Energetické poblouznění

Svět blouzní. Hledá, alespoň o tom píší publicisté, jednoduché řešení globálního energetického problému. Jenže ono neexistuje – neboť budoucnost patří vyváženému energetickému mixu.

Jeho pilířem i za pětadvacet let přes takřka dvojnásobný vzestup světové spotřeby elektřiny zůstane uhlí. Nadále na ně bude připadat, jak uvádí výhled informační služby amerického ministerstva energetiky (EIA), přes 40 procent a na klasické fosilní zdroje (se zemním plynem) dokonce tři pětiny světové výroby elektřiny. Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat, a to je asi všechno, co s tím můžeme dělat.

Pokud bychom však přestali „blouznit o jádru“ a dalších bezemisních zdrojích, na něž připadne i po čtvrtstoletí dohromady jen třetina vyrobené elektřiny, hrozí, že podíl především uhlí dále poroste. Vidí však někdo podporu hledání „nových a čistších zdrojů energie“? Obrovské sumy se místo toho bez užitku pro alespoň udržení vyváženého energetického mixu utápějí ve fotovoltaických projektech. Jen v Česku stály dosud odhadem 200 miliard korun, které přinesou za rok kolem padesátiny současné tuzemské produkce elektřiny.

Výhledy amerických analytiků potvrzují, že ani masivní dotace do obnovitelných zdrojů ve vyspělých zemích či emisní povolenky nejsou s to snížit atraktivitu uhlí a dalších fosilních paliv zejména v rychle rostoucích velkých ekonomikách, jako jsou Čína a Indie. V nejbližších desetiletích si tedy budeme muset vystačit s tím, co máme dnes – včetně jaderné energetiky, byť s více než osminovým podílem na světovém mixu zůstane nejmenším zdrojem.

Zdroj: E15, Daneš Burket

zpět na úvodní stránku