Odborné názory

K cenám elektřiny

 

Názor pana Ing. Karla Hanauera k cenám elektřiny.

Jak posuzovat cenu elektřiny?

Internet je zaplaven nabídkou různých firem zabývajících se nabízením různých cen za elektřinu pro firmy i obyvatelstvo. Jak se v nabídkách orientovat, když se cenou většinou rozumí buď cena za surovou elektřinu nebo cena konečná, která je pro kupujícího rozhodující?

Dodávka pro konečného spotřebitele je složena z řady cenových položek. Z nich většina je regulována Energetickým regulačním úřadem v jeho cenových rozhodnutích. Také daň za elektřinu je dána rozhodnutím státu.

Pro konečného spotřebitele elektřiny je důležité, aby si vybral příslušný cenový tarif, který mu bude nejlépe vyhovovat. V řadě z nich je použita cena za vysoký tarif a za nízký tarif, i když se dnes již příliš neliší, a tak není podstatné, pokud si zákazník zvolí dodávku v nízkém tarifu po kratší či delší denní dobu.

Tak se raději věnujme ceně surové elektřiny, která se může pohybovat v rozmezí 1600 až dejme tomu 1800 Kč za tisíc kilowathodin (= za MWh). Tato položka nejvíce ovlivní konečnou cenu pro spotřebitele zahrnující také další regulované položky, příspěvek pro obnovitelné zdroje elektřiny a daň. Tato konečná cena se dá v cenících nabízejících firem najít až na konci příslušného řádku pro zvolený tarif. Není rozhodující, že obchodování elektřinou nabízejí kromě osvědčených a tradičních firem (ČEZ, PRE, EON) také firmy další, které s provozem elektráren a rozvodných a distribučních soustav nemají nic společného.
 

Diskuse o normách pro elektroenergetiku

 

Technické normy pro distribuci a přenos elektřiny

Ing. Jaroslav Bárta

Předseda TNK 97 Elektroenergetika

Normotvorná činnost v oboru elektroenergetika se týká normalizace ve výrobě, distribuci a přenosu elektrické energie včetně prvků distribuční soustavy (DS) a přenosové soustavy (PS). Elektroenergetika je natolik rozsáhlý a ucelený obor, že technické normy jsou tvořeny nejen českými technickými normami ČSN, ale i podnikovými normami pro rozvod elektrické energie (PNE) společnými pro distribuční společnosti ČEZ, E.ON a PRE a podnikovými normami ČEZ, a.s. (České energetické závody) a jednotlivých distribučních společností.

Technickou normalizaci v elektroenergetice je možné zjednodušeně charakterizovat jako problematiku technických norem v  působnosti zákona č. 458/2000 Sb. s orgánem státní správy Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Z hlediska vymezení technických zařízení se jedná o elektrárny a veřejné elektrické sítě a zařízení nízkého napětí (nn), vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) a zvláště vysokého napětí (zvn).
 

Celoplošná diskuse o nové tarifní struktuře vyhlášena Energetickým regulačním úřadem

 

Jeden ze seniorů dříve pracujících v elektroenergetice se na internetovém formuláři Energetického regulačního úřadu v rámci celoplošné diskuse k nové tarifní struktuře ((NTS) negativně vyjádřil k jejímu připravovanému zavedení. Nesouhlas zaslal 8. 2. 2016. ERÚ odpověděl 7. 4. 2016. Oba texty se souhlasem stěžovatele, jehož problémy se týkají mnoha zákazníků, ale bez souhlasu ERÚ, jehož text lze považovat za veřejně přístupný, dále uvádíme v plném znění.
 

Elektřinu ze sluníčka? Ano i ne.

 

Výkonný místopředseda ČENES se v časopisu Doba seniorů vyjádřil k problematice fotovoltaických elektráren v ČR. Článek jako jeho odborný názor uveřejňujeme v plném znění.

 

Stanovisko Rady seniorů ČR k návrhu nové tarifní struktury Energetického regulačního úřadu

 

Rada seniorů ČR s obavami sleduje ambice Energetického regulačního úřadu nastavit novou strukturu plateb za elektřinu. Záměrem je posílit poplatky fixní na úkor variabilních, tedy na úkor skutečně odebrané elektřiny. Začátkem roku byl veřejnosti předložen od roku 2013 připravovaný matematický model, který vzbuzuje velké obavy. Oproti současnosti výrazným způsobem zvýhodňuje majitele distribuční soustavy a přenosových sítí na úkor konečných spotřebitelů. Současně rezignuje se na úsporné spotřebiče a šetření s elektřinou, o kterou se seniorská populace s ohledem na výši českých penzí dlouhodobě snaží. Zejména když cena elektřiny pro domácnosti vzrostla za posledních 23 let osminásobně. Sekundární analýza reprezentativních dat Statistiky rodinných účtů ČSÚ a Statistiky spotřebitelských cen ČSÚ za léta 2004 až 2014 prokázala, že reálná spotřeba elektrické a tepelné energie, plynu a ostatních paliv u průměrného českého důchodce v letech 2009, 2010 a 2013 meziročně rostla, ale v letech 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 a 2014 naopak meziročně klesala. Tedy čeští senioři elektřinou a dalšími energiemi šetří. To se má nyní změnit, úspory již nejsou prvořadé, rozhodující je velikost jističe! Hovoří se o zdražení u více než 38 % domácností.

Seniorští spotřebitelé nenesou odpovědnost za to, že energetická lobby a zelení politici před léty prosadili u většiny poslanců a senátorů neuvážená rozhodnutí o extrémní podpoře mohutné instalace fotovoltaických gigantů, aniž by včas ochránili nezbytné investiční zdroje do nové soustavy přenosu a distribuce elektřiny. Seniorští spotřebitelé nenesou odpovědnost za majetkové oddělení přenosové soustavy od vlastníků distribučních sítí a elektráren. Seniorští spotřebitelé nenesou odpovědnost za nevytváření dostatečné finanční rezervy majitelů distribuční soustavy a přenosových sítí na údržbu a vybudování nové přenosové sítě. Seniorští spotřebitelé v panelových domech jsou solidární s majiteli malých fotovoltaických elektráren k rodinnému samozásobení elektřinou.

Rada seniorů ČR vyzývá Energetický regulační úřad k přehodnocení ohlášených tarifů tak, aby nastavení mixu mezi fixními a variabilními poplatky bylo přiměřené, spravedlivé a i nadále motivovalo k úsporám. Rada seniorů ČR bude nadále sledovat a vyhodnocovat tvorbu matematického modelu pro nové tarifní poplatky za spotřebu elektřiny.

K návrhu vládního prohlášení o energetice, leden 2007

 

Vláda, sestavená premiérem Topolánkem z trojkoalice ODS, SZ a KDU - ČSL, proklamuje, že neodstraní územní limity dobývání hnědého uhlí v severních Čechách a současně nebude pokračovat v rozvoji jaderné energetiky. Důsledkem tohoto radikálního odklonu od dosud platné státní energetické koncepce je, že v průběhu několika roků skončí tuzemská výroba elektřiny a tepla z energetického uhlí a jádra a elektřinu bude nutné dovážet.

Je skutečností, že současný tuzemský přebytek nabídky elektřiny nad poptávkou takovému názoru napomáhá, ale jde o momentální stav, nikoliv o trvalou tendenci, protože na evropském trhu je obecně elektřiny nedostatek.

Ekonomicky by dovoz elektřiny ohrozil samostatnost ČR, stejně jako je tomu dnes v zemním plynu. Žádný stát na světě si nedovolí takto hazardovat s vlastní ekonomikou.

Případná náprava chyvbného rozhodnutí by znamenala mnohaletou přípravu a realizaci nových zdrojů elektřiny a tepla, protože výstavba představuje od rozhodnutí přes projekt, realizaci a spuštění nejméně 10 let. Nelze tedy vyloučit energetickou krizi.

Z výše uvedených důvodů považuji takový vládní program za chybný a přímo ohrožující národní ekonomiku ČR. Program považuji za jeden z hlavních důvodů pro vyslovení nedůvěry nově zformované vládě ČR.

Jsme členy

CSVTS 

ČENES je zakládajícím členem

Českého svazu vědeckotechnických společností, z.s. 

Spolupracujeme

bannersz

Kalendář akcí

31 říjen 2020
08:00AM - 05:00PM
Seminář ČEZ

Kalendář

prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31