ZPRAVODAJ   04/2009

V čísle:
- Aprílové setkání členů a přátel Mladé generace
- Zelený spam
- European Nuclear Young Generation Forum
- Dukovany budou vyrábět o šestinu proudu více
- Rakouské jedničky pro Temelín
- Indie chce exportovat jaderné reaktory do Kazachstánu
- Po volbách se bude v Německu vyjednávat o dalším provozu jaderných elektráren
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Aprílové setkání členů a přátel Mladé generace

více zde


Zelený spam

více zde


European Nuclear Young Generation Forum

více zde


Dukovany budou vyrábět o šestinu proudu více

více zde


Rakouské jedničky pro Temelín

více zde


Indie chce exportovat jaderné reaktory do Kazachstánu

více zde


Po volbách se bude v Německu vyjednávat o dalším provozu jaderných elektráren

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Výroční konference NRC

Jaderný dozor Spojených států NRC pořádal v 11. týdnu ve státě Maryland pravidelnou roční konferenci, kde byla diskutována dvě nejožehavější současná témata: Kultura bezpečnosti a degradace zařízení vlivem stárnutí amerických jaderných elektráren. Předseda jaderného dozoru p. Dale Klein zde řekl, že nejlepším způsobem jak zlepšit Kulturu bezpečnosti v jaderném sektoru je odstranit sebeuspokojení, zlepšit komunikaci a využívat mezinárodní výměnu informací a sdílení dobrých praxí ve světě. NRC nyní pracuje na novém textu, který má definovat očekávání dozoru na nezbytnou úroveň Kultury bezpečnosti u držitelů licence pro provoz JZ.

Pravidla spolupráce dozorů při posuzování nových projektů ve Velké Británii

Britský jaderný dozor vydal svou strategii pro zahraniční spolupráci. Jaderné dozory všude na světě nemají dostatek kapacit na posuzování nových projektů JE a udělování licencí na výstavbu nových jaderných bloků, zejména s ohledem na různé typy nových reaktorů Generace III a vyšších. Z tohoto důvodu HES (Health and Safety Executive) vydal pravidla jak bude spolupracovat se zahraničními jadernými dozory při posuzování nových projektů ve V. Británii. Vychází z faktu, že projekt a výstavba nových reaktorových bloků je „celosvětová záležitost“ a jakýkoliv RB, který se bude stavět ve V. Británii bude podobný těm, které se staví nebo budou stavět i v mnoha jiných zemích. Mezinárodní spolupráce je způsob, jak si zajistit přístup ke všem dostupným informacím. Současně je zde i ekonomický a časový důvod jak se vyhnout ne zrovna nezbytným nazávislým analýzám a ukázat oblasti, kterým je třeba věnovat větší pozornost. Jaderné dozory v USA, Francii a Finsku již posuzovaly typy reaktorů, které připadají v úvahu ve V.B.: EPR (Areva a EdF), ESBWR (GE-Hitachi a Nuc Energy) a AP1000 (Westinghouse) a těchto zkušeností i provedených prací hodlá HES využít. Z tohoto důvodu HES má nebo právě uzavírá bilaterální dohody s výše jmenovanými jadernými dozory. Kromě toho jsou všechny čtyři jaderné dozory zmiňovaných zemí členy Mezinárodního programu na posuzování nových projektů JE (MDEP), který jim umožňuje sdílet kontrolní praktiky a normy v této oblasti. V konečném měřítku to má vést ke konvergenci národních norem a bezpečnostních požadavků účastnických zemí.

Celosvětový průzkum na postoj lidí k jaderné energetice

Mezinárodní agentura Accenture (konzultační manažerská agentura) provedla celosvětový průzkum na postoj lidí k jaderné energetice. Průzkum zahrnoval 20-ti minutové rozhovory (v místních jazycích) s 10 508 účastníky ve 20 zemích světa. Závěry jsou, že více než 2/3 lidí na celém světě věří, že jejich země má začít nebo dále rozvinout využívání jaderné energetiky. Celkově přibylo podporovatelů jádra v porovnání s předchozími léty, nicméně cca 19 % se vyjádřilo, že podporují jádro méně než před 3 léty. Největší připomínky mají k účinnému řešení skladování RaO, bezpečnosti provozovaných JE a k vyřazování JE. Zajímavé je, že asi v polovině případů tito odpůrci říkají, že by možná i změnili svůj názor, kdyby měli více informací k těmto problematikám. Vedení Accenture k tomu dodává, že veřejné mínění se dá významně změnit pokud bude k dispozici dostatek transparentních informací. Vlády musí dát jasně najevo jaké jsou důvody jejich energetické strategie, aby si zajistily podporu obyvatelstva, včetně využívání jaderné energie.

Žádost E.ON a RWE na koupi pozemků v blízkosti tří britských JE

Německé společnosti E.ON a RWE si podaly společně žádost na koupi pozemků v blízkosti tří britských JE: JE Wylfa v severním Walesu, JE Oldbury v Gloucestershire a JE Bradwell v Essexu. Britská Nuclear Decommissioning Authority (NDA) zahájila aukci na pronájem pozemků na 999 let. E.ON a RWE zde plánují vytvořit společný podnik na výstavu nových bloků ve V. Británii. O pozemky je velký zájem a kromě německých firem též francouzská GDF Suez a španělská Iberdrola jsou mezi potenciálními uchazeči. Konečné rozhodnutí V.B. o výsledcích aukce má být zveřejněno na začátku příštího roku 2010.

Světová banka nízkoobohaceného uranu v Kazachstánu?

Prezident Kazachstánu, p. Nursultan Nazarbayev nabídl, že na území Kazachstánu se může v budoucnu nacházet světová banka nízkoobohaceného uranu (LEU) na výrobu jaderného paliva. Je to jedna z možností, které se nyní posuzují v rámci tzv. Nuclear Threat Initiative (NTI) pod dohledem MAAE. Konečný plán předpokládá vytvoření takové banky LEU, která by sloužila jako zdroj jaderného paliva pro země, které chtějí vyrábět elektřinu z jádra a nemají vlastní nezbytnou technologickou strukturu. Země, které by si takto půjčovali nízkoobohacený uran však musí být signatáři mezinárodní smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Nuclear Non-Proliferation Treaty), musí být podrobeny dohledu MAAE (IAEA safeguards) a nesmí provádět obohacování ani přepracování použitého jaderného paliva. O vybudování podobné banky LEU má zájem též Rusko a USA.

Roční zpráva o stavu jaderné bezpečnosti ve Francii

Francouzský jaderný dozor ASN vydal roční zprávu 2008 o stavu jaderné bezpečnosti ve Francii a nabádá v ní ke zvýšené pozornosti. Hodnotí sice minulý rok jako „uspokojivý“, ale současně se zde říká, že je potřeba věnovat zvýšené úsilí při dodržování bezpečnostní legislativy. Co se týká společnosti EdF, tak se zde poukazuje na nutnost zvýšení „radiologické čistoty“ na jaderných elektrárnách. Firma AREVA si vysloužila též kritiku, zejména co se týká nutnosti věnovat větší pozornost bezpečnosti na pomocných zařízeních, takových jako je přepracovatelský závod v Socatri nebo Tricastin, v jižní Francii. Dále byly připomínky i k jejich hlavnímu závodu v La Hague ohledně dodržování norem při regeneraci Ra zbytků. Dále se zde říká, že rok 2009 bude klíčový ve smyslu implementace evropské direktivy na jadernou bezpečnost v souladu s pravidly pro jaderné reaktory, které navrhuje sdružení západních regulátorů WENRA. Celou zprávu je možné nalézt na wwww.asn.fr.

Nové jaderné bloky v lokalitě JE Pakš

Maďarský parlament schválil dne 30.03.2009 principiální rozhodnutí na výstavbu nových jaderných bloků v lokalitě JE Pakš. Hlasování proběhlo s velkou většinou pro 330 hlasů, 6 proti a 10 se zdrželo hlasování. Dále následuje období přípravy investice, které bude probíhat po dobu cca 5 let. Dalších cca 6 let se počítá s plánováním, výstavbou a implementací projektu, takže s novými bloky je možné počítat nedříve za cca 11 let. Maďarský ministerský předseda Ferenc Gyurcsany řekl, že na Pakši je potřeba rozšířit kapacitu o 2000 MW. V praxi to bude znamenat buď jeden blok 1600 MW nebo dva 1000 MW bloky.

Vysoká výkonnost v bezpečnosti i provozu amerických JE

Americké jaderné elektrárny dosáhly v roce 2008 vysoké výkonnosti v bezpečnosti i provozu, dle indikátorů WANO. Institut pro jadernou energetiku NEI vydal 27.03.2009 zprávu, ve které se říká, že americké JE dosáhly dle indikátorů WANO hodnoty koeficientu způsobilosti bloků za rok 2008 91,1 % . Byl to již 9. rok po sobě, kdy bylo dosaženo hodnoty přesahující 91 %. Hodnoty ukazatelů WANO amerických JE je možné vidět na Web institutu: http://www.nei.org.

Vattenfall bude investovat do jaderné energetiky

Společnost Vattenfall je připravena investovat do jaderné energetiky v zemích, které podporují tyto zdroje elektrické energie. Společnost publikovala svou roční zprávu 2008 společně se zprávou o společenské odpovědnosti, kde zdůrazňuje, že jejich strategickou prioritou je „výroba čisté energie“. Společnost Vattenfall věří, že jaderná energetika je potřeba jako stabilní a čistý zdroj energie. Vattenfall je pátou největší energetickou společností v Evropě, se svými zařízeními ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Německu, Polsku a V. Británii.

EdF hledá partnery pro výstavbu EPR v severní Francii

Německá společnost EoN vede rozhovory s francouzskou EdF o jejich možné účasti na projektu výstavby nového jaderného bloku EPR v Penly v severní Francii. EdF hledá pro výstavbu tohoto již druhého v pořadí EPR (European Pressurized Reactor) strategické partnery a spoluinvestory. Dle plánů by měl být tento nový blok uveden do provozu v r. 2017. V současné době staví EdF stejný blok EPR ve Flammanville s náklady okolo 4 miliard EUR.

Spolupráce Japonska a Jordánska

Japonsko podepsalo mezistátní dohodu s Jordánskem o spolupráci při budování legislativního a vzdělávacího systému, nutného pro rozvoj jaderné energetiky v Jordánsku. Japonské ministerstvo METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) zveřejnilo, že se zavázali pomoct Jordánsku, které plánuje výstavbu svých prvních jaderných energetických bloků kolem roku 2017. Uzavřená dohoda je na období pěti let, ale dle METI může být dále prodloužena. Jordánsko je již pátou zemí, která podepsala s METI podobnou dohodu o spolupráci při budování systému zajištění jaderné bezpečnosti v jaderné energetice. Vedle Jordánska je to Kazachstán, Indonésie, Vietnam a Spojené arabské emiráty.

Toshiba a Atomenergoprom připravují výstavbu obohacovacího závodu

Rusko a Japonsko zahajují tzv. studii proveditelnosti (feasibility study) na výstavbu společného závodu na obohacování uranu pro výrobu jaderného paliva. Pro obohacování má být použita ruská technologie, ale závod má být postaven v Japonsku nebo v nějaké třetí zemi. Zprávu zveřejnila JAIF (The Japan Atomic Industrial Forum) společně s detaily dalších aktivit, které byly dohodnuty mezi společnostmi Toshiba a Atomenergopromem. Předseda Řídící Rady Atomenergoprom p. Vladimir Travin řekl, že kromě výstavby obohacovacího závodu obě společnosti zvažují i vytvoření společného podniku (joint venture) na výrobu jaderného paliva a souvisejícího technologického zařízaní. Kromě toho má Japonsko pomoc Rusku se snížením doby výstavby nových jaderných bloků v Rusku.

11 potenciálních lokalit na výstavbu nových jaderných bloků ve Velké Británii

Vláda V.B. zveřejnila seznam 11 potenciálních lokalit na výstavbu nových jaderných bloků ve V. Británii a vybídla veřejnost, aby se k tomuto návrhu vyjádřila do termínu 14.05.2009. Jedná se převážně o lokality stávajících JE Hartlepool, Heysham, Dungeness, Sellafield, Kirksanton, Braystones, Wylfa, Oldbury, Hinkley Point, Bradwell a Sizewell. Ministerstvo pro energetiku a změny klimatu pečlivě kontolovalo, zda všechny lokality jsou nadále vhodné pro výstavbu nové JE a zda potenciální žadatelé (EdF, EoN, RWE,…) podnikli kroky při komunikaci s místní veřejností o svých záměrech. Podrobnosti jsou na:
http://www.nuclearpowersiting.decc.gov.uk

Konference Jaderná energetika v 21. století

Ve dnech 20.-22. dubna 2009 proběhla v Beijingu v Číně mezinárodní ministerská konference Jaderná energetika v 21. století – bezpečná, čistá a přijatelná. Konference se účastnilo okolo 300 VIP ze 70 zemí světa z oblastí politiky, průmyslu i institucí. Vystoupili zde klíčové osobnosti mezinárodních jaderných institucí (IAEA, OECD NEA, WNA, ...) s hodnocením současné situace a perspektivami tohoto odvětví energetiky do r. 2050. Generální sekretář OECD p. Gurría v zahajovacím projevu řekl, že jádro má potenciál na sebe převzít rozhodující část budoucí poptávky po energiích, současně zmírnit napětí na trzích s fosilními palivy a snížit rizika spojená s globálním oteplováním. Nezbytné uranové zdroje jsou k dispozici, jsou vytvořené mechanismy na zajištění jaderné bezpečnosti a nakládání s RaO. Podle hodnocení NEA, generální ředitel p. Luis E. Echávarri zde představil výsledky aktuálních analýz, které říkají, že do poloviny tohoto století se zvýší instalovaná kapacita jaderných elektráren v rozmezí od 55 % - 375 %, dle různých scénářů rozvoje. V praxi to znamená postavit průměrně 23 až 54 reaktorů o výkonu 1000 MWe instalovaného výkonu ročně. Tento rozvoj jaderné energetiky je plně srovnatelný se situací v 1970-tých a 1980-tých letech. P. Echávarri také mj. připomenul, že úlohou OECD NEA v tomto procesu je organizovat mezinárodní technickou spolupráci, kromě standardní agendy, v 21 mezinárodních projektech, které jsou převážně zaměřeny na pomoc národním jaderným dozorům, výzkumným oborovým pracovištím i jaderně energetickému průmyslu (programy MDEP, GIF a další). Toto úsilí vede k postupnému sbližování regulačních praktik a zvyšuje efektivitu a účinnost přípravy nových jaderných zdrojů.

Zvláštní daň pro jaderné a vodní elektrárny ve Finsku

Finská vláda připravuje návrh na zavedení zvláštní daně pro jaderné a vodní elektrárny, aby snížila zisky společností, které na trhu s energií profitují z toho, že se zde obchoduje s povolenkami na vypouštění CO2. Tento nebezpečný precedens vychází z názoru, že obchodování s povolenkami CO2 v EU dává JE a VE konkurenční výhodu, kterou si nezaslouží. Proto vláda navrhuje zatížit daní ty výrobní kapacity, jenž byly uvedeny do provozu před přijetím Kyotského protokolu. Toto by se samozřejmě týkalo všech čtyř jaderných bloků ve Finsku (JE Loviisa a JE Olkiluoto, 2182 MW) a VE s celkovou kapacitou cca 3000 MWe. Vláda od toho očekává extra příjem do státní pokladny ve výši 33-330 mil. EUR ročně, dle stanovené výše daně. Nicméně není zatím jasné zda takový návrh schválí parlament. Společnost Fortum se okamžitě ohradila námitkou, že základní myšlenkou obchodování s emisemi byl řídící princip „kdo znečišťuje - ať platí“, aby se podpořilo prioritní využívání čistých zdrojů a podnítily investice do bezemisních technologií. Taková daň by tento princip a systém zasadně poškodila.

První JE typu AP 1000 v Číně

Firma Westinghouse a její partner skupina The Shaw Group zahájili v Číně výstavbu první JE typu AP 1000 v lokalitě JE Sanmen v provincii Zhejiang na východním pobřeží. Dle předchozích dohod z r. 2007 a schváleného hmg. začali s betonáží základové desky, kde použili 5200 m3 betonu, kterým zalili 950 t ocelových výstuží a 1000 kotvících šroubů. Příprava před betonáží probíhala již od listopadu 2008. Betonová deska bude sloužit jako základ pro všechny budovy jaderného ostrova, včetně kontejmentu a stínící budovy. Kontrakt má Westinghouse na celkem čtyři reaktorové bloky, dva v lokalitě JE Sanmen a dva v lokalitě JE Haiyang. Prezident a CEO fy. Westinghouse p. Aris Candris řekl, že zahájení stavby v plánovaném termínu umožní její dokončení v r. 2013. Westi spolupracuje na stavbě Sanmen s místními čínskými společnostmi State Nuclear Power Technology Corporation and the Sanmen Nuclear Power Company.

Centrum na úpravu pevných RaO na JE Černobyl

Německá společnost Nukem Technologies oficiálně předala dne 24.04.2009 na JE Černobylská dokončené centrum na úpravu pevných RaO. Jednalo se o kompletní dodávku „na klíč“ tzv. Průmyslového komplexu pro nakládání s radioaktivními odpady (ICSRM). Toto zařízení potřebuje Černobylská JE na úpravu RaO vzniklých za provozu i ve fázi vyřazování jaderných bloků 1-3 z provozu. Tento projekt byl z velké části financován EU formou programu TACIS a zbývající finanční zdroje poskytla ukrajinská vláda. Nukem k tomu říká, že zprovozněním průmyslového komplexu se podstatně zlepší environmentální situace v Černobylu a navíc stavba oživila místní průmyslovou výrobu a lokální ekonomiku. Hlavní podíl práce, včetně dodávek různých komponentů, konstrukcí a instalačních prací prováděly ukrajinské firmy. Společnost Nukem působí na Černobylské JE již delší dobu a již v r. 2007 zde zprovoznila průmyslové úložiště na upravené RaO (podpovrchové, near-surface), převážně pro nízkoaktivní RaO s krátkým poločasem rozpadu. Úložiště se nachází asi 17 km od ČJE v tzv. „Recyklačním zařízení pro RaO Vektor“. Pozn. Dne 26.04.2009 bylo 23. výročí černobylské události.

Problémy s financováním při přípravě výstavby JE Belene

Příprava výstavby JE Belene se potýká s problémy financování a garancí projektu. Dle analytiků je třeba urychlit investiční schéma pro tento projekt za 4 miliardy EUR nebo dojde k jeho výraznému zpoždění. Dle původních plánů by měla bát JE Belene dokončená v letech 2014-2015. Investorem je v tomto případě státní energetika NEK (tedy stát), která vlastní 51 % akcií a německá RWE. Dodavatelem dvou jaderných bloků VVER 1000 má být ruský Atomstrojexport. Bulharsko si vybralo francouzskou banku BNP Paribas na pomoc při zajištění financování této investice, ale tato v současné době hospodářské krize neprojevuje dostatečný zájem v projektu pokračovat. Financování spolu nese spoustu rizik, za které by měl převzít garance stát. Minulý týden nabídl ruský premiér Putin, že Rusko zváží možnost poskytnout Bulharsku půjčku ve výši 3,8 miliardy EUR, ale záležitost není zdaleka vyřešena. Bulharští představitelé chtějí dohodu o případné půjčce propojit s jiným projektem: výstavbou plynového přivaděče South Stream.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
SÚRAO - kolektivní člen ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Plánovaná výstavba JE Visaginas v Litvě
Dukovany budou vyrábět o šestinu proudu více
Hlubinné úložiště v ČR - milníky
13th International Topical Meeting on Research Reactor Fuel …
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2009
ŠKODA JS a.s. - kolektivní člen ČNS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Arménská JE Metsamor
Advanced Small and Medium Sized Reactors
U3O8 vs. CIS Prices
Rakouské jedničky pro Temelín
Uranium and Nuclear Power in Kazakhstan
ČEZ postaví se Slováky nový blok Jaslovských Bohunic za 100 miliard
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2009
TES s.r.o. - kolektivní člen ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Plovoucí JE Lomonosov
Po volbách se bude v Německu vyjednávat o dalším provozu JE
UF6 Spot Values
Indie chce exportovat jaderné reaktory do Kazachstánu
Zelený spam
Nuclear Power in Czech Republic
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2009
ÚJV Řež a.s. - kolektivní člen ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Palivový soubor elektrárny A1
!Hola de Cordoba!
Load curves for typical electricity grid
European Nuclear Young Generation Forum
Aprílové setkání členů a přátel Mladé generace
Nuclear Power in Slovakia
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2009
VF a.s. - kolektivní člen ČNS
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Maďarská JE Pakš
ČEZ postaví se Slováky nový blok jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice
Spotřeba elektřiny v ČR - dlouhodobý vývoj
Nuclear Power in Hungary
Zpravodaj č. 03/2009
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 03/2009
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2009
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 04/2009, vydán 17.6.2009
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001