Společnost dopravy vznikla v roce 1991 ze Společnosti dopravy a spojů ČSVTS a je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

Je dobrovolnou, nezávislou a neziskovou organizací působící na území České republiky se sídlem v Praze, jako samostatná právnická osoba.