ZPRAVODAJ   07/2008

V čísle:
- Agentura na křižovatce
- Setkání s Carltonem Stoiberem
- Úložiště Yucca Mountain bude o třetinu dražší
- Rakousko: Pochybnosti o financování protitemelínského boje
- Vilnius se vrátí do ruské energetické náruče?
- Zahrabat natrvalo, nebo jen dočasně?
- Zwentendorf po třiceti letech znovu ožívá
- Bílý prášek uvězní radioaktivní odpad
- Uran nyní značně zlevnil
- Energetické firmy pomohou vyvíjet elektrická auta
- Jaderný reaktor je výhodným zdrojem elektřiny i ve vesmíru
- Indie plánuje vyšší využití thoria ve třech fázích
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Agentura na křižovatce

více zde


Setkání s Carltonem Stoiberem

více zde


Úložiště Yucca Mountain bude o třetinu dražší

více zde


Rakousko: Pochybnosti o financování protitemelínského boje

více zde


Vilnius se vrátí do ruské energetické náruče?

více zde


Zahrabat natrvalo, nebo jen dočasně?

více zde


Zwentendorf po třiceti letech znovu ožívá

více zde


Bílý prášek uvězní radioaktivní odpad

více zde


Uran nyní značně zlevnil

více zde


Energetické firmy pomohou vyvíjet elektrická auta

více zde


Jaderný reaktor je výhodným zdrojem elektřiny i ve vesmíru

více zde


Indie plánuje vyšší využití thoria ve třech fázích

více zde


Výběr zahraničních zpráv

British Energy není na prodej

Po měsících jednání odmítla energetická společnost British Energy nabídku společnosti EdF ve výši 12 miliard GBP na koupi této společnosti, i když vláda V.B. byla transakci pozitivně nakloněna (má v BE 35,2 % akcií). Vedení EdF prohlásilo, že ve V.B. nejsou dosud připraveny dostatečné podmínky pro zásadní rozvoj jaderné energetiky. Jednání však pokračují a EdF bude hledat jiné cesty ve svých plánech jak postavit několik velkých jaderných elektráren ve V. Británii.

Litva, Estonsko, Lotyšsko a Polsko společně v jádru

Po měsících jednání a nesouhlasných stanovisek se nakonec energetické společnosti z Litvy, Estonska, Lotyšska a Polska dohodly a založily společný podnik na výstavbu jaderné elektrárny o výkonu 3200-3400 MWe v Litvě. Hostící země bude vlastnit podíl 51 % a ostatní země každá 16 %. Společný podnik Joint-venture má být později rekonstituován, podle skutečného podílu kmenového kapitálu členských zemí v průběhu výstavby. Lokalita se nebude nazývat Ignalina, přestože se nachází nedaleko od stávající JE, ale bude se jmenovat JE Visaginas, podle stejnojmeného blízkého města.

Žádost o stavební a provozní licenci pro JE Callaway v Missouri

Energetická společnost AmerenUE si podala žádost k NRC o stavební a provozní licenci (COL) na výstavbu nového jaderného bloku v JE Callaway v Missouri. Žádost je založena na použití projektu reaktoru 1600 MWe firmy Areva, tzv.US-EPR. Žádost o licenci vypracovala AmerenUE ve spolupráci s UniStar Nuclear (kterou založila Areva v USA na podporu jejich projektů) a firma Constellation Energy. Již minulý rok si společnost AmerenUE objednala společně Arevou Inc. těžké výkovky na klíčové jaderné zařízení této elektrárny od Japan Steel Works a tyto mají být dodány v letech 2010-2011.

Koupí EdF British Energy?

Francouzská společnost EdF ve středu 24.09.2008 učinila nabídku na koupi rozhodujícího balíku akcií společnosti British Energy za cenu 12,5 miliard liber (15 miliard EUR), což představuje cenu 774 centů za akcii (původní odmítnutá nabídka z července 2008 byla 765 centů za akcii). Britský ministerský předseda Gordon Brown k tomu říká, že se jedná o velmi výhodnou nabídku a patrně o největší zahraniční investici ve V. Británii v historii. Dále vysvětluje, že tento obchod by byl velmi výhodný i pro plátce daní v Británii a nesporně by posunul dopředu současné plány na výstavbu nových jaderných bloků v zemi. „Jádro je čisté, bezpečné a ze všech hledisek přijatelné“, říká ministerský předseda. „Jeho další rozvoj je zásadní otázkou dlouhodobé energetické bezpečnosti V. Británie, která se ubírá cestou snížení závislosti na ropě a směřuje k nízko uhlíkovým technologiím v budoucnosti“. Společnost EdF plánuje ve V.Británii pokračovat s provozováním osmi existujících JE a dále investovat výstavbu čtyř nových jaderných bloků s celkovým výkonem 6400 MWe. Tyto nové bloky plánuje postavit v lokalitách JE Hinkley Point a JE Sizewell, s uvedením prvního nového bloku do provozu již v r. 2017. Dokončení obchodní transakce na získání podílu EdF v BE má být provedeno ve 4.Q roku 2008 nebo na počátku 2009, což závisí mj. také na přezkoumání ze strany institucí pro hospodářskou soutěž EU.

Prověrka německého jaderného dozoru

Mezinárodní agentura MAAE právě dokončila v Německu dvoutýdenní review, jejímž cílem bylo prozkoumat jak funguje jaderný dozorný systém v zemi. Byly zjištěny jak některé dobré praxe, tak i oblasti pro zlepšení. Německým úřadům byly předány předběžné závěry, ale konečná zpráva bude vypracovaná až do dvou měsíců. Tato prověrka se nazývá „Integrated Regulatory Review Service (IRRS)“ a je to obdoba prověrky OSART na JE, tyto mise se provádějí na základě žádosti příslušné vlády.V Německu měl tým MAAE celkem 14 expertů a prováděl svá šetření na federálních úřadech, na úřadech spolkových zemí i v lokalitách JE. Důvodem pro pozvání mise MAAE do Německa bylo Sebehodnocení, které v současnosti probíhá na Federálním ministerstvu pro ŽP, zachování přírody a jadernou bezpečnost (BMU) a na Ministersvu ŽP v Baden-Wurttembergu (UM BW). MAAE při krátkém interview říká, že je potřeba zlepšit úroveň komunikace mezi federálními a spolkovými úřady jaderného dozoru. Dále navrhuje aby podobné Sebehodnocení provedly i ostatní spolkové země v Německu.

Výstavba nové JE v lokalitě Ignalina?

Litevský premiér ministr P. Gediminas Kirkilas varoval, že plánované odstavení 2. bloku JE Ignalina v příštím roce vyvolá nepřijatelný tlak na ekonomiku a na energetickou bezpečnost země. JE Ignalina 2 je jedinnou komerčně provozovanou JE v Litvě a její odstavení je vynuceno stanovenými podmínkami při přijetí Litvy do EU. P. Kirkilas řekl, že na jedné straně Litva respektuje podmínky EU, ale na druhé straně očekává, že EU poskytne Litvě praktickou pomoc při zajištění energetické bezpečnosti. K tomuto tématu připravila litevská vláda řadu požadavků a návrhů, které se mají projednávat v Bruselu již příští měsíc. Mimo jiné se zde bude projednávat i výstavba nové JE v lokalitě Ignalina.

Nuclear Energy Outlook

16.10.2008 vydalo OECD, NEA novou publikaci ‘Nuclear Energy Outlook’ (Přehled o jaderné energetice). Tento dokument popisuje perspektivy jádra v současném prostředí renesance jaderné energetiky, hospodářské krize, ale i rostoucího nedostatku primárních zdrojů energie a globálních environmentálních problémů. Vzhledem k vysoké energetické koncentraci se jaderná energie odlišuje od ostatních zdrojů tím, že je méně citlivá na tržní poruchy a uskladnění větší energetické zásoby je mnohem jednodušší, než např. u fosilních paliv. Z 1 t uranu se vyrobí tolik energie jako z 10 000 – 16 000 t ropy, při použití současných technologií a další vývoj umožní ještě lepší výkonnost. Generální ředitel NEA p. Luis Echavarri v publikaci zdůrazňuje, že jádro je odpovědí na mnoho klíčových otázek jako jsou: konkurenceschopnost, stabilní cena a bezpečnost dodávek energie, snížení emisí CO2 a dalších. Dle reálného scénáře by do roku 2050 mohla být jedna pětina celosvětové výroby elektrické energie vyráběna z JE. Největší nárůst jaderného výkonu probíhá v Číně a v Indii, do roku 2050 má být v provozu ve světě až 1400 jaderných bloků. Pro takovýto masivní rozvoj je však nutná politická a společenská podpora. Zodpovědnost leží na vládách jednotlivých zemí, aby zajistily dostatečně efektivní bezpečnostní regulaci, řešení systému nakládání s RaO a posílily mezinárodní režim nešíření jaderných materiálů. Co se týká typů nových reaktorů, tak publikace uvádí, že dominantní zastoupení bude mít lehkovodní reaktor Generace III+, který v sobě zahrnuje veškeré poznatky zlepšených bezpečnostních charakteristik a vynikající ekonomickou výkonnost.Tento dokument má být příspěvkem k diskusím o energetickém mixu ve členských zemích OECD.

Výběr nového šéfa MAAE

Řídicí rada agentury MAAE zahajuje proces výběru nového šéfa MAAE. Nový Director General by měl být navržen do června 2009 a formálně potvrzen na podzim 2009. Nástupce současné hlavy agentury pana Mohamed ElBaradei by měl nastoupit od 1.12.2009 na služební období čtyři roky. Řídící rada IAEA na svém jednání 6.10.2008 rozhodla, že termín pro ukončení podávání nominací bude 31.12.2008. Úspěšný kandidát musí získat 2/3 hlasů z 35-ti členné Řídící rady. Pokud tento požadovaný počet hlasů žádný z kandidátů nedosáhne, tak proces nominací začíná znova a sestavuje se nový seznam. Japonsko už předem oznámilo, že bude nominovat p. Yukiya Amano, stálého zástupce a zplnomocněného ambasadora Japonska pro mezinárodní organizace ve Vídni.

Výstavba centrálního úložiště RaO v Maďarsku

V Maďarsku byla dokončena první etapa výstavby Centrálního úložiště radioaktivních odpadů v Bataapati, 180 km jihovýchodně od Budapešti. Jedná se o nadzemní část, která byla zahájena v r. 2006 a obsahuje stavební objekty k nadzemnímu skladování RaO a kontrolní a řídící zařízení. Dále byla zahájena i podzemní část úložiště (geologicky se nachází pod granitovou horou) a tyto podzemní prostory pro nízko a středně aktivní RaO mají být dokončeny v r. 2010. Kapacita úložiště má pojmout veškeré RaO, které vzniknou 30-ti letým provozem JE Pakš , vč. veškerých odpadů při jejím vyřazování z provozu. Kapacita počítá i s případným prodloužením provozu JE Pakš. Před výstavbou tohoto úložiště více než 90 % místního obyvatelstva souhlasilo s jeho výstavbou (na základě referenda v 11/2005).

Pád rotorů turbín do moře

Při převozu dvou rotorů turbín z Velké Británie do kanadské JE Point Lepreau došlo v přístavním městečku St. John k pádu těchto rotorů z převozního člunu do moře v přístavu.

Výstavba 3. a 4. bloku JE Tianwan

Ministerský předseda Ruska p. Vladimír Putin řekl na 3. Rusko-čínském ekonomickém fóru v Moskvě dne 28. října 2008, že se obě země dohodly na výstavbě 3. a 4. výrobního bloku na JE Tianwan. P. Putin připomněl, že 1. a 2. RB byly také postaveny s ruskou pomocí a v současné době jsou oba v plném provozu. Kromě toho zmínil i ostatní důležité projekty z rezortu paliv a energetiky, jako např. výstavbu již čtvrté plynové centrifugy a výstavbu experimentálního reaktoru na rychlých neutronech (fast-breeder reactor).

Vysoká poptávka po zaměstnancích s jadernou kvalifikací

Ve světě se začíná projevovat vysoká poptávka po zaměstnancích s jaderným vzděláním a kvalifikací v jaderné energetice. Personální útvary po celém světě shání tisíce nových pracovníků do jaderného resortu. Iniciativa je vyvolána zejména požadavky energetických a dodavatelských společností, které staví nebo se chystají stavět nové jaderné reaktory, ale vysoká poptávka se týká i odborných státních úřadů.

Nová JE čínského typu v Bělorusku

Běloruský prezident p. Alexander Lukashenko se sešel dne 28.10.2008 s vrcholovými manažery čínské energetické společnosti Guangdong Nuclear Power Co (CGNPC) z důvodu projednání možnosti výstavby nové jaderné elektrárny čínského typu v Bělorusku s pomocí tohoto partnera (pozn. reaktory Generace II).

Výstavba dvou nových jaderných bloků na Leningrandské JE

V Rusku na JE Leningradská byla zahájena výstavba dvou nových jaderných bloků typu AE-2006 (PWR, 1170 MWe), pod názvem Leningrad II. Zemní práce zde již probíhaly od poloviny r. 2007, ale 25. října 2008 firma Atomenergoprojekt (GD stavby) začala s betonářskými pracemi a stavbou základové desky. Dodávky hlavních částí reaktoru (tlakové nádoby, vnitřních částí R apod.) a související technologie bude zajišťovat firma Ižhorskie závody (součást Skupiny „OMZ OJSC Group“) v celkové hodnotě kontraktu 88 milionů EUR. Výstavba těchto výrobních bloků je součástí federálního programu rozvoje ruské jaderné energetiky. Tento program pokrývá období 2007-2015. Dle hmg. má být první blok dokončen v r. 2013 a druhý o rok později. Vzhledem k tomu, že jaderné bloky tohoto typu mají na Leningradské JE postupně nahradit stávající 4 bloky RBMK 1000 (licence do 2019-2026), tak se zde plánuje postavit ještě další čtyři reaktorové bloky typu AES-2006. Území na kterém se nová JE Leningrad II staví sousedí s JE Leningradská a patří Výzkumnému ústavu jaderných technologií A. P. Alexandrova (NITI). Ministr jaderné energetiky a šéf Rosatomu p. Sergei Kiriyenko řekl na konferenci MAAE minulý měsíc, že Rusko postaví během příštích 12 let 26 nových jaderných bloků.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Mikulášské setkání CYG
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Litevská JE Ignalina
8. Mikulášské setkání CYG
Světová výroba elektřiny v jaderných elektrárnách
Jaderný reaktor je výhodným zdrojem elektřiny i ve vesmíru
Bílý prášek uvězní radioaktivní odpad
Černobyl se chystal v Česku?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2008
Mikulášské setkání CYG
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Ze 7. Mikulášského setkání CYG
SMiRT 20
Postoj veřejnosti k jaderné energetice
Zpravodaj č. 06/2008
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 06/2008
RRFM 2009
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2008
Ignalinská jaderná elektrárna
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Reaktorový sál Ignalinské jaderné elektrárny
Agentura na křižovatce
Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren
Setkání s Carltonem Stoiberem
Zasedání výkonného výboru ENS YGN v Interlakenu
Vilnius se vrátí do ruské energetické náruče?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2008
Nuclear.ru
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Pákistánská JE KANUPP
Nuclear Energy Prospects in Australia
Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren
Uran nyní značně zlevnil
Mezinárodní kongres mladé jaderné generace IYNC v Interlakenu
Čína pomůže Pákistánu postavit další dvě jaderné elektrárny
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2008
Diamo
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Diamo - důl Rožná
Energetické firmy pomohou vyvíjet elektrická auta
Postoj veřejnosti k jaderné energetice
Supply of Uranium
V Rožné se bude těžit do roku 2015
ČEZ zahájil kroky k rozšíření Dukovan
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2008
Rakouská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Zwentendorf
ICONE 17
AP1000 Design Overview, Licensing and Implementation Status
Zwentendorf po třiceti letech znovu ožívá
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2008
Slovenské elektrárne
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
JE Mochovce
Rakousko: Pochybnosti o financování protitemelínského boje
Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny na Slovensku
Nuclear Power in Finland
Zahrabat natrvalo, nebo jen dočasně?
Technologii pro Mochovce dodá Škoda
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2008
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 07/2008, vydán 12.11.2008
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001