Dobročinné spolky místo exportérů?

A proč by se vlastně měly stavět další automobilky, když patříme mezi přední vývozce vozů? Inu, pro zachování vývozů i do budoucna, a tím i tučných zisků automobilových koncernů.

Že se tu někdo zbláznil? Já nikoli – jen jsem do oblíbené konstrukce lidí odmítajících dostavbu temelínské jaderné elektrárny, na což mají ostatně svaté právo, dosadil zcela typický český produkt. Mohl jsem ostatně zvolit i spoustu jiného zboží, díky jehož výrobě a vývozu česká ekonomika prosperuje.

Pozoruhodné je, že v podobných případech neslyšíme nářek nad „vývozem životního prostředí“ či „exportem domácích surovinových zdrojů“, ačkoli efekt je naprosto stejný. Liší se vůbec z tohoto pohledu zboží elektřina od zboží automobil, tramvaj, obráběcí stroj nebo cement?

Principiálně nikoli. Ve všech je zhmotněna energie a hodnotu každého tovaru lze poměrně snadno převést na její spotřebované množství.

V elektřině to je uhlí, vápenec, uran, případně zemní plyn a velké množství energie spotřebované na výrobu turbín, generátorů, přenosových sítí a samozřejmě také materiálu na výstavbu přehradních nádrží či větrných turbín, o fotovoltaických panelech ani nemluvě.

V automobilech, tramvajích či obráběcích strojích je to zase materiál zčásti dovezený a zčásti tuzemský, na jehož zhotovení se spotřebovala energie – a v obou případech se při její výrobě silně znečistilo životní prostředí. Přidá se k tomu domácí energie elektrická a tepelná, které pak putují, a s nimi i domácí životní prostředí, jak vědí lidé bojující za jeho zachování, do ciziny. O cementu snad raději nebudeme mluvit, tam je export životního prostředí výrazně rozsáhlejší kvůli těžbě a jejím dopadům na přírodu a ovzduší.

Neslyšel jsem ještě nikoho volat po zastavení exportu nebo demonstrovat proti tomu, že se firmy snaží svou činností dosáhnout zisku, tedy vydělávat. V opačném případě by se chovaly jako dobročinné spolky, které, jak ostatně vědí nejen protitemelínští aktivisté, nemají podnikání ve své náplni.

Zdroj: E15, Daneš Burket

zpět na úvodní stránku