ZPRAVODAJ   02/2008

V čísle:
- Nekrolog za Karla Matějku
- Odpovědi Miroslava Kawalce na otázky pro časopis All for Power
- Německý E.on zahájil atomovou expanzi
- Makromolekula „požírá“ uran jako Pacman
- Vodíkový autobus vyjede už za rok
- Indie použije v reaktorech uran i thorium
- V USA vybudují nové závody na obohacování uranu
- Britská univerzita se připravuje na jadernou renesanci
- Starobní důchodce
- Popularizace jaderné energetiky mezi středoškolskou mládeží
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Nekrolog za Karla Matějku

více zde


Odpovědi Miroslava Kawalce na otázky pro časopis All for Power

více zde


Německý E.on zahájil atomovou expanzi

více zde


Makromolekula „požírá“ uran jako Pacman

více zde


Vodíkový autobus vyjede už za rok

více zde


Indie použije v reaktorech uran i thorium

více zde


V USA vybudují nové závody na obohacování uranu

více zde


Britská univerzita se připravuje na jadernou renesanci

více zde


Starobní důchodce

více zde


Popularizace jaderné energetiky mezi středoškolskou mládeží

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Zvýšení výroby elektřiny v Číně

V minulém roce 2007 se zvýšila výrobní kapacita zdrojů elektrické energie v Číně o 14,36 % na současných cca 700 000 MW. Přibližně podobný nárůst byl i ve spotřebě. V zemi probíhá výstavba řady nových energetických zdrojů, včetně jaderných elektráren. Nová lokalita pro stavbu JE vzniká ve východní Číně.

Nové jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech

14.ledna 2008 se v Paříži dohodly firmy Areva (jaderné technologie), Suez Group (energetika) a Total Group (ropa a plyn) na partnerství, že postaví nové jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech. Bude se s největší pravděpodobností jednat o výstavbu dvou jaderných bloků 1600 MW (EPR) na kterých se mají podílet významnou měrou i místní společnosti a firmy. Právě firma Total se znalostí místního prostředí a managementu velkých průmyslových celků v této oblasti bude zajišťovat spolupráci s místními samosprávami a státními dozornými orgány. Suez bude přispívat se svým know-how jako provozovatel JE v Belgii a firma Areva bude zajišťovat jadernou část a celý palivový komplex. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy zahájil tento týden oficiální návštěvu států Středního východu, včetně SAE a otázky výstavby EPR jsou součástí těchto diplomatických rozhovorů.

První jaderná elektrárna v Egyptě

Dne 26.01.2008 vláda Egypta rozhodla zahájit výstavbu své 1. jaderné elektrárny a v únoru 2008 se chystá vyhlásit pro tuto stavbu tendr. Ve státním rozpočtu na to vyčlenila částku 1,2 miliardy EUR. Vládní prohlášení říká, že typ reaktoru a dodavatel bude vybrán na základě mezinárodních bezpečnostních standardů, zkušeností a také očekávaných nákladů. Nabídka se týká všech zemí. Již dříve byla vybrána vhodná lokalita Dabaa, na pobřeží Středozemního moře, západně od přístavu Alexandria. V říjnu 2007 prezident Hosni Mubarak řekl, že Egypt začíná se svým jaderným programem a že se chystá vybudovat několik jaderných energetických bloků. V současné době Egypt provozuje pouze dva výzkumné jaderné reaktory, které vlastní státní instituce Atomic Energy Authority of Egypt.

Spolupráce Turecka a Jižní Korei při výstavbě JE

Turecko podepsalo smlouvu s Jižní Koreou o vzájemné spolupráci při nastartování jaderné energetiky v zemi. Konkrétně jde o dohodu energetické a investiční společnosti Enka Insaat a korejské Korea Electric Power Corporation (Kepco), které chtějí společně postavit první jaderné bloky v Turecku. Předběžná smlouva byla podepsána 25.ledna 2008. V Turecku zatím není žádná komerčně provozovaná jaderná elektrárna, ale země se přihlásila k využívání jaderné energetiky a loni v listopadu 2007 schválila zákon, který tuto výstavbu umožňuje. V současnosti Turecko plánuje postavit tři jaderné bloky během příštích deseti let.

Škola jaderné bezpečnosti v Jižní Korei

V Jižní Korei, v městě Daejeong, byla založena první škola Jaderné bezpečnosti. Dne 29.ledna 2008 zde vzniklo nové centrum, jenž má sloužit jako prototyp pro sdílení a vzájemné využívání znalostí z oblasti jaderné bezpečnosti v Ásii a i v jiných regionech na světě. Centrum bylo otevřeno za účasti delegace z MAAE (IAEA), kteří ocenili snahu J.Korei rozvinout mezinárodně vzdělání specialistů z oblasti jaderné bezpečnosti.
Škola je umístěna při výzkumném ústavu Korea Institute of Nuclear Safety (KINS), jenž je vládou financovaná odborná instituce a mj. působí také jako státní jaderný dozor. Při této příležitosti zástupci MAAE a KINS podepsali smlouvu o spolupráci a pověřili toto centrum být oficiálním regionálním školicím centrem MAAE v Ásii. Škola je vybavena nejmodernéjším počítačovým a školicím zařízením, a bude bude pravidelně pořádat přednášky, školení a e-learning kurzy. Bude také podporovat programy MAAE na jadernou bezpečnost a fyzickou ochranu JZ.

12 nových jaderných bloků v Jižní Africe

Francouzská firma Areva nabídla Jižní Africe, že postaví v zemi 12 nových jaderných bloků EPR a pomůže rozvinout jaderně-energetický průmysl v zemi. Francouzská nabídka je reakcí na poptávku, kterou učinila Jižní Afrika v listopadu 2007. Poptávka se skládala ze dvou částí: “Nuclear-1”, která představuje postavit novou JE s výkonem cca 3000-3500 MW a “Fleet”, jenž plánuje postavit flotilu JE s celkovým výkonem 20 000 MW do roku 2025. Pokud by reakce J.A. byla pozitivní, tak Areva připravuje založit konsorcium složené z místní inženýrské skupiny Aveng, stavební fir. Bouygues a energetické firmy EdF. Areva je také připravena vybudovat v zemi zařízení a poskytnout know-how, aby byla J.A. nezávislá v celém jaderném palivovém cyklu. V současnosti J.A. provozuje JE Koeberg (2 bloky PWR, Areva).

Kontrakt na dostavbu JE Belene 1 a 2

Ruský Atomstroyexport a bulharská energetická společnost National Electric Company (NEK) podepsali kontrakt na dostavbu JE Belene 1 a 2. Jedná se o kontrakt za 4 miliardy EUR na provedení projektových prací, výstavbu a spuštění dvou jaderných bloků VVER-1000. NEK vydal 18. ledna 2008 prohlášení, že hlavním subdodavatelem bude konsorcium složené z francouzské Arevy a německého Siemensu. V současné době NEK ještě vyhodnocuje nabídky z nabídkového řízení na investiční podíl v hodnotě 49 % ceny projektu, které poptaly firmy: belgický Electrabel, český ČEZ, italský Enel a německé firmy E.On a RWE. Dále je známo, že Bulharsko plánuje požádat o půjčku v hodnotě 300 milionů EUR od Evropské investiční banky a o dalších 300 milionů EUR od Euratomu na výstavbu těchto dvou jaderných bloků. Na tiskové konferenci v Sofii řekl president Rosatomu p. Sergey Kiriyenko, že jestli bude výstavba těchto dvou bloků úspěšná, tak Rusko je připraveno zde postavit další dva obdobné jaderné bloky. Lokalita JE Belene na Dunaji byla v původních plánech navržena pro 6 jaderných bloků.

Elektřina z jádra s ekologickou značkou

Společnost Fortum jde na trh s elektrickou energií se dvěma ekologickými značkami elektřiny, které jsou nasměrované na společnosti ve Finsku a Švédsku, a které deklarují tuto elektřinu jako výhradně vyrobenou bez emisí CO2 do ovzduší. Tyto dvě značky zahrnují elektřinu vyrobenou v jaderných elektrárnách a v obnovitelných zdrojích.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Katedra jaderných reaktorů FJFI-ČVUT
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Prezident ČR Václav Klaus na školním reaktoru VR-1 VRABEC
Ceny elektřiny ještě mohou výrazně vzrůst
Vývoj výroby elektrické energie v ČR
Zpravodaj č. 01/2008
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 01/2008
Fotogalerie z návštěvy prezidenta ČR Václava Klause na školním …
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2008
Evropská nukleární společnost
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Slovenská JE Bohunice
Uran na Zemi vystačí na staletí
Heat Transfer for Different Primary Coolants
Research Reactors
TOPSAFE 2008
TOPSAFE 2008
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 8. týden 2008
CANDU Reactors
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Koncept reaktorů CANDU
Reakce Miroslava Kawalce na článek "Takový malý kanadský Černobyl"
Ux U3O8 Prices
Indie použije v reaktorech uran i thorium
Nové bloky v Temelíně jako náhrada Dukovan?
Větrná energetika na houpačce
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 9. týden 2008
CERN Courier
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
CERN
Thorium
World Marketed Energy Consumption by Region, 2004-2030
Odpovědi Miroslava Kawalce na otázky pro časopis All for Power
Rusku dochází zemní plyn
Jádro je opravdu nejvýhodnější
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2008
China National Nuclear Corporation
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Power reactors in China
V USA vybudují nové závody na obohacování uranu
China Guangdong Nuclear Power Group plans to 2020
Britská univerzita se připravuje na jadernou renesanci
Na snižování emisí jen Alpy nestačí
Nuclear Power in China
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 11. týden 2008
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Akce
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 02/2008, vydán 25.3.2008
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001