ZPRAVODAJ   08/2008

V čísle:
- Termohydraulické testování paliva TVSA-T pro JE Temelín
- Rakousko: Pochybnosti o financování protitemelínského boje
- Zahrabat natrvalo, nebo jen dočasně?
- Höllhuber: Zastavme dotace aktivistům!
- Rakousko neví, co s atomovým odpadem
- Bulharsko zvýší investice do jaderné energetiky
- Miniaturní jaderné reaktory do Evropy a na Blízký východ
- NASA plánuje poslat na Mars vozidlo na jaderný pohon
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Termohydraulické testování paliva TVSA-T pro JE Temelín

více zde


Rakousko: Pochybnosti o financování protitemelínského boje

více zde


Zahrabat natrvalo, nebo jen dočasně?

více zde


Höllhuber: Zastavme dotace aktivistům!

více zde


Rakousko neví, co s atomovým odpadem

více zde


Bulharsko zvýší investice do jaderné energetiky

více zde


Miniaturní jaderné reaktory do Evropy a na Blízký východ

více zde


NASA plánuje poslat na Mars vozidlo na jaderný pohon

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Vývoj energetiky Japonska do roku 2100

Japonský program dalšího vývoje energetiky do roku 2100 počítá s podílem jaderných zdrojů ve výši 67 % a to z obou systémů jaderného štěpení i jaderné fúze. Cílem je snížení emisí CO2 o 90 % ze současných hodnot. Odborná studie agentury JAEA “2100 Nuclear Vision: Proposal Toward a Low-Carbon Society“’, zahrnuje čtyři hlavní návrhy:
- maximální zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren
- použití jádra jako zdroje elektřiny a také tepla pro výrobu vodíku
- snížení spotřeby energie na 60% ze současné spotřeby (s podílem zdrojů: 60 % elektřina, 30 % fosilní paliva a 10 % vodík)
- rozložení primárních zdrojů energie: 60 % jádro (nyní 10 %), 30 % fosilní paliva (nyní 85 %) a 10 % obnovitelné zdroje (nyní pod 5 %).
Vědecká studie říká, že celkové množství vyráběné elektřiny v Japonsku bude v r. 2100 okolo 1700 miliard kWh, s podílem jádra 67 % (z toho 18 % LWR, 35 % fast breeder reactors - FBRs a 14 % reaktory na jadernou fúzi). Očekává se celková instalovaná kapacita okolo 370000 MW. Do roku 2100 se v Japonsku plánuje postavit 120 vysokoteplotních plynem chlazených reaktorů (HTGCR) - s tepelnou kapacitou 72000 MW, které se budou používat pro výrobu vodíku. Dnes se provozuje v Japonsku 55 reaktorových bloků s podílem 28 % na celkové výrobě elektřiny, dva RB jsou ve výstavbě Tomari-3 a Shimani-3, a všech 7 RB na JE Kashiwazaki Kariwa je odstavených po silném zemětřesení v červenci 2007.

Ceremoniál na JE Mochovce na dostavbu 3. a 4. RB

Ministerský předseda Robert Fico se osobně účastnil otevíracího ceremoniálu na JE Mochovce na dostavbu 3. a 4. RB. Po delší době diskusí mezi slovenskou vládou a společností ENEL, která vlastní Slovenské elektrárny, bylo dohodnuto dokončit rozestavěné bloky 3 a 4. Slovenské elektrárny budou do této dostavby dvou jaderných bloků VVER 440 investovat částku okolo 1,8 miliardy EUR. Dva nové bloky EMO mají být kompenzací za dva bloky EBO, které jsou odstavované v souvislosti s přijetím Slovenska v r. 2004 do EU a to takto: 1. RB v r. 2007 a 2. RB se má odstavovat koncem tohoto roku. Stavba Mochovce 3 a 4 začala již v r. 1987, ale po pěti letech byla zastavena. Stavebně byla dokončena ze 70 % a technologie cca z 30 %. Dle SE a hmg dokončení se plánuje v letech 2012-2013.

Dohoda Arevy a Japan Steel Works

Firmy Areva a Japan Steel Works (JSW) uzavřely minulý týden dohodu na dodávku velkých výkovků na výrobu komponent pro jaderné elektrárny a to až do roku 2016. Tato dohoda je pokračováním rámcové dohody, kterou uzavřely obě společnosti již dříve v dubnu 2008. Kromě toho oznámila Areva získání přátelského podílu 1,3 % akcií ve JSW. Ms Lauvergeon, Generální ředitelka AREVY řekla, že na to aby se udrželi v čele při začínající renesanci jaderného průmyslu, tak musí zvyšovat svoje zdroje, investovat a vytvářet partnerství po celém světě.

Kontrakty na uložení použitého paliva v USA

Energetický úřad USA DOE nabízí od 1.11.2008 společnostem připravujícím stavbu nových JE kontrakt na uložení použitého JP a vysoce Ra odpadů. Dle amerického práva musí mít společnosti, které se chystají stavět JE takovýto kontrakt, aby mohly obdržet licenci na výstavbu a provoz nového jaderného bloku od NRC. Stav žádostí na výstavbu nových RB v USA je možné nalézt na http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors.html.

Spolupráce Kazachstánu a Číny

Kazachstán a Čína uzavřely dohodu o strategické spolupráci při výstavbě nových jaderných bloků v Číně. Prezident Kazachstánu p. Moukhtar Dzhakishev řekl 6.11.2008 na tiskové konferenci v Alma-Atě, že státní společnost Kazatomprom se bude účastnit na výstavbě jaderných bloků v Číně a také bude dodávat do Číny přírodní uran. Kazatomprom vytvoří joint–venture s jadernou společností Guangdong Nuclear Power Corporation (CGNPC) a společností CNNC s následujícími aktivitami:
- společně s CGNPC postaví dva závody na zpracování uranové rudy v Irkolu a Semizbay (Kazachstán) s očekávanou roční kapacitou 750 a 500 tonnes U3O8
- společně s CNNC postaví další závod na zpracování uranové rudy v Zhalpaku (jižní Kazachstán) s očekávanou roční kapacitou 750 tonnes U3O8
- kromě toho Čína umožní Kazachstánu se podílet a získávat zkušenosti při výstavbě nových jaderných bloků v Číně
Kazatomprom bude vlastnit 51 % akcií v obou společných podnicích. Chystá se také otevřít svou kancelář v Beijingu, aby urychlili implementaci uvedených projektů. V současné době je Kazachstán třetí největší dodavatel uranu na světě za Austrálií a Kanadou se svými 3.749 t uranu ročně. Do roku 2010 však chce být největším dodavatelem s plánovanou produkcí 15000 t uranu.

Návrh Direktivy EU na jadernou bezpečnost

Komisař pro energetiku p. Piebalgs řekl na konferenci ENEF v Bratislavě (3.-4.11.2008), že EK připravuje další návrh Direktivy na Jadernou bezpečnost a tento návrh bude připraven pro zveřejnění během několika příštích týdnů. K tomuto účelu byla mj. v r. 2007 ustavena tzv. „European High Level Group on Nuclear Safety and Waste Management“ a jejím úkolem je, aby se její členové (jaderné dozory, experti) dohodli na společných principech jak řídit v Evropě jadernou bezpečnost. Andris Piebalgs dále řekl: „Je na čase reagovat na požadavek evropských občanů vypracovat společný legislativní rámec v otázkách jaderné bezpečnosti“. V březnu 2007 schválila Evropská rada návrh EK na vytvoření politické platformy na diskutování otázek spojených s jadernou energetikou, tzv. Evropské jaderné fórum ENEF. Poprvé v historii je takové fórum rozděleno mezi dvě země Českou a Slovenskou republiku a toto fórum se schází 2x do roka jednou v Praze a jednou v Bratislavě. Podobná fóra již existují pro elektřinu (Florence), plyn (Madrid), fosilní paliva (Berlín) a pro obnovitelné zdroje (Amsterodam).

Výstavba rumunské jaderné elektrárny Cernavoda 3 a 4

Sedm významných evropských energetických společností se bude společně podílet na výstavbě dvou bloků rumunské jaderné elektrárny Cernavoda 3 a 4 o celkovém výkonu 1400 MW. Do provozu se tyto jaderné bloky mají uvádět v roce 2016. Společnosti ČEZ, RWE, Enel, GdF-Suez získají v projektu každý 9,15% podíl, většinu 51 % si podrží státní koncern Nuclearelectrica; dalšími partnery jsou energetická společnost Iberdola a ocelářský gigant Arcelor-Mittal, které získají každý 6,2 %. Náklady na výstavbu obou bloků se odhadují na 4 miliardy EUR. RWE i ČEZ se kromě toho budou podílet i na budování bulharské jaderné elektrárny Belene. V dozorčí radě koncernu RWE to vyvolalo velké rozpory, neboť někteří její členové mají pochybnosti o účasti na jaderných projektech a obávají se o image této německé firmy. Šéf koncernu Jürgen Grossmann však jako zastánce jaderné energetiky chce tyto projekty protlačit za každou cenu. (Handelsblatt, 21.11.2008). Výše uvedené energetické společnosti se dohodly vytvořit do března 2009 projektovou organizaci „EnergoNuclear SA“, která bude připravovat výstavbu, spouštění a dále provozovat tyto dva nové bloky. Projekt je rozdělen do dvou etap: v první, tzv. předprojektové, která má trvat 18 měsíců, se budou provádět přípravné práce (vypracování technické specifikace, nabídkové řízení, inženýrská dokumentace, stavební příprava, a kritéria hodnocení pro budoucího generálního dodavatele, apod.). Mezitím mají jmenovaní investoři dokončit smlouvy o realizaci výstavby, následném provozu a způsobech financování. Druhá etapa, vlastní výstavby má trvat okolo šesti let. Jaderné bloky Cernavoda 3 a 4, mají mít výkon každý 720 MWe (typ reaktoru Candu) a do provozu mají být uvedeny v letech 2014 a 2015.

Škoda klíčovým dodavatelem dokompletace výstavby EMO

Společnost Škoda oznámila, že bude klíčovým dodavatelem v projektu dokompletace výstavby 3. a 4.bloku JE Mochovce. Dne 3.11.2008 se Škoda předběžně dohodla se společností Slovenské elektrárně na dodávce většiny zařízení I. části, ačkoliv přesná výše kontraktu ještě nebyla stanovena. Upřesnění kontraktu se očekává do konce roku 2008. Škoda nazývá tuto smlouvu „mobilizační dohodou“, která jim umožňuje okamžitě začít s přípravou infrastruktury na lokalitě a s inženýrskými činnostmi. Slovenské elektrárně se chystají investovat do dokončení EMO částku 2,75 miliard EUR a kromě toho, vlastník SE společnost ENEL počítá ještě s další investicí do modernizace a zvýšení výkonu stávajících dvou bloku EMO 1 a 2.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk GrundaCo vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
ČEPS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Dukovany v noci
Stanovisko ČNS k filmu o fiktivní velké jaderné havárii v Dukovanech
Srovnání struktury světové výroby v letech 1980 a 2005
Höllhuber: Zastavme dotace aktivistům!
Work Resumes On Completion of Slovakia’s Mochovce-3 and -4
Země byla krůček před elektrickým black-outem
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2008
Bulharská nukleární společnost
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Bulharská JE Kozloduj
Bulharsko zvýší investice do jaderné energetiky
Zpravodaj č. 07/2008
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 07/2008
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2008
Rumunská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Rumunská JE Cernavoda
Rakousko neví, co s atomovým odpadem
The Evolution of Nuclear Power
Jsou větrníky dobrá investice?
NUSIM 2009
Generation IV Nuclear Reactors
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2008
Švýcarské jaderné fórum
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Švýcarská JE Beznau
NASA plánuje poslat na Mars vozidlo na jaderný pohon
Ux U3O8 Prices
Dostavba elektrárny Temelín - bezpečnost
Dostavba elektrárny Temelín - dopady na životní prostředí
The Cosmic Origins of Uranium
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2008
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 08/2008, vydán 12.12.2008
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001