ZPRAVODAJ   05/2008

V čísle:
- Historie reaktorů VVR-S a LVR-15 v ÚJV Řež a.s.
- Zasedání výkonného výboru Mladé generace ENS
- Červená kniha: Uran vystačí nejméně na století
- Německo: nové reaktory už po roce 2020?
- Polsko míří do propasti – nebo k atomu
- Švýcarsko postaví novou jadernou elektrárnu
- V USA budou obohacovat uran pomocí laseru
- Podpora středoškolské odborné činnosti
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Historie reaktorů VVR-S a LVR-15 v ÚJV Řež a.s.

více zde


Zasedání výkonného výboru Mladé generace ENS

více zde


Červená kniha: Uran vystačí nejméně na století

více zde


Německo: nové reaktory už po roce 2020?

více zde


Polsko míří do propasti – nebo k atomu

více zde


Švýcarsko postaví novou jadernou elektrárnu

Největší švýcarská energetická společnost Atel předložila úřadům žádost o schválení projektu nové jaderné elektrárny s lehkovodním reaktorem třetí generace. Má být postavena u Niederamtu v kantonu Solothurn v severním Švýcarsku, kde již jedna jaderná elektrárna pracuje. Výkon reaktoru má být 1100 MW, resp. 1600 MW. Projekt počítá s náklady 6 až 7 miliard švýcarských franků (6 až 7 miliard amerických dolarů).

Podle švýcarské tradice bude k výstavbě nové jaderné elektrárny uspořádáno také lidové referendum, a to zřejmě kolem roku 2012. Loňský průzkum Atelu ukázal, že většina obyvatel v okolí vybrané lokality podporuje návrh jejího vybudování. Pokud bude dodržen plán, nová jaderná elektrárna může být uvedena do provozu v letech 2021 až 2023.

Ve Švýcarsku nyní pracuje pět jaderných reaktorů, které pokrývají 38 procent spotřeby elektřiny v zemi. Poslední jaderný reaktor byl uveden do provozu již v roce 1984. Nutnost nahradit stárnoucí jaderné elektrárny a rostoucí spotřeba elektřiny vedla ke zjištění, že v roce 2035 bude Švýcarsku chybět 25 až 30 miliard kWh. Podle šéfa Atelu Giovanniho Leonardiho byl tento předpokládaný nedostatek energie, ale i snaha o vysokou rentabilitu výroby elektřiny a nutnost snižovat emise skleníkových plynů hlavními důvody rozhodnutí firmy.

V poslední době se mnohé evropské vlády rozhodly pro návrat k jaderné energetice. Po Velké Británii a Itálii tak může učinit i Německo. Kancléřka Angela Merkelová hodlá prosadit návrat k jaderné energetice u příležitosti parlamentních voleb, které budou za 15 měsíců. Znamenalo by to zřejmě konec velké koalice CDU/CSU se SPD, protože němečtí sociální demokraté trvají na zákonech, které prosadili v předchozí koalici se zelenými. Podle nich by se měly německé jaderné elektrárny vypnout do roku 2021. Náklady na výrobu energie z uhlí a plynu prudce ale značně stoupají, zemní plyn má letos zdražit o desítky procent...

Nové jaderné elektrárny staví Francie a Finsko, připravuje se jejich výstavba v Rumunsku, Bulharsku, Slovensku a v dalších evropských zemích. Největší program výstavby 26 nových jaderných zdrojů elektřiny přijalo Rusko.


Zdroj: JLM


V USA budou obohacovat uran pomocí laseru

více zde


Podpora středoškolské odborné činnosti

Ve dnech 13.6. až 15.6.2008 se konal ve Varnsdorfu 30.ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Garantem této přehlídky je Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství a tělovýchovy. Česká nukleární společnost podporuje tuto akci již od roku 2005 a letos byla jedním ze dvou hlavních partnerů této akce.

Středoškolská odborná činnost je rozdělena do 18 kategorií a do celostátní přehlídky postupují nejlepší práce z krajských kol, kterým předchází oblastní a školská kola. V každé kategorii se tak představí 14 až 16 prací z jednotlivých krajů České republiky. Jako host se tradičně této přehlídky zúčastňuje delegace ze Slovenska, která představila tři práce v humanitních oborech.

Přehlídka probíhá podle tradičního scénáře od pátku do neděle. V pátek odpoledne proběhlo slavnostní zahájení, v sobotu dopoledne se konaly obhajoby soutěžních prací, které se v některých kategoriích protáhly až do odpoledních hodin. Na sobotní odpoledne a večer a na nedělní dopoledne byl připraven bohatý programem zaměřený na poznávání kouzelné přírody Českého Švýcarska a kulturních a historických míst hostitelského regionu a na společenská setkání organizátorů a porotců. V neděli odpoledne se uskutečnilo v Centru Panorama Varnsdorf slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích a zakončení přehlídky.

První tři laureáti v každém oboru obdrželi do Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy věcnou cenu. Dále 15 organizací poskytlo zvláštní ceny jak pro všechny vítěze tak pro specifikované obory.

Česká nukleární společnost v tomto ročníku věnovala pro vítěze všech 18 kategorií publikace „Jaderné úsměvy“ a následující tři práce z oboru Fyzika, zaměřené na jadernou energii a energetickou problematiku, jsme ocenili finanční odměnou:

1. místo: Tomáš Eckschlager, „NBI pro tokamak COMPASS-D“
(celkové umístění v oboru - 6.místo)
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4
Konzultant: RNDr. Jan Mlynář PhD. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR)

2. místo: Zdeněk Holub, „Solární panely“
(celkové umístění v oboru – 2.místo)
Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, 647 01 Třebíč
Konzultant: Mgr. Stanislav Prokop (Gymnázium Třebíč)

3. místo: Tomáš Maštálko, „Elementární částice“
(celkové umístění v oboru – 11.místo)
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Masarykova 3, Liberec 1
Vedoucí práce: Mgr. Ivan Kopal

S plným zněním těchto prací se máte možnost seznámit na webových stránkách naší společnosti.

Příští, již 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti se po 12 letech vrací do Královehradeckého kraje. Do jednoho z Věnných měst českých královen – Dvora Králové nad Labem. Hostitelem bude Střední škola informatiky a služeb.

Věřím, že i v tomto ročníku najdeme práce, které si zaslouží ocenění a budeme moci tak přispět k popularizaci jaderné energetiky a technických oborů vůbec.


Václav Bláha


Výběr zahraničních zpráv

MOX palivo na JE Borssele

Energetická společnost EPZ, provozující JE Borssele podala oficiální žádost o licenci na používání jaderného paliva MOX ve svém jaderném bloku PWR (485 MWe). V této sovislosti plánují vypracování EIA v polovině roku 2009.

Itálie chystá návrat k jaderné energetice

Současná vláda Itálie se chystá po 20 letech znovu obnovit jadernou energetiku v zemi. Po události na JE Černobyl v r. 1986 se Itálie rozhodla, na základě lidového referenda, odstoupit od využívání jaderné energie. Země se však postupně dostala do energetického deficitu, který významně negativně ovlivňuje národní hospodářství země. Dnes mluví členové nové vlády Silvia Berlusconiho o výstavbě celé skupiny jaderných bloků nové generace, které by snížily závislost země na dovozech energií, zejména ropy a zemního plynu. K obnovení využívání jádra však vede nelehká cesta a to zejména v obnovení dostatečného množství kvalifikovaných odborníků a také nalezení přijatelného řešení konce palivového cyklu a nakládání s radioaktivními odpady. Nová vláda je však odhodlána jadernou cestu prosadit. Itálie má v zemi čtyři odstavené jaderné bloky: Garigliano (1982), Latina (1987), Caorso (1990) a Trino (1990).

Spoluzakladetel Greenpeace znovu vystoupil proti kampaním této organizace

Spoluzakladatel Greenpeace p. Patrick Moore opět vystoupil proti současným aktivitám tohoto hnutí. V USA na konferenci Stavitelů ekologických domů v New Orleans (13.05.2008) p. Moore řekl, že současné kampaně Greenpeace nejsou často v souladu ani s poznatky vědy ani s politikou trvalé udržitelnosti. Vystupují proti jaderným a vodním elektrárnám, proti odborníky přijatým standardům lesního hospodářství nebo proti používání vinilových výrobků. Pan Moore je nyní předsedou a vědeckým vedoucím společnosti Greenspirit Strategies Ltd. Říká: “Ironicky, mnoho aktivit, které Greenpeace dnes vyvíjejí jsou proti vlastní podstatě „zeleného hnutí“ a přinášejí víc škody, než užitku. Jaderná a vodní energie patří mezi nejvíce dlouhodobě udržitelné zdroje, stejně jako dřevo a vinil ve stavebnictví". "Na této planetě je více než 6,5 miliardy lidí a všichni chtějí jídlo, mít kde bydlet a používat materiály. A tyto jejich kampaně proti jádru, vodě, užívání dřeva a vinilu působí přímo proti těmto základním lidským potřebám a proti skutečné trvalé udržitelnosti.“

Nový sklad použitého jaderného paliva na JE Goesgen

Dne 16.05.2008 fy. Areva předala na JE Goesgen do užívání nový sklad použitého jaderného paliva. Jedná se o dočasné mokré skladování v moderním úložišti, kde se budou použité palivové články uchovávat až do doby jejich trasportu do centrálního dočasného úložiště ve Zwilagu. Úložiště je schopno pojmout 1008 tun uranového materiálu nebo MOX paliva a je vybudované moderní technologií oddělující úložné konstrukce palivových kazet od konstrukce vlastní stavby. Sklad je projektován s odolností proti zemětřesení, potopám, tlakovým vlnám při výbuchu a pádu letadla. Za všech těchto okolností je zaručena podkritičnost skladovaného materiál, odvod zbytkového tepla a ochrana veřejnosti nebo zaměstnanců proti Ra záření.

Příprava na výstavbu JE ve Vietnamu

Japonsko podepsalo s Vietnamem mezivládní dohodu o spolupráci pro přípravné práce na výstavbu prvního jaderného energetického bloku ve Vietnamu. Dohoda byla podepsána v Hanoji dne 16.05.2008. Vietnam v současnosti uvažuje o dvou blocích 1000 MWe s jejichž výstavbou chce začít nejpozději do r. 2013. Do té doby pomůže Japonsko s přípravou a plánováním, školením specialistů a pomůže také vybudovat systém nezávislého jaderného dozoru. Obě strany se vyjádřily, že považují dohodu za velice významnou a chtějí propojit vládní aktivity se zapojením také soukromého sektoru. Vloni v září 2007, podepsali podobnou dohodu o vybudování civilního jaderného sektoru ve Vietnamu také USA. Kromě toho i řada jiných firem z Francie, Kanady, Jižní Koreji, Ruska a Číny a dalších zemí projevují velký zájem o tento trh. V současnosti Vietnam má instalovanou kapacitu 13 GWe, ale do r. 2015 ji potřebuje rozšířit na min. 33 GWe. V zemi je v současnosti jediný výzkumný jaderný reaktor ve Výzkumném ústavu v Dalatu.

Výstavba nové jaderné elektrárny ve Švýcarsku

Švýcarská energetická společnost Atel podala žádost na výstavbu nové jaderné elektrárny ve Švýcarsku v nové lokalitě Niederamt. Tato nová lokalita se nachází blízko již provozující JE Goesgen, kde společnost Atel vlastní 40 % jejich akcií. Místní obyvatelstvo velice silně podporuje tuto výstavbu a minulý rok parlament místního kantonu přijal usnesení „na urychlenou výstavbu JE v Niederamtu“. Uvažuje se zde o reaktorovém bloku o výkonu 1100 až 1600 MWe, investice se plánuje ve výši 3,7-4,5 miliard EUR. S největší pravděpodobností by se jednalo investiční projekt několika partnerských organizací a tyto subjekty by chtěly začít s výstavbou kolem r. 2020.

Perspektiva energetických technologií

Mezinárodní energetická agentura IEA OECD právě vydala studii: Perspektiva energetických technologií (Energy Technology Perspective) ve které shrnuje současné výzkumy a analýzy. Uvádí se zde, že pokud chceme udržet zvyšování globální teploty do úrovně + 2,4°C, je nezbytné snížit do roku 2050 dnešní výpustě CO2 na polovinu. Toto bude prakticky vyžadovat masivní dekarbonizaci energetiky (vyřazení uhlíkatých paliv) a výhradní investice do nových technologií ve výši 45 trilionů USD do roku 2050 plus další náklady za vypouštěný CO2 ve výši 200-500 USD/tCO2. Kromě úspor, vybudování systémů na záchyt a skladování uhlíku (carbon capture and storage), bude nezbytné postavit cca 1400 nových JE do r. 2050.

Akční plán pro výstavbu nových JE ve Velké Británii

Ekonomický ministr Velké Británie p. John Hutton představil vládní Akční plán pro výstavbu nových jaderných elektráren v zemi. Akční plán obsahuje také vytvoření Úřadu pro rozvoj jaderné energetiky a také Jaderného fóra, což má pomoci odborné a politické diskusi mezi vládou a průmyslem ohledně klíčových otázek dalšího vývoje. Vláda V.B. by ráda viděla zahájení výstavby prvních nových jaderných bloků tak rychle, jak to jen bude možné. P. John Hutton také řekl, že vláda podniká řadu konkrétních kroků v oblasti vzdělávání a vytváření podmínek, aby bylo pro rozvoj jaderné energetiky ve V.B. dostatek kvalifikované pracovní síly. Národní akademie National Skills Academy for Nuclear and the Nuclear Decommissioning připravuje příští měsíc zahájit novou iniciativu přípravu mladých specialistů ‘Skills & Capability Strategy’. Co se týká konkrétních projektů JE, tak V.B. připravuje oficiální posuzování tří základních projektů: EPR (Areva), ESBWR (GE-Hitachi) a AP 1000 (Westinghouse). Tyto práce mají být ukončeny nejpozději do r. 2011.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
AF-Colenco
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Jaderná zařízení ve Švýcarsku
Červená kniha: Uran vystačí nejméně na století
Růst cen elektřiny v Evropě
Vodík je bezpečnější než benzín
Členové CYG „na zkušené“ - Pavel Pokorný, Švýcarsko
Šlápnout na brzdu, nebo na plyn?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2008
ÚJV Řež
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Reaktor LVR-15 v ÚJV Řež
Energy Subsidies and External Costs
Spotřební koláč celkové spotřeby primární energie v EU
Zasedání výkoného výboru Mladé generace ENS
Historie reaktorů VVR-S a LVR-15 v ÚJV Řež a.s.
Bulletin energetika v EU
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 26. týden 2008
ÚJV Řež
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
582 pracovníků ÚJV Řež
V USA budou obohacovat uran pomocí laseru
Podíl jednotlivých energií na světové spotřebě
Světový rekord ÚJV Řež
Zpravodaj č. 04/2008
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 04/2008
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 27. týden 2008
Areva
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Koncept reaktoru Atmea
Co se stane, když otočíte vypínačem?
Světová výroba elektřiny
Pačesova komise doporučila vládě více energie z jádra
Processing of Used Nuclear Fuel for Recycle
Německo: nové reaktory už po roce 2020?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2008
Skupina ČEZ
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Temelín
ČEZ: Další dva bloky Temelína budou v roce 2020
Deset zemí s největším výkonem jederných elektráren
Větrník na každém dvorku?
Polsko míří do propasti – nebo k atomu
Atomový osmiválec
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2008
Rakouská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Rakouská JE Zwentendorf
Jádro! Jiné řešení neexistuje
Europe - Electricity Consumption
Globální ekologická krize a konzervativní politika ochrany prostředí
Conference Nuclear Power for the People
Androsch: Nespuštění Zwentendorfu byla chyba
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2008
Mladá generace ČNS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Z Letního pracovního setkání Mladé generace ČNS
Letní pracovní setkání Mladé generace ČNS
Radioaktivní rozpad použitého paliva
Transport and the Hydrogen Economy
Indie neztrácí zájem o australský uran
V Burgundsku sílí gigant jaderného strojírenství
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 31. týden 2008
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 05/2008, vydán 22.8.2008
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001