ZPRAVODAJ   03/2010

V čísle:
- Informace z PIME 2010
- O atomové úložiště se ve Skandinávii tvrdě bojovalo
- Rakousko: Podpora protitemelínského tažení jsou vyhozené peníze
- Nové temelínské bloky budou zřejmě autonomní
- Emiráty vybírají místo pro jadernou elektrárnu
- V Číně vyzkoušeli v reaktoru upravené použité palivo
- Největší kovací lisy na světě vyrobí díly nových reaktorů
- Čína zvyšuje zásoby molybdenu pro jaderné strojírenství
- V Japonsku znovu uvedli do provozu rychlý reaktor
- Jak Česko prošvihlo jaderný boom
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Informace z PIME 2010

více zde


O atomové úložiště se ve Skandinávii tvrdě bojovalo

více zde


Rakousko: Podpora protitemelínského tažení jsou vyhozené peníze

více zde


Nové temelínské bloky budou zřejmě autonomní

více zde


Emiráty vybírají místo pro jadernou elektrárnu

více zde


V Číně vyzkoušeli v reaktoru upravené použité palivo

více zde


Největší kovací lisy na světě vyrobí díly nových reaktorů

více zde


Čína zvyšuje zásoby molybdenu pro jaderné strojírenství

více zde


V Japonsku znovu uvedli do provozu rychlý reaktor

více zde


Jak Česko prošvihlo jaderný boom

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Školicí a výcvikový institut jaderné bezpečnosti

Čtyři evropské technické jaderné organizace, zabývající se mj. jadernou bezpečností, založily Školicí a výcvikový institut jaderné bezpečnosti. Tento institut má být zaměřen na posílení evropského výzkumu v jaderné energetice, hodnocení a know-how v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Celý název je ENSTTI (The European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute) a založily ho tyto organizace: - IRSN (Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety), - GRS (Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit), - UJV Řež a - LEI (Litevský energetický institut). IRSN říká, že ENSTTI bude nabízet školení od 6 týdnů až po několik měsíců pro absolventy VŠ a pro lidi z jaderné energetiky. Pro více informací a přihlášky je možno jít na adresu: www.enstti.org.

Nový jaderný blok v lokalitě JE Wylfa§v severním Velšsku

Dvě německé firmy E.ON UK a RWE Npower založili ve V. Británii společnost Horizon Nuclear Power, která má za úkol postavit nový jaderný blok v lokalitě JE Wylfa v severním Velšsku. Podání oficiální žádosti se očekává v roce 2012. Nová společnost Horizon také zveřejnila, že druhou lokalitou kde chtějí stavět, jakmile se stavba ve Wylfě rozjede, je JE Oldbury na jihozápadě Anglie. Pro obě lokality je plánovaná výrobní kapacita do 3300 MWe. Zatím probíhají jednání s oběma firmami Westinghouse a Areva, které mají požádáno o licenci jejich reaktorů ve V. Británii. O konečném dodavateli má být rozhodnuto do konce tohoto roku.

Program rozvoje jaderné energetiky v USA

Ministerstvo energetiky USA (DOE) vydělilo další finanční podporu pro VŠ a univerzity pro vybudování nebo rozšíření zařízení pro jadernou vědu, inženýring a výzkum. V rámci programu rozvoje jaderné energetiky na VŠ poskytne DOE 14,5 milionů USD na modernizaci výzkumných reaktorů a pořízení základního vědeckého vybavení a zařízení.

Rezervní fond pro nízko obohacený uran

Rusko podepsalo s MAAE dohodu o založení prvního na světě, tzv. rezervního fondu pro nízko obohacený uran (LEU) k zajištění nepřerušované dodávky paliva pro jaderné energetické reaktory. Rezerva bude obsahovat množství okolo 120 tun LEU v hodnotě zhruba 250 mil.USD a bude uložena v Mezinárodním uranovém obohacovacím centru v Angarsku, v jihovýchodní Sibiři. Dohodu podepsali generální ředitel MAAE p. Yukiya Amano a šéf ministerstva Rosatom p. Sergei Kiriyenko. Projekt má za cíl poskytnout všem zemím stejnou možnost využívání jaderné energie v rámci smlouvy o nešíření jaderných zbraní (non-proliferation treaty). Země budou mít možnost požádat o LEU z rezervního fondu, pokud dojde k přerušení dodávky jejich jaderného paliva. Toto opatření by mělo odradit ty země, které si plánují vytváření vlastních rezerv jaderného paliva. Rezervní fond má financovat Rusko, včetně nákladů na skladování, zajištění bezpečnosti, ochranu a bezpečnostní režim. MAAE by odpovídala za dodávku LEU do členských zemí za tržní cenu v tzv. převažujících spotových cenách. Z očekávaného zisku se mají doplňovat zásoby LEU do rezervního fondu.

INES 2 na JE Robinson

Na JE Robinson 2 došlo k události, která byla kvalifikovaná jako INES 2: Dne 28.03.2010 došlo k poruše vypínače elektrické sekce, ze které bylo napájeno jedno ze tří HCČ. Vlivem poruchy došlo k elektrickému zkratu, zahoření a poklesu napětí této sekce, což vyvolalo havarijní odstavení reaktoru. Porucha vypínače sekce zabránila oddělení poškozené části rozvodny a došlo k výpadku dalších dvou rozvodnic. Při následném vychlazování se automaticky spustila havarijní vstřikovací čerpadla, protože se operátoři přednostně věnovali likvidaci požáru. Následná snaha operátorů na znovu uvedení hlavního generátoru do provozu vyvolala automatické přepnutí vypínačů rozvodných sekcí a znovu podání napětí do hořící rozvodny, což mělo za následek druhý požár. Likvidaci poruchy zkomplikovala také ztráta napájení indikačních čidel ovládání vypínačů, ke které došlo již dříve za provozu, ale nebyla zjištěna jako porucha. Původní klasifikaci INES 1 překvalifikoval dozor NRC na INES 2 z důvodů nedostatků v provozních předpisech a provozu JE s nezjištěným defektním zařízením.

Zkoumání možnosti výstavby nových jaderných bloků v Itálii

Americká společnost GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podepsala dohodu s italskou neziskovou organizací EnergyLab Foundation (sídlící v Miláně) na zkoumání možnosti výstavby nových jaderných bloků v Itálii. Mají se zkoumat možnosti pro nové JE typu ABWR (pokročilý varný reaktor) a ESBWR (ekonomický zjednodušený varný reaktor). EnergyLab byla založena v r. 2007 a zahrnuje hlavní universitní a výzkumná centra, provozovatele v energetice a další instituce v Lombardii; dosud se angažují pro inovace v energetice a v životním prostředí.

Nový prezident německého jaderného fóra

Německé jaderné fórum má nového presidenta je jím p. Ralf Güldner, který je současně místopředsedou Řídící rady společnosti E.ON Nuclear. P. Güldner má 20 let zkušeností v jaderné energetice, kde se zabýval jaderným palivem, před tím než vykonával funkci Výkonného ředitele dřívější Framatome ANP, nyní Areva NP. V roce 2006 byl jmenován vice-presidentem společnosti Areva NP. Od roku 2008 pracuje pro E.ON Nuclear, kde je jako VŘ zodpovědný za přípravu výstavby nového jaderného zdroje, vyřazování a j. palivo. V prosinci 2009 byl pan Güldner také zvolen presidentem evropské lobbyistické organizace Foratom.

Kontrakt na dodávku jaderného paliva pro 3. a 4. blok JE Mochovce

Slovenské elektrárně, a. s. podepsali s ruskou TVEL dlouhodobý kontrakt na dodávku jaderného paliva pro 3. a 4. blok JE Mochovce. Dohoda zahrnuje roky 2012–2017 a představuje kompletní dodávku dvou primárních vsázek jaderného paliva do nových reaktorových bloků 3, 4 a pět následujících provozních kampaní pro oba bloky. Bloky 3 a 4 budou zavezeny novým jaderným palivem pokročilého typu s vyšším obohacením. Práce na dokončení výstavby JE Mochovce (4x VVER 440, V213) byly obnoveny v listopadu 2008 a dle plánu by měly být dokončeny v roce 2012 (3. RB) a 2013 (4. RB). Veškeré stavební povolení na dokončení výstavby jsou již zajištěny. Společnost ENEL, která vlastní SE, a.s., se v následujícím období chystá také k modernizaci bloků 1 a 2.

Mezinárodní standardizace projektů nových jaderných elektráren

Světová jaderná asociace WNA (World Nuclear Association ) prosazuje mezinárodní standardizaci projektů nových jaderných elektráren. Tuto iniciativu už potvrdilo řada světových lídrů a významných mezinárodních organizací (IAEA, NEA OECD, WANO, WENRA a Multinational Design Evaluation Program). Generální ředitel WNA Mr. John Ritch řekl: „Dosažení globální standardizace bude vyžadovat spojené úsilí průmyslu, dozorů, národních vlád a mezivládních institucí, avšak přinese velký zisk v ekonomice, zvýšení bezpečnosti a přenosu ZV zkušeností, zvýšení efektivity jaderných dozorů a předvídatelnosti při plánování a výstavbě nových bloků“. WNA založila k tomuto účelu expertní skupinu CORDEL (Cooperation in Reactor Design Evaluation and Licensing), která rozpracovává dále tuto problematiku.

Spolupráce USA a Vietnamu v civilní jaderné energetice

Vietnam podepsal s USA smlouvu o spolupráci v civilní jaderné energetice. Jedná se o memorandum (MOU), které bylo podepsáno v Hanoi dne 30.03.2010 a které připravuje Vietnamu přístup ke spolehlivým zdrojům jaderného paliva a řešení otázky radioaktivních odpadů a použitého jaderného paliva. Mimo jiného, obě země také spolupracují na konverzi vietnamského výzkumného reaktoru (Institut v Dalatu) z vysoce obohaceného uranu (HEU) na nízko obohacený uran (LEU) a vrácení použitého paliva HEU k jeho bezpečnému uložení v Rusku do roku 2012. V 11/2009 vietnamské Národní shromáždění schválilo výstavbu dvou jaderných energetických bloků o výkonu 2000 MWe v jižní provincii Ninh Thuan a s výstavbou se má začít již v r. 2014. Následně i ministerský předseda Japonska p. Yukio Hatoyama nabídl Vietnamu přípravu smlouvy o spolupráci v jaderné energetice. Očekává, že se obě země stanou partnery při výstavbě nové JE.

Událost INES 4 v Indii

MAAE oznámila, že v Indii, v New Delhi došlo k události se závažností INES 4. Jednalo se o nalezení volně přístupného radioaktivního materiálu Co-60 ve sběrně kovového odpadu a akutní ozáření pracovníka, který s ním nakládal. Následnou analýzou byla odhadnuta dávka, kterou obdržel na 3,7 Gy. Jaderný dozor provedl plošnou kontrolu a zjistil přítomnost dalších radioaktivních materiálů také ve dvou jiných sběrnách kovového šrotu v okolí. V průběhu lokalizace Ra zdrojů a vyšetřování byly tyto zajištěny a dokonce byl nalezen jeden Ra zdroj v osobním vlastnictví jedné z ozářených osob. Doposud bylo v místních nemocnicích v New Delhi hospitalizováno celkem 7 osob, kteří vykazovali symptomy Ra ozáření (0,4 – 3,7 Gy). Pro porovnání dávka 5 Gy je smrtelná během 14 dní.

Projekt výstavby nové JE v Kaliningradu

Italská společnost ENEL se připravuje ke vstupu do projektu výstavby nové JE v Kaliningradu v Rusku. Poprvé v historii hledá Rusko v zahraničí strategického a finančního partnera pro takto významný projekt, ze kterého je ochotno postoupit až 49 % akcií. Lokalita JE Kaliningradská se nachází na pobřeží Baltského moře mezi Polskem a Litvou, kam se chystá Rusko přednostně exportovat elektrickou energii vzhledem k místnímu deficitu elektřiny. Pro Kaliningradskou JE jsou schváleny dva bloky typu VVER-1200 (AES-2006). Dokument o spolupráci na tomto projektu podepsal CEO ENEL p. Fulvio Conti a za Rosatom p. Boris Kovalchuk u příležitosti setkání premiérů obou zemí p. V. Putina a S. Berlusconiho v Itálii.

Zakázka na demontáž JE Chooz A ve Francii

Firma Westinghouse obdržela zakázku od EdF – CIDEN (Inženýrské centrum pro vyřazování zařízení a ŽP) na vedení konsorcia pro demontáž JE Chooz A ve Francii. Dle plánů má demontáž trvat 6,5 roků. JE Chooz A byla vyřazena z provozu v říjnu 1991, po 24 letech provozu. Další dva bloky v lokalitě Chooz B1 a B2 zůstávají v provozu.

Kontrakt na dodávku systémů MaR a SkŘ na blocích 3. a 4. v JE Mochovce

Firmy Areva a Siemens vyhrály kontrakt na dodávku systémů MaR a SkŘ na nových blocích 3. a 4. v JE Mochovce. Dva nové bloky VVER-440 staví konsorcium firem Česko-Rusko-Slovensko pro Slovenské elektrárně, a.s., ENEL. Bloky budou vybavené elektronickými systémy Teleperm XS (Areva) a SPPA-T2000 (Siemens). 3. RB má být dokončen v roce 2012 a 4. RB v roce 2013. Teleperm XS je již instalován na 36 jaderných blocích ve 14 zemích (vč. EMO 1,2; EBO 3,4; Pakš 1-4; EKO 5,6; EDU 1-4; Tianwan 1,2).

Vývoj nového typu jaderného reaktoru - Travelling Wave Reaktor

Bill Gates založil firmu TerraPower, která se zabývá vývojem nového typu jaderného reaktoru, tzv. TWR - Travelling Wave Reaktor, který má mít výkon cca 1000 MW a který může provozovat po dobu 100 let bez výměny jaderného paliva. TerraPower hledá strategické partnery, vede v současnosti jednání s firmou Toshiba a dalšími organizacemi. Toshiba také vyvíjí v současnosti reaktor 10 MW (tzv. 4S) - ‘Super-Safe, Small and Simple’, který má některé základní vlastnosti podobné s koncepcí TWR. Na rozdíl od současných R, kdy je AZ složena z obohaceného U235, je koncepce TWR založená na neobohaceném uranu nebo dokonce vyčerpaném jaderném palivu s využitím U238 a jeho množivého efektu (breed-burn core design) a následné deflagrace. Koncepce využívá tzv. vln štěpení, které se pomalu pohybují přes vyčerpanou AZ a rozštěpí mnohem více uranových atomových jader než konvenční reaktor. Koncepce TWR pochází již z 1950-tých let, ale TerraPower ji představil v nové verzi obohacené o nové poznatky vědy a techniky.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
AREVA
Rekordní podpora jádra v USA
Flamanville 3 in pictures - March 2010
Areva chce před temelínským tendrem v Praze otevřít pobočku
Jak Česko prošvihlo jaderný boom
Strany chtějí novou energetickou koncepci a dostavbu Temelína
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2010
Rakouská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Argentinská JE Atucha
Nové temelínské bloky budou zřejmě autonomní
Neplánované ztráty způsobilosti bloků JE Dukovany
Rakousko: Podpora protitemelínského tažení jsou vyhozené peníze
Zpravodaj č. 02/2010
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 02/2010
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2010
Nuclear Waste Management in Finland
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Trvalé úložiště ve finském Eurajoki
Plans For New Reactors Worldwide
Plánovaná výroba a pracovní disponibilita JE Dukovany
O atomové úložiště se ve Skandinávii tvrdě bojovalo
Zvládneme výměnu generací v jádře?
Povolání - operátor jaderného reaktoru
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2010
Nuclear Power Plants all over the World Page
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Francouzská JE Chooz
V Číně vyzkoušeli v reaktoru upravené použité palivo
Výroba elektrické energie v ETE
Největší kovací lisy na světě vyrobí díly nových reaktorů
Právě vyšel info WIN 03/2010
Info WIN 03/2010
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2010
ANUP 2010
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
3. Aprílové setkání členů a přátel Mladé generace
ENS news - Issue No. 28 Spring (May 2010)
Ukazatel způsobilosti bloku - ETE
Ing. Hanuš Landsperský, CSc. zemřel náhle dne 16.4.2010 ve věku 75 let
Emiráty vybírají místo pro jadernou elektrárnu
ANUP 2010
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2010
AtomStroyExport
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Japonský rychlý reaktor MONJU
3. Aprílové setkání členů a přátel Mladé generace
Délky plánovaných oprav dvou bloků ETE (2003–2009)
Čína zvyšuje zásoby molybdenu pro jaderné strojírenství
V Japonsku znovu uvedli do provozu rychlý reaktor
Německé větrníky zaplatí i Češi
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2010
WANO - World Association of Nuclear Operators
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Americká JE Diablo Canyon
Marija: Pracuji u jaderného reaktoru
Ztráta výroby způsobená lidským faktorem (ETE)
Informace z PIME 2010
První jadernou elektrárnu v Turecku postaví ruský dodavatel
Zasedání NICE, Budapešť
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2010
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
WIN
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 03/2010, vydán 21.6.2010
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001