Kontakt ČENES logo České energetické společnosti a kontakt

Česká energetická společnost, zapsaný spolek (dále zkratka ČENES) je zapsaným spolkem u Městského soudu Praha pod IČ 00538957.

ČENES je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. (dále zkratka ČSVTS), který je zastřešujícím spolkem právnických osob - vědeckotechnických spolků, jichž je tč. na 67.

ČENES se rozhodla uspořádat dne 27. 3. 2020 odborný seminář o připojovacích podmínkách. Vzhledem k právě vydanému zákazu pořádat akce s účastí nad 30 osob se seminář odkládá na podzim letošního roku.

Odložení semináře Připojovací podmínky 27. 3. 2020.

logo Českého svazu vědeckotechnických společností

Podle platných stanov se ČENES zabývá jednak plným vyžitím odborníků v oblasti elektroenergetiky počínaje výrobou elektrické energie konečné spotřeby, přes její rozvod a distribuci až po konečnou spotřebu u zákazníků prodejců a jednak i neziskovým podnikáním v oblasti školení odborníků a poradenství v daném oboru.

Pobočným spolkem ČENES je Česká energetická společnost Havlíčkův Brod,z.s., která uspokojuje svou činností zájmy členů tohoto pobočného spolku.

Představení pobočky ČENES Havlíčkův Brod, z.s.

ČENES nabízí svým členům spoluúčast na řadě odborných akcí, které pořádá většinou v atraktivním prostředí svého sídla v Praze 1 na Novotného lávce 5 v přímém sousedství Karlova mostu a z většiny sálů s přímým výhledem na Vltavu a Pražský hrad. Avíza a pozvánky na odborné akce naleznete na tlačítku umístěném vlevo ve sloupci Odkazy.

Pan Ing. Karel Hanauer je dlouholetým členem České energetické společnosti a již po několik volebních období zastává volenou funkci výkonného místopředsedy představenstva. V únoru mu byla na slavnostním shromáždění členů Českého svazu zaměstnavatelů v energetice dne 23. 2. 2012 v Praze udělena stříbrná medaile prof. Vladimíra Lista za celoživotní práciDiplom a ryzí stříbrná medaile profesora Lista udělené členovi České energetické společnosti panu Ing. Karlu Hanauerovi v energetice se zaměřením na rozvoj tepelných elektráren, na zvyšování ekologizace a efektivnosti výroby elektřiny a tepla a za aktivní činnost v České energetické společnosti. Profesor Vladimír List byl významným kantorem brněnského Vysokého učení technického a autorem rozvoje československé elektrizační soustavy. Se svým spolupracovníkem byl mj. autorem návrhu pražské podzemnní dráhy s klasickým křížením jejích tras na Václavském náměstí. Realizace se bohužel nedožil. Český svaz zaměstnavatelů v energetice na návrh České energetické společnosti se rozhodl udělit dvěma členům České energetické společnosti - panu Václavovi Macháčkovi a panu ing. Josefovi Hejčlovi, členům představenstva České energetické společnosti, toto vyznamenání, a to za jejich významnou odbornou celoživotní práci pro elektroenergetiku. Stříbrnou medaili profesora Vladimíra Lista převzali pánové Macháček a Hejčl na valné hromadě Českého svazu zaměstnavatelů v energetice dne 3. 12. 2015 v Praze. Novým držitelem medaile prof. Lista je člen představenstva ČENES pan Ing. Pavel Kraják. Medaile mu byla udělena za dlouholetou odbornou činnost pro českou elektroenergetiku na valné hromadě Českého svazu zaměstnavatelů v energetice na návrh ČENES.

V tomto sloupci také naleznete také prezentace z odborných akcí pořádaných ČENES v tomto roce. Starší akce jsou uloženy v archivu a kliknutím na toto tlačítko v levém navigačním menu je lze otevřít.

ČENES provozuje poradenství po dohodě s ČEZ, od něhož poradenství v plném rozsahu po dohodě převzala, v oborech úspora energie, úsporné vytápěnía příprava teplé užitkové vody, solární energetika apod. Pro nečleny je toto poradenství za úplatu na neziskovém principu.

Odborníci z ČENES poskytují školení i pro odbornou veřejnost v oblasti projektování a práce na elektrických zařízeních podle platné vyhlášky a vydávají absolventům osvědčení, které jim umožňuje v daném oboru podnikání nebo pracovního poměru podle platného předpisu pracovat.

znak Unie soudních znalců elektro

Novinkou na trhu informací pro energetické firmy a podnikatele v elektroenergetice je vznik Unie soudních znalců z oboru elektro, kde můžete najít odborníky pro řešení závažných příhod poškození elektrotechnických zařízení porušováním technických bezpečnostních norem, přepětím, přírodními úkazy apod. Kliknutím na obrázek se dostanete na webovou stránku Unie soudních znalců elektro.

ČENES již dlouhodobě poskytuje orgánům státu i sdělovacím prostředkům nezávislá odborná stanoviska sloužící k dalšímu rozvoji zásobování národního hospodářství elektřinou s pozice co nejúspornějších pokročilých technologií a ochrany životního prostředí před zplodinami škodlivin (prach, skleníkové plyny, hluk apod.).Stanoviska byla např. využita při zpracování první státní energetické koncepce a při jejích dalších modifikacích. V současné době je aktuálně řešen a diskutován problém prolomení tzv. uhelných limitů a povolenek na vypouštění skleníkových plynů využitím obnovitelných paliv a rozvojem nových typů jaderných zdrojů.

Pokud se budete chtít podrobněji seznámit se stylem práce ČENES a nejbližšími odbornými aktivitami a stanovisky, použijte laskavě příslušné tlačítko v levém sloupci Odkazy. Na domovskou stránku se můžete vrátit kliknutím na tlačítko "Zpět" na horní liště.

Potěší nás, a budeme si to považovat za čest, pokud projevíte hlubší zájem o naši práci žádostí o členství. Můžete nás kontaktovat telefonicky na č. 221 082 398 (záznamník) nebo faxem na č. 221 082 393 nebo e-mailem (viz odkaz na patičce).


Jsme členy

CSVTS 

ČENES je zakládajícím členem

Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. 

Spolupracujeme

bannersz

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31