Z OBSAHU: 1/98
Na prahu roku 1998
Přelom starého a nového roku je vždy důvodem k bilancování dosavadní činnosti a přijímání dobrých předsevzetí pro nastávající období. Tyto úvahy jsou určitou zpětnou vazbou, která nás varuje před pocitem sebeuspokojení. Zkusme se zamyslit nad činností ČNS. Co se nám v loňském roce podařilo. Bezesporu úspěchem je rozšíření počtu kolektivních členů České nukleární společnosti. To nás zároveň zavazuje k tomu, abychom nezklamali jejich očekávání, která při vstupu do ČNS měli. V roce 1997 se nám opět převážně z členských příspěvků kolektivních členů, podařilo zajistit relativně dostatek finančních zdrojů pro činnost společnosti a dokončit pořádek v účetnictví společnosti.

Sami můžete zhodnotit úroveň Zpravodaje. Zde jeho dosavadní editor, ing. František Hezoučký nasadil laťku skutečně vysoko. Abychom dosavadní stav udrželi, potřebujeme i Vaši spolupráci. Neostýchejte se a buď sami pište příspěvky, nebo nám sdělte, co by Vás ve Zpravodaji zajímalo.

V loňském roce jsme pořádali, nebo alespoň podíleli na pořádání celé řady odborných akcí. Z hlavních bych jmenoval konferenci o řídících systémech VVER I & C a mezinárodní kurs o VVER1000, pořádaný naší sekcí mladé generace. Novinkou bylo pořádání pracovních seminářů, odborných setkání s minimálními náklady. Tuto formu práce bychom chtěli rozšiřovat a nová témata periodicky opakovat. Opět zde očekáváme Vaše náměty.

Velmi důležitým počinem, kterým jsme oslovili nejvyšší orgány v republice, bylo vydání Deklarace. Její poměrně slušný ohlas nas zavazuje k dalšímu pokračování ve snaze poskytovat parlamentu i vládě objektivní odborné informace o JE.

Je třeba se zmínit i o tom, co se z mého pohledu ne zcela podařilo.

Úlohou letošního roku je dát do stoprocentního pořádku evidenci členů tak, aby byla přesně naplňována ustanovení našich STANOV. Nedostatečným tempem pokračovaly práce na přípravě publikace KDO JE KDO. Je to škoda, ze dvou důvodů: jednak se znehodnocuje úsilí, které vynaložili ti "pořádní", jednak oddalování jejího vydání nesvědčí o našich dobrých organizačních schopnostech.

V loňském roce jsme vytvořili Senát ČNS, který velkou měrou přispěl ke formulaci Deklarace. Od té doby však částečně vinou výboru, částečně menší aktivitou členů senátu se vytvořila pracovní pauza. Je to potřeba napravit. Ne zcela jsem spokojen s aktivitou členů ČNS. Dost nám chybí odezva na to, co se pro členy snažíme připravovat. Příště, telefonujte, faxujte, E- mailujte své požadavky, podněty, články, zprávy do NUCNETU a reagujte na vše, co se Vám nelíbí - a snad alespoň někdy i na to, co Vás zaujalo, nebo co se Vám líbilo.

Na závěr - čeho bychom chtěli dosáhnout. Jednak odstranit nedostatky, o kterých jsem se zmínil. Dále, jako novinku, zřídit WEBovskou stránku ČNS na Internetu.

A zcela nakonec - dovolte mi ještě dodatečně Vám popřát mnoho úspěchu v Novém roce.

Ing. Jiří Fleischhans
Prezident ČNS

Pokus o rešerši, klíčové slovo Temelín
zpracoval: Ing. Č. Svoboda, ÚJV Řež

Otázky pro ředitele IV. Zpravodaj ETE, č.13, prosinec 1997

V pátek 28. listopadu 1997 se uskutečnilo setkání vedoucích odborů a oddělení s ředitelem Divize výstavba JE Temelín Ing. Vojtěchem Kotyzou. Asi 90 přítomných informoval Ing. Kotyza o aktuálním stavu výstavby, průběhu návštěvy ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla na JE Temelín a řekl i celou řadu důležitých informací, týkajících se další společné práce na výstavbě JE Temelín.

"Únosným časovým limitem pro společnost, podle studie Tractebel, je rok 2000 s investicí kolem nejvýše cca 96 mld. Každý měsíc prodloužení dostavby Temelína znamená pro společnost ztrátu 600 mil. korun." konstatuje Ing. Kotyza.

"V poslední době se na Temelíně vystřídalo poměrně velké množství politiků z celého spektra politických stran. Výsledkem je, že potřebnost Temelína nikdo ze současné koalice i opozice nezpochybňuje. Z této strany se tedy nemusíme obávat zastavení Temelína. Riziko, že tak učiní společnost ČEZ, však existuje. Vedení společnosti má v poslední době silné pochyby a soudí, že se časový průběh výstavby vymyká kontrole. Doufám, že ani z této strany nedojde k unáhleným krokům. Musíme si však upřímně a otevřeně říci, že jsme ještě nikdy nebyly tak blízko k pozastavení stavby, jako dnes," uzavírá pasáž politických a celospolečenských aspektů dostavby JE Temelín Ing. Kotyza.

"Dodavatelé se snaží logicky dosáhnout těch nejlepších podmínek pro sebe. My musíme jednat o úpravě těchto požadavků. Celý proces lze nazvat velkým trápením, na kterém mi osobně vadí přístup dodavatelů, kteří účtují kompletační přirážku 3 mld. korun a přitom téměř za nic neručí".

  • EZ Praha uvedl v tomto měsíci polovinu roku 1999 jako termín pro položení kabeláže na I. HVB.
  • Westinghouse stupňuje vůči nám zejména své finanční požadavky a zakázku řídicího systému označuje jako ztrátovou. Přesto, že je stanovena pevná cena, žádá ČEZ, a.s., aby se na této ztrátě finančně podílel. Vyčíslená částka je na úrovni 59 mil. USD.
  • ocenění dopadů Baseline 6 firmou WEC - v čase 12 - 24 měsíců, finančně 45 mil. USD.
  • největší bolestí je stále nedokončený prováděcí projekt, doba na zpracování je dlouhá, stále existují kolizní místa, proto nelze dát úplné zadání ani firmě WEC.
  • pozitivem je, že křivka množství změn klesá a na jaře bychom mohli mít celý prováděcí projekt kompletní.

V krátkém shrnutí dodává pan ředitel Kotyza několik bodů, které si je nutno uvědomit pro další činnost ve výstavbě:

  • stimulace dodavatelů penězi přestává působit
  • celý Temelín je podnikatelským záměrem, se všemi jeho riziky, pouze společnosti ČEZ, a.s.
  • není jiné cesty, než Temelín dostavět
  • mnohem více provozních pracovníků ČEZ je nutno zapojit do výstavby, protože jiné, vysoko kvalifikované lidi nemáme k dispozici ani my, ani dodavatelé.

ČEZ připustil, že nedokončí Temelín - Mladá fronta dnes, 6.1.1998

Společnost ČEZ poprvé veřejně připustila variantu, že jaderné elektrárna Temelín - nejdražší a nejkontroverznější stavba v zemi - nemusí být dokončena.

"Musíme si upřímně a otevřeně říci, že jsme ještě nikdy nebyli tak blízko k pozastavení stavby jako dnes," citoval informační měsíčník elektrárny Vojtěcha Kotyzu, který má v ČEZ na starosti právě dostavbu Temelína.

"Dříve jsme o riziku, že se Temelín už finančně nevyplatí, vůbec neuvažovali, dnes se ptáme: Půjdeme do toho ještě? A říkáme: Ano, ještě se to vyplatí," řekl včera vrchní ředitel sekce jaderné energetiky Ivan Novák.

ČEZ dosud vždy jednoznačně tvrdil, že pro zásobování republiky elektřinou je Temelín naprosto nenahraditelný. Argumentoval i tím, že elektřina z Temelína bude nejlevnější. Vedení společnosti věří tomu, že se katastrofická varianta nenaplní, a tvrdí, že o přes značné potíže nakonec stavbu uvede do provozu.

Společnost ČEZ stále věří, že stavbu elektrárny Temelín dokončí - Mladá fronta dnes, 6.1.1998

Společnost ČEZ sice připustila, že stavba jaderné elektrárny Temelín se může natolik protáhnout a prodražit, že by se už nemuselo vyplatit toto dílo dokončit, jedním dechem však okamžitě dodává: Temelín musíme dodělat. "Jakákoliv úvaha o zastavení stavby je nesmyslná. Je pravda, že pokud by se protahovala za rok 2000, je rentabilita elektrárny ohrožena. Čas jsou peníze a je třeba dělat vše pro její urychlené dokončení," prohlásil zástupce ředitele výstavby Karel Křížek.

Co by však ČEZ podnikl, kdyby Temelín nedostavěl? Kde by se vzala náhrada za nedokončenou elektrárnu? "Těžko mohu říkat, co by bylo, kdyby," odpověděl mluvčí. Vrchní ředitel sekce jaderné energetiky Ivan Novák uvedl, že vidí jen jediný důvod, proč by Temelín nemohl být dokončen - pokud by společnost ČEZ investování stavby příliš vyčerpávalo.

Kühnl: Temelín musí být dostavěn - Právo, 7.1.1998

"Alternativa k nedostavění jaderné elektrárny Temelín prostě neexistuje," sdělil novinářům na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl. Podle jeho slov by ČR chyběl potřebný výkon elektrárny i peníze, které už byly do výstavby vloženy.

Potíže odůvodňuje Kühnl tím, že JETE je "nejsložitějším energetickým projektem na celém světě". Připustil nicméně, že řízení stavby Temelína má ze strany ČEZ určité rezervy. V této společnosti proto dojde na mimořádné hromadě, jež je svolána na konec ledna, k personálním změnám.

Jak na dotaz Práva potvrdil Vojtěch Kotyza, ředitel ČEZ pověřený řízením výstavby Temelína, ČEZ rozhodně o pozastavení výstavby Temelína neuvažuje. "Vedení našeho energetického koncernu se však neustále zamýšlí, co pro něj znamená vývoj výstavby a růst nákladů. Neustále propočítává, zda se to ještě vyplatí. Určitým ekonomickým hranicím se totiž už blížíme," uvedl dále Kotyza. Jak upozornil, pokud by se stavba neustále protahovala, hrozí, že by dílo už mohlo být velmi zastaralé.

Pro stálé posouvání dokončení JETE uložila v prosinci vláda ministru Kühnlovi zpřísnit výkon akcionářských práv nad a.s. ČEZ a informovat kabinet o průběhu výstavby každé dva měsíce.

Generální dodavatel soudí, že Temelín je zapotřebí dostavět - Mladá fronta dnes, 8.1.1998

Největší a nejnákladnější stavba v zemi - jaderná elektrárna Temelín - se sice kvůli neustálým průtahům a prodražování blíží k hranici, za níž se už nevyplatí ji dostavět, generální dodavatel technologické části Škoda Praha však tvrdí, že by se tento projekt měl dokončit.

"Teď už by asi nemělo smysl stavbu zastavovat. Domnívám se, že Temelín má své největší bolesti za sebou," řekl generální ředitel pražské Škodovky Stanislav Svoboda.

Také společnost ČEZ je odhodlána elektrárnu dostavět, i když všechny termíny, které dosud oznámila, se ukázaly jako nereálné. "Dohodli jsme se s ČEZ, že se k termínu budeme vyjadřovat, až ho budeme mít v ruce," řekl Svoboda. Dodal, že stále platí datum dokončení v létě 1999. Vrchní ředitel sekce jaderné energetiky ministerstva průmyslu Ivan Novák však už na podzim připustil, že tento termín nemusí být konečný.

Předseda představenstva ČEZ: Temelín ano. Kdy a za kolik, je otázka - Mladá fronta dnes, 10.1.1998

"Na představenstvu jsme si před několika měsíci velice kategoricky znovu položili otázku, jestli Temelín vůbec dokončit a uvést do provozu. Bylo by totiž od nás naprosto neodpovědné si říkat jen to, že když už jsme do stavby dali tolik peněz, tak by bylo škoda ji zastavit. Nenalezli jsme ani my, ani naši dodavatelé takové problémy, které by signalizovali, že Temelín není dokončitelný. Zbývají samozřejmě otázky, kdy bude dostavěn a za jakou cenu," řekl Karas.

Za únosný termín dokončení je dosud považován rok 2000 a náklady by neměly přesáhnout 96 miliard. K oběma těmto termínům se stavba blíží. I přesto jste optimistou?

Pokud by se cena pohybovala nad hranici 95 miliard, neznamená to ještě, že je to už stavba neefektivní, která se musí okamžitě zastavit. Znamená to, že se začíná dostávat z pásma s nejnižšími stavebními náklady. Pokud bychom tuto hranici překročili, jaké řešení by pak bylo pro ČEZ nejvýhodnější? Nedokončit Temelín, v němž bychom utopili značnou částku, nevložit do stavby ještě jedno procento navíc? Anebo znovu vynaložit sto procent nákladů, abychom získali adekvátní zdroj elektřiny? Mantinely časové i finanční je potřeba chápat v určitém kontextu.

Takže variantu, že byste elektrárnu nedokončili, vůbec nezvažujete? Kde byste vzali elektřinu, kterou by Temelín měl vyrobit?

Variantu, že by Temelín nebyl dostavěn, zatím neřešíme, protože není dosud žádná významná informace, že by neměl být dostavěn. Samozřejmě v zásobě máme úvahy, jestli další nové uhelné bloky o výkonu 300 až 600 megawattů postavit v určitém roce, anebo až o tři roky později. To závisí i na tom, jak se bude vyvíjet spotřeba elektřiny.

Ministr průmyslu Karel Kühnl míní, že pro některé firmy může být protahování výstavby výhodné. Vy také neustále opakujete, že musíte vyvíjet na dodavatele větší tlak. Ale je to jako seriál bez konce, dokončení Temelína je stále dva roky před námi.

Máte pravdu, určitě to tak je a znamená to, že nedostatky tohoto typu stále existují. Celá stavba vznikala v jiném právním, obchodním a politickém prostředí. Je to svým způsobem ve zmenšeném i obraz transformace. V nejmenším nechci omlouvat to, co jsme zanedbali, co jsme neudělali třeba dobře, nechci ani omlouvat naše dodavatele, ale na druhou stranu jsme naprosto v jiném prostředí než před osmi lety a zvládáme věci tak, jak zvládáme. Odsíření lépe, Temelín hůře.

Dopis presidenta ČNS

Poslaneckým výborům Parlamentu ČR
Ministerstvu průmyslu a obchodu
Ministerstvu životního prostředí
Ministerstvu financí
Hospodářskému výboru Parlamentu ČR

Temelín 6.1.1998
ČNS/1/98

Vážení pánové,

reakce na Deklaraci České nukleární společnosti a dalších materiálů, které jsme Vám v loňském roce zaslali nám potvrdila, že existuje zájem o problematiku role jaderné energetiky v energetické politice státu, která má být formulována v letošním roce.

Česká nukleární společnost se domnívá, že nejlepší formou vyjasňování problémů je věcná a odborná diskuse. Proto Vám nabízím zprostředkování konzultací s předními odborníky na témata, která jsou v souvislosti s mírovým využíváním jaderné energie v České republice.

Uvítali bychom, kdybyste Vaše požadavky mohli předložit s minimálně 14 denním předstihem a případně s vymezením okruhu předpokládané diskuse, abychom mohli vybrat experty s co nejbližším zaměřením.

S pozdravem

Ing. Jiří Fleischhans
president