Informace ke členské schůzi ČMS 2020

Verze pro tisk

INFORMACE ke konání ČLENSKÉ SCHŮZE ČMS 2020

Vážené členky, vážení členové,

v e-mailu, který Vám byl zaslán 4.8.2020, jsme Vás informovali o připravované členské schůzi a požádali jsme Vás, o Váš názor na formu konání členské schůze - zda by se měla členská schůze konat prezenčně, tj., že bychom se sešli na Novotného lávce, nebo distančně, tj., že Vám zašleme materiály, které budou členskou schůzi projednávány a všichni členové ČMS v den konání členské schůze budou hlasovat elektronicky – prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webu ČMS, v menu "Pro členy", Hlasování ke členské schůzi 2020. 

Na základě výše uvedených skutečností a současné epidemické situace, rozhodl výbor ČMS na jednání dne 15. 9. 2020, o konání členské schůze dne 23.října 2020 mimo zasedání (distančně), tj., že budeme hlasovat  prostřednictvím elektronického formuláře k jednotlivým navrženým usnesením členské schůze.

Členům ČMS byly zaslány dne 22. září 2020 materiály ke členské schůzi -  Oznámení o konání členské schůze, včetně zpráv a návrhů usnesení, o kterých bude na členské schůzi hlasováno, k připomínkování.

Materiály ke členské schůzi byly dne 22.9.2020 zaslány členům ČMS, kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2020.

ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ  se uskuteční v pátek 23.října 2020. Každý člen bude hlasovat  23.10.2020 prostřednictvím elektronického formuláře v průběhu téměř celého dne od 00:01 h  do 21:00 h, dle svých časových možností. Pokud je to možné, hlasujte prosím v dřívějších hodinách.

Den před hlasováním obdrží každý člen v e-mailu heslo pro přístup k elektronickému formuláři, který je umístěn na webových stránkách ČMS v menu "Hlasování ke členské schůzi 2020". Po otevření elektronického formuláře vyplní hlasující člen identifikační údaje - jméno a příjmení, členské číslo (bez počáteční nuly/nul) a svou e-mailovou adresu. V další části formuláře bude hlasující člen u každého navrženého usnesení "zaškrtávat" kliknutím svůj souhlas nebo nesouhlas s usnesením, popř. vyjádří, že se zdržuje hlasování - bude tedy vybírat z možností: "Souhlasím", "Nesouhlasím", "Zdržuji se hlasování". Usnesení, o kterých budete hlasovat, odpovídají návrhům usnesení ke zprávám a návrhům obsahu bodů členské schůze, které Vám byly zaslány e-mailem v materiálech dne 22.9.2020. Po "odhlasování" všech bodů programu schůze klikněte na talčítko „Uložit“. Pozor, v případě, že formulář neuložíte nebo vynecháte hlasování některého bodu, formulář nebude uložen, to je stejné, jako byste se hlasování nezúčastnili.
Po uložení formuláře se Vaše hlasování uloží v elektronické podobě na určeném místě serveru. Uložený formulář každého hlasujícího člena lze vytisknou z formátu .PDF pro zpracování výsledků hlasování, archivaci a kontrolu. UPOZORNĚNÍ: Formulář, prosím, vyplňte a uložte až v den hlasování - s uložením formuláře se ukládá také datum uložení, a to by mělo být shodné s datem konání členské schůze, tj. v pátek 23.10.2020.

Děkujeme předem za Vaši aktivní účast v hlasování

Za výbor České metrologické společnosti, z.s.

RNDr. Věra Ježková, členka výboru

 

 

© Česká metrologická společnost