30. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

Verze pro tisk

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá jubilejní, 30. ročník mezinárodní konference „MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI“ spojenou s výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební techniky, která se bude konat ve dnech 18. a 19. dubna 2023 v kongresovém centru PRIMAVERA Hotel & Congress centre v Plzni, Nepomucká 1058/128.

Konference je spojena s výstavou měřicí techniky, která je zaměřena zejména na novinky z dané oblasti měření a na oblasti měření pro vyhodnocení specifických požadavků pro zajištění požadované kvality výrobků a služeb. Výstava bude otevřena po celou dobu trvání konference.

Do programu konference jsme zařadili také odborné přednášky zástupců z ÚNMZ, ČMI a odborných organizací, aby posluchači měli možnost seznámit se také s aktuálními informacemi jak z oblasti legislativy metrologie, tak z oblasti odborné aplikované metrologie v praxi - viz Pozvánka pro posluchačePřihláška pro posluchače. Na závěr konference obdrží účastníci osvědčení, které se bude vztahovat k odborným přednáškám zástupců ÚNMZ, ČMI a odborných organizací.


Tako konference je určena posluchačům průmyslových organizací, metrologických středisek, kalibračních a zkušebních laboratoří, kteří řídí nebo provádějí metrologické činnosti, a také dalším zájemcům o metrologii z oblasti školství, vědy aj.

Zájemcům, kteří se dosud konference aktivně nezúčastnili (aktivní účastníci) a mají zájem o aktivní účast na 30. mezinárodní konferenci "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI" s výstavkou měřicí techniky, nabízíme možnost vystavit a propagovat měřicí a zkušební techniku, popř. přednést přednášku o uplatnění přístrojů aktivního účastníka v průmyslových organizacích, laboratořích, odborných pracovištích a jinde, zejména při zajišťování kvality v procesech daných organizací. Přednáška aktivního účastníka bude rovněž publikována ve sborníku přednášek. Ve sborníku uvádíme také údaje o všech firmách, které se konference nebo výstavy zúčastní.

Účast aktivního účastníka na výstavě není podmíněna přednesením přednášky/referátu a naopak, přednesení přednášky/referátu není vázáno na Vaši účast na výstavě měřicí techniky. Vaše případná inzerce rovněž není podmíněna účastí na výstavě nebo na konferenci.

Informace o možnostech  přihlášení Vám sdělí na sekretariátě ČMS paní Vidimová  tel.: 606 957 233,  e-mail: cms-zk@csvts.cz

Pokud se rozhodnete pro aktivní účast na konferenci a výstavě, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky. Přihlášku zašlete prosím co nejdříve, nejlépe do 1.3.2023. Požadavky na ubytování, které uvedete nyní můžete změnit do 17.3.2023. Požadavky na stravu můžete změnit do 3.4.2023.


 POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE                               PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE - on-line vyplnění

                                                                                                         PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE - ke stažení

 

Máte-li zájem účastnit se 30. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI s výstavkou měřicí techniky jako posluchač, stáhněte si přihlášku (soubor v Excelu), vyplňte prosím všechna požadovaná pole (oranžová) a zašlete prosím e-mailem na  cms-zk@cstvs.cz (sekretariát ČMS) nejpozději do 6.4.2023.


POZVÁNKA PRO POSLUCHAČE_Ko 594-23                   PŘIHLÁŠKA PRO POSLUCHAČE_ Ko 594-23             


MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI - 10 důvodů pro účast na konferenci

 

Děkujeme za Váš zájem o metrologii a těšíme se na setkání s Vámi na konferenci.

za výbor ČMS

RNDr. Věra Ježková, předsedkyně

Česká metrologická společnost, z. s.
Novotného lávka 200/5
110 00 PRAHA 1

https://www.spolky-csvts.cz/cms