ZPRAVODAJ   04/2008

V čísle:
- Polytechnika Grenoble
- AF-Colenco Ltd. (AF group)
- Japonsko pomůže Kazachstánu stát se světovou uranovou jedničkou
- Austrálii by jaderná energetika prospěla
- Na snižování emisí jen Alpy nestačí
- Rakousko vydává desítky miliónů na boj proti Temelínu
- Mladí Češi fandí atomové energii
- Výběr zahraničních zpráv
- Jaderná energie v Evropě: je čas posunout diskusi dál
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Polytechnika Grenoble

více zde


AF-Colenco Ltd. (AF group)

více zde


Japonsko pomůže Kazachstánu stát se světovou uranovou jedničkou

více zde


Austrálii by jaderná energetika prospěla

více zde


Na snižování emisí jen Alpy nestačí

více zde


Rakousko vydává desítky miliónů na boj proti Temelínu

více zde


Mladí Češi fandí atomové energii

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Jaderná energetika a rozvoj evropské nízko-uhlíkové ekonomiky

Ve dnech 15.-16.04.2008 probíhala v Bruselu největší letošní jaderná konference v EU – ENA (European Nuclear Assembly), s názvem: „Jaderná energetik a rozvoj evropské nízko-uhlíkové ekonomiky“. V úvodní prezentaci vystoupil p. Andris Piebalgs, komisař EU pro energetiku, a seznámil přítomné s aktuálním vývojem Energetické politiky EU a příspěvkem jádra k formování budoucího systému evropské nízko-uhlíkové ekonomiky. Ve vystoupení hovořil o klíčových problémech resortu JE jako je harmonizace bezpečnostních norem, nakládání s RaO, licencování a financování nových JE, otázky odpovědnosti za jaderné škody a výzkum v jádře. Také zde vyzdvihl iniciativy EU, vč. Evropského jaderného fóra v ČR a SR, které přiznává jádru úlohu, kterou musí hrát při zajištění bezpečné, spolehlivé a přijatelné energie. Komisař Piebalgs dále zdůraznil politiku EU v prodlužování životnosti stávajících JE a budování nových jaderných bloků, tak aby bylo zajištěno zásobování elektřinou a stanovené dlouhodobé cíle EU v energetice pro období po r. 2030.

Nová JE v oblasti Kaliningradu

Rusko plánuje postavit novou jadernou elektrárnu v oblasti Kaliningradu, v pobaltské oblasti za účasti evropských firem. Ve středu 15.04.2008 podepsal šéf státní Agentury pro atomovou energii Rosatom p. Sergey Kirienko s představiteli kaliningradského kraje dohodu o výstavbě dvou nových jaderných bloků typu VVER s výkonem 1150 MW. Nová JE má být umístěna asi 120 km od města Kaliningrad a bude pokrývat jednak domácí energetické potřeby kaliningradského regionu a zbytek energie půjde na export. Hlavním dodavatelem bude Atomstroyexport a projekt má být mírně vylepšenou verzí JE Belene v Bulharsku. Očekávaná hodnota projektu je 5 miliard EUR a Rosatom plánuje vypsat tendr na investiční podíl na tomto projektu v rozsahu až 49 % akcií. Také předpokládá masivní účast evropských výrobců jaderného zařízení na dodávce zařízení (40-50 %) pro tuto novou JE. Bylo naznačeno, že se výhledově uvažuje s výstavbou dalších dvou bloků.

Evropa bude potřebovat 600 GW elektrického výkonu

Konference ENA v Bruselu, 15.-16.04.08: Evropa potřebuje v horizontu do roku 2030 instalovat nových 600 GW elektrického výkonu, což představuje nové investice ve výši cca 900 miliard EUR, řekl na konferenci ENA p. Bruno Lescoeur, zástupce GŘ EdF a SEO. Pan Lescour dále řekl, že EdF se v současnosti orientuje na prodlužování životnosti jejich stávajících jaderných bloků, kterou prodlužují na 40-60 roků a také na výstavbu nového jaderného bloku Flamanville-3 v Normandii, který má být dokončen do r. 2012. Tento projekt reaktoru EPR označil jako „velký projekt“ a rozhodně dle dosavadních zkušeností jako „nelehký“. V současnosti je dle EdF v různém stádiu rozpracovanosti 10 staveb s reaktorem EPR (Finsko, Francie, UK, Čína, Jižní Afrika a další). Současně další země, jmenovitě ze Středního Východu a Jižní Ameriky projevují svůj zájem o tento typ reaktoru. EdF považuje jako největší současný problém ve Francii nalést uspokojivé řešení pro nakládání s RaO. Nejde ani tak o finanční nebo technický problém jako o problém akceptovatelnosti veřejností.

Dohoda o spolupráci E.ON a Arevy

Energetická společnost E.ON podepsala s firmou AREVA dne 23.04.08 dohodu o vzájemné spolupráci při výstavbě nových jaderných elektráren a při dalším rozvoji jaderné energetiky. Obě společnosti se dohodly, že budou spolupracovat na výstavbě nových jaderných bloků ve V. Británii a dále se fy. E.ON rozhodla, že bude podporovat nový typ reaktoru EPR fy. AREVA, 1600 MWe. Obě firmy dále dohodly spolupráci při vývoji dalšího základního typu reaktoru, který má Areva v nabídce, a to BWR (Boiling Water Reactor) 3. generace, známého pod názvem „Zjednodušený varný r.“ (SWR) o výkonu 1200 MWe. V této souvislosti E.ON projevil zájem o bloky se středně velkým výkonem. Tato dohoda také zahrnuje poskytování údržby na stávajících a budoucích jaderných blocích provozovaných E.ON.

Vyvezena poslední kazeta z Černobylské JE

Dne 23. dubna byla v černobylské JE vyvezena poslední palivová kazeta z reaktoru. President Ukrajiny p. Viktor Juščenko navštívil při této příležitosti elektrárnu. V ten samý den se president účastnil na lokalitě i slavnostního otevření nového centra „VECTOR“, které bude sloužit k recyklaci radioaktivních i neaktivních odpadů z vyřazované jaderné elektrárny. Černobylský komplex Vector je prvním na Ukrajině, který obdržel již v r.2002 oficiální licenci na vyřazování JE z provozu. Tato licence zahrnuje bloky 1-3, společně s nakládáním s použitým palivem a také zahrnuje všechna pomocná hospodářství na lokalitě.

INES 2 na JE Ascó 1

Ve Španělsku probíhá na veřejnosti aféra, kterou vyvolala drobná událost na JE Ascó 1, která je v současnosti kvalifikovaná už jako INES 2. Jedná se o událost z okruhu Radiační ochrany. Dne 14. března 2008 byly na výstupu z kontejmentu (v KP) identifikovány kontaminované částice. Kontaminaci zjistila směna RO při pravidelné obchůzce a kontrolním měření. Mělo se za to, že se jedná o pozůstatek po ukončené odstávce. Později, 2.-3. dubna byly opět detekovány aktivní částice a tentokrát na plošinách budov v blízkosti komína pro odvod čistých plynů. Na základě toho byl informován jaderný dozor, i když vzhledem k velmi nízkým hodnotám radiačních dávek se nejednalo o událost, kterou je nutno hlásit. 4. dubna byly nalezeny další částice v blízkosti výfuků z ventilačního systému a proto byla oficiálně nahlášená a napsaná zpráva o události. Probíhalo čištění a další vyhledávání a měření. Šetřením se zjistilo, že se částice patrně dostaly do ventilačního systému v průběhu odstávky v listopadu 2007 a teprve až s příchodem silného větru v březnu 2008 se začaly rozptylovat. Měřicí systém ve ventilačním komíně je dříve nezaznamenal. Situaci ještě komplikovala skutečnost, že v provozu JE probíhaly v uvedeném období školní návštěvy, což bylo další sousto pro média. Dne 21. dubna při vjezdu do závodu na zpracování kovového šrotu byla u nákladu vezeného z JE Ascó 1 opět zjištěna kontaminace aktivními částicemi. Z radiačního hlediska se vždy jednalo o velmi malé aktivity, které neměly vliv ani na ŽP ani na zdraví lidí. Jaderný dozor však kvalifikoval událost jako INES 2 z důvodů ztráty kontroly elektrárny nad radioaktivním materiálem.

Nový jaderný blok Olkiluoto 4

Finská energetická společnost TVO požádala dne 25.04.2008 finskou vládu o přeběžný souhlas s výstavbou nového jaderného bloku Olkiluoto 4 (Decision In Principle). Jedná se o následný krok poté co v 02/2008 předložili výsledky posudků EIA. V případě kladného rozhodnutí by se jednalo již o 6. jaderný blok v zemi. V souvislosti s tímto aktem podobnou žádost podala i fy. Posiva Oy, která má na starosti konečné uložení použitého jaderného paliva z plánovaného bloku Olkiluoto 4 a je součástí procedury “Decision In Principle“. V současné době vydala vláda rozhodnutí na konečné ukládání jaderného paliva ze dvou stávajících bloků Olkiluoto 1,2 a z rozestavěného Olkiluoto 3. President TVO, p. Pertti Simola řekl, že současná infrastruktura na lokalitě Olkiluoto, včetně struktury trvalého úložiště použitého paliva a nakládání s jaderným odpadem vytváří mimořádné sinergie a ekonomické výhody.

Rekord JE Sizewell B v délce nepřetržitého provozu

JE Sizewell B dosáhla druhého nejlepšího výsledku v historii v délce nepřetřžitého provozu bloku v délce 516 dní (17 měsíců). Provozovatel British Energy řekl, že jaderný blok byl v nepřetržitém provozu od 21. října 2006 do 20. března 2008, kdy byl odstaven do TGO s minimální délkou odstávky pouhých 25 dní. Tyto výsledky řadí jadernou elektrárnu mezi nejlepší na světě. Právě ukončená odstávka byla již devátou od zahájení provozu elektrárny. Kromě toho JE Sizewell B získala v letošním roce nejvyšší prezidentské ocenění „Královské společnosti pro prevenci proti událostem“ (RoSPA - Royal Society for the Prevention of Accidents) za sérii 10 zlatých medailí, které JE obdržela v po sobě jdoucích letech za zlepšování v oblasti BOZP (pozn. ekvivalent našeho: „Bezpečný podnik“). JE Sizewell B (PWR, 1188 MWe) byl uveden do provozu v 1995 a v roce 2005 obdržel po dokončené revizi PSR licenci na dalších 10 let provozu.

Výrobní kapacita ruského jaderného průmyslu

Rusko analyzuje svoje kapacity pro výrobu zařízení pro nové jaderné elektrárny. Státní energetická společnost Atomenergoprom zakládá speciální tým na odborné posouzení výrobní kapacity ruského jaderného průmyslu s ohledem na současný ambiciózní program rozvoje jaderné energetiky v Rusku. Tento tým má za úkol posoudit kapacity ruských výrobních závodů, včetně těch, které se podílí na výrobě jaderných zbraní a možnosti jejich využití při výstavbě nových jaderných bloků. Do této analýzy je zapojena i dceřinná společnost Atomenergomash, která má předložit hodnotící zprávu do šesti měsíců. V roce 2006 Rusko oficiálně vyhlásilo program rozvoje jaderné energetiky v hodnotě 43 miliard EURO, který má za cíl zvýšit podíl jádra v zásobování elektrickou energií ze současných 15,6 % na 18,6 % do roku 2015.

Nábor jaderných specialistů v USA

Jaderný dozor USA (NRC) označil nábor budoucích jaderných specialistů do odvětví jaderné energetiky (průmysl i instituce) jako „ mimořádně obtížný problém“. Dle současných propočtů 35 % zaměstnanců JE a institucí během příštích 5-10 let bude mít nárok odejít do důchodu a do roku 2011 bude potřeba cca 90000 těchto specialistů pouze na udržení současných jaderných elektráren v provozu. Na posílení jaderného dozoru NRC z důvodů nárůstu činností v souvislosti s očekávanou výstavbou nových jaderných bloků nabírají v NRC navíc cca 200 specialistů, v r. 2007 nabrali 428, ale 222 jich současně odešlo do důchodu. Vláda, průmysl i školy mají společný úkol zajistit budoucí generaci jaderných specialistů všemi možnými prostředky (stipendia, bezplatné studium, benefity).

Rozšíření spolupráce mezi MAAE a Evropskou komisí

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) a Evropská komise (EK) uzavřely spolu dohodu a vydaly společné prohlášení o rozšíření vzájemné spolupráce mezi těmito dvěma institucemi. Jedná se o zvýšení kvality a intenzity společných projektů a o společném postupu v řadě oblastí, týkajících se jaderné energie. Je zmiňována spolupráce v jaderné bezpečnosti, radiační ochraně, zlepšení infrastruktury - zejména v zemích, které plánují zahájení jaderných programů, verifikace, bezpečnostní záruky a nešíření jaderných materiálů, technologický a vědecký výzkum. Problematika Jaderné bezpečnosti v této souvislosti dle MAAE zahrnuje bezpečnost v JZ, jaderné dozorování, bezpečné nakládání s použitým palivem a s RaO, bezpečný transport jaderných materiálů a bezpečné vyřazování JZ z provozu.

RWE má stále zájem o podíl na provozování JE Belene

Německá energetická společnost RWE se stále zajímá o 49 % akcií společnosti, která postaví a bude provozovat JE Belene v Bulharsku. Dne 14.05.2008 to řekl ministr Ekonomiky a energetiky p. Petar Dimitrov po jeho setkání s p. Holgerem Bietzem, ředitelem pro akvizice RWE. Bulharsko vybralo v tendru dva favority společné investice v Belene a to firmu RWE a belgický Electrabel. Zatím není rozhodnuto, která společnost bude vybrána jako finální budoucí partner. RWE potvrdila, že má 75 specialistů, kteří studují předložené materiály a budou připraveni k závěrečným jednáním. Zatím je RWE považována za favorita, i s ohledem na to, že je ochotná okamžitě investovat cca 400 mil. EUR do tohoto projektu. Uvažují i o možném partnerství např. s Electrabelem nebo i jinou formou (CEZ, ENEL, E.ON nebo bulharskou NEC). NEC bude vlastnit v tomto projektu nadpoloviční balík 51 % akcií. Vlastní výstavbu dvou bloků VVER 1000 bude zajišťovat ruský Atomstroiexport (řízený skupinou Gazprom) společně s Arevou a Siemensem. Plánovaná cena projektu JE Belene se pohybuje okolo 4 miliard EUR (ale celkové náklady, včetně podpůrných činností mohou dosáhnout až 7 miliard EUR).

Toshiba očekává objednávky na 33 jaderných bloků

Japonská skupina Toshiba (od r. 2006 vlastník americké fy. Westinghouse Electric) reálně očekává během příštích 7 let objednávky na stavbu 33 nových jaderných bloků. Dle prezidenta společnosti p. Atsutoshi Nishidy se tímto zvojnásobí obchodní příjmy Jaderné divizena na více než 6,1 miliardy EUR do roku 2021. Společnost chystá nové investice do výrobních závodů v Keihninu v Japonsku, které vyrábí komponenty a zařízení pro jaderné elektrárny. Největí zakázky Toshiba očekává z USA, Číny, Jižní Afriky a z Velké Británie. Z 31 žádostí o předběžnou licenci na stavbu a provoz JE v USA (tzv. COL) 16 projektů uvažuje s typem reaktoru AP-1000 a 2 projekty s ABWR. Toshiba již v současnosti má uzavřené kontrakty na dodávku 6 jaderných bloků AP-1000 a 2 bloků ABWR do USA a 4 bloků AP-1000 do Číny. Pro výstavbu bloků ABWR v USA se chystá založit novou společnost, do které jsou připraveni investovat pro začátek 190 mil.EUR. P. Noshida dále uvedl, že tyto plány jsou poněkud konzervativní a realita může být vzhledem k pozitivnímu vývoji odvětví jaderné energetiky ještě mnohem lepší.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Jaderná energie v Evropě: je čas posunout diskusi dál

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2008
Přesun článků do sekce Archiv
CEA
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Superphénix
Austrálii by jaderná energetika prospěla
EU - závislost na dovozu energií
Členové CYG „na zkušené“ - Tomáš Vytiska, Francie
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2008
US NRC
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Nizozemská JE Borssele
Problematika biologického oživení chladících okruhů
Dožívání instalované kapacity pro výrobu elektřiny v ČR
Japonsko pomůže Kazachstánu stát se světovou uranovou jedničkou
Zpravodaj č. 03/2008
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 03/2008
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2008
Italian Nuclear Association
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Jaderné elektrárny v Itálii
Jaderná energie v Evropě: je čas posunout diskusi dál
Instalovaný výkon JE v Itálii
Rakousko vydává desítky miliónů na boj proti Temelínu
Česko hájí v unii jadernou energii
Reakce na komentář "Atomový parlament"
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2008
Foratom
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Švýcarská JE Goesgen
Ptali jste se experta na jadernou energetiku
Přebytek a nedostatek elektřiny v Evropě (2005)
Úvodní projev čekého premiéra na ENEF
Opening Speech of Czech Prime Minister at the ENEF
Evropské jaderné fórum v Praze
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2008
Vietnam Atomic Energy Commission
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Z výstavby bloku Olkiluoto 3 - květen 2008
NPC 2008
Růst cen elektřiny v Evropě
Nový rekord Memoriálu Karla Katovského
Usnesení valné hromady ČSVTS
Mladí Češi fandí atomové energii
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2008
The Halden Reactor Project
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Výzkumný reaktor v Haldenu
Nizozemsko zvažuje investice do jaderné energetiky
Stáří provozovaných zdrojů elektřiny v EU
Uran je podstatně levnější než ropa
Pozor na lobbisty!
Švýcaři se obávají energetické nouze
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden 2008
Úvodní strana
Archiv
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 04/2008, vydán 24.6.2008
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001