ZPRAVODAJ   05/2010

V čísle:
- Chytrá energie
- Podpora technického vzdělávání
- O severofinský reaktor soutěží dvě obce
- Elektřina z uranu zůstává nejlevnější
- Horní Rakousy loni českým protitemelínským aktivistům přidaly
- Čína a Indie hromadí zásoby uranu
- První jaderný reaktor čínské výroby začal vyrábět elektřinu
- Alstom otevřel nový americký závod na turbíny
- Americké univerzity dostanou milióny dolarů na výuku jaderné energetiky
- IAEA workshop pro země východní Evropy
- Kamión v obýváku
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Chytrá energie

více zde


Podpora technického vzdělávání

více zde


O severofinský reaktor soutěží dvě obce

více zde


Elektřina z uranu zůstává nejlevnější

více zde


Horní Rakousy loni českým protitemelínským aktivistům přidaly

více zde


Čína a Indie hromadí zásoby uranu

více zde


První jaderný reaktor čínské výroby začal vyrábět elektřinu

více zde


Alstom otevřel nový americký závod na turbíny

více zde


Americké univerzity dostanou milióny dolarů na výuku jaderné energetiky

více zde


IAEA workshop pro země východní Evropy

více zde


Kamión v obýváku

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Evropské jaderné fórum v Bratislavě

„Evropské jaderné fórum ENEF v Bratislavě dosáhlo otevřenou diskusi bez jakýchkoliv tabu“, řekl na tomto fóru dne 25.05.2010 komisař pro energetiku p. Günther Oettinger. Tím bylo dosaženo žádaného cíle a diskuse ukazují, že jaderná energetika může hrát centrální roli v nízko-nákladové výrobě elektřiny v EU v budoucnosti. Komisař Oettinger také ujistil, že EK vytvoří rámec pro nejvyšší možný standard pro jadernou bezpečnost. Současné právně závazné normy již dnes zajišťují, že primární zodpovědnost za jadernou bezpečnost leží na vlastníkovi licence. Výsledky Eurobarometru říkají, že 82 % Evropanů chce jednotnou legislativu pro nakládání s jadernými odpady a ukládání RaO a použitého JP. Podrobněji je možné získat další informace o ENEF na:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/forum_en.htm.

Akční plán rozvoje energetiky v Evropě

Evropská komise projednává v současnosti se všemi stranami dokument: Akční plán rozvoje energetiky v Evropě pro období 2011-2020 (přesný název: “Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020”), který bude doplňovat novou legislativu Evropské energetické politiky. Navrhované priority této politiky jsou: rozvoj nových přenosových sítí, nízkouhlíková energetika, leadership EU v technologických inovacích, silná zahraniční energetická politika a ochrana zájmů občanů EU. Nová energetická strategie pro Evropu se má schvalovat na Evropské radě v březnu 2011. Dokument řeší řadu nedostatků (odchylek) od současné Energetické politiky EU, jako např. nedostatečná implementace legislativy EU – a v novém systému bude přísně dbát na její naplnění (jasná infrastruktura, nevyužívání potenciálu pro úspory energií, slabá koordinace směrem k zahraničí apod.). Více peněz má jít také na vědu a výzkum – současných 2 % HDP je málo (USA 2,6 %, Japonsko 3,4 %).

1400 jaderných bloků do roku 2050

„Do roku 2050 může být ve světě v provozu teoreticky až 1400 jaderných bloků“, řekl na konferenci ENC 2010 (31.05.-2.06.) v Barceloně pan Luis Echávarri, generální ředitel NEA (Nuclear Energy Agency). Ačkoliv toto číslo velmi závisí na tom jak bezpečná a výkonnostně úspěšná bude současná jaderná energetika. Jaderná energetika má obrovskou příležitost, ale také obrovské výzvy a problémy k řešení. Na konferenci ve Španělsku zaznělo, že analýzy ukazují na 600-1400 jaderných bloků do roku 2050, ale faktory, které to mohou ovlivnit jsou: poptávka po elektřině, ceny nafty a plynu, a ceny CO2. Mezi tři hlavní motory rozvoje jádra patří energetická bezpečnost, ekonomika výroby elektřiny a malý vliv na ŽP. Pan Echávarri dále řekl, že minulý týden bylo ve světě přesně 61 jaderných bloků v procesu oficiálního plánu nebo ve výstavbě.

Společný projekt ČR, Slovenska a Maďarska

Zástupci tří ústavů jaderného výzkumu z ČR, Slovenska a Maďarska se přihlásili ke společnému projektu výstavby rychlého reaktoru chlazeného plynem (GFR) pod názvem Allegro. Jedná se o výstavbu demonstračního reaktoru v období let 2014-2022. Projekt sám není zcela nový a vychází z návrhu francouzského úřadu pro jadernou energii CEA (Commissariat de Énergie Atomique). ÚJV Řež, MTA KFKI (Maďarsko) a VUJE Trnava ve spolupráci s francouzským CEA budou zkoumat životaschopnost klíčových technologií GFR – např. jestli GFR může být alternativou pro rychlé R chlazené tekutým sodíkem, dále technologie použití helia, kvalifikace materiálů, fyziku AZ a bezpečnost AZ s MOX palivem , počítačové kódy pro rychlé R apod. Tento typ reaktoru GFR je na seznamu výzkumu cílových technologií pro tzv. Generaci IV nových jaderných bloků.

Jaderné fórum ENEF v Bratislavě

5. Plenární zasedání jaderného fóra ENEF se konalo 26.–27.05.2010 v Bratislavě. Slovenský premiér Robert Fico otevřel 5. jednání ENEF a zdůraznil potřebu vytvoření evropské strategie pro jadernou energetiku za horizont roku 2020, význam konečného řešení ukládání RaO a využití vědy a výzkumu pro další rozvoj jaderných technologií. Český premiér Jan Fischer zase mluvil o významu veřejné diskuse v rámci ENEF, kde by se měly probírat nejožehavější témata: nedostatek jaderných specialistů, dlouhé doby tendrů pro výstavbu nových jaderných bloků, věda a výzkum a LTO stávajících JE. Komisař EU pro energetiku p. Günther Oettinger zdůraznil konkurenceschopnost, jako klíčový prvek v dalším rozvoji EU a podíl jádra na této prioritě. Výstupy z pracovních skupin ENEF zahrnují témata: LTO, nakládání s použitým JP a RaO, mapa implementace geologického úložiště RaO v EU, konkurenceschopnost jádra.

Francouzský národní plán pro nakládání s Ra materiály a RaO

Francouzské úřady pro jadernou bezpečnost - ASN (Autorité de Sűreté Nucléaire) a pro úřad pro Energetiku a změny klimatu – DGEC, vydaly dne 4.6.2010 nové vydání národního plánu pro nakládání s Ra materiály a RaO. Tento nový dokument předepisuje postupy, které je třeba dodržovat při práci s Ra materiály ve Francii. První vydání bylo z roku 2007 a to nové řeší řadu novinek: dvě dlouhodobá úložiště RaO ve Francii, vědu a výzkum pro zpracování středně Ra materiálů s dlouhým poločasem rozpadu, převoz RaO z dočasných skladů do dlouhodobých, uskladnění vysoce Ra odpadů a další). Více na
www.asn.fr.

Zákaz výstavby nových JE ve Švédsku zrušen

Švédský parlament změnil v minulém týdnu svým hlasováním 30letý zákaz výstavby nových jaderných reaktorů. Je to významné politické gesto, kterým dává Švédsko najevo svůj postoj ve snaze snižování své závislosti na fosilních palivech. Těsným vítězstvím počtu hlasů v Parlamentě 174-172 si odhlasovali švédové, že zamění svých stávajících 10 provozovaných jaderných bloků za nové, po skončení jejich životnosti. V JE se vyrábí ve Švédsku téměř 50 % elektrické energie.Odpůrci jaderné energie si prosadili, že počet JE nepřesáhne stávající množství, tj. 10 bloků, ale není stanoven žádný instalovaný výkon pro nové bloky.

Jaderná energetika je klíčovou složkou energetického mixu

Mezinárodní energetická agentura (IEA) a Jaderná energetická agentura (NEA) při OECD vydali minulý týden zprávu, která říká, že jaderná energetika je klíčovou složkou energetického mixu v boji proti klimatickým změnám. Dokument se nazývá „The Nuclear Energy Technology Roadmap“ a ukazuje, že během příštích 40 let má jádro potenciál zvýšit 3 krát svůj instalovaný výkon a docílit stavu, kdy 1/4 veškeré elektřiny na světě bude z jaderných elektráren, čímž výrazně přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů do ovzduší.

JE Davis-Besse je připravena k obnovení provozu

Nechvalně známá JE Davis-Besse je připravena po dlouhé odstávce se znovu zapojit do provozu. Od roku 2004, kdy zde bylo vyměněno víko reaktoru vzhledem ke zjištění značného poškození materiálu v oblasti nátrubků, způsobeného nedostatečnou kontrolou a údržbou, elektrárna provozuje bezpečně a spolehlivě, dle sdělení provozovatele společnosti Fenoc. V únoru 2010 při odstávce, však byly zjištěny opět drobné defekty v oblasti nátrubků horního bloku. Zjištěné nálezy vyvolaly provedení modifikací a oprav na 24 ze 69 nátrubků, kde byly zjištěny drobné prasklinky. Tyto prasklinky byly zjištěny naplánovanou inspekcí v průběhu odstávky. 7. června byly veškeré práce dokončeny a elektrárna je připravena být znovu uvedena do provozu. Společnost Fenoc zjistila, že použitý materiál a konstrukce HB je náchylný, zejména při těchto provozních teplotách, na vznik prasklinek v materiálu nátrubků. Z tohoto důvodu bude muset provozovatel snížit teplotu AZ změnou konfigurace jaderného paliva a zkrátit příští provozní cykly. Výměna celého horního bloku se plánuje v roce 2014.

Posun harmonogramu výstavby JE Olkiluoto-3

Výstavba nové JE Olkiluoto-3 má nové termíny postupu výstavby a uvedení do provozu. Konsorcium dodavatelských firem Areva-Siemens upřesnilo plán dokončení výstavby do konce roku 2012. K dnešnímu datu je většina budov elektrárny pod střechou a hlavní stavební práce dokončeny. Dále budou následovat montážní práce technologie s plánovaným prvním zavezením jaderného paliva do konce roku 2012. Uvedení do komerčního provozu proběhne v průběhu roku 2013.

Spolupráce EdF a Rosatomu

Energetická společnost EdF a ruský gigant Rosatom uzavřeli 19. června 2010 dohodu o spolupráci v jaderné energetice. Dohoda zahrnuje vědu a výzkum, jaderné palivo, provozované JE a výstavbu nových JE. Obě společnosti se dohodly na výměně zkušeností, školení a na vzájemných návštěvách elektráren a zařízení v obou zemích. Na každou oblast spolupráce bude ustanovena řídící skupina, která bude zajišťovat naplnění dohodnutých cílů.

Hitachi zveřejnila své plány

Japonský dodavatel jaderné technologie, společnost Hitachi zveřejnila své plány, kterými se chce podílet na světovém rozvoji jaderné energetiky nejméně z 1/3, což představuje získat minimálně 38 zakázek na výstavbu nových jaderných bloků do roku 2030. Dle současných prognóz do roku 2030 se má ve světě stavět okolo 150 reaktorů. V ekonomických číslech plánují zvýšit příjem z jaderných zakázek ze současných 210 miliard YEN (okolo 2.2 miliard USD) na 380 miliard YEN v roce 2020. Společnost Hitachi Ltd. je součástí širší korporace s General Electric a společně plánují i rozšíření svých aktivit v jaderně palivovém cyklu.

Dostavba 3. a 4. bloku JE Chmelnická na Ukrajině

Rusko a Ukrajina podepsali smlouvu o dostavbě 3. a 4. bloku JE Chmelnická na Ukrajině. Na základě této dohody bude Rusko financovat projekt, výstavbu a spuštění 3. a 4. bloku, včetně všech plateb za služby a dodávky, které budou realizované z Ruska. Státní podnik pro využívání jaderné energie Rosatom bude generálním dodavatelem této stavby, která má trvat 5 let a bude stát cca 4,1-4,9 miliard EUR.

Spolupráce Ruska a Austrálie

Ruská státní Duma ratifikovala smlouvu o spolupráci v jaderné energetice s Austrálií. Tato smlouva umožňuje obohacovat australský přírodní uran v Rusku a dále ho využívat pro výrobu jaderného paliva pro ruské JE. Dosavadní smlouvy z let 1990 a 2007 umožňovaly sice export australského uranového materiálu k obohacení v Rusku a k jeho dalšímu použití pouze ve třetích zemích.

International Energy Outlook 2010

Americký úřad pro energetiku DOE vydal Mezinárodní přehled o energetice 2010 (International Energy Outlook 2010) ve kterém se říká, že výroba elektřiny z jaderných zdrojů do roku 2035 bude stoupat trendem cca 2 % ročně. Největšími přispívateli tohoto růstu je Indie a Čína. Celkově zpráva uvádí, že výroba z jádra v kWh stoupá od r. 2007 z hodnoty 2600 miliard kWh na plánovaných 3600 miliard kWh v roce 2020 a potom 4500 miliard kWh v roce 2035. Největší nárůst jaderného výkonu bude v Ásii a to v období 2007–2035 má být průměrně 7,6 % ročně. V zemích OECD v Evropě je to však pouze 0,8 % ročně. To co by mohlo ještě více zpomalit růst jaderné energetiky je jaderná bezpečnost stávajících JE, ukládání RaO, zvyšování nákladů na výstavbu, investiční rizika a obavy z možného rozšiřování jaderných materiálů. Celá zpráva je na adrese:
www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
The Nuclear Energy Agency
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Japonský rychlý reaktor Monju
Čína a Indie hromadí zásoby uranu
Uranium sources
První jaderný reaktor čínské výroby začal vyrábět elektřinu
Zpravodaj č. 04/2010
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 04/2010
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2010
Škoda Power
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Filipínská JE Bataan
Nevyřešený problém?
Predikce brutto spotřeby elektrické energie v ČR do r. 2050
Chytrá energie - do poloviny století bez uhlí a jádra
Právě vyšel info WIN 06/2010
Korejské a japonské firmy chtějí dokončit filipínskou jadernou elektrárnu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2010
International Atomic Energy Agency
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Sedmý finský reaktor v představách projektantů
Uran z Kazachstánu může být pro Japonsko levnější
Světová výroba elektřiny v zemích OECD dle typu zdroje
Horní Rakousy loni českým protitemelínským aktivistům přidaly
Většina středoškoláků je pro dostavbu Temelína
O severofinský reaktor soutěží dvě obce
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 31. týden 2010
Finská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Finská JE Loviisa
Finnish Energy Attitudes 2009, Research report 26 June 2010
Ux U3O8 Price
Rakouští Zelení varují před jadernou energetikou
Finové odmítají fosilní paliva a dovoz proudu
Stát chystá rezervy jaderného paliva
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 32. týden 2010
Evropská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Slovinská JE Krško
Trip to Sziget Festival
Přeshraniční toky výkonů
Indie vybuduje celosvětové centrum pro rozvoj jaderné energetiky
Pomohou přečerpávací elektrárny rozvoji fotovoltaiky?
Atom do dražby
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 33. týden 2010
Energetický regulační úřad
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Instalace reaktorové nádoby Olkiluoto 3
Právě vyšel info WIN 07/2010
Sluneční elektrárny, stav k 1.8.2010
Nové projekty rozšíří těžbu uranu v USA
Josef Fiřt: Už v lednu zdraží proud. Bude to bolet
Vláda schválila Národní akční plán pro obnovitelné zdroje
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2010
Čínská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Čínská JE Tianwan
Volební konference České nukleární společnosti
Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren
Čínské jaderné reaktory VVER již s čínským palivem
V Temelíně začali plnit speciální kontejner vyhořelým palivem
Fotovoltaika – hrobař obnovitelných zdrojů v Česku?
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 35. týden 2010
Nizozemská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Nizozemská JE Borssele
Psychodiagnostika v jaderné energetice
Construction starts of nuclear power plants by year
V Rusku zahájili vývoj nového typu atomového ledoborce
V Nizozemsku chtějí postavit další jaderné reaktory
Od Neckarwestheimu k Neckarwestheimu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2010
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 05/2010, vydán 23.9.2010
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, vaclav.hanus@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001