ZPRAVODAJ   06/2010

V čísle:
- K desátému výročí spuštění reaktoru 1. bloku ETE
- Postřehy z workshopu pro Spojené Arabské Emiráty
- Finové odmítají fosilní paliva a dovoz proudu
- Většina středoškoláků je pro dostavbu Temelína
- Korejské a japonské firmy chtějí dokončit filipínskou jadernou elektrárnu
- Uran z Kazachstánu může být pro Japonsko levnější
- Čínské jaderné reaktory VVER již s čínským palivem
- Indie vybuduje celosvětové centrum pro rozvoj jaderné energetiky
- Areva sníží náklady na reaktory EPR budované v Indii
- V Japonsku založili společnost na export jaderných elektráren
- V Nizozemsku chtějí postavit další jaderné reaktory
- V Rusku zahájili vývoj nového typu atomového ledoborce
- V Indii budou vyrábět jaderné palivo roboty
- Jihokorejským exportérům jaderných elektráren se daří
- Fotovoltaika – hrobař obnovitelných zdrojů v Česku?
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


K desátému výročí spuštění reaktoru 1. bloku ETE

více zde


Postřehy z workshopu pro Spojené Arabské Emiráty

více zde


Finové odmítají fosilní paliva a dovoz proudu

více zde


Většina středoškoláků je pro dostavbu Temelína

více zde


Korejské a japonské firmy chtějí dokončit filipínskou jadernou elektrárnu

více zde


Uran z Kazachstánu může být pro Japonsko levnější

více zde


Čínské jaderné reaktory VVER již s čínským palivem

více zde


Indie vybuduje celosvětové centrum pro rozvoj jaderné energetiky

více zde


Areva sníží náklady na reaktory EPR budované v Indii

více zde


V Japonsku založili společnost na export jaderných elektráren

více zde


V Nizozemsku chtějí postavit další jaderné reaktory

více zde


V Rusku zahájili vývoj nového typu atomového ledoborce

více zde


V Indii budou vyrábět jaderné palivo roboty

více zde


Jihokorejským exportérům jaderných elektráren se daří

více zde


Fotovoltaika – hrobař obnovitelných zdrojů v Česku?

více zde


Výběr zahraničních zpráv

První egyptská jaderná elektrárna

Egypt zveřejnil své plány na výstavbu své první JE v lokalitě El-Dabaa na pobřeží Středozemního moře (cca 200 km od Cairo). Tato JE má být uvedena do provozu v roce 2019. Mluvčí presidenta Hosni Mubaraka řekl, tato lokalita v El-Dabaa byla vybrána již v roce 1980, ale v současnosti byla společně s jinými variantami podrobena znovu podrobné analýze podle mezinárodních standardů a kritérií. Egypt spolupracuje s MAAE a podepsal řadu mezinárodních dohod v oblasti mírového využití jaderné energie.

Lobistická skupina na podporu jaderné energetiky v Německu

V Německu byla založena nová lobistická skupina na podporu jaderné energetiky, která přesvědčuje vládu, aby ustoupila od plánované daně na jaderné palivo a v energetické koncepci pokračovala s využíváním jádra i uhlí v dohledné budoucnosti. Skupina se jmenuje Energiezukunft für Deutschland (Energy Future for Germany) a založila svoje nové Web stránky. V tisku vydává celostránkové reklamy a vybízí veřejnost k celonárodní diskusi nad příští energetickou politikou Německa. Skupina prosazuje rozumný energetický mix: OZE, jádro i uhlí. Ve skupině je 41 členů a zahrnuje CEOs všech čtyř jaderných energetických společností E.ON, EnBW, RWE a Vattenfall Europe, dále Deutsche Bank, odborové předáky a členy Křesťansko–demokratické strany, která vede německou koaliční vládu. Kancléřka Angela Merkelová plánuje získat z této daně na jaderné palivo 2,3 miliardy EUR ročně jako součást probíhajících konsolidačních opatření německé vlády.

Ozáření pracovníka na JE Leibstadt

Na JE Leibstadt došlo dne 31.08.2010 k události s ozářením pracovníka, jenž byla předběžně hodnocena stupněm 2, dle stupnice INES. Během standardní TGO s výměnou paliva jeden pracovník - potápěč prováděl údržbové práce pod hladinou v transportním bazénu JP v budově skladu jaderného paliva. Po ukončení své práce pracovník zjistil na podlaze bazénu neidentifikovaný předmět, zvedl ho a umístil do přenosného košíku. Jakmile byl košík zvedán z vody bazénu, ještě než se dotkl hladiny, spustila se varovná signalizace radiačního monitoringu. Košík byl proto spuštěn opět na dno bazénu. V důsledku manipulací s tímto radioaktivním předmětem obdržel potápěč dávku na ruce okolo 1000 mSv, což je dvojnásobek jejich statutárního limitu 500 mSv. Potápěč byl vybaven dozimetry na různých částech těla. Událost byla předběžně ohodnocena stupněm 2 dle INES.

Prodloužení provozování stávajících německých jaderných elektráren

Koaliční vláda Německa 6.9.2010 odsouhlasila oficiální prodloužení provozování stávajících německých jaderných elektráren. Toto rozhodnutí tvoří základ pro budoucí energetickou politiku Německa. Po měsících složitých jednání k tomuto rozhodnutí dospěla vládnoucí koalice konzervativní a liberální strany. V Německu platil zákon o délce provozování 17 jaderných bloků, z nichž poslední měl být vyřazen v roce 2021. Ministr ŽP p. Norbert Röttgen k tomuto rozhodnutí řekl, že v průměru by se délka provozu jaderných bloků měla prodloužit o 12 let. V praxi to znamená, že u starších bloků bude životnost prodloužena z 32 roků na 40 a u novějších z 32 na 46 roků. Provozovatelé JE budou muset platit novou daň za jaderné palivo, jenž má přinést do státní pokladny 2,3 miliard EUR ročně po dobu následujících 6 let - jako kompenzaci za „neočekávaný zisk“, získaný prodloužením životnosti JE. Dále budou provozovatelé v Německu platit dodatkovou „eco-daň“ ve výši 0,9 centů EUR/kWh, jenž má nashromáždit sumu cca 15 miliard EUR do ukončení životnosti německých JE a tato částka bude poskytnuta na dotování OZE. Další platby pro rozvoj OZE budou formou jednorázových příspěvků 300 mil EUR v letech 2011, 2012 a 200 mil EUR v letech 2014, 2015 a 2016. Ministr ŽP řekl, že tento „kompromis“ je završením úsilí na přechod k obnovitelným zdrojům v zemi. Opoziční strany Sociální demokraté a Zelení s tímto řešením však nesouhlasí a říkají, že pokud vyhrají volby v r. 2013 , tak tento vývoj zvrátí.

Report MAAE o stavu jaderné energetiky ve světě

Agentura MAAE vydala poslední Report o stavu jaderné energetiky ve světě, ve kterém se říká, že v současnosti 65 zemí usiluje o výstavbu a provoz nových JE. Podíl světové výroby elektřiny z JE sice poklesl na 14 % (z 15 % před dvěma lety), ale 65 nových zemí vážně připravuje využívání těchto zdrojů. V současnosti je v provozu 441 jaderných bloků v 29 zemích s celkovým výkonem 375 GW. Jaderný průmysl má k dnešku 14000 reaktor-roků provozních zkušeností. K termínu 26.8.2010 je ve výstavbě 60 nových reaktorových bloků s celkovou kapacitou 58584 MW. V posledních dvou letech byla zahájena výstavba 22 bloků typu PWR (Čína, J. Korea a Rusko). Celá zpráva je na adrese:
www.iaea.org/About/Policy/GC/GC54/GC54InfDocuments/English/gc54inf-5_en.pdf

Japonské know-how pro Kazachstán

Japonské společnosti Japan Atomic Power Copany (JAPCO), Toshiba Corporation a Marubeni Corporation se dohodly s Kazachstánem poskytnout svoje know-how a vypracovat nákladové studie na výstavbu první jaderné elektrárny v zemi. Tyto tři japonské společnosti zvažují svou účast na výstavbě, provozu a financování jaderné elektrárny v Kazachstánu. JAPCO připraví rozvahu nákladů na výstavbu JE, návrhy příslušné jaderné legislativy a hmg založení organizace provozovatele. Toshiba se bude zabývat návrhem konceptu jaderných bloků a Marubeni dostalo za úkol připravit studii proveditelnosti a schéma financování. Od roku 2009 se stal Kazachstán největším světovým dodavatelem uranu (více než 14 000 t U/rok), ale dosud nemá žádnou vlastní komerčně provozovanou jadernou elektrárnu.

Slovinský zákon O odpovědnosti za jaderné škody

Slovinské národní shromáždění (dolní komora parlamentu) přijalo nový zákon „O odpovědnosti za jaderné škody“ (Nuclear Liability Law), který zvyšuje spoluodpovědnost provozovatele jaderných zařízení za případné škody v důsledku možné havárie ze stávajících 170 mil.EUR na 700 mil.EUR. Zástupce jaderného dozoru SNSA řekl, že se současně zvyšuje spoluodpovědnost státu z 29 mil.EUR na 500 mil.EUR. Nový zákon současně podrobněji definuje „jaderné škody“ do kterých zahrnuje poškození zdraví lidí, ztráty nebo poškození majetku, ekonomické škody, návrat ŽP do původního stavu, ztráty na příjmech a náklady na prevenci. Období pro náhrady škod bylo prodlouženo z 10 na 30 let od okamžiku události. Slovinsko provozuje v současnosti jediný reaktorový blok v JE Krško s výkonem 666 MW (uveden do provozu v roce 1983).

Nový jaderný blok Lingao-3 v Číně uveden do provozu

Dne 20. září 2010 uvedla Čína do provozu nový jaderný blok Lingao-3 v jižní provincii Guangdong. Státní společnost CGNPC postavila tento blok typu CPR-1000 (PWR, 1000 MW), vlastní čínský projekt, na bázi francouzského projektu PWR 938 MW, jehož dva bloky jsou provozovány v lokalitě jako „Lingao Phase-I“. Další blok Lingao-4, druhé etapy, je ve výstavbě a bude se spouštět v roce 2011. Na čínském projektu se podílejí převážně domácí firmy. V současné době je v Číně v komerčním provozu 12 jaderných bloků a 1 je ve fázi spouštění (Qinshan 2-3). Současně je rozestavěno dalších 23 nových bloků.

Spolupráce USA, Japonska a Francie při vývoji rychlých množivých reaktorů

USA, Japonsko a Francie podepsaly novou dohodu na rozšíření jejich spolupráce při vývoji rychlých množivých reaktorů (fast breeder). Dohoda byla uzavřena dne 6. října 2010 mezi japonskou Atomic Energy Agency, francouzskou Commissariat l‘Energie Atomique a americkým úřadem pro energetiku DOE. Nová dohoda předpokládá větší zapojení soukromého sektoru do vývoje FBR a zvýšení efektivity nákladů na vědu a výzkum. Toto zahrnuje i sdílení testovacích zařízení všech tří zemí.

INES 2 na korejské JE

17.září 2010 došlo na nově spouštěné JE Shin-Kori-1 (PWR, 960 MW, poprvé připojení k síti 08/2010) v průběhu spouštěcích prací k události, která byla ohodnocena stupněm 2 dle stupnice INES. Při nahřívání chladiva I.O. v průběhu horkých zkoušek došlo k neoprávněnému otevření armatury na přívodu roztoku kyseliny borité do sprchového systému a vytečení zhruba 420 t borité z I.O. a zásobních nádrží do prostorů kontejnmentu. Jakmile operátoři zjistili prudký pokles tlaku a hladiny v kompenzátoru objemu, tak zahájili činnosti dle havarijních předpisů a ručně uvedli do činnosti VT vstřikovací čerpadla a uzavření kontejnmentu. Po zjištění chybně otevřené armatury tato byla ručně uzavřena a byl vyhlášen mimořádný stav v souladu s Radiačním havarijním plánem. Při události nedošlo Ra ozáření lidí ani k úniku radioaktivity do ŽP. Zpočátku byla událost klasifikována jako INES 1, ale později, vzhledem k aspektům Kultury bezpečnosti, byla překvalifikována na INES 2. V lokalitě Shin-Kori jsou dva bloky korejské výroby (typ KSNP+): 1. se spouští a 2. je ve výstavbě.

Spojené arabské emiráty ve WANO

Energetická společnost ENEC (The Emirates Nuclear Energy Corporation) požádala o členství a byla přijata do Světové organizace provozovatelů JE WANO. CEO ENEC p. Mohamed Al Hammadi řekl, že prostřednictvím WANO se mohou Spojené arabské emiráty dostat k informacím a provozním zkušenostem od společností, které již provozují JE po desetiletí. Předseda WANO p. Laurent Stricker vítá tento postup a říká, že princip členství ve WANO umožňuje sdílet tyto informace ku prospěchu svých členů. Již vloni, 27.12.2009 podepsala ENEC kontrakt s konsorciem vedeným Kepco (Korea Electric Power Corporation) na výstavbu 4 reaktorových bloků. V SAE již začal pracovat jaderný dozor, který udělil předběžné licence na zahájení prací v lokalitě Braka, jenž má být místem první JE v zemi.

Bulharsko našlo strategického partnera na výstavbu JE Belene

Minulý týden, po návštěvě v Mnichově, ministerský předseda bulharské vlády p. Boyko Borisov vyhlásil, že Bulharsko našlo strategického investičního partnera na dostavbu druhé JE v zemi v lokalitě Belene. Jméno firmy zatím nebylo zveřejněno, pouze že je z Bavorska v Německu, ale ze souvislostí vyplývá, že se jedná pravděpodobně o firmu Siemens. Zástupci této firmy mají tento týden přijet na lokalitu Belene a prozkoumat příležitosti k účasti na tomto projektu. Stavba JE Belene (na Dunaji) byla zahájena již v 80-tých letech minulého století, ale stavba byla v roce 1989 zastavena. V roce 2008 byl projekt znovu otevřen a byla uzavřena dohoda s ruským Atomstroyexportem na výstavbu dvou bloků VVER 1000 za cenu 3,997 miliard EUR. Bulharská energetika NEK měla vlastnit podíl 51 % a německá RWE za podíl 49 % měla investovat cca 2 miliardy EUR. V roce 2009 však RWE od projektu ustoupila a od té doby se hledal strategický (evropský) investor. V neděli minulý týden, předsedkyně Parlamentu pí. Tsacheva prohlásila, že Bulharsko je velmi blízko k uzavření dohody.

Dohoda Ruska a Venezuely

Obě země podepsaly 15. října 2010 v Moskvě dohodu, která povede k výstavbě dvou jaderných bloků VVER-1200 ve Venezuele. Dohodu podepsal ministr zahraničních věcí Venezuely p. Nicolas Maduro a p. Sergei Kiriyenko, GŘ Federální jaderné agentury Rosatom. Jedná se o dodávku „na-klíč“ s plnou účastí ruských firem. Dohoda obsahuje také druhou dodávku výzkumného reaktoru na výrobu radioizotopů pro využití v medicíně a v zemědělství.

Prodloužení provozu jaderných bloků v Německu

V těsné většině 308 hlasů vůči 289 hlasům prošel Bundestagem (dolní komora Parlamentu)návrh zákona koaliční vlády na prodloužení provozní životnosti současných 17 jaderných bloků v Německu. Zákon umožňuje prodloužení životnosti starších bloků o 8 roků z 32 let na 40. U novějších bloků to je prodloužení o 14 let z 32 na 46 roků. Toto prodloužení životnosti je součástí nové energetické strategie, jenž byla též schválena. Návrh zákona bude podroben ještě dalšímu schvalování v Bundesratu (horní komora Parlamentu). Opoziční strana Sociálních demokratů plánuje podat proti tomuto rozhodnutí protest u Federálního konstitučního soudu.

Lokality pro výstavbu nových JE ve Velké Británii

Dne 22. října 2010 koaliční vláda V.B. schválila 8 lokalit vhodných pro potenciální výstavbu nových JE v zemi v časovém horizontu do roku 2025. Dále zveřejnila rozhodnutí jaderného dozoru o možné výstavbě dvou typů jaderných reaktorů: AP 1000 (Westinghouse) a EPR (Areva). Ministr pro energetiku p. Chris Huhne řekl, že do energetiky jsou třeba nové investice, včetně výstavby jaderných elektráren, aby byla zachována energetická bezpečnost a snížila se závislost na fosilních palivech. V tomto období začínají konzultace k návrhu koaliční vlády ke státní energetické koncepci. Tato uvažuje, že cca 50 % nových zdrojů budou OZE a významná část z tzv.nízkouhlíkových zdrojů (jádro, uhelné el. s CCS).

Výstavba bloků VVER 1000 ve Vietnamu

Dne 31.10.2010 Rusko s Vietnamem podepsali dohodu o výstavbě „na klíč“ dvou jaderných bloků VVER 1000. Tyto dva bloky Ninh Thuan-1 a Ninh Thuan-2 mají stát v jihovýchodní provincii Ninh Thuan. Smlouvu podepsal GŘ Rosatomu p. Sergey Kirienko a vietnamský ministr průmyslu p. Vu Huy Hoang za přítomnosti prezidentů obou zemí. Vietnam se chystá postavit do roku 2030 15000 MW v jádře a vybral k tomu 8 lokalit v pěti provinciích. Lokality jsou vhodné k výstavbě čtyř až šesti jaderných bloků. První JE má být v provozu již v roce 2020. Ve stejný den jako s Ruskem podepsal Vietnam podobnou dohodu s Japonskem na výstavbu dvou jaderných bloků v tzv. II.fázi výstavby JE Ninh Thuan (3.a 4. blok). Dohodu podepsali ministerští předsedové vlád obou zemí.

Škoda JS vyjednává o účasti při výstavbě vietnamských JE

Škoda JS začíná vyjednávat s Rosatomem českou účast na výstavbě jaderných bloků Ninh Thuan-1 a Ninh Thuan-2 ve Vietnamu. Na konferenci VVER 2010 v Praze to oznámil manažer Škoda JS p. Roman Zdebor. České firmy se mají podílet i na jiných zahraničních kontraktech Rosatomu.

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Atominfo.cz
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Model dostavěné JE Mochovce
Rakouský odpor vůči jaderným elektrárnám slábne
Nový portál atominfo.cz
ŠKODA JS se podílí na dostavbě jaderné elektrárny Mochovce
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2010
World Nuclear Association
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Japonský přepracovací závod JNFL – Rokkashomura
Novým prezidentem České nukleární společnosti zvolen Daneš Burket
Podíl elektřiny z jádra v rakouské spotřebě
František Janouch: Proslov při zahájení výuky jaderných oborů
Rakušanům „chutná“ atomová elektřina
Členové výboru ČNS
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2010
Korejská společnost KEPCO
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
MELOX - závod na výrobu směsného paliva MOX
Zápis z výroční konference České nukleární společnosti
Snížení radiotoxicity radioaktivního odpadu
Jihokorejským exportérům jaderných elektráren se daří
První blok Temelína má povolení k provozu do roku 2020
Ad Ani jádro se v minulosti neobešlo bez dotací
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2010
ČEPS, a. s.
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Instalování reaktorové nádoby JE Temelín
Registrace na 10. Mikulášské setkání CYG končí 31.10.2010!
Porovnání produkce aktinoidů v Th-U a U-Pu palivovém cyklu
V Indii budou vyrábět jaderné palivo roboty
K desátému výročí spuštění reaktoru 1. bloku ETE
Současné využití jaderné suroviny a perspektivy palivového cyklu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2010
Bulletin of the Atomic Scientists
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Strojovna JE Temelín
Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu
Počet událostí na JE Temelín podle mezinárodní stupnice INES
Postřehy z workshopu pro Spojené Arabské Emiráty
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2010
Mikulášská setkání sekce mladých ČNS
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Finská JE Olkiluoto
Areva sníží náklady na reaktory EPR budované v Indii
Ux U3O8 Price - Full History
V Japonsku založili společnost na export jaderných elektráren
Bude jaderná energie uznána jako obnovitelný zdroj?
Protesty proti převážení jaderného paliva přišly Německo na 25 mil. eur
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 44. týden 2010
Energetický regulační úřad
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Japonský rychlý reaktor Monju
Energie se musí dobře namixovat
Sluneční elektrárny, stav k 1.11.2010
ENS news - Issue No. 30 Autumn (November 2010)
Energetickou bezpečnost Jordánska zvýší využití jádra
Oprava reaktoru Mondžú v Japonsku se nejspíš protáhne
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2010
The Nuclear Fuel Price Reporter
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Z výstavby čínské JE Taishan
Prezentace z konference VVER 2010
Ux U3O8 Price - 2 Year History
Čína a Rusko jistí rozvoj jaderné energetiky dovozem uranu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2010
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Úložiště radioaktivních odpadů Richard
Právě vyšel info WIN 10/2010
Využití limitů úložiště Richard
Na uhlí jsme krátcí…
Zpravodaj č. 05/2010
Právě vyšel Zpravodaj ČNS 05/2010
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2010
Přesun článků do sekce Archiv
ITER
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Dukovany
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Zpravodaj
Úvodní strana
Úvodní strana
Archiv
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 06/2010, vydán 23.12.2010
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Daneš Burket, tel.: 561 104 665, danes.burket@cez.cz
Viceprezident: Václav Bláha, tel.: 378 042 230, vaclav.blaha@skoda-js.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001