ZPRAVODAJ   02/2009

V čísle:
- Zasedání Výkonného výboru Mladé generace Evropské nukleární společnosti
- Global Nuclear Fuel Supply
- Evropské emise snižují nováčci a atom
- Na jaderné úložiště stačí pětihaléře
- Vodíkový autobus míří do finiše
- Itálie se vrací do jaderného klubu
- Ontario by se mohlo obejít bez uhelných elektráren
- V Británii vybírají místa pro nové jaderné elektrárny
- Toshiba nakupuje podíl v dolech na uran
- Indie chce zvýšit výkon jaderných elektráren na 60 GW
- Dobročinné spolky místo exportérů?
- Zezelenat může i uhlí!
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Zasedání Výkonného výboru Mladé generace Evropské nukleární společnosti

více zde


Global Nuclear Fuel Supply

více zde


Evropské emise snižují nováčci a atom

více zde


Na jaderné úložiště stačí pětihaléře

více zde


Vodíkový autobus míří do finiše

více zde


Itálie se vrací do jaderného klubu

více zde


Ontario by se mohlo obejít bez uhelných elektráren

více zde


V Británii vybírají místa pro nové jaderné elektrárny

více zde


Toshiba nakupuje podíl v dolech na uran

více zde


Indie chce zvýšit výkon jaderných elektráren na 60 GW

více zde


Dobročinné spolky místo exportérů?

více zde


Zezelenat může i uhlí!

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Dohoda Indie s Ruskem

Rusko je po USA a Francii již třetí zemí, která podepsala v krátké době dohodu o spolupráci s Indii v civilním jaderně-energetickém sektoru od okamžiku, kdy mezinárodní společenství Nuclear Suppliers Group (NSG) zrušilo Indii dlouhodobé embargo. Dohoda s Ruskem byla podepsána u příležitosti návštěvy prezidenta D. Medvedeva v Dillí s PM Manmohanem Singlem. Pro počáteční fázi spolupráce se oba státníci dohodli na dostavbě dalších dvou bloků VVER 1000 v lokalitě Kudankulam. V JE Kudankulam sice již dva ruské bloky VVER 1000 stojí, ale Rusko bylo omezeno vzhledem k mezinárodnímu tlaku a embargu NSG dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce. Další jaderné bloky s ruským projektem se připravují i v jiných lokalitách. V současné době se dokončuje výběr a schvalování těchto nových lokalit. Kromě toho, obě země podepsaly i další dohody v oblastech obrany, využívání vesmíru,, obchodu a průmyslu.

Prodej akcií British Energy

Od 5.prosince 2008 probíhá proces prodeje akcií energetické společnosti British Energy (BE) francouzskou společností EdF, kdy většina akcionářů souhlasila s předloženou nabídkou. EdF nyní vlastní, nebo má slíbeno v souladu s akceptovanou nabídkou, okolo 88 % akcií BE. Obchod se uskutečňuje prostřednictvím dceřinné společnosti Lake Acquisitions, která dosud získala 62 % běžných akcií (k 26 % které již vlastnila dříve) a očekává se, že konečný podíl EdF v BE bude na hodnotě 92 % akcií, až budou splněny veškeré podmínky a britská vláda bude moci přijmout tuto nabídku. Tímto obchodem se také naplní britský fond Nuclear Liabilities Fund (NLF) na vyřazovaní vysloužilých JE z provozu na hodnotu více než 8 miliard liber, což bude plně dostačující pro zajištění vyřazování. EdF má plán postavit ve Velké Británii čtyři reaktory EPR s celkovou novou kapacitou 6400 MWe, a to dva na lokalitě JE Sizewell a dva na JE Hinkley Point. Do roku 2023 má být ve V.B. ze stávajících reaktorů již v provozu pouze Sizewell B.

Strategic Energy Review Evropské komise

Evropská komise právě vydala strategický energetický balík dokumentů s názvem: Strategic Energy Review, který obsahuje důležitou pro jadernou energetiku přílohu známou jako PINC. Jedná se o dokument, který je EK povinna pravidelně vydávat dle požadavků Euratom Treaty a úzce se týká komunikace ohledně stavu a dalšího rozvoje jaderné energetiky v EU. Nový PINC říká, že jaderná energetika hraje v EU významnou úlohu při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a v současné době představuje mezi těmito zdroji 2/3 ve výrobě elektřiny. Současně znamená pro EU vyšší nezávislost na dodávkách energií ze zahraničí. Nicméně, nehledě na nové projekty výstavby nových JE ve Finsku (Olkiluoto), Francii (Flamanville) , Slovensku (Mochovce), Bulharsko (Belene) a Rumunsko (Cernavoda), a dále na prodloužení životnosti a zvyšování výkonu stávajících jaderných bloků v řadě zemí EU, sníží se během příští dekády podíl jádra v Evropě o 33 GWe. Do roku 2020 se očekává, že podíl jádra v EU-27 klesne na hodnotu 25 % (ze současných cca 36 %). Tato prognóza však nezahrnuje potenciálně možné nové investice v pobaltských státech, Polsku, Holandsku, Velké Británii, Itálii, České republice apod. Dokument PINC dále ukazuje podmínky, za jakých bude možný další rozvoj jádra v EU a to je zejména veřejné mínění a akceptovatelnost, nalezení řešení pro geologické uložení RaO a evropské vysoké standardy jaderné bezpečnosti (pro nové reaktory minimálně Generace III). Nakonec se zde také hovoří o vypracování „více koherentního a harmonizovaného“ systému právní odpovědnosti, který by zaručoval evropským občanům odpovídající ochranu a rovné podmínky subjektům podnikajícím v jaderné energetice. EK se však současně chystá zvýšit strop pro poskytování finančních půjček Euratomu pro nové projekty JE.

Spustí se znovu bloky JE Kozloduj 1-4?

Bulharský prezident Georgi Purvanov řekl, že dle čl. 36 smlouvy o připojení Bulharska k EU je možné v případě energetické krize opět připojit vyřazené jaderné bloky JE Kozloduj 1-4 do elektrické sítě. Vzhledem k situaci, která vznikla při zastavení dodávek plynu do řady evropských zemí uvažuje např. Bulharsko (a taky Slovensko) o případném znovuspuštění vyřazených jaderných elektráren. Mluvčí komisaře EU pro energetiku p. Ferran Tarradellas řekl, že zatím nedostali od žádné země takový požadavek a že odstavení těchto starších jaderných bloků bylo podmínkou pro vstup těchto zemí do EU, a že EU zatím nevidí žádný důvod tento proces změnit. Nicméně president Purvanov dal pokyn k okamžitému zahájení příprav na případné uvedení těchto jaderných bloků do provozu. Ředitel JE Kozloduj p. Ivan Genov se vyjádřil, že to bude trvat asi 1 měsíc než připraví k provozu 4. RB, který byl vyřazen k 31.12.2006.

Spustí se znovu 2. blok JE V1 v Jaslovských Bohunicích?

Ministerský předseda Robert Fico řekl ve středu 7.ledna 2009, že pokud se neobnoví v krátké době dodávky plynu z Ruska přistoupí Slovensko zřejmě ke znovuspuštění 2. RB JE Jaslovské Bohunice V1, který byl vyřazen z provozu k 31.12.2008 jako podmínka pro vstup země do EU. Od úterý Slovensko vyhlásilo havarijní situaci v zásobování plynem po zastavení dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu. Slovenské plynárenské firmy: Slovensky Plynarensky Priemysel a E.ON omezily dodávku plynu velkým zákazníkům a mnoha státním institucím a zařízením.

EdF dokončila akvizici British Energy

Dne 5. ledna 2009 EdF dokončila akvizici britské energetické společnosti British Energy. EdF koupila tuto britskou společnost za 12,5 miliard liber (13,5 miliard EUR) po obdrženém souhlasu ze strany Evropské komise a dalších národních regulačních úřadů ve V. Británii. Britská vláda celou transakci podporuje. Ekonomický ministr Lord Mandelson řekl, že tento obchod otevřel cestu pro výstavbu nových jaderných elektráren ve V. Británii a britskému průmyslu přinese řadu příležitostí v hodnotě mnoha miliard liber při jeho podílu na výstavbě. Vzhledem k tomu, že 36 % podílu v BE vlastnil stát, tak z této obchodní transakce půjde 4,4 miliard liber na jaderný účet (Nuclear Liabilities Fund). EK stanovila několik podmínek: - prodat uhelnou elnu v Eggborough a plynovou v Sutton Bridge, - prodat v období 2012-2015 nejméně 5-10 TWh elektřiny ve V.B., - vzdát se jednoho ze tří připojení k britským rozvodným sítím v uzlu Hinkley Point, - prodat bez omezení jednu z lokalit britských JE, které jsou potenciálně vhodné na výstavbu nových jaderných bloků a prodat další území v lokalitách JE Wylfa ve Velšsku a Bradwell.

Výstavba dvou bloků AP 1000 v Levy County na Floridě

Nové konsorcium firem Shaw Group a Westinghouse obdrželo zakázku od energetické společnosti Progress Energy (PE) na výstavbu dvou bloků jaderné elektrárny typu AP 1000 v Levy County na Floridě. Zakázka obsahuje vše od inženýrské přípravy, investorské a obchodní stránky po vlastní výstavbu nové JE (tzv. „EPC contract“). PE má od srpna 2008 zažádáno u amerického jaderného úřadu NRC o kombinovanou licenci na výstavbu a provoz nové JE a rozhodnutí se očekává nejpozději na začátku r. 2012. Dle hmg chce PE zahájit přípravné práce již v příštím roce 2010 a výstavba má začít v 2012, komerční provoz se plánuje od r. 2016. Části elektrárny se budou montovat na jiném místě Lake Charles, Louisiana, kde se buduje montážní základna. Konsorcium Shaw Group a Westinghouse též připravují výstavbu 4 bloků AP 1000 v Číně. Dle údajů NRC je v současné době naplánovaná výstavba 14 bloků AP 1000 (vč. Levy County).

Výstavba 6000 jaderných MWe ve Velké Británii

Dvě německé energetické společnosti RWE a E.ON (jejich anglické pobočky RWE Npower a E.ON UK) založily Joint Venture (50 %-50 %) na výstavbu nových JE ve V. Británii v celkovém oběmu min. 6000 MWe. Zatím nebyl zvolen žádný konkrétní projekt nového reaktorového bloku a obě společnosti říkají, že tato otázka je zatím otevřená a že výběr bude proveden dle technických a ekonomických podmínek. RWE a E.ON vlastní podíly ve 20 JE ve světě, a kromě toho společně provozují 3 jaderné bloky v Německu. V prosinci 2008 britská vláda zveřejnila konzultační materiál kolem vhodných typů jaderných reaktorů, které by se potenciálně mohly stavět ve V.B. V návaznosti na to zástupci britského jaderného průmyslu (UK’s Nuclear Industry Association, vč. E.ON and RWE) podali žádost k jadernému dozoru na posouzení 4 pokročilých projektů nových jaderných bloků na světě.

Polsko připraveno na výstavbu první JE v zemi

Polský ministerský předseda p. Donald Tusk potvrdil dne 13.01.2009 přípravu Polska na výstavbu první JE v zemi. Polská společnost Polska Grupa Energetyczna bude dohlížet nad přípravou a výstavbou této nové JE. Dle plánů divezifikace polské energetiky by nové bloky měly být v provozu do roku 2020. P. Tusk dále řekl, že vláda již posoudila studie proveditelnosti a EIA pro stanovení vhodné lokality. V říjnu 2008 potvrdil ekonomický ministr p. Waldemar Pawlak, že jeho misterstvo pracuje na vytvoření nové energetické strategie, která by zajistila potřeby elektrické energie v Polsku a modernizaci svých elektráren do roku 2030. Dále řekl, že s jadernou energetikou se silně počítá a že polská vláda uvažuje se stavbou několika jaderných bloků v horizontu příštích 10-20 let.

Záměna šesti PG ve francouzských JE

Konsorcium Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a Comex Nucleaire of France vyhrálo soutěž na výrobu a záměnu šesti ks parogenerátorů na stávajících provozovaných JE ve Francii. Zakázku si objednala EdF a její dodávka má být uskutečněna v letech 2013-2014. Podobnou zakázku na výrobu devíti ks parogenerátorů uzavřela EdF již s fy AREVA v prosinci 2008.

Thoriový palivový cyklus v USA

V USA se začíná mluvit o thoriovém jaderném palivovém cyklu, který by mohl zajistit jaderné palivo pro americké JE na celá století. Společnost Thorium Energy vydala 12.01.2009 zprávu, ve které se říká, že v USA jsou dostatečná ložiska vysoce koncentrovaného thoria, která by mohla zajistit dostatek paliva pro thoriové reaktory, jenž by byly schopné zásobovat elektřinou celou zemi po století. Zpráva o geologickém průzkumu USA z října 2008 to potvrzuje a hovoří o zásobách cca 915 000 tun thoriové rudy na území, která dnes vlastní společnost Thorium Energy ve státě Utah. Sama Thorium Energy k tomu říká, že ve skutečnosti jsou zásoby této rudy proti oficiálně uváděným hodnotám až trojnásobné, nicméně i těchto 915 000 tun by stačilo řádově na století. V roce 2008 již byly předloženy návrhy americkému Senátu na povolení použití thoria v komerčních jaderných reaktorech.

Vyšší výroba elektřiny z jádra v Německu

Výroba elektřiny z jaderných bloků se zvýšila v Německu v roce 2008 o 6 %. V Německu provozuje v současné době 17 jaderných bloků, které v loňském roce vyrobily 148,8 TWh (v roce 2007 140,5 TWh). Největší z nich Isar-2 (PWR, 1400 MWe) vyrobil 12.1 TWh elektřiny. Celkově se v Německu v roce 2008 spotřebovalo 480 miliónů tun uhelného ekvivalentu (Mtce) z primárních energetických zdrojů a jádro se na této spotřebě podílelo 55.3 Mtce, tj. 11,5 %. Jedná se o velmi významný příspěvek k zajištění energetické bezpečnosti a ochrany klimatu produkcí elektřiny z bezemisních zdrojů. Od roku 2002 platí v Německu zákon, který limituje provoz jaderných bloků na přibližně 32 let a směřuje k postupnému vyřazování jaderných zdrojů. Nicméně výzkum veřejného mínění v srpnu 2008 ukázal, že narůstá počet lidí, kteří souhlasí s prodloužením provozu německých JE i po roce 2021 (více než polovina dotázaných).

Joint Venture na výstavbu nových jaderných bloků ve Velké Británii

Skotská energetická společnost SSE a španělská Iberdrola zakládají Joint Venture na výstavbu nových jaderných bloků ve V. Británii. Prvotním záměrem je si zajistit koupi vhodných lokalit na výstavbu nových jaderných bloků v budoucnosti. Oznámení o vytvoření této Joint Venture přišlo 5 dní po tom, co německé firmy RWE a EoN vytvořily podobné seskupení se stejným cílem. Tuto soutěž o britský energetický trh podnítila příznivá politická situace ve V. Británii a pozice vlády k výstavbě nových jaderných bloků.

Další žádost o povolení výstavby JE ve Finsku

Další finská společnost Fennovoima Oyj podala dne 14.01.2009 žádost na Ministerstvo práce a ekonomiky o výstavbu nové jaderné elektrárny ve Finsku (tzv. Principiální rozhodnutí). V úvahu připadají tři potenciální lokality Pyhajoki, Ruotsinpyhtaa nebo Simo. Společnost Fennovoima by ráda zahájila výstavbu nejpozději do r. 2012. Kromě toho se očekává, že podobnou žádost podá i společnost Fortum, která provozuje JE Loviisa. Nicméně Fortum se žádostí zatím váhá. Ministerstvo a vláda se vyjádřili, že by bylo dobré, aby se otázka výstavby šestého jaderného bloku ve Finsku dostala do Parlamentu nejpozději na jaře 2010, aby bylo dost času na řešení této otázky před parlamentními volbami v r. 2011. Fortum v této otázce taktizuje, nehledě na to, že má již na tento nový jaderný blok zpracovanou zprávu EIA, je pro ně zřejmě výhodnější stát mimo probíhající soutěž mezi společnostmi TVO a Fennovoima. Fortum je do hry o šestý blok ve Finsku zapojena i tak, protože vlastní 25 % akcií TVO, která si podala podobnou žádost o výstavbu čtvrtého bloku v lokalitě Olkiluoto již na jaře 2008. Po dokončení stavby Olkiluoto-3 bude vlastnit Fortum 43 % jaderné kapacity ve Finsku. Z tohoto důvodu má fy Fennovoima velkou šanci uspět, protože je tu politická snaha rozmělnit koncentraci vlastníků jaderných zdrojů a také ji podporují velké průmyslové firmy (např. Outokumpu a Rautaruukki), které usilují o získání podílů na jaderné elektřině. Jediným problémem může být fakt, že tuto firmu vlastní z jedné třetiny EoN.

Spolupráce Velké Británie a Indie

Skupina expertů na jadernou energetiku z V. Británie, společně se členy britské vlády, navštívili Indii z důvodu zahájení úzké spolupráce obou zemí v tomto resortu. V. Británie očekává podstatné zvýšení podílu britských firem na rozvoji indické jaderné energetiky. Podobnou dohodu podepsala koncem roku 2008 Indie s Francií.

Dohoda mezi Ruskem a Indií o dodávkách uranu

Vedoucí představitelé Atomenergopromu a indického Department of atomic energy zveřejnili právě uzavřenou dohodu mezi Ruskem a Indií v hodnotě 700 mil. USD na dodávku 2000 t přírodního uranu pro indické tlakovodní těžkovodní jaderné reaktory a dále tablet s nízkoobohaceným uranem pro reaktory BWR. Tento obchod následuje po zrušení mezinárodních sankcí proti Indií Nuclear Suppliers Group v září 2008. Jedná se o první kontrakt na dodávku jaderného paliva uzavřený mezi Indií a Ruskem za poslední roky. V prohlášení se říká, že dodávky jaderného paliva jsou pod úplným režimem safeguards MAAE. V říjnu 2008 USA a Indie podepsali dohodu na spolupráci v civilním jaderně-energetickém sektoru a ukončili tak období 34 let sankcí USA proti Indii.

Renesance jaderné energetiky v Itálii

Renesance jaderné energetiky v Itálii začíná nabývat konkrétní podoby. Italská vláda vytvořila vládní úřad pro jadernou energii, obnovitelné zdroje a efektivitu ve spotřebě elektrické energie. V energetickém plánu Itálie je stanoveno, že v budoucnu by se mělo 25 % energie pro potřeby země vyrábět v jaderných elektrárnách.

Koncepce ukládání RaO v EU

Krok vpřed pro vytvoření společné koncepce ukládání RaO v EU. Po mnoha letech přípravných prací se 14 evropských zemí dohodlo založit Organizaci pro vývoj evropského úložiště RaO (ERDO - European Repository Development Organisation), aby tak úzce spolupracovali na řešení problematiky ukládání radioaktivních odpadů.

Areva dodá EPR do Indie

Francouzská Areva podepsala v Indii, New Delphi, dohodu (Memorandum of understanding) s představiteli indického NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Ltd) na technickou spolupráci při výstavbě dvou až šesti jaderných bloků typu EPR v Indii na lokalitě Jaitapur ve státě Maharashtra. Areva říká, že dohoda obsahuje dodávku jaderného paliva pro tuto JE po celou dobu její životnosti. Indie plánuje do roku 2032 postavit okolo 40 nových jaderných bloků a celkově tak zvýšit podíl jádra na instalovaném výkonu o 63 000 MW.

Spojení Siemens AG s Rosatomem?

Minulý měsíc se společnost Siemens AG rozhodla, že vystoupí ze společného podniku s firmou AREVA (společné joint venture), kde hrála z podnikatelského hlediska druhořadou úlohu. Tento rozchod se má uskutečnit do roku 2012. Ruský ministerský předseda Vladimír Putin naopak vyzval Siemens AG k zahájení rozhovorů s institucí Rosatom, která zastřešuje celý ruský jaderný průmysl. Toto potenciální spojení se zdá do budoucna velmi pravděpodobné.

Výstavba dalšího bloku EPR ve Francii

Francouzský president N. Sarkozy navštívil 6. února stavbu nové jaderné elektrárny Flamaville-3, kde se staví první francouzský jaderný blok EPR. Při této příležitosti p. Sarkozy zdůraznil plány současné vlády zahájit výstavbu dalšího bloku EPR (v lokalitě JE Penly), které jsou v souladu s dlouhodobou energetickou politikou Francie. V energetice by se chtěli stát světovým lídrem na energetickém trhu a přestat využívat ropu a zemní plyn. Firmy EDF, GDF Suez, Total, Areva a Alstom dávají Francii předpoklady se stát jedním z hlavních exportérů jaderné technologie. P. Sarkozy dále zdůraznil, že energetická revoluce začala v okamžiku, kdy se začalo investovat do jádra, obnovitelných zdrojů a energetických úspor, které vyžadují stejnou prioritu. Proto bude Francie v budoucnu investovat do všech tří součástí tohoto energetického mixu. Projekt dalšího bloku EPR v Penly má být společným podnikem EdF a GDF Suez do kterého hledají další investiční partnery.

Nový požadavek NRC

Jaderný dozor NRC vydal novou legislativu, která požaduje provést analýzu následků pádu letedla na JZ při povolovacím řízení na stavbu nových jaderných bloků. Potenciální investor event. žadatel o licenci musí nechat posoudit jaký vliv na bezpečnost daného projektu bude mít pád velkého komerčního letadla na příslušné jaderné zařízení. Dále na jeho schopnost vydržet a případně zmírnit následky takového pádu letadla. Předseda NRS p. Dale Klein řekl, že současné JE jsou navrhovány podle velmi přísných požadavků na bezpečné odstavení reaktoru při tzv. projektových událostech (design-basis events), jako jsou velké požáry, povodně, zemětřesení a vichřice, stejně jako při nepravděpodobném selhání zařízení, včetně prasknutí potrubí. Nová legislativa nyní požaduje, aby zde bylo řešení i tzv. nadprojektové havárie pádu velkého letadla. Vlastnosti projektu musí zajistit v takovém případě schopnost chlazení aktivní zóny R, integritu kontejmentu, chlazení použitého paliva, a integritu bazénu skladování použitého paliva.

Centrum pro obohacování uranu v Angarsku na Sibiři

Ruská vláda schválila žádost ukrajinské společnosti Energoatom na účast v projektu otevřeného mezinárodního centra pro obohacování uranu v Angarsku na Sibiři. V tomto projektu se již or r. 2006 účastní i Kazachstán. Projekt spočívá v zajišťování obohacování vlastního uranu (té které země) ve středisku v Angarsku, pod dohledem MAAE. P. Kirienko, šéf ruského ministerstva Rosatom, říká, že tento projekt má pomoci novým jaderným zemím se dostat k obohacenému uranu a být tak členy mezinárodního jaderného klubu. Ty země, které budou do projektu zapojeny, budou vlastnit akcie obohacovacího závodu v Angarsku a budou se tak podílet na zisku tohoto zařízení. Má to být “a market-driven enterprise”, tedy podnik, který bude pracovat na tržním základě a řídit se poptávkou na trhu s jaderným palivem. Nicméně žádná členská země nedostane přístup k obohacovací technologii závodu. Podobný projekt rozjíždí i USA, tzv. Global Nuclear Energy Partnership (GNEP). Takový postup umožní přístup novým zemím k jadernému palivu. Oba projekty jsou podporovány MAAE a umožní lepší kontrolu nad jaderným palivovým cyklem v globálním měřítku. MAAE v tomto procesu slouží jako zprostředkovatel a garant jaderné palivové banky.

Prověrka britských projektových společností

Vláda V.B. připravuje provést kontrolu produktivity a znalostí v inženýrsko-konstruktérském sektoru, aby se ověřilo zda jsou britské projektové společnosti připraveny a schopny efektivně vést velké projekty v budoucnu, např. stavby nových jaderných bloků. Revize mají také sloužit k vypracování případných doporučení na způsoby zvýšení znalostí a identifikovat specifické faktory, které ovlivňují úspěšnost britských společností a konstrukčních kanceláří, účastnících se výběrových řízení pro kontrakty doma i v zahraničí. Dále vláda V.B. stanovila termín 31. března 2009, do kdy má průmysl předložit návrhy na lokality, kde by se mohla v budoucnu začít stavba nových jaderných elektráren.

Pokles zisku společnosti Areva

Francouzská společnost AREVA (výrobce a dodavatel jaderných zařízení) vykázala v roce 2008 ztrátu 20 % v čistém zisku proti roku 2007. Čistý příjem fy AREVA byl v roce 2008 589 mil. EUR (oproti 743 mil EUR v r. 2007), ale prognózy říkají, že letošní rok 2009 by se měl vrátit do kladných čísel. Hlavním důvodem pro ztráty v roce 2008 byly abnormální náklady na výstavbu nového jaderného bloku EPR ve Finsku Olkiluoto-3, které dosáhly v roce 2008 výše 749 mil. EUR. CEO paní Anne Lauvergeon k tomu řekla, že současné rozhodnutí jejich německé pobočky, firmy Siemens, prodat svůj podíl 34 % ve fy. AREVA otevírá dveře k podstatnému zjednodušení organizační struktury AREVY, jenž bude zdrojem významných úspor. V lednu 2009 vedení finské fy. TVO (investor Olkiluoto-3) řeklo, že jsou „extrémně zklamaní“, jak konsorcium Areva-Siemens není schopno dokončit práce na výstavbě tohoto nového bloku včas a snížit vzniklé zdržení.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
ALLDECO.CZ, a.s. - kolektivní člen ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Zavážení čerstvého paliva do zásobníků (ETE)
Nechci slevu zadarmo…
Podíl instalovaného výkonu a výroby elektřiny v ČR v roce 2008
Zpravodaj č. 01/2009
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 01/2009
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 5. týden 2009
ALTA, a.s. - kolektivní člen ČNS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Vizualizace možné dostavby JE Temelín
Aktualizace seznamu kolektivních členů
Výroba elektrické energie v JE Dukovany
Seminář o mezinárodních otázkách dodávek jaderného paliva
V Británii vybírají místa pro nové jaderné elektrárny
Kritický pohled na jednu ekoikonu…
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 6. týden 2009
AREVA NP - kolektivní člen ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Flamanville 3 - leden 2009
OECD/NEA Data Banka - možnosti jejího využití pro validaci …
Ukazatel způsobilosti bloků JE Dukovany
Na jaderné úložiště stačí pětihaléře
Evropské emise snižují nováčci a atom
India, China & NPT
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2009
ČEZ, a. s. - kolektivní člen ČNS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Tokamak Compass
Vodíkový autobus míří do finiše
Neplánované ztráty způsobilosti bloků JE Dukovany
Nuclear Power in Korea
ČEZ zvažuje urychlení tendru na Temelín
Vědci zahájili provoz tokamaku Compass
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 8. týden 2009
ENVINET a.s. - kolektivní člen ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Íránská JE Bushehr (25.2.2009)
Nuclear Power Fundamentals, Regulations, and Safety
Výroba elektrické energie v ETE
Toshiba nakupuje podíl v dolech na uran
Vietnam využije čínských zkušeností se stavbou a provozem JE
Itálie se vrací do jaderného klubu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 9. týden 2009
FEL ZČU Plzeň - kolektivní člen ČNS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Anglická JE Torness
2. Aprílové setkání členů a přátel CYG
Ukazatel způsobilosti bloků JE Temelín
Zasedání Výkonného výboru Mladé generace ENS v Edinburghu
Návštěva elektrárny Torness
Nuclear Reactors for Space
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 10. týden 2009
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 02/2009, vydán 26.2.2009
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001