskuse s občany vybranými z různých demografických skupin, celkem cca 1100 osob z 9 anglických měst. Ministr energetiky p. Malcolm Wicks, který se účastnil prvního projednávání v Newcastle řekl, že „naší úlohou je zajistit, aby světla svítila i po desetiletí dopředu a současně jsme snížili výpustě CO2 do ovzduší“. Ve V.B. je budoucí energetická politika obsažena v tzv. Bílé knize, která obsahuje vedle vyšší efektivity, záchytu CO2 pod zemí, rozšíření OZE, také další rozvoj jaderné energetiky. Z tohoto důvodu však chce současná vláda diskutovat budoucí energetiku v maximální šiři s veřejností, před vydáním konečného rozhodnutí. Veřejné projednávání má být ukončeno v říjnu 2007.

Požár na JE Ringhals

V JE Ringhals došlo minulý týden (20.08.07) k poruše, která způsobila rozsáhlý kouř, který vystupoval z generátoru 3. bloku. K požáru však nedošlo a tento turbogenerátor byl okamžitě odstaven. Událost aktivovala místní i vnější požární sbory, které však nakonec nebyly potřeba. Blok zůstává v provozu na 50 % výkonu, protože druhý TG je zcela v pořádku. Společnost Vattenfall k události řekla, že se jednalo o zcela nový generátor, který byl v provozu pouhých 14 dní. Zatím není zcela jasné, co způsobilo vznik kouře. Generátor se v současnosti demontuje a zjišťují se příčiny události. Ostatní bloky JE Ringhals (1,4) jsou na 100% výkonu a 2. blok je v plánované odstávce.

Velký význam jádra pro Indii

Ministerký předseda p. Manmohan Singh zdůraznil obrovskou úlohu, kterou má jaderná energetika pro další rozvoj jeho země. Ve svém veřejném vystoupení 20.08.2007 řekl, že trvale udržitelný ekonomický rozvoj Indie je životně závislý na zabezpečení energetické bezpečnosti a současné podpoře technologií, které jsou přívětivé k ŽP. V této souvislosti prohlásil, že Indie bude rozvíjet všechny energetické zdroje včetně uhlí, plynu, ropy, vody, jádra i OZE. Z dlouhodobého hlediska se chce Indie nejvíce orientovat na jaderné zdroje a OZE. Vláda Indie přijala závazek rozvíjet a vybudovat spolehlivou jadernou energetiku.

Kritický nedostatek elektřiny v Japonsku

Japonská největší energetická společnost TEPCO přijala minulý týden ve středu mimořádná energetická opatření, aby reagovala na kritický nedostatek elektřiny způsobený odstavením JE Kashowazaki Kariva po zemětřesení. V současnost je situace v síti značně napjatá, vzhledem k horkům až 40,9 °C a tím, že končí období dovolených a mnoho závodů spouští opětovně svoje provozy. TEPCO vužije záložní hydroelektrárnu severně od Tokya a současně vyzvala největší spotřebitele na havarijní omezení spotřeby energie. JE Kashowazaki Kariva se podílá na výrobě TEPCO cca 10 %. Dle předběžného hodnocení má být JE mimo provoz cca 1 rok na provedení všech bezpečnostních testů.

2/3 obyvatel Velké Británie podporuje jádro

Většina obyvatel V.Británie (více než 2/3 obyvatel) si myslí, že jaderná energetika bude hrát důležitou úlohu při zajišťování energetických potřeb země v budoucnosti, jako součást energetického mixu společně s uhlím, plynem a „zelenou“ energií. Toto se ukázalo při posledním průzkumu názorů, který organizovaly prestižní noviny The Times. Podpora jaderných elektráren nových generací zřetelně stoupá. Více než 20 % dotázaných odpovědělo jednoznačně, že jádro je nejlepším řešením na problémy změn globálního klimatu a naopak také okolo 20 % nepodporuje jádro za žádných okolností. V červenci 2007 premiér Gordon Brown řekl parlamentu, že bezpečnost zajištění energetických potřeb země je nejlépe možné provést výstavbou nové generace jaderných elektráren. Vláda vydala konzultační dokument na jadernou energetiku, jehož posuzování všemi zainteresovanými skupinami má být ukončeno 10. října 2007.

Australský premiér vystupuje na podporu jádra

Ministerský předseda p. John Howard vystupuje veřejně na podporu výstavby jaderné energetiky v Austrálii. Dne 23. srpna řekl, že“ Jestliže to myslí Austrálie s řešením změn klimatu vážně, tak musí zařadit jádro do svého energetického mixu, tak jak to mnohé země již dělají. Je to totiž jediný spolehlivý zdroj s nízkými emisemi pro základní zatížení, který je k dispozici“. Zatím Austrálie neplánovala výstavbu jaderných zdrojů a nejdříve je možné s tím uvažovat za cca 10-15 let. Pokud se k tomu vláda rozhodne, tak bude probíhat veřejné projednávání ve všech regionech, kde se uvažuje s potenciální výstavbou. Odborná komise připravuje vládě podklady a ve své zprávě říká, že do roku 2050 by mohlo být postaveno okolo 25 jaderných bloků s výrobou přibližně jedné třetiny veškeré elektřiny v Austrálii.

Rusko a USA obnoví dohodu o mírovém využívání jaderné energie

Rusko a USA připravují obnovit dohodu o mírovém využívání jaderné energie na podzim tohoto roku. Zástupce generálního ředitele Federální agentury pro atomovou energii p. Nikolai Spassky to zveřejnil po návštěvě dvou senátorů Richarda Lugara a Sama Nunna v Moskvě. V připravované dohodě se uvažuje o snížení množství vojenského jaderného arzenálu a jeho převedení do civilní sféry a využití jako paliva pro JE. Dále připravovaná dohoda zahrnuje spolupráci při výstavě civilních jaderných zařízení a související technologie. P. Spasský dále řekl, že Rusko chce v rámci svého ambiciózního programu rozvoje jaderné energetiky zvýšit podíl jádra na výrobě eektřiny v Rusku ze současných 16,5 % na 21-25 % do r. 2020, což v současnosti již začali naplňovat výstavbou 10 nových bloků, které mají být uvedeny do provozu do r. 2015.

Mohamed ElBaradei nesouhlasí s rakouským bojem proti Temelínu

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Mohamed ElBaradei vystoupil 27. srpna v českém rozhlase Rádio Praha a řekl:“ Rakušané by měli zastavit svůj boj proti existenci JE Temelín v ČR. Já osobně nemám ani tu nejmenší obavu ohledně Temelína, což mohu říct s plnou zodpovědností za dobu co sám také žiji v Rakousku.“

Lovelock a ElBaradei oceněni na Sympóziu WNA

Na světovém Sympósiu WNA v Londýně dne 6.9.2007 bylo uděleno zvláštní ocenění dvěma osobnostem za jejich příspěvek k rozvoji mírového využití jaderné technologie. Prvním z nich byl pro-jaderný environmentalista professor James Lovelock a druhým generální ředitel MAAE p. Mohamed ElBaradei. Prof. Lovelock řekl, že jádro bude hrát v budoucnosti planety zásadní úlohu v souvislostech probíhajících změn klimatu. Již několikrát vyzval své kolegy „zelené“, aby upustili od nesprávného opozičního postoje vůči jádru, protože jen toto může zastavit globální oteplování. Prof. Lovelock je nezávislý vědec, autor teorie “Gaia“, která považuje Zemi jako živý seberegulující se organismus. P. ElBaradei naopak apeloval na provozovatele JZ, aby zvyšovali provozní bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku. Co se týká jaderného průmyslu, tak zde očekává investice do nových jaderných reaktorů a do vylepšování palivových cyklů.

Výzvy související s renesancí jádra

Předseda světové jaderné organizace WNA p. Ralf Gueldner hodnotil na konfernci WNA současný vývoj jaderné energetiky a jako nejdůležitější současný problém uvedl zajištění bezpečnosti dodávek v současném světovém palivo-energetického cyklu v souvislosti s nastupující renesancí jádra a s velkým očekávaným množstvím nových jaderných bloků v různých zemích světa. Světová jaderná energetika má před sebou mnoho úkolů, z nichž dále jmenoval výchovu nové generace mladých profesionálů a opětovný důraz na zvyšování jaderné bezpečnosti jako nejvyšší priority. Dále uvedl, že je rozšířen mylný názor, že za útlum jádra v 80-tých a 90-tých letech může pouze Three Mile Island (1979) a Černobyl (1986), ale jak se ukázalo hlavním důvodem bylo období levného přírodního plynu a žádné pokuty za vypouštění skleníkových plynů, což byla převážně otázka ekonomie a nákladů. Mezitím však jaderná energetika vybudovala silnou bezpečnostní kulturu, založenou na WANO a IAEA. Dnes máme vyspělou jadernou technologii, bezpečnou, sofistikovanou a snižení nákladů nás zařazuje ve všech respektovatelných studiích mezi perspektivní zdroje energie v budoucnosti, bez pokut za vypouštění emisí do ovzduší.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


7. Mikulášské setkání Sekce mladých při ČNS

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Cernavoda Nuclear Power Plant
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Rumunská JE Cernavoda
Atomová renesance v USA se stává skutečností
Number of Reactors in Operation Worldwide
Rakouský profesor: Naše země bez jaderné energie nepřežije
Cernavoda-2 poprvé na plný výkon
Nuclear Power in the USA
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 38. týden 2007
ÚJV Řež
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Reaktor LVR-15 v ÚJV Řež
Půl století v jaderném klubu
Zpravodaj č. 05/2007
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 05/2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2007
Uranium Information Centre
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Shreyans Kumar Jain - nový prezident WANO
Politika klimatických změn - rozhovor s Martinem Římanem
Nuclear Share of Electricity Generation
Může Rakousko přežít bez jaderné energetiky?
Naturally-Occurring Radioactive Materials
Jaderná energie – útlum, nebo rozvoj?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2007
Sustainable Nuclear Energy Technology Platform
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
The EPR 1 600 MWe reactor under construction in Olkiluoto
Kam vede nekompetentnost - chceme, aby tak skončila i naše …
World primary energy demand evolution (1980-2030)
Nové evropské fórum pro jadernou energetiku
Cena uranu může klesnout o 15 procent
SNE-TP Web site
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2007
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 07/2007, vydán 26.10.2007
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001