Kontakty
Sídlo ČNS:
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8

Prezident
Ing. Daneš Burket, Ph.D.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Hlavní 130, 250 68 Řež
tel: 266 172 539
danes.burket@cvrez.cz

Viceprezident pro věci ekonomické
Mgr. Vlastimil Koubek
ČEZ, a. s.
JE Dukovany, 675 50 Dukovany
tel: 561 104 660
vlastimil.koubek@cez.cz

Viceprezidentka pro věci organizační
Ing. Larisa Dubská
NUVIA a.s.
Modřínová 1094, 674 01 Třebíč
tel: 568 409 887
larisa.dubska@nuvia.cz

Viceprezident pro věci zahraniční
Ing. Jiří Duspiva
ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Řež
tel: 266 173 572
jiri.duspiva@ujv.cz

Viceprezident pro věci programové
RNDr. Miroslav Kawalec
tel: 602 537 779
miroslav.kawalec@seznam.cz

  Členové výboru:

Doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze
tel: 224 352 759,
vaclav.dostal@fs.cvut.cz

Ing. Václav Hanus
tel: 602 154 788,
hanusvac@outlook.cz

Ing. Zdeněk Kříž
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
tel: 266 173 428,
zdenek.kriz@cvrez.cz

Ing. Ondřej Novák
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
ondrej.novak2@fjfi.cvut.cz

Ing. Zdenka Pávková
ČEZ, a. s.
tel: 381 103 932,
zdenka.pavkova@cez.cz

Ing. Václav Železný
Fakulta strojní ČVUT v Praze
tel: 224 352 729,
vaclav.zelezny@fs.cvut.cz

Členové revizní komise:

Ing. Radek Svoboda, Ph.D. - předseda
ČEZ, a. s.
tel: 381 104 205,
radek.svoboda@cez.cz

Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
tel: 221 912 388,
dusan.kobylka@fjfi.cvut.cz

Ing. Michal Kovač
ČEZ, a. s.
michal.kovac@cez.cz