Hlavní činnost sdružení směřuje k ochraně a uspokojování společenských zájmů a naplňování poslání v oblasti ochrany životního prostředí dle Stanov. Sdružení vytváří a zajišťuje pro své členy potřebné podmínky pro odbornou činnost, další vzdělávání a prohlubování odbornosti.

Přehled plánu odborných akcí spolku Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s. (266)

na 1. pololetí roku 2023

 

Oblast pro Prahu a Střední Čechy

 Seznam Vodohospodářských pondělků:

název akce: přednáška „Přírodní toxické a antinutriční látky v potravinách a možnosti jejich odstranění při přípravě pokrmů“

– termín: 9. ledna 2023, 10:00 hod

– místo: Novotného lávka 5, 110 00  Praha 1

– odborný garant: Ing. Věra Sigmundová, přednáší – Doc. Ing. Dostálová CSc.

 

název akce: přednáška: promítání 10 dní na Islandu

– termín: 13. února 2023, 10:00 hod

– místo : Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, místnost 401 (501)

– odborným garantem je Ing. Věra Sigmundová, přednáší – Ing. T. Řezníček

 

název akce: přednáška: Obrázky z cest

– termín: 13. března 2023, 10:00 hod

– místo: Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, místnost 401 (501)

– odborným garantem je Ing. Antonín Švanda, přednáší – Ing. D. Lídlová

 

název akce: vycházka Botanická zahrada Praha 10 Malešice

– termín: 12. června 2023, 10:00 hod

– místo setkání: bude uvedeno na pozvánce

– odborným garantem je Ing. Antonín Švanda

 

Spojení na garanty akcí: Ing. Věra Sigmundová – VSigmundova@seznam.cz, tel.723 993 369,

Ing. Antonín Švandasvanda.antonin@seznam.cz , tel. 728 508 308

 

Předpokládá se také účast na zájezdu s vodohospodářskou tématikou.

Termín a oblast budou dodatečně určeny, po zaslání propozic od CK.

Dále předpokládáme účast na konferenci – Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.  

 

Oblast Kutná Hora

Konference: XXXVI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma „Aktuální vodohospodářská tématika v roce 2023“. Konference bude ve dnech 16. a 17. 5. 2023 v Kutné Hoře. Cílem konference je odborné setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a životního prostředí a působí ve státních orgánech i v soukromých organizacích.

Místo konání: Kutná Hora, Hotel U Kata, Uhelná 596

Odborný garant: Ing. Iva Kupecká  tel.: 724 704 230, e-mail: ivakuhora@gmail.com

Organizace: Marie Vytlačilová,  tel.: 733 706 487, e-mail: vytlacilova.m@email.cz.

 

V plánu je také exkurze: Úpravna vody v Podolí a ČOV Troja – červen 2023.

V červnu je plánován zájezd Šumava.

Zájezd Slovinské národní parky – předpokládaný termín – září.

 

Oblast Brno 

spolupráce s fi ASIO NEW, spol. s r.o., která je kolektivní člen spolku Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.

ASIO NEW, spol. s r.o. připravuje na 1. pol. 2022 odborné akce na téma zvládání nadbytku nebo nedostatku vody.

Plánovaný program je možné nalézt na adrese: https://www.asio.cz/cz/seminare.

Dále budeme sledovat i využívat různé přednášky a informace a předávat je potřebným, týkající se stavu vodních zdrojů, bilance povrchové a podzemní vody, požadavků na kvalitu pitných vod zejména na Jižní Moravě, vyhodnocení vodních zdrojů a možné recyklaci průmyslových a komunálních vod, dále technických a technologických opatření, týkajicí organické hmoty a vody v půdě, v lesích ap.

V rámci exkurzí bude možné navštívit: – biocentra, koridory, vodní díla, ČOV i recyklační zařízení využívající vodu pro kropení.

Termíny a místa budou členům oznámeny v pozvánce.

Dále budeme propagovat co nejlepší využívání dešťové aj. recyklované vody a zajímat se o zavlažovací a zádržné systémy a doporučovat protierozní opatření i využívání šedých aj. užitkových vod.

Garantem akcí je Ing. František Mátl