ZPRAVODAJ   08/2007

V čísle:
- Dopis Miroslava Kawalce výkonnému řediteli GREENPEACE
- Silná slova elektřinu do zásuvek nepřivedou
- Sluneční Temelín na severu Čech
- Světová energetika potřebuje 11,6 biliónu dolarů
- Vyhořelé palivo? Energie na půlstoletí!
- Místo slepé uličky reaktory čtvrté generace
- Nejméně zdraží ČEZ
- Britský jaderný průmysl naléhá na rychlejší schvalovací postup
- Čína si osvojuje nejmodernější jaderné technologie
- Projekt „jaderné baterie“ Toshiby posuzuje americký regulátor
- Laserové obohacování uranu poprvé komerčně
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Dopis Miroslava Kawalce výkonnému řediteli GREENPEACE

více zde


Silná slova elektřinu do zásuvek nepřivedou

více zde


Sluneční Temelín na severu Čech

více zde


Světová energetika potřebuje 11,6 biliónu dolarů

Evropským palivem číslo jedna se podle IEA stane za 25 let zemní plyn.

Rostoucí světová poptávka po elektřině si v nejbližším čtvrtstoletí vyžádá investice ve výši 11,6 biliónu dolarů (zhruba 220 ročních rozpočtů České republiky). Tato suma může ještě stoupnout o čtvrtinu – zhruba tři bilióny dolarů bude třeba vložit do vybudování infrastruktury pro dodávky paliva do elektráren. Více než polovinu všech investic spolknou přenosové a rozvodné sítě, zbytek se vynaloží na výstavbu nových zdrojů. Uvádí to nejnovější energetický výhled Mezinárodní energetické Agentury (IEA).

Do roku 2030 očekávají její experti zvýšení poptávky po elektřině v Indii na 2100 terawatthodin, v Číně dokonce na 7100 terawatthodin. Předpokládaný růst o více než pět procent ročně tak bude dvojnásobný v porovnání s nejvyspělejšími zeměmi světa sdruženými v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podíl elektřiny na celkové spotřebě energií stoupne ve všech regionech planety a z předloňských 17 se během pětadvaceti let zvýší na 22 procent. Uspokojení rostoucí poptávky po elektřině si vyžádá investovat každý rok v průměru téměř 500 miliard dolarů, tedy sumu blížící se deseti tuzemským státním rozpočtům.

Výroba elektřiny v evropské sedmadvacítce poroste podle IEA tempem 1,2 % ročně a dosáhne v cílovém roce 4400 terawatthodin. Rozhodujícím palivem bude v té době zemní plyn s 31procentním podílem na celkové produkci. Předhoní tradiční uhlí, z něhož bude pocházet čtvrtina proudu. Vodní zdroje vyprodukují 460, biomasové 220 a větrné 552 terawatthodin elektřiny. Současný zhruba 16procentní podíl jaderných elektráren na celkové výrobě se nezmění.

Sdružení evropských elektrárenských společností Eurelectric v právě zveřejněné analýze dochází pro pětadvacet členských zemí Evropské unie (bez Bulharska a Rumunska) k obdobným číslům ohledně tempa růstu, předpokládá však vyšší podíl pevných paliv (1800 TWh) a nižší plynu (800 TWh). Celkový objem emisí oxidu uhličitého na Zemi klesne podle IEA do roku 2030 na 23 miliard tun, z toho na Evropu připadne 4,2 miliard tun.


Zdroj: JLM


Vyhořelé palivo? Energie na půlstoletí!

více zde


Místo slepé uličky reaktory čtvrté generace

více zde


Nejméně zdraží ČEZ

více zde


Britský jaderný průmysl naléhá na rychlejší schvalovací postup

více zde


Čína si osvojuje nejmodernější jaderné technologie

více zde


Projekt „jaderné baterie“ Toshiby posuzuje americký regulátor

Projekt „jaderné baterie“ společnosti Toshiba vstoupil do další fáze. Minireaktor o výkonu 10 MW, který má přinášet elektrickou energii aljašskému městečku Galena na řece Yukon (USA), by tu nahradil spalování stále dražších ropných látek. Toshiba letos požádala o schválení projektu amerického regulátora Nuclear Regulatory Commision (NRC).

Galena podobně jako jiná aljašská města a osady je zcela závislá na výrobě elektřiny v dieselagregátech. Ročně tu spálí na 700 000 galonů nafty, kterou je možno do města přivézt po řece pouze v letních měsících. Palivo je navíc stále dražší, cena barelu ropy nyní vystoupala nad 90 dolarů. Projekt Toshiby představuje minireaktor o výkonu 10 MW chlazený sodíkem. Očekávaná cena elektřiny z této malé jaderné elektrárny má být v rozmezí 5 až 13 centů za kWh. Toshiba tvrdí, že konstrukce reaktoru zaručuje 30 let provozu bez výměny paliva. Jaderná část zařízení má být umístěna v podzemní betonové hale, turbínová hala bude na povrchu. Výstupní teplota páry má dosahovat 500 stupňů Celsia.

V roce 2004 obyvatelé Galeny s projektem souhlasili, počítali s tím, že „jaderná baterie“ Toshiby bude dodána jako pilotní projekt zdarma. Později se však objevily petice původních obyvatel Ameriky proti umístění radioaktivních materiálů na území státu Aljaška. Regulátor NRC očekává, že stanovisko rady kmenových náčelníků z povodí Yukonu obdrží v listopadu letošního roku. Skeptikové tvrdí, že se schvalování projektu Toshiby může protáhnout na mnoho let. V tisku se navíc objevily informace, že pro Toshibu je to běžný komerční projekt, ze který chce dostat zaplaceno. Někteří obyvatelé Galeny však doufají, že elektrický proud z nové jaderné elektrárny by mohl být dodán již v roce 2015.

„Jadernou baterií“ je nazýván také ruský projekt plovoucí jaderné elektrárny se sodíkem chlazenými reaktory o výkonu 2 x 35 MW. První taková jaderná elektrárna má být umístěna na pobřeží Čukotky.

Zdroj: Fairbanks Daily News Miner, NRC


Laserové obohacování uranu poprvé komerčně

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Jak bude vypadat EPR ve V. Británii?

AREVA a EdF zveřejnili technické detaily projektu nového typu jaderného reaktoru EPR, který by se mohl potenciálně stavět ve V. Británii, a kde k tomuto tématu právě probíhá veřejná diskuse (ukončení se plánuje na 1/2 října 2007). Tyto informace může veřejnost nalést na Web (www.epr-reactor.co.uk), kde současně má každý možnost se k projektu vyjádřit před tím než státní dozorné orgány učiní závěrečné rozhodnutí, zda projekt splňuje požadované bezpečnostní standardy. Jedná se o fázi předběžného obecného posouzení – tzv. generic design assessment (GDA). Projekt vychází z typu, který se bude stavět ve Flamanville-3, v Normandii. V červenci 2007 vláda V. Británie oznámila, že obdržela celkem 4 žádosti na GDA a to od dodavatelů: Areva-EDF, Atomic Energy of Canada, GE-Hitachi a Toshiba-Westinghouse. Po ukončení veřejných diskusí vláda V.B. vydá do konce roku obecné rozhodnutí, zda bude podporovat stavbu nových JE v zemi. Potom teprve začně proces podrobnějšího posuzování jednotlivých projektů, jejichž počet však chce jaderný dozor snížit pouze na tři projekty, vzhledem k nedostatku kapacit.

Nabíjecí stanice pro automobily v okolí JE?

Energetická společnost EdF se zabývá zajímavým projektem, který představuje budování tzv.“čerpacích/nabíjecích stanic“ na elektřinu pro hybridní vozidla, tzv.“plug-in vehicles“. Jedná se o současný světový trend ve výrobě automobilů, kdy pohonná jednotka se skládá z kombinovaného klasického spalovacího nebo zážehového motoru a motoru elektrického, který je poháněn z baterií. EdF se v tomto projektu spojila s Toyotou, největším světovým výrobcem aut a vyvíjí společně s nimi moderní technologii „plug-in“ pro nabíjení a také praktické nabíjecí stanice, které uvažuje budovat v okolí svých JE.

Revize stupnice INES

Mezinárodní agentura MAAE oznámila revizi stupnice INES, kterou by chtěla více přizpůsobit současným informačním požadavkům. Koordinátor reportingu událostí na JZ a současně osoba odpovědná v agentuře za INES p. R. Spiegelberg-Planer řekl 20.09.2007, že současná revize INES je kulminací dlouhého a komplexního procesu. Její nová verze má zahrnovat dosavadní zkušenosti a rozšířit její používání na všechny události spojené s radioaktivitou, Ra materiály, včetně událostí při jejich transportu. Stupnice byla zavedena v počátku 1990-tých let a během doby zaznamenala řadu doplňků, zejména k metodice zařazování události. Poslední manuál byl vydán v r. 2001. Na současné revizi INES se podílel tým specialistů MAAE i externích poradců, stejně jako tzv. INES advisory committee (poradní výbor). V současné době se revize dokončuje a prostřednictvím tzv. národních koordinátorů INES (p. Oldřich Linhart, SÚJB) se dostane na posouzení provozovatelům JZ někdy na počátku r. 2008. Nová verze INES má být znovu vydána a zavedena do praxe koncem roku 2008.

Vývoj nových typů reaktorů LWR v Japonsku

Japonsko připravuje vývoj nových typů lehkovodních jaderných reaktorů LWR. Tři subjekty: Ministerstvo ekonomiky, průmyslu a obchodu, Federace energetických společností (FEPC) a Asociace výrobců energ. zařízení (JEMA) se dohodly a zahajují od 01.04.2008 rozsáhlý osmiletý projekt vývoje japonského LWR, který bude stát 367 mil. euro a jehož financování bude provedeno jak ze soukromých, tak i z veřejných fondů. Plánují vyvinout jeden typ BWR a jeden typ PWR s výkonem 1700 – 1800 MWe. Tomuto kroku předcházelo několika studií reálných potřeb vývoje nové generace LWR a proveditelnosti celého projektu, a vzhledem k pozitivním výstupům bylo rozhodnuto o jeho plnohodnotném vývoji. Nový reaktor nové generace má být hlavním energetickým zdrojem, kterým budou nahrazovány stávající reaktory kolem roku 2030 v Japonsku i jinde na světě. Předpokládá se, že nové reaktory budou mít palivo s minimálním obohacením 5 %, což by mělo snížit objem použitého paliva, nové materiály a chemie má umožnit životnost minimálně 80 roků. Konstrukce technologie musí významně snížit dobu výstavby nové JE.

Nová JE na Jižním Uralu

Ruská federální atomová agentura Rosatom připravuje novou lokalitu pro umístění nové JE v Jižním Uralu. Na tiskové konferenci 25.09.2007 v Čeljabinsku řekl p. Igor Konyshev, zástupce Rosatomu, že tato lokalita byla vybrána již v 1980-tých letech a doposud je agentura spokojená se všemi provedenými hodnoceními. Nicméně probíhá zde další výzkum a konečné rozhodnutí bude učiněno během příštích 3-4 let. Původní plány uvažovaly s výstavbou tří bloků BN-800, jejichž výstavba započala v 1984, ale již v 1987 byla stavba zastavena pro nedostatek finančních prostředků. V lokalitě jsou dnes provedeny pouze betonové základy pro dva bloky.

The Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

Evropská komise zahájila v Bruselu dne 21.09.2007 činnost nového fóra na výzkum jaderné energetiky a nové generace jaderných reaktorů. Fórum ma název “The Sustainable Nuclear Energy Technology Platform“, a má poskytnout vědcům a energetickému průmyslu možnost vypracovat společnou strategii a program pro vědecký výzkum a další vývoj jaderné energetiky. Komisař EK pro vědu a výzkum p. Janez Potocnik řekl, že pomocí vědy je potřeba zajistit dva důležité úkoly: „aby bylo jádro konkurenceschopné a aby bylo neutrální k ŽP i co se týká zodpovědnosti vůči příštím generacím“. Prakticky to znamená vyšší bezpečnost, efektivitu a významné snížení RaO a vhodné cesty jejich recyklaci, případně bezpečného uložení. Fórum má poskytovat odborné poradenství a doporučení EK a národním vládám.

Čtyři reaktory EPR ve Velké Británii?

Společnost EdF předložila vládě Velké Británie svůj návrh na výstavbu nové JE do roku 2017. Celonárodní diskuse o dalším rozvoji jádra ve V.B. má být ukončena koncem tohoto měsíce a do konce roku 2007 má vláda přijmout rozhodnutí. EdF říká, že do deseti let od případného rozhodnutí by mohly být v provozu první dva bloky EPR, každý o výkonu 1500 MWe. Celkově EdF plánujeve ve V.B. výstavbu čtyř takových bloků do roku 2025. Nepožaduje od vlády V.B. žádné financování ani subvence, ale z druhé strany trvá na zlepšení plánovacího procesu, výběru vhodné lokality a dokončení hodnotícího procesu nových reaktorů a technologií.Také požaduje, aby vláda V.B. schválila opatření na ochranu daňových poplatníků před budoucí potřebou financování nakládání s RaO a vyřazování JE z provozu v souvislosti s touto novou výstavbou. Kromě EdF podobné nabídky učinily i jiné společnosti jako např. Westinghouse a British Energy. Ve V.B. končí během příštích 15 let životnost většiny jaderných a uhelných elektráren a vzniká zde potřeba výstavby nových kapacit cca 15000–33000 MWe.

Vattenfall přichází o zákazníky

Energetická společnost Vattenfall ztratila v Německu od 05/2007 cca 100000 zákazníků. V prohlášení, které k tomuto poklesu vydala hodnotí, že tento úbytek byl způsoben zvýšením cen elektřiny v červenci 07, jenž byl vyvolán sérií poruch a událostí na JE Krummel a JE Brunsbuttel v červnu 07 (požáry na trafech a elektro zařízení). Předseda ŘR p. Hans-Jurgen Cramer řekl, že toto je neakceptovatelné a že společnost ztratila vlivem událostí na těchto dvou JE min. 100 milionů EUR. V Německu vyvolaly tyto události velko vlnu kritiky v řadách veřejnosti. Vattenfall zahájila v září 2007 rozsáhlý komunikační program v hodnotě cca 6 milionů EUR na zlepšení svého jména a obnovení důvěry veřejnosti. Vedení však očekává, že efekt se může dostavit nejdříve až po jednom roce.

Škoda Power vyhrála kontrakt na modernizaci 3. a 4. bloku EBO

Společnost Škoda Power vyhrála kontrakt v celkové hodnotě 2 miliard Kč od společnosti Slovenské elektrarně na modernizaci 3. a 4. bloku JE Jaslovské Bohunice. Škoda Power provede rekonstrukci VT a NT částí turbín, včetně výměny hydraulických ovládání TG. Kontrakt zahrnuje všechny čtyři turbíny a bude zde uplatněno know-how, které Škoda Power získala při podobné modernizaci turbosoustrojí na EDU a ETE.

Polsko požaduje 1/3 budoucí výroby nové JE na Ignalině

Polsko požaduje za svou účast na projektu výstavby nové JE na Ignalině minimálně 1/3 budoucí výroby el.energie. Polská vláda přitvrdila svůj tlak na Litvu a říká, že pokud nedostane tento podíl, tak zablokuje prodeje elektřiny přes jejich území směrem na západ. Dle současné předběžné dohody má Litva vlastnit 34 % a ostatní 3 země Polsko, Lotyšsko a Estonsko každý po 22 %. S tímto však Polsko nesouhlasí a vzájemná čtyřstranná dohoda je ohrožena. Polsko k tomu nutí jednak očekávaný deficit výrobních kapacit a také mezinárodní závazky na snížení emisí skleníkových plynů. A proto intensivně uvažuje i s výstavbou dalších vlastních kapacit na svém území. Pro Litvu však existuje i jiné řešení v podobě vážného zájmu další zainteresované země - Běloruska. Tato země nabízí využití svých vodních zdrojů v blízkosti hranic. Kromě toho je Litva pod silným tlakem AREVY, která prosazuje svoje bloky EPR. Nicméně litevští energetici poukazují na příliž velké výkony bloků EPR (2x 1600 MWe), které mohou způsobit problémy v litevské rozvodné síti. Co se týká Polska, tak společnost ČEZ nabídla pomoc při výstavbě jaderné elektrárny na polském území v případě, že by se jednalo o významnou kapitálovou účast. Největší polská energetická firma PGE se chce také účastnit, ale nepředpokládá, že se projekt uskuteční v horizontu 10-20 let.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk GrundaCo vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
NESTet 2008
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Litevská JE Ignalina
7. Mikulášské setkání CYG
Vývoj a skladba netto výroby elektřiny v ČR v roce 2006
NESTet 2008 - education and training
Místo slepé uličky reaktory čtvrté generace
Small Nuclear Power Reactors
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2007
ESBWR - koncept pokročilého varného reaktoru
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
ESBWR - koncept pokročilého varného reaktoru
Vypukla jaderná válka. V Poslanecké sněmovně
ESBWR - koncept pokročilého varného reaktoru - přirozená cirkulace
EU se bez jádra neobejde
Britský jaderný průmysl naléhá na rychlejší schvalovací postup
Laserové obohacování uranu poprvé komerčně
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2007
CAETS - International Council of Academies of Engineering …
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Americká JE Bellefonte
Prezident ČR Václav Klaus se vyslovil jasně pro další rozvoj jaderné …
Ux U3O8 Prices
CAETS
Zpravodaj č. 07/2007
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 07/2007
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2007
PIME 2008
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Čínská JE Tianwan
Strana zelených nehodlá o svém naivním a neodborném vměšování …
PIME 2008
Topolánek: Bez jádra to nepůjde
Premiér: Moc jiných možností než jadernou energii nemáme
PIME 2008 - Defining tomorrow's vision of nuclear energy
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2007
TVEL
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Nový palivový soubor TVSA-T pro JE Temelín
Summary of USNRC`s AP 1000 Safety Review
Pozvánka na tiskovou konferenci - nové palivo pro ETE
ENERGIE 2007
Pozvánka na tiskovou konferenci
Britské jaderné elektrárny postrádají odborníky
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2007
Rakouská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Rakouská JE Zwentendorf
Sluneční Temelín na severu Čech
Ux U3O8 Prices
Silná slova elektřinu do zásuvek nepřivedou
Může být energetickým expertem někdo, kdo neumí počítat …
Velmi neslavný pokus o dehonestaci jádra
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2007
Skupina ČEZ
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Dukovany
Zajištění energetických zdrojů
Názory občanů EU na energetiku
Dopis Miroslava Kawalce výkonnému řediteli GREENPEACE
Vyhořelé palivo? Energie na půlstoletí!
Nejméně zdraží ČEZ
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2007
International Energy Agency
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Čínská JE Tianwan
Bruselské obnovitelné cíle splníme! Splníme?
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Kalendář
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Akce týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 08/2007, vydán 17.12.2007
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001