MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

Verze pro tisk

 

Konference bude určena pracovníkům průmyslových podniků, v jejichž působnosti jsou měřicí a zkušební operace, popř. jejich příprava a jejich metrologické zabezpečení (metrologie, útvary managementu kvality, technická kontrola, zkušebny, technologie, údržba, mechanici apod.).

Rovněž výstava bude orientována na potřeby českých průmyslových podniků a bude otevřena po celou dobu trvání konference. Výstava je určena nejen účastníkům konference, ale také dalším odborníkům a zájemcům z řad odborné veřejnosti. 

Dovolujeme si Vás, vážené dámy a vážení pánové, již dnes pozvat na tuto mezinárodní konferenci a výstavu. V případě, že se rozhodnete pro aktivní účast, nabízíme Vám možnost vystavit a propagovat Vaši měřicí a zkušební techniku a přednést přednášku, popř. kratší referát o tom, jak mohou Vaše přístroje pomoci průmyslovým podnikům při zajišťování kvality výroby.

Předpokládáme, že příprava konference bude probíhat od letošního října a v prosinci 2021 Vás již budeme informovat o konkrétních podmínkách aktivní účasti, vč. zaslání přihlášky.

Máte-li zájem o další informace, obraťte se laskavě na sekretariát České metrologické společnosti, paní Ivanu Vidimovou (č. telefonu 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz) nebo na odborného garanta konference

Ing. Václava Bursu, (mobil č. 720 311 547, e‑mail: vbursa@volny.cz).

Jsme přesvědčeni, vážené dámy a vážení pánové, že Vaše účast na plzeňské konferenci přispěje k propagaci Vašich měřicích, kontrolních a zkušebních přístrojů a těšíme se, že se s Vámi v Plzni na třicátém ročníku konference setkáme.

S přátelským pozdravem   

 

 

 

                

                 Ing. František Hnízdil                                                     Ing. Václav Bursa

                      předseda ČMS                                                    odborný garant konference

 

© Česká metrologická společnost