Odborné poradenství


Odborné poradenství poskytují přední nezávislí odborníci v oborech elektroenergetika, podnikové normy elektroenergetiky, vytápění a příprava teplé vody.

Poradenství probíhá po dohodě telefonem do sekretariátu ČENES nebo mailovou poštou každé pondělí a středu od 8,00 do 12,00 hodin v sídle ČENES Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, pokud nebude dohodou mezi tazatelem a poradcem sjednáno jinak.

Cena za každou započatou hodinu je 600 Kč. Pro tazatele z řad členů ČENES, z.s. je poskytnuta sleva 20 %. V případě písemných dotazů se cena stanoví dohodou mezi tazatelem a poradcem.

Tazatel po zaplacení obdrží účetní doklad.