ZPRAVODAJ   07/2009

V čísle:
- Oil for Ever? aneb Postřehy z Perského zálivu
- Kvalifikovaní technici se vyvažují zlatem
- Globální oteplování si bere pauzu
- Uranu pro jaderné elektrárny je dostatek
- Uranový důl Olympic Dam bude ještě větší
- Hyperion vybuduje tři výrobní závody na malé reaktory
- Kazašský uran láká velké světové důlní firmy
- Velká Británie potřebuje nejméně šest nových jaderných elektráren
- Nové jaderné elektrárny povzbudí ekonomiku
- Projekt nového jaderného reaktoru TWR získal americký patent
- Evropa postaví nové jaderné elektrárny
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Oil for Ever? aneb Postřehy z Perského zálivu

více zde


Kvalifikovaní technici se vyvažují zlatem

více zde


Globální oteplování si bere pauzu

více zde


Uranu pro jaderné elektrárny je dostatek

více zde


Uranový důl Olympic Dam bude ještě větší

více zde


Hyperion vybuduje tři výrobní závody na malé reaktory

více zde


Kazašský uran láká velké světové důlní firmy

více zde


Velká Británie potřebuje nejméně šest nových jaderných elektráren

více zde


Nové jaderné elektrárny povzbudí ekonomiku

více zde


Projekt nového jaderného reaktoru TWR získal americký patent

více zde


Evropa postaví nové jaderné elektrárny

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Dvě první JE ve Vietnamu

Vietnamské národní shromáždění schválilo dne 25.11.2009 rezoluci na výstavbu dvou prvních jaderných energetických bloků. Jedná se o lokalitu v provincii Ninh Thuan v jižní části země. Výše investice se plánuje na 11,2 miliard USD. Není dosud známo jaký typ reaktoru bude vybrán pro tuto JE, ale Vietnam podepsal smlouvy o pomoci v jaderné oblasti s USA a Japonskem. Výstavba by měla začít v roce 2014 a nové bloky začít pracovat v roce 2020.

Únik radioaktivity na JE Three Mile Island

V Jaderné elektrárně Three Mile Island na 1. bloku (PWR, 786 MWe) došlo během odstávky k úniku radioaktivity, který vyvolal velký zájem veřejnosti, médií i jaderného dozoru. Na elektrárně probíhá rozsáhlá výměna zařízení, které již dosloužilo – konkrétně jde o kompletní výměnu dvou parogenerátorů, které se budou transportovat ven z kontejmentu vyřezanými otvory o šířce 6 m. Dne 21.11.2009 došlo v průběhu prací uvnitř kontejmentu ke zvýšení hodnot radioaktivních aerosolů, což vyvolalo přerušení probíhajících činností a 150 pracovníků muselo jít kolem 16:00 hod domů. Po prověření možného ozáření pracovníků byla u jednoho z nich zjištěna hodnota 16 milirem (roční limit dávky pro zaměstnance je 2000 milirem), ostatní měli dávky mnohem nižší. Žádná radioaktivita se nedostala ven mimo kontejment do životního prostředí a tato drobná kontaminace uvnitř nezpůsobila žádnou újmu bezpečnosti ani na zdraví veřejnosti. Nicméně dozimetrická služba, technici elektrárny i inspektoři jaderného dozoru vyhodnocují celý postup výměny PG a zjišťují jakým způsobem došlo ke zvýšení aerosolů v prostoru kontejmentu.

Parogenerátory a kompenzátor objemu pro JE Olkiluoto 3

Na stavbu nového jaderného bloku JE Olkiluoto 3 byly dopraveny těžké komponenty hlavního technologického zařízení I. okruhu. Jedná se o čtyři parogenerátory (PG) a kompenzátor objemu (KO). Každý z 500 t PG měří na výšku 24,15 m a má průměr 3,8 m. KO váží 150 tun. Tyto těžké komponenty byly vyrobeny ve Francii v závodě Chalon Saint Marcel. Byly přepravované lodí do finského přístavu Rauma. Dokončení stavby Olkiluoto-3 se předpokládá v červnu 2012.

Prodloužení provozní licence pro JE Susquehanna

Americký úřad pro jadernou bezpečnost NRC prodloužil provozní licenci pro oba bloky JE Susquehanna (BWR) o 20 let. Tato elektrárna vlastní současnou provozní licenci na 40 roků, tzn. že pro 1. blok by vypršela v 07/2022 a pro 2. blok v 03/2024. Po náročném posuzovacím řízení, které probíhalo od září 2006 vydal NRC rozhodnutí, kterým prodloužil licenci obou bloků do let 2042 a 2044. V podrobnější zprávě se uvádí, že nebyly shledány žádné enviromentální důvody, které by mohly vést k poškození životního prostředí provozem těchto jaderných bloků během dalších dvaceti let.

Mohamed ElBaradei ukončil své působení ve funkci

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Mr. Mohamed ElBaradei ukončil dne 30.11.2009 své působení ve funkci, kterou vykonával po tři funkční období (od r. 1997). Při svém odchodu říká, že má radost z toho jakého dosáhla MAAE v tomto období vynikajícího postavení při zajišťování mezinárodní bezpečnosti a rozvoje. V tento den se konala v agentuře ve Vídni na jeho počest slavnostní večeře. Novým ředitelem MAAE byl vybrán Japonec Mr. Yukiya Amano, který zahajuje své čtyřleté funkční období s účinností od 1.12.2009.

Nový předseda sdružení jaderných dozorů evropských zemí

Novým předsedou sdružení jaderných dozorů evropských zemí WENRA (Western European Nuclear Regulators Association; www.wenra.org) byl zvolen 12.11.2009 p. Jukka Laaksonen, generální ředitel finského jaderného dozoru STUK. U příležitosti svého jmenování do čela sdružení řekl, že doufá ve větší zapojení jaderných dozorů z východu, hlavně pak z Ukrajiny, Arménie a Ruska. Pokud k tomu dojde, tak nevyloučil budoucí rozšíření sdružení WENRA tímto směrem. Současná organizace sdružuje regulátory ze 17 evropských zemí. Pan Laaksonen také krátce představil své plány pro sdružení WENRA. V minulém období byly dohodnuty referenční úrovně pro různé oblasti jaderné a radiační bezpečnosti pro stávající jaderné bloky a v průběhu roku 2010 bude potřeba ohodnotit jak členské státy implementovaly tyto referenční úrovně do národních pravidel a norem. Co se týká nových reaktorů, tak sdružení WENRA předpokládá, že jejich návrhy budou zahrnuty do budoucích standardů MAAE.

Dva nejvíce pravděpodobné projekty JE ve Velké Británii

Jaderný dozor V.B. (Health and Safety Executive, HSE) publikoval obecné hodnocení dvou nejvíce pravděpodobných projektů JE ve V. Británii: EPR (Areva) a AP1000 (Westinghouse) v tzv. „Generic design assessment“ (GDA). V hodnocení se říká, že v zásadě oba dva typy jsou vhodné pro výstavbu ve V. Británii, ale oba dva ještě vyžadují dopracování v některých oblastech. U typu EPR je to změna architektury MaR a u AP1000 stavební normy a standardy, nedostatečná analýza vnějších rizik a několik oblastí hypotetických poruch komponent, které konstruktér neřešil z důvodů údajně malé pravděpodobnosti selhání. Toto hodnocení ještě neznamená konečný souhlas HSE, ale je to mezistupeň předepsaného legislativního řízení. Obě zprávy jsou přístupné na Web adresách:
www.hse.gov.uk/newreactors/reports/step3-edf-areva-public-report-gda.pdf
a
www.hse.gov.uk/newreactors/reports/step3-westinghouse-public-report-gda.pdf

Událost na JE Diablo Canon

Jaderný dozor NRC vyšetřuje na JE Diablo Canon (2x 1120 MWe, PWR) okolnosti události z 23. října 2009, kdy při údržbě bylo zjištěno, že dva z vypínačů pohonů armatur na systému havarijního chlazení reaktoru jsou chybně zapojené a jejich stav neumožňuje dálkové ovládání z BD. Jednalo se o technologický bezpečnostní systém pro těžké havárie, který bere chladicí vodu z podlahy kontejmentu a přivádí ji zpět do systému pro dochlazování reaktoru. V případě závažné události a úniku chladiva I.O. by tyto armatury musely být buď otevřeny manuálně nebo pro chlazení reaktoru použít jiný systém. NRC říká, že k ohrožení veřejnosti nedošlo, ale případ je nutné podrobně vyšetřit pro pochopení proč a jak k závadě došlo. Kontrola bude trvat několik dní a zpráva se očekává za cca 45 dní po jejím ukončení.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Ontario Power Generation
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Advanced Test Reactor core, Idaho National Laboratory
9. Mikulášské setkání CYG - uzávěrka registrací se blíží!
Renewable Electricity Generation in China by Fuel
Hyperion vybuduje tři výrobní závody na malé reaktory
Zpravodaj č. 06/2009
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 06/2009
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2009
Jožef Stefan Institute
Jožef Stefan Institute
Globální oteplování si bere pauzu
World Nuclear Generating Capacity by Region
Kazašský uran láká velké světové důlní firmy
Radioactive Wastes - Myths and Realities
„Jen ať v Dukovanech postaví další bloky“
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2009
Three Mile Island
Americká JE Three Mile Island
Příprava nového jaderného zdroje v České republice
Ux U3O8 Price
Za tajemstvím elektromobilu a elektráren
Ideologie jako z Jurského parku
The Nuclear Renaissance
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2009
ŠKODA POWER a.s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Mexická JE Laguna Verde
Rakouské soudy nemohou zastavit Temelín
Nuclear Power in Mexico
Škoda Power dodá výměníky do Mochovců
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2009
Nové web stránky ÚJV Řež
Čerenkovovo záření na reaktoru LVR-15
Projekt nového jaderného reaktoru TWR získal americký patent
World uranium production by mining method
Velká Británie potřebuje nejméně šest nových jaderných elektráren
Film z výstavby JE Flamanville
Ročně přibude přes 20 Temelínů
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2009
Skupina ČEZ
Flamanville 3 in pictures
Oil for Ever? aneb Postřehy z Perského zálivu
Russian design units commissioning schedule
Evropa postaví nové jaderné elektrárny
Nuclear Power in the Netherlands
ČEZ: Temelínskou megazakázku může řešit speciální zákon
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2009
Indická nukleární společnost
Indická JE Rajasthan
Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grid
Twentieth Annual Conference of Indian Nuclear Society
Nová velká jaderná elektrárna v Jižní Africe zlepší nabídku elektřiny
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2009
US NRC
Americká JE Three Mile Island
Nové jaderné elektrárny povzbudí ekonomiku
Ux U3O8 Price
Nuclear Power in Pakistan
Jaderní inženýři nad zlato
Nedělejme z jádra zbytečně vědu a pojďme již konečně do toho
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2009
Evropská nukleární společnost
Vladimír Slugeň
Vietnamský parlament dal zelenou stavbě jaderné elektrárny
European Nuclear Society elects new president
Nové laboratoře prozkoumají stárnutí materiálu reaktorů
VVER 2010 - Experience and Perspectives
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2009
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 07/2009, vydán 11.12.2009
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001