Česká energetická společnost, z.s.,Humpolecká 448, 580 01 Havlíčkův Brod

je dobrovolným sdružením občanů z regionu Kraje Vysočina pracujících v oboru elektro. Byla založena v roce 1972 zaměstnanci bývalé VČE. V současné době má 105 členů (převážně současných i bývalých zaměstnanců Skupiny ČEZ ). Naše činnost je zaměřována zejména na pořádání odborných kurzů, školení, lektorské činnosti v oblasti elektrotechniky a na provozování Muzea energetiky. To bylo založeno v roce 2002 společnými silami našich členů. Do tohoto muzea se nám podařilo shromáždit materiály z počátku elektrifikace našeho regionu, historické dokumenty, mapy, fotografie, historické elektroinstalační materiály ( izolátory, pojistky,vypínače, elektroměry, vodiče, měřicí přístroje, ...... ), elektrické spotřebiče, ochrany vedení,atd .. Muzeum má svého správce a jeho návštěva je pro každého bezplatná.
Každoročně jej navštíví průměrně 600 osob, převážně žáků a studentů základních a středních škol, ale i různých zájmových skupin. Expozice je umístěna v budově na adrese Ledečská 2490, 580 01 Havlíčkův Brod, která je v majetku ČEZ Distribuce, a.s .. Snažíme se o propagaci nejen tohoto Muzea, ale i celé Skupiny ČEZ. Vedení pobočky je složeno ze současných nebo bývalých zaměstnanců Skupiny ČEZ nebo jejich právních předchůdců. Na provozování Muzea vlastní pobočka živnostenský list a má svého správce. Vstup do Muzea je bezplatný a možný kdykoliv po domluvě s jejím správcem.
V současné době byly dokončeny úpravy prostor Muzea včetně jeho vybavení za finanční podpory ČEZ Distribuce, a.s.. Slavnostní otevření nových prostor je naplánováno na 26.6.2018.