Hlavní činnost sdružení směřuje k ochraně a uspokojování společenských zájmů a naplňování poslání v oblasti ochrany životního prostředí dle Stanov. Sdružení vytváří a zajišťuje pro své členy potřebné podmínky pro odbornou činnost, další vzdělávání a prohlubování odbornosti.

Přehled plánu odborných akcí spolku Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s. (266)

na 1. pololetí roku 2022

Oblast pro Prahu a Střední Čechy

 Seznam Vodohospodářských pondělků:

– název akce: přednáška „Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR“

– termín: 14. března 2022, 10:00 hod

– místo: Novotného lávka 5, 110 00  Praha 1

– odborný garant: Ing. Věra Sigmundová, přednáší – Doc. Ing. Dostálová CSc.

 

– název akce: přednáška Cestování po Mexiku

– termín: 11. dubna 2022, 10:00 hod

– místo : Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, místnost 401 (501)

– odborným garantem je Ing. Věra Sigmundová, přednáší – p. Petr Tatar

 

název akce: přednáška: Obrázky z cest (téma bude upřesněno dodatečně)

– termín: 9. května 2022, 10:00 hod

– místo: Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, místnost 401 (501)

– odborným garantem je Ing. Antonín Švanda, přednáší – Ing. D. Lídlová

 

Podle situace s Covidem, se připravují dvě vycházky Vodohospodářského pondělku na červen, případně červenec 2022.

Hodina a místo vycházky bude upřesněno v pozvánce.

– odborným garantem je a provází: Ing. Antonín Švanda

 

Spojení na garanty akcí: Ing. Věra Sigmundová – VSigmundova@seznam.cz, tel.723 993 369,

Ing. Antonín Švandasvanda.antonin@seznam.cz , tel. 728 508 308

Předpokládá se také účast na zájezdu s vodohospodářskou tématikou.

Termín a oblast budou dodatečně určeny, po zaslání propozic od CK.

Dále předpokládáme účast na konferenci – Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.  

 

 

Oblast Kutná Hora

Konference: XXXV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma „Aktuální vodohospodářská tématika v roce 2022“. Konference bude ve dnech 21. a 22. 6. 2022 v Kutné Hoře. Cílem konference je odborné setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a životního prostředí a působí ve státních orgánech i v soukromých organizacích.

Místo konání: Kutná Hora, Hotel U Kata, Uhelná 596

Odborný garant: Ing. Iva Kupecká  tel.: 724 704 230, e-mail: ivakuhora@gmail.com

Organizace: Marie Vytlačilová,  tel.: 733 706 487, e-mail: vytlacilova.m@email.cz.

 

V plánu je také tuzemský tematický zájezd: 2022 (přesný termín a oblast budou dodatečně stanoveny podle situace)

 

Oblast Brno 

spolupráce s fi ASIO NEW, spol. s r.o., která je kolektivní člen spolku Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.

ASIO NEW, spol. s r.o. připravuje na 1. pol. 2022 odborné akce na téma zvládání nadbytku nebo nedostatku vody a vyhlášená opatření, stavu vodních zdrojů na Moravě, bilance povrchové a podzemní vody, – jak zajistit požadavky na kvalitu pitných vod , možné recyklace průmyslových a komunálních vod.

Plánovaný program je možné nalézt na adrese: https://www.asio.cz/cz/seminare.

Zahájení bude akcí “ WATER KISS – keep it short and simple “ https://www.asio.cz/cz/water-kiss-keep-it-short-and-simple

 

V rámci exkurzí bude možné navštívit: – biocentra např. „Cacovický ostrov v Brně“

– biokoridory „Pindulka“ v obci Podolí u Brna, nebo Výhon – Hájky v Židlochovicích,

– vodní díla např. v okolí Pasohlávek, nebo v Kohoutovicích aj., – spolupracovat s Regionální

Agrární Komorou JmK na řešení sucha a dostatku vody v půdě, problematice fosforu v půdě

z pohledu nové legislativy, vč. využívání kompostů, kalů a sedimentů do půdy v zájmu jejího

obohacení o biologickou složku podle potřeby zemědělců.

Garantem akcí je Ing. František Mátl

 

Příslušné akce podléhají reálné situaci s Covidem. V případě omezení budou přehodnoceny stanovené termíny, či konání akce .