ZPRAVODAJ   04/2010

V čísle:
- 3. Aprílové setkání členů a přátel Mladé generace
- Německé větrníky zaplatí i Češi
- Jaderná energetika v Evropě nabírá dech
- Rakousko snižuje výdaje na protitemelínský boj
- Jižní Korea vyrobí malé reaktory pro rozvojové země
- První jadernou elektrárnu v Turecku postaví ruský dodavatel
- Areva postaví v USA závod na obohacování uranu
- V Asii postaví další reaktory VVER
- Stavba další brazilské jaderné elektrárny může začít
- Čtvrtina elektřiny ve světě bude z jádra
- Malé energetické zdroje nás nezachrání
- Zápis ze zasedání NICE
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


3. Aprílové setkání členů a přátel Mladé generace

více zde


Německé větrníky zaplatí i Češi

více zde


Jaderná energetika v Evropě nabírá dech

více zde


Rakousko snižuje výdaje na protitemelínský boj

více zde


Jižní Korea vyrobí malé reaktory pro rozvojové země

více zde


První jadernou elektrárnu v Turecku postaví ruský dodavatel

více zde


Areva postaví v USA závod na obohacování uranu

více zde


V Asii postaví další reaktory VVER

více zde


Stavba další brazilské jaderné elektrárny může začít

více zde


Čtvrtina elektřiny ve světě bude z jádra

více zde


Malé energetické zdroje nás nezachrání

více zde


Zápis ze zasedání NICE

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Příprava pro výstavbu jaderné elektrárny v Polsku

Firma Westinghouse podepsala smlouvu MOU s polskou energetikou Polska Grupa Energetyczna (PGE), která se týká přípravy prostředí pro výstavbu jaderné elektrárny Generace III+. Dle této smlouvy budou obě strany zkoumat proveditelnost a možnost výstavby (feasibility study) jaderné elektrárny v Polsku s typem reaktoru dle Westinghouse AP1000. Ministerský předseda p. Donald Tusk minulý rok řekl, že Polsko chce mít připojený první reaktorový blok do sítě nejpozději do r. 2020. Společnost PGE má za úkol proces výstavby 1. jaderného bloku v Polsku dozorovat jako součást širší strategie diversifikace energetických zdrojů. Polská vláda vede podobné rozhovory i s jinými potenciálními dodavateli jaderných technologií z Francie, USA, Kanady, Jižní Koree a Japonska.

Financování výstavby nové JE v Belene

Bulharsko nechce, aby Rusko spolufinancovalo výstavbu nové JE v Belene. Paní Maya Kristova, náměstkyně ministra pro ekonomiku a energetiku to řekla v Sofii na veřejné konferenci, věnované projektu JE Belene a zajištění energetické soběstačnosti. Konference se účastnila řada významných politiků, představitelů průmyslu a cizích ambasadorů. Ruská strana nabídla Bulharsku půjčku ve výši 2 miliardy EUR do té doby, než se najde tzv. strategický investor, což může trvat 1,5 roků i déle. Následně by byla ruská strana připravena převést jakýkoliv podíl JE Belene na nového investora. V reakci na tuto ruskou nabídku zástupce ministra ekonomiky tvrdě popřela ochotu přistoupit na tuto nabídku. Bulharsko by rádo vidělo jiného investora ze zemí EU. Diskuse kolem financování JE Belene stále pokračují od konce minulého roku, kdy německá společnost RWE z tohoto projekt vystoupila. Původní finanční schéma bylo 51 % akcií bulharská vláda a 49 % RWE.

50 % Švédů pro jádro

Více než 50 % Švédů více méně souhlasí se současným využíváním jaderné energie pro výrobu elektřiny, dle průzkumu provedeném v r. 2009. 32 % by naopak zaměnila jaderné zdroje za jiné zdroje a nebudovala žádné další. 18 % obyvatelstva silně podporuje investovat do výstavby nových JE a chce jejich dlouhodobý rozvoj. Průzkum byl prováděn SOM Institutem (Society-Opinion-Media Institute) z univerzity v Gothenburgu. Pro vyjádření míry rizika na stupnici 1-10 (kdy 1 je riziko nejmenší) se vyjádřili respondenti průměrnou hodnotou 4,4 pro ukládání RaO a 4,5 pro teroristické ohrožení. Švédsko připravuje v současnosti zrušení zákazu výstavby nových jaderných zdrojů, ale půjde o kompromis kdy nemá být překročen jejich současný počet, tedy 10 reaktorových bloků. Nové JE se mají stavět po skončení životnosti stávajících bloků.

Nová lokalita pro JE v Číně

Čína začíná stavět další jaderný energetický blok v lokalitě Hainan. Jedná se o novou lokalitu, kde mají být postaveny celkem 4 bloky PWR o výkonu 4x 650-MWe CNP-600. Tento typ vlastního čínského tlakovodního reaktoru staví konsorcium CNNC a China Huaneng Group Corporation a má být dokončen v r. 2014. V současnosti provozuje Čína 11 jaderných bloků a 22 jich je ve výstavbě. To představuje současnou výrobní kapacitu v jádře 9 GWe, která však má dramaticky narůstat na 70 GWe do r. 2020 a na 200 GWe do 2030.

Pozitivní vývoj akceptovatelnosti jaderné energetiky v EU

Dne 29. dubna 2010 Evropská komise zveřejnila výsledky pravidelného průzkumu veřejného mínění tzv. Eurobarometru na Jadernou bezpečnost. Eurobarometr potvrzuje celkově pozitivní vývoj akceptovatelnosti jaderné energetiky veřejností v EU, kde 56 % obyvatelstva si v současnosti přeje využívání JE ve stávajícím rozsahu nebo zvýšení jejího podílu (jde o nárůst o 8 % oproti roku 2007). 68 % obyvatel věří, že používání jádra sníží naši závislost na dovozech energetických paliv, 51 % věří, že pomůže stabilizovat ceny energií a 46 % že přispívá k boji proti globálnímu oteplování. Na druhé straně však 51 % (oproti 35 %) si myslí, že rizika spojená s jadernou energetikou převyšují její přínosy. Nehledě na to, 59 % lidí věří, že JE mohou být provozovány bezpečně. V zemích, kde se využívá jaderná energetika lidé většinou věří v bezpečnost JE (HU= 80 %, FI= 78 %, SK= 77 %, SE= 75 %). Problematika fyzické ochrany a možnost šíření jaderných materiálů jasně negativně ovlivňuje vnímání lidí JE. 52 % lidí nesouhlasí s faktem, že JE jsou dostatečně ochráněny pro teroristickému útoku a 45 % nesouhlasí s vyjádřením, že jaderné materiály jsou dostatečně zajištěny proti jejich nešíření. Co se týká dostatečné informovanosti, tak 74 % lidí si myslí, že nemá dostatek informací o JE, co se týká důvěryhodnosti, tak nejvíce se věří vědcům (46 %), potom jaderným dozorům (30 %) a je zajímavé, že poklesla důvěra v NGO na 19 % (pokles o 11 %), EU má 15 % a průmysl 12 %. Velice se věří médiím (TV: 72 % a noviny: 40 %).

Postoj nové britské vlády k jádru

Nová koaliční vláda Konzervativců a Liberálních demokratů (LD) ve V. Británii se dohodla na zvláštním režimu, který dovolí LD být v opozici proti jaderným zdrojům, ale současně tomuto procesu nebudou bránit, pokud nebude vyžadovat státní subvence. Ministr energetiky p. Chris Huhne je proti jaderné energetice, ale ve svém vystoupení v BBC řekl, že všechno záleží na jaderném průmyslu samém a nebude procesu výstavby nových jaderných zdrojů bránit, pokud nebudou vyžadovat státní dotace a proces půjde normálním plánovacím a schvalovacím způsobem. Jestliže bude v Parlamentu většina pro výstavbu nových jaderných zdrojů, tak se prostě budou stavět. LD jsou proti Konzervativcům a Labouristům v menšině, takže je reálný předpoklad, že s tím nebudou potíže. Společnost EdF plánuje ve V.B. výstavbu 4 jaderných bloků s prvním blokem do sítě již v r. 2017, dále německé firmy E.ON a RWE se daly dohromady s cílem stavět nové JE, stejně jako konsorcium Iberdrola, GDF Suez a Scottish and Southern Energy.

Veřejná on-line diskuze k nakládání s použitým jaderným palivem a RaO v EU

Evropská komise vede rozsáhlou veřejnou diskusi on-line (na Internetu), ohledně managementu nakládání s použitým jaderným palivem a s RaO v EU. Do diskuse je možné se veřejně zapojit na adrese:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm. Webová stránka s dotazníky je otevřena do konce května 2010 a je možné se k této problematice vyjádřit, event. poslat svoje připomínky. Výsledky veřejné diskuse budou sloužit jako základ pro návrh evropské legislativy, kterou slíbil komisař pro Energetiku p. Oettinger mít do konce roku 2010. Předchozí návrh této legislativy byl před šesti lety odmítnut členskými zeměmi. Z tohoto důvodu a také proto, že nejsou dosud splněny všechny předpoklady, je otázka značně citlivá a není jasné zda očekávaný dokument bude ve formě závazné Direktivy EU nebo nezávazných doporučení. Pokud pravidla budou závazná, tak Web EU navrhuje dvě možnosti: první prakticky úzce navazuje na principy a požadavky dané standardy vydanými MAAE a Společnou konvencí pro nakládání s použitým JP a s RaO, která bude vyžadovat, aby země přijaly svůj národní program pro řešení této otázky. Druhá možnost ještě přidává další pravidla týkající se rozsahu, obsahu a revizí národních programů (cesty pro ukládání, plány a technická řešení).

Rusko postaví první tureckou jadernou elektrárnu

President Dimitrij Medvedev dohodl s Tureckem, že Rusko postaví v Turecku jejich první jadernou elektrárnu. Rusko bude celý projekt plně financovat a vlastnit rozhodující podíl, jenž bude pravděpodobně v hodnotě 20 miliard USD. Atomstroyexport navrhuje postavit čtyři reaktorové bloky VVER-1200 na břehu Středozemního moře. Později plánují si ponechat větší podíl a 49 % prodat potenciálnímu investorovi. V loni se účastnilo tendru na výstavbu JE v Turecku 13 potenciálních zájemců, ale nakonec zůstal pouze Atomstroyexport, který jediný byl schopen poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci včas.

Změny ve WANO

Světová organizace provozovatelů JE - WANO mění svoji organizaci - z dřívějšího modelu, kdy každá země byla reprezentovaná jedním řádným členem, na novou strukturu, při které řádnými členy budou všechny společnosti provozující / vlastnící JE. Pan George Felgate, výkonný ředitel WANO, řekl, že hlavním motivem změn je užší zapojení CEO a vrcholového vedení společností, které přímo odpovídají za jadernou bezpečnost, do strategie a rozvoje této celosvětové organizace. Kromě toho, WANO se bude více věnovat zemím a společnostem, které začínají masivně stavět nové JE (Čína, Indie, Rusko a nové země), což jistě změní priority WANO. V současnosti je ve výstavbě cca 50 nových jaderných bloků a další jsou v pokročilém stádiu přípravy. Pro WANO to znamená rozšíření své působnosti pro flotilu všech provozovaných JE na světě o cca 10 % (Peer Reviews, mise technické podpory, ukazatele, ZV z událostí a zkušeností, klíčové problémy, aj). WANO plánuje dělat více analytické práce a bude vyžadovat od svých členů kvalitativně vyšší technickou spolupráci, zejména při sdílení zkušeností z near-miss a zjištěných podmínek pro vznik událostí (nedostatky v chování lidí nebo procesní chyby). Dále bude přísněji posuzovat ty členy, u kterých jsou vidět známky sebeuspokojení z dosavadního provozu – k tomu je vyvinut manažerský nástroj „Warning Flags“, který bude WANO uplatňovat v praxi. V neposlední řadě chce WANO zajistit, aby konstruktéři nových jaderných bloků měli k dispozici provozní zkušenosti za 30 let provozu JE na světě a mohli tak odstranit projektové nedostatky a zodolnit nové generace bloků.

Nová legislativa pro Americkou energetiku

Americký senát bude posuzovat novou legislativu pro Americkou energetiku (American Power Act), kterou připravují senátoři John Kerry a Joe Lieberman. Navrhovaná legislativa má vytvořit základ pro budování nových jaderných bloků v USA. Obecně je koncipovaná tak, že podporuje ty technologie, které snižují emise kysličníků uhlíku do ovzduší. V části rozvoje jaderné energetiky nahrazuje Atomový zákon z roku 1954, vytváří efektivnější postupy v procesu licencování a ukládá DOE (Department of Energy) a NRC (Nuclear Regulatory Commission) vypracovat nové postupy a metodiky. Dále ukládá vytvoření mechanismů pro stabilní finanční prostředí pro výstavbu nových bloků , zvýšení garance půjček a rozšíření daňových kreditů. DOE bude mít za úkol vytvořit státní instituci na řešení celého jaderně-palivového cyklu, včetně dalšího rozvoje a provozu souvisejících zařízení. Návrh nové legislativy je na adrese:
http://kerry.senate.gov/americanpoweract/pdf/APAbill.pdf

Dohoda Indie a Kazachstánu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky

Indie a Kazachstán připravují dohodu o rozsáhlé technické spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky, která může vyústit ve výstavbu nových JE a rozšíření těžby uranu. 12. května 2010 navštívil ministr zahraničních věcí Indie, p. S. M. Krishna Kazachstán a cílem jeho návštěvy bylo uzavřít podobnou dohodu jako nedávno uzavřelo s Indí Rusko. Ministr Krishna řekl, že tento sektor má spoustu příležitostí pro bilaterální spolupráci, včetně dodávky uranových rud, investování indických společností v Kazachstánu do těžby rud i výstavby nových jaderných bloků. Kazachstán je třetí největší dodavatel uranu na světě za Austrálií a Kanadou.

Rozšíření finanční podpory pro vyřazování bloků JE Kozloduj

Evropský parlament schválil dne 20.05.2010 návrh EK na rozšíření finanční podpory pro vyřazování bloků 1-4 JE Kozloduj v Bulharsku (VVER 440, V 230). Hlasováním EP ve Štralsburgu ve Francii byla pro Kozloduj vyčleněna částka 300 mil.EUR na období let 2010-2013. Navrhovaný finanční balík zahrnuje 180 mil.EUR pro demontáž a vyčištění lokality, vč. dekontaminace a bezpečného ukládání RaO a zbývajících 120 mil.EUR je alokováno na investice pro zvýšení efektivity výroby a využívání elektrické energie. Dosavadní finanční pomoc Bulharsku představuje souhrnem 550 mil.EUR, které již byly utraceny v podobě kompenzací ekonomického vlivu vyřazení 4 jaderných bloků v JE Kozloduj z provozu v minulých letech (1.-2. RB v 2002, 3.-4. RB v 2006). EP chystá přísnější kontrolu využívání poskytnutých peněz, protože v minulosti vedlo odstavení čtyř jaderných bloků k nárůstu emisí skleníkových plynů a přestože je primárním cílem vyřazení zastaralých jaderných bloků z provozu, tak je nutné investovat také do modernizace zdrojů energie, včetně OZE.

Podpora jádra ve Velké Británii

EdF Energy provedlo ve V. Británii masivní průzkum veřejného mínění ohledně jaderné energetiky. Bylo poptáno více než 4300 lidí a voliči všech tří hlavních politických stran ve V.B. se kloní k podpoře dalšího využívání JE a změnám v systému zjednodušení výstavby nových JE. Více než 64 % dotázaných odpovědělo, že jádro je nutné jako část budoucího energetického mixu. Většinovou podporu vyjádřili i voliči strany Liberálních demokratů, která je tradičně proti JE, a to počtem 58 % hlasů (15 % bylo zcela proti). Přes celé politické spektrum je ve V. Británii podpora změn v legislativě, které by ulehčily výstavbu nových jaderných bloků 48 % pro a 18 % proti. Společnost EdF Energy plánuje ve V.B. výstavbu čtyř jaderných bloků: dva v lokalitě JE Hinkley Point a dva v JE Sizewell.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
CENEN - Czech Nuclear Education Network
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Britská JE Hinkley Point
Areva postaví v USA závod na obohacování uranu
Jste vy osobně pro rozvoj JE v ČR?
Letní škola jaderného inženýrství 2010
Právě vyšel info WIN 03/2010
Info WIN 03/2010
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2010
Platts
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Brazilská JE Angra
V Asii postaví další reaktory VVER
Podpora veřejnosti a nahraditelnost jaderné energie
Stavba další brazilské jaderné elektrárny může začít
Jaderná energetika v Evropě nabírá dech
Besed o jaderné energetice se zúčastnilo už 140 tisíc žáků
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2010
The French Nuclear Safety Authority
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Rakouská JE Zwentendorf
Jižní Korea vyrobí malé reaktory pro rozvojové země
Sluneční elektrárny v ČR - stav k 1.6.2010
Decommissioning Nuclear Facilities
V Rakousku v roce 2070 postaví svou druhou jadernou elektrárnu
„Oživuje se“ pětatřicet let starý projekt teplovodu z Dukovan
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2010
Olkiluoto 3 News
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Z výstavby JE Olkiluoto-3
Čtvrtina elektřiny ve světě bude z jádra
Provoz a vyřazování finských JE
Podpora technického vzdělávání – nutné podmínky pro zachování …
Rakousko snižuje výdaje na protitemelínský boj
Elektřina z uranu zůstává nejlevnější
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden
International Energy Outlook 2010
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Ukrajinská JE Rovno
Právě vyšel info WIN 05/2010
Number of Reactors under Construction Worldwide
IAEA workshop pro země východní Evropy
International Conference on Nuclear Engineering
Malé energetické zdroje nás nezachrání
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2010
Finská elektrárenská společnost TVO
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Ruská JE Rostov
Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020
Are you in favour or opposed to the use of these different sources …
Alstom otevřel nový americký závod na turbíny
Finnish Parliament Approves Construction Of Two New Units
Kamión v obýváku
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 26. týden 2010
Slovenské elektrárne, a. s.
Zpravodaj č. 03/2010
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 03/2010
Slovenská JE Mochovce
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 27. týden 2010
VGB PowerTech
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Taiwanská JE Chin Shan
Opustil nás Bc. Jakub Linzl
Spotřeba elektřiny v ČR (1919-2009)
ENS news - Issue No. 29 Summer (July 2010)
Stanovisko ENS k otázkám šíření jaderných zbraní
Americké univerzity dostanou milióny dolarů na výuku jaderné energetiky
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 28. týden 2010
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
WIN
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Zpravodaj
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 04/2010, vydán 21.7.2010
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001