Archiv 2002
Zamyšlení prezidenta ČNS na přelomu roku
Vážení přátelé,
sešel se rok s rokem, čas uběhl jak voda a nám nezbývá, než se trochu poohlédnout zpět za rokem 2002 a říci si, o co se budeme snažit v roce 2003.
Nová divize ÚJV Řež
Dne 1. listopadu 2002 byla mezi obchodní společností ENERGOPROJEKT PRAHA a.s., se sídlem Vyskočilova 3/741, Praha 4, jako prodávajícím a obchodní společností Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., se sídlem Husinec - Řež, čp. 130, jako kupujícím, uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (obch. zákoník) smlouva o prodeji části podniku ENERGOPROJEKT PRAHA.s., divize projektových a dodavatelských činností - odštěpný závod.
Nejlepší diplomové práce
5. prosince 2002 byly na VUT v Brně během Mikulášského setkání sekce mladých vyhodnoceny nejlepší diplomové práce oceněné Českou nukleární společností za rok 2002.
František Hezoučký
Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si můžete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342
6th Annual Conference of the International Chornobyl Center
September 9-12, 2003, Slavutych, Ukraine.
The objective of the conference is to discuss problems and reach decisions associated with decommissioning reactor facilities with particular emphasis on the unit-4 shelter and other technical investigations and international projects at the Chornobyl site and within the exclusion zone.
Contact: Elena Tolkach,
elena@chornobyl.net, Info: 030210si.pdf Registration form: 030210sr.doc
Seminář ČSVTS a ČNS "Radioaktivní odpady, problém politický"
V pondělí 11. listopadu 2002 hostil Dům techniky na Novotného lávce seminář o radioaktivních odpadech, pořádaný pod záštitou Českého svazu vědecko-technických společností a České nukleární společnosti.
Sborník si můžete objednat na adrese:
burked1.edu@mail.cez.cz
Na kolech z Dukovan do Temelína
Po přečtení titulku jste si možná řekli, že cesta na kole z Dukovan do Temelína není nic zvláštního, ale upřesním-li, že cestu absolvovali cyklisté z ruského Petrohradu a podnikli ji v polovině října (původně byla cesta naplánována na září, ale povodně nás donutily termín změnit), jistě uznáte, že to stojí za zmínku.