Meeting k mezinárodnímu projektu MAPPING 

za účasti zvláštního zmocněnce OSN pro otázky práva na soukromí profesora Joa Cannataciho

3. - 4. 11. 2016

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Spolupráce při organizačním zajištění mezinárodního meetingu